Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TÁRSADALMI ALAPFUNKCIÓK TÉRBELI RENDSZERE Wood, G.: Stone City, Iowa, 1930, Joslyn Art Museum, Art Institute of Omaha Collect.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TÁRSADALMI ALAPFUNKCIÓK TÉRBELI RENDSZERE Wood, G.: Stone City, Iowa, 1930, Joslyn Art Museum, Art Institute of Omaha Collect."— Előadás másolata:

1 A TÁRSADALMI ALAPFUNKCIÓK TÉRBELI RENDSZERE Wood, G.: Stone City, Iowa, 1930, Joslyn Art Museum, Art Institute of Omaha Collect.

2  funkcionális emberföldrajz → szociálgeográfiai szemlélet → „…a társadalmi alapfunkciók hordozói, a funkciók területi szervezetének megvalósítói a különböző embercsoportok.” → „… a társadalmi csoportok leírható indítékok alapján vesznek részt a térszerkezet alakításában, a funkciók térszerveződésének és működésének megváltoztatásában.” → „Az ember alapfunkciókkal kapcsolatos értékelése, döntése és aktivitása meghatározott társadalmi együttműködés eredménye.”  a funkciók térbeli rendje → történeti fejlődés eredménye [gazdasági- társadalmi szerkezetváltások] egyensúlya → „A funkciók térbeli elhelyezkedése, a telephelyek kiválasztása során az ember nemcsak a térszerkezet ökonómiai racionalitásával számol, hanem igazodik a természeti tér feltételeihez, ami által érvényesül a természeti tér, a gazdaság- és társadalomszerkezet átmeneti egyensúlya.” A társadalmi alapfunkciók térbeli rendszere I. BERÉNYI A társadalmi alapfunkciók térbeli rendszere I. BERÉNYI István: A funkcionális tér szociálgeográfiai elemzése. Budapest, 2003, 45 – 46. o.

3 PARTZSCH  PARTZSCH, D. [1970]  a funkcionális társadalom térigénybevételének formái térrelevánsak az emberi lét alapfunkcióival funkciókatalógusba → az emberi cselekvés térbeli megnyilvánulásai funkciókatalógusba rendezhetők  az egyes funkciók jelentősége csak a rendszer egészében értelmezhető  a funkciók között nincs alá- és fölérendeltségi viszony → „mellérendelt kölcsönkapcsolat” → az egyik jelenlétéből következtetni tudunk a másik meglétére A társadalmi alapfunkciók térbeli rendszere II. BERÉNYI A társadalmi alapfunkciók térbeli rendszere II. BERÉNYI István: A funkcionális tér szociálgeográfiai elemzése. Budapest, 2003, 45 – 46. o.

4 B TÁRSADALMI ALAPFUNKCIÓK B. TÁRSADALMI ALAPFUNKCIÓK A társadalom, a lokális társadalom, vagy azok egyes csoportjainak elemzése B1B1B1B1MUNKA B2B2B2B2LAKÁS B3B3B3B3 SZOLGÁL TATÁS & ELLÁTÁS B 4 KÉPZÉS & KULTÚRA B 5 ÜDÜLÉS & PIHENÉS B 6 KÖZLEKEDÉS & KOMMUNI KÁCIÓ B7B7B7B7LOKALITÁS A TÁRSADALOM A. TÁRSADALOM A+B 1 típus A+B 2 típus A+B 3 típus A+B 4 típus A+B 5 típus A+B 6 típus A+B 7 típus Társadalmi térszerkezet A fizikai földrajzi környezet és a társadalmi térszerkezet kapcsolata A+B KAPCSOLATÁNAK TERÜLETI TÍPUSAI A+B. KAPCSOLATÁNAK TERÜLETI TÍPUSAI C. Σ 5 i=1 (A+B) D A TÁRSADALOM HATÁSA A FIZIKAI FÖLDRAJZI KÖRNYEZETRE D. A TÁRSADALOM HATÁSA A FIZIKAI FÖLDRAJZI KÖRNYEZETRE A társdalmi alapfunkciók területi rendszere III. A társdalmi alapfunkciók területi rendszere III. BERÉNYI István: A funkcionális tér szociálgeográfiai értelmezése. Budapest, 2003, 46. o., 6. ábra.

5 ALAPFUNKCIÓK 1. A MUNKA

6  a munka mint társadalmi tevékenység  „marxi társadalomszemlélet”: tiszta, konkrét „termelői funkció”  gazdaságföldrajz: „az ember alapvető életmegnyilvánulása” → „A munkavégzés, a társadalmi munkamegosztásban való részvétel meghatározza az egyén, csoport, ill. a lokalitás (helyi társadalom) helyét a társadalmi hierarchiában, az alapfunkciókkal kapcsolatos általános magatartását és térhasználatát a funkcionális térszerkezetben.” → „…Az egyes aktív csoportok a munkavégzés jellegétől függően, a funkcionális rendszer működtetése révén nagyon különböző mértékben hatnak környezetükre.”  az ember társadalmi tevékenysége: foglalkozási csoportok  foglalkozási szerkezet → gazdasági-társadalmi fejlettséget mérő indikátor A munka mint társadalmi alapfunkció I. BERÉNYI A munka mint társadalmi alapfunkció I. BERÉNYI István: A szociálgeográfia értelmezése. Budapest, 1997, 44 – 56. o.

7  alapfunkciók: keretet [szervezeti formát] adnak az emberi aktivitásnak  sajátos térbeli rend munkamegosztás térbeli eloszlását → „...munkamegosztás a munkahelyek sajátos, az egyes szektorokra jellemző térbeli eloszlását és rendjét hozza létre…” társadalmi struktúránaktérszerveződésnek → „…ez része annak a társadalmi struktúrának és térszerveződésnek, amelyben a munka mint csoportaktivitás lejátszódik.” A munka mint társadalmi alapfunkció II. BERÉNYI A munka mint társadalmi alapfunkció II. BERÉNYI István: A szociálgeográfia értelmezése. Budapest, 1997, 44 – 56. o.

8 MUNKAADÓI OLDAL MUNKAVÁLLALÓI OLDAL munkamegosztás A társadalmi munkamegosztás szférái IPAR/MEZŐGADASÁG/TERCIER IPAR/MEZŐGADASÁG/TERCIER műszaki-ökonómiai feltételrendszer A munka szociálgeográfiai értelmezése A munka szociálgeográfiai értelmezése BERÉNYI István: A szociálgeográfia értelmezése. Budapest, 1997, 47. o., 3. ábra. Társadalmi; csoport- és családi hatások Társadalmi konfliktusok A B Össztársadalmi gazdasági-társadalmi elvárás DÖNTÉSDÖNTÉSDÖNTÉSDÖNTÉS Alapfunkciókra gyakorolt hatás A munkamegosztás meglévő lokális területi szerkezete Társadalmi struktúra kialakított lokális területi szerkezete ÚJ STRUKTÚRA Területi strukturális problémák B’A’

9 t 25 75 50 A foglalkoztatottak aránya % 18001850195019002000 P S Q T Preindusztriáliskor Koraiszakasz PosztindusztriáliskorIndusztrializációkora KéseiszakaszInformációstársadalom A foglalkozási átrétegződés klassszikus modellje HAGGETT CSÉFALVAY A foglalkozási átrétegződés klassszikus modellje forrás: HAGGETT, P. [1983] (közli: CSÉFALVAY, Z.[1994], 135. o., 51. ábra)

10 A foglalkozási átrétegződés Magyarországon a II. világháború után KOVÁCS forrás: KOVÁCS, Z.: Népesség és településföldrajz. Budapest, 2003, 76. o., 6. táblázat.

11 MUNKAADÓI OLDAL MUNKAVÁLLALÓI OLDAL munkamegosztás A társadalmi munkamegosztás szférái IPAR/MEZŐGADASÁG/TERCIER IPAR/MEZŐGADASÁG/TERCIER műszaki-ökonómiai feltételrendszer A munka szociálgeográfiai értelmezése A munka szociálgeográfiai értelmezése BERÉNYI István: A szociálgeográfia értelmezése. Budapest, 1997, 47. o., 3. ábra. Társadalmi; csoport- és családi hatások Társadalmi konfliktusok A B Össztársadalmi gazdasági-társadalmi elvárás DÖNTÉSDÖNTÉSDÖNTÉSDÖNTÉS Alapfunkciókra gyakorolt hatás A munkamegosztás meglévő lokális területi szerkezete Társadalmi struktúra kialakított lokális területi szerkezete ÚJ STRUKTÚRA Területi strukturális problémák B’A’

12 Kritériumok Stabil „ingázó” terület Labilis „ingázó” terület Munkahelykínálat Differenciált 1.Nagyüzemek 2.Sokféle szakma 3.Magas szintű bér és szociális ellátás 4.Mezőgazdaság szerepe kicsi Differenciálatlan 1.Kis- és középüzemek 2.Kevés gazdasági ágazat 3.Alacsony szintű bér és szociális ellátás 4.Mezőgazdaság szerepe nagy (kiegészítő) Képzés Sokoldalú – általános és középiskola, szakképzés több szakágazatban Hiányos – az agráron kívül hiányoznak a középfokú & szakiskolák Ellátási intézmények Valamennyi társadalmi csoport elvárását kielégítik és könnyen elérhetőek Hiányosan kiépítettek Az ingázók korösszetétele Nincs lényeges különbség az ingázók és nem ingázók korösszetételében. Az ingázók között a fiatalok aránya magas Az ingázók társadalmi szerkezete Az ingázók és nem ingázók szakképzettsége és a tercier szektorban foglalkoztatottak aránya alapján nincs különbség Az ingázók a mezőgazdaságban már nem dolgoznak A foglalkozási státuschierarchia mindkét csoport esetében nagy, de az ingázók és nem ingázók között nincs státuskülönbség Az ingázók szakmai képzettsége alacsonyabb, mint a nem ingázóké (főként: építőipar), alig van tercier szektorban dolgozó Általános a kettős foglalkozás. A foglalkozási hierarchia szűk. Az ingázók az alacsony foglalkozású státushoz tartoznak Közlekedési adottságok Sűrű közlekedési hálózat Az ingázási idő < 40 perc A hálózat gyengén kiépített Az ingázási idő meghaladja az 1 órát Vándorlási egyenleg Vándorlási nyereség a területen Vándorlási veszteség, távolsági ingázás Az ingázók területi típusai KLINGBEIL Az ingázók területi típusai (KLINGBEIL [1969]) BERÉNYI István: A szociálgeográfia értelmezése. Budapest, 1997, 52. o.


Letölteni ppt "A TÁRSADALMI ALAPFUNKCIÓK TÉRBELI RENDSZERE Wood, G.: Stone City, Iowa, 1930, Joslyn Art Museum, Art Institute of Omaha Collect."

Hasonló előadás


Google Hirdetések