Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TÁRSADALMI ALAPFUNKCIÓK TÉRBELI RENDSZERE Wood, G.: Stone City, Iowa, 1930, Joslyn Art Museum, Art Institute of Omaha Collect.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TÁRSADALMI ALAPFUNKCIÓK TÉRBELI RENDSZERE Wood, G.: Stone City, Iowa, 1930, Joslyn Art Museum, Art Institute of Omaha Collect."— Előadás másolata:

1 A TÁRSADALMI ALAPFUNKCIÓK TÉRBELI RENDSZERE Wood, G.: Stone City, Iowa, 1930, Joslyn Art Museum, Art Institute of Omaha Collect.

2 B TÁRSADALMI ALAPFUNKCIÓK B. TÁRSADALMI ALAPFUNKCIÓK A társadalom, a lokális társadalom, vagy azok egyes csoportjainak elemzése B1B1B1B1MUNKA B2B2B2B2LAKÁS B3B3B3B3 SZOLGÁL TATÁS & ELLÁTÁS B 4 KÉPZÉS & KULTÚRA B 5 ÜDÜLÉS & PIHENÉS B 6 KÖZLEKEDÉS & KOMMUNI KÁCIÓ B7B7B7B7LOKALITÁS A TÁRSADALOM A. TÁRSADALOM A+B 1 típus A+B 2 típus A+B 3 típus A+B 4 típus A+B 5 típus A+B 6 típus A+B 7 típus Társadalmi térszerkezet A fizikai földrajzi környezet és a társadalmi térszerkezet kapcsolata A+B KAPCSOLATÁNAK TERÜLETI TÍPUSAI A+B. KAPCSOLATÁNAK TERÜLETI TÍPUSAI C. Σ 5 i=1 (A+B) D A TÁRSADALOM HATÁSA A FIZIKAI FÖLDRAJZI KÖRNYEZETRE D. A TÁRSADALOM HATÁSA A FIZIKAI FÖLDRAJZI KÖRNYEZETRE A társdalmi alapfunkciók területi rendszere A társdalmi alapfunkciók területi rendszere BERÉNYI István: A funkcionális tér szociálgeográfiai értelmezése. Budapest, 2003, 46. o., 6. ábra.

3 ALAPFUNKCIÓK 2. A lakófunkció

4 a lakófunkció szociálgeográfiai vizsgálata  a lakófunkció szociálgeográfiai vizsgálata  általános cél → „…a lakókörnyezetet jellemző azon mennyiségi és minőségi tényezők meghatározása, amelyek befolyásolják az ember, ill. meghatározott csoportjai magatartását a lakással, lakóhellyel és közvetve a többi alapfunkcióval kapcsolatban is.” egészét  ’90-es évek: a [hazai] lakókörnyezet egészét nem lehetett az ott élő társadalmi csoportok elvárásai alapján kiépült funkcionális térnek tekinteni → eltérés a német szociálgeográfiai & az amerikai városökológiai szemlélettől [→ hazai lakásigények kielégítetlensége a „rendszerváltás” előtt]  hangsúlyeltolódás az ezredforduló szociálgeográfiai szakirodalmában: háttérbe szorulnak a lakófunkcióval kapcsolatos morfologizáló elemzések  „hazai” vizsgálati célok [~ 1990] konfliktusok  a funkció technikai feltételrendszere és a társadalmi elvárások közti konfliktusok feltárása szerepének  a lakókörnyezet emberi aktivitást befolyásoló szerepének a feltárása A lakófunkció I. A lakófunkció I. BERÉNYI István: A szociálgeográfia értelmezése. Budapest, 1997, 56. o.

5 Estes, R.:Central Savings, 1975, Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, MO.

6  lakófunkció → „A lakófunkció szociálgeográfiai értelemben az ember által megalkotott hajlékot jelenti, ugyanakkor azt a földrajzi helyet is, ahol azt létrehozta.”  a továbbélés létfeltételeinek megteremtése hajlékként  természetes tájelem, vagy épített ház hajlékként való használata  természetes hajlék: az ember által a maga és a családja védelmére használt tájelem – a létbiztonság feltétele  lakás: funkcionálisan különböző & elkülönülő terekből épített hajlék – saját, vagy bérelt tulajdon bioszociálislakásigény  a lakás ma: bioszociális szükséglet → „…a lakásigény az ember biológiai és társadalmi létéből szükségszerűen következik.”  a lakás az emberi élettér része → „…a »valahol lakni« fogalom olyan társadalmi cselekvés, amelynek során az ember kielégíti biológiai ill. társadalmi szükségletét.”  a lakás „magán viseli” az egyén és a csoport társadalmi léthelyzetét  a lakófunkció a településre is vonatkozik → a lakófunkcióval kapcsolatos magatartás a települések & településrészek jellegében is kifejezésre jut. A lakófunkció II. A lakófunkció II. BERÉNYI István: A funkcionális tér szociálgeográfiai értelmezése. Budapest, 2003, 47. o.

7 Caillebotte, G.: Esős párizsi utca, 1877.

8 A B A csoportmagatartásra gyakorolt társadalomkörnyezeti hatások A lakófunkció kapcsolatrendszere A lakófunkció kapcsolatrendszere BERÉNYI István: A szociálgeográfia értelmezése. Budapest, 1997, 57. o., 4. ábra. A társadalmi helyzetből következő elvárás A lakás természeti környezete A környék település- szerkezete A lakás lakó- környezete A lakás műszaki felszereltsége Kommunális politika ÉRTÉKEKELÉS D Ö N T É S Az alapfunkciókkal kialakult kapcsolat MUNKA ELLÁTÁS & SZOLGÁLTAT ÁS KÉPZÉS & KULTÚRA ÜDÜLÉS & PIHENÉS KÖZLEKEDÉS & KOMMUNI KÁCIÓ LOKALITÁS MENTALMAP

9 Adomeit, G..:A Cool Refreshing Drink, 1931.

10  a lakófunkció szociálgeográfiai vizsgálatának fő szempontjai napjainkban Konzisztenciainkonzisztencialakás elvárásai  Konzisztencia / inkonzisztencia a lakás, mint élettér, ill. az individuum/család, közösség, háztartás elvárásai között.  mobilitásra ösztönző / mobilitást gátló tényezők átalakulások térszerkezetében  Az ember funkcionális térbeli magatartását megváltoztató átalakulások a lakófunkció „történetileg kialakult” térszerkezetében. A lakófunkció III. A lakófunkció III. BERÉNYI István: A funkcionális tér szociálgeográfiai értelmezése. Budapest, 2003, 48. o.

11 Estes, R.:Cafe Express, 1975, The Art Institute of Chicago.

12 pszichológiaiPIPEREK] ► Az ember lakásához kapcsolódó pszichológiai szükségletei [PIPEREK]  védettség & biztonság  stabilitás  függetlenség  kapcsolat a környezettel  mozgás & tevékenység szabadsága  rend & tájékozódás  a tér érzékelhetősége  a tevékenységet segítő tér  fény és kilátás  tisztaság  pszichológiai „figyelmeztetés” A lakófunkció IV. A lakófunkció IV. BERÉNYI István: A funkcionális tér szociálgeográfiai értelmezése. Budapest, 2003, 48. o.

13 Hopper:Room in Brooklyn, 1932, Museum of Fine Arts, Boston.

14  a társadalmi szerkezet és a lakófunkció  a lakás [lakóhely] természeti környezete, adottságai  eltérő jelentőséggel bír az egyes csoportok magatartásának alakulásában  a lakás [lakókörnyezet] technikai felszereltsége [komfort]  általánosabban ható tényező, függetlenül az egyén, vagy csoport státuszától  A társadalom lakásállománnyal kapcsolatos elvárásai állandóan változnak.  generációk szétválása [ipari forradalom, modernizáció]: tömeges lakásépítések A lakófunkció V. A lakófunkció V. BERÉNYI István: A funkcionális tér szociálgeográfiai értelmezése. Budapest, 2003, 48. o.

15 Motley, A.:Extra Paper. 1946. DuSable Museum of African American History, Chicago.

16  a lakófunkció és a település funkcionális térszerkezete → „A lakókörnyezet sajátosságai – a beépítés jellege, infrastruktúrája, területhasználat, stb. – a település »városodottságának« függvényében változnak…” lakókörnyezet-típusokkal  különböző lakókörnyezet-típusokkal szembeni magatartás alakulása  meghatározó: a többi alapfunkcióval kialakult térkapcsolat → racionális; → emocionális döntések magatartás  A magatartás alakulása az egyén / háztartás → a társadalmi státuszának; → életciklusának függvénye. A lakófunkció VI. A lakófunkció VI. BERÉNYI István: A funkcionális tér szociálgeográfiai értelmezése. Budapest, 2003, 56 – 57. o.


Letölteni ppt "A TÁRSADALMI ALAPFUNKCIÓK TÉRBELI RENDSZERE Wood, G.: Stone City, Iowa, 1930, Joslyn Art Museum, Art Institute of Omaha Collect."

Hasonló előadás


Google Hirdetések