Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szemiot i ka.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szemiot i ka."— Előadás másolata:

1 szemiot i ka

2 A KULTÚRA SZEMIOTIKÁJA
X. ELŐADÁS A KULTÚRA SZEMIOTIKÁJA / ETNOSZEMIOTIKA 0. SZEMIOSZFÉRA 1. JEL ÉS KULTÚRA 2. SZÖVEG ÉS KULTÚRA 3. SZIMULAKRUM 4. ETNOSZEMIOTIKA

3 Mottó „A kultúra mint szemiotikus jelenség kommunikációból és szignifikációból, jelezési tevékenységből adódik össze. A szemiotika így a kultúra általános elméletévé növi ki magát, sőt a kulturális anthropológia helyettesítőjévé. Magát a kommunikációt is nehéz elkülöníteni a szignifikációtól.” (Eco 1976 "A Theory of Semiotics")

4 DZSUNGELEK, Természeti (fizikai) dzsungel …
Társadalmi (szociális) dzsungel Lelki (pszichológiai-morális) dzsungel Szellemi (metafizikai) dzsungel Hankiss

5 … és SZFÉRÁK ATMOSZFÉRA LITOSZFÉRA HIDROSZFÉRA BIOSZFÉRA …
SZEMIOSZFÉRA Lotman

6 0. SZEMIOSZFÉRA …kulturális fejlődés feltétele és produktuma…
Jelek összessége Szabályok összessége Rendszer – egységes és egyedi! KULTÚRA!

7 1. JEL ÉS KULTÚRA Kultúra szemiotikai vizsgálata: Radikális hipotézis
Mérsékelt hipotézis

8 1.0. Mi is a kultúra? Kultúrák, kultúrkörök

9 1.1. kultúra: jelek rendszere
Jel – kettős entitás: egység Jel egysége kultúrában megteremtett és érvényesülő egység Jelben két valóságszféra bontakozik ki és kapcsolódik össze - szemioszféra

10 1.2. Kultúra: szabályok rendszere
Minden kultúra szabályt alkot - szabály érvényesülése kultúrát hoz létre! Kódolási szabályok – dekódolási szabályok: jelentések elrendezése és olvasása

11 1.3. Kódolás és dekódolás Meg kell tanulni ! Kultúrafüggő
Jelek / Jelentések generálása, módosítása, olvasása értelmezése

12 1.4. Jelentések világa Tapasztalati realitás – imaginárius realitás
„ való világ” jel(entés)világ

13 1.5. Kultúra elemei Kultúrtárgyak
Egyszerű tárgyaktól bonyolult műalkotásokig

14 1.6. Kultúrtárgyak létrejötte
KŐ – diótörő feltételek 1. (új) funkció rögzítése 2. „valamire való eszköz”-nek nevezés 3. más kövek hasonlónak felismerése Természeti tárgyból absztrakt típus – konkrét megjelenítő, használati mód konkrét jele!

15 1.7. kultúra: önépítő világ
Kultúra egésze: határtalan jelfolyamat! Olyan rendszer, amely magába építi a többi konkrét és történelmileg kialakult rendszert. Lotman: „A kultúra valamennyi nem örökletes információ, az információ szervezési és megőrzési módjának az összessége.”

16 2. SZÖVEG ÉS KULTÚRA A kultúra: narratívák szövevénye: SZÖVEG
Lotman: szövegek fordíthatósága – kultúrák lefordíthatósága? Megfeleltetések nehézsége

17 3. SZIMULAKRUMOK Baudrillard: szimulakrumok világa
Titok: elleplezni valami valót Szimuláció: valónak mutatni valami nem-levőt

18 3.1. szimulakrummá válás folyamata
Jel – kép: realitás tükrözése Jel – kép: elleplezi és torzítja a realitást Jel – kép: elleplezi a mély realitás hiányát Jel – kép: nincs viszonyban a realitással Pl. reklámok, túlélő-showk… politikai kampányok Régi felismerés: képrázat - májá

19 4. ETNOSZEMIOTIKA Az etnoszemiotika minden, az adott kultúrában valaha is intézményesült és működő jelrendszer vizsgálatával foglalkozó szemiotikai résztudomány. Olyan tudományok közötti területet fog át, amely egyfelől része a néprajznak, másfelől pedig a szemiotikának, a jelek általános tudományának. Bár története több száz évre visszamenőleg nyomon követhető a filozófiatörténetben, újkori fellendülése csak a hatvanas években következett be. Az etnoszemiotika terminus megjelenésének időpontját a néprajzi szakirodalomból pontosan ismerjük. Mivel a szemiotika a társadalom minden jelszerű megnyilvánulásával foglalkozik, az etnoszemiotikát is elsősorban a kulturálisan összetartozó közösségek életének jelként, jelrendszerként értelmezhető viselkedési formái érdeklik. (Hoppál M. in Ortutay, 1977)

20 Etnoszemiotika – a magyar szemiotikai erősség
Kiemelkedő képviselői - néprajzkutatók: Lükő Gábor, Voigt Vilmos, Hoppál Mihály, Gráfik Imre, Tánczos Vilmos… Főbb területek: a tárgyi néprajz jelei - a népi kultúra „beszédes” tárgyai. a folklór jelei – a népköltészet és a népművészet alakzatai és komplex jelegyüttesei. a népszokások és a hagyományos paraszti társadalmak szemiotikája - intézményesült és működő jelrendszerek

21 Könyvészet, források: ASSMANN, Jan: A kulturális emlékezet, Bp. Atlantisz, 2004 (fejezet) BAUDRILLARD, Jean: „A szimulakrum elsőbbsége”, in Testes könyv I. Szeged, JATE, 1996, Dekon könyvek CS. JÓNÁS Erzsébet: „Kontrasztív kultúraszemiotika kognitív keretben (A Mikulás)”, Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VI. évfolyam, 1. szám, (2011) pp. 33–47. HANKISS Elemér: Az emberi kaland / Félelmek és szimbólumok, Osiris, Bp. (fejezet) HOPPÁL Mihály: Etnoszemiotika (szócikk), in Ortutay Gyula (szerk.) Magyar Néprajzi Lexikon, Bp., MTA, 1977, LOTMAN, Jurij: Kultúra és intellektus, Bp. Argumentum, Diszkurzívák sorozat, 2002 (fejezet) TÁNCZOS Vilmos: Szimbolikus formák a folklórban, Bp. Kairosz, 2007 (fejezetek) VOIGT Vilmos: Etnoszemiotika, Szged, JGYPF, Alkalmazott nyelvészeti mesterfüzetek


Letölteni ppt "Szemiot i ka."

Hasonló előadás


Google Hirdetések