Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZOCIÁLGEOGRÁFIA id. Pieter Brueghel: Bábel tornya. 1563; Kunsthistorisches Museum, Bécs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZOCIÁLGEOGRÁFIA id. Pieter Brueghel: Bábel tornya. 1563; Kunsthistorisches Museum, Bécs."— Előadás másolata:

1 SZOCIÁLGEOGRÁFIA id. Pieter Brueghel: Bábel tornya. 1563; Kunsthistorisches Museum, Bécs.

2 IRODALOM Kötelező és ajánlott Jan Vermeer: Geográfus. 1668-69, Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt. BERÉNYI István  BERÉNYI István: A szociálgeográfia értelmezése. (Egyetemi jegyzet) ELTE, Budapest, 1997. BERÉNYI István  BERÉNYI István: A funkcionális tér szociálgeográfiai elemzése. Földrajzi Tanulmányok 23. MTA FKI, Budapest, 2003.  ANDORKA Rudolf  ANDORKA Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 2003. BERÉNYI István  BERÉNYI István: Az alkalmazott szociálgeográfia elméleti és módszertani kérdései. Akadémiai, Budapest, 1992. BÓDY Zsombor – Ö. KOVÁCS József  BÓDY Zsombor – Ö. KOVÁCS József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Osiris, Budapest, 2003. GIDDENS, Anthony  GIDDENS, Anthony: Szociológia. Osiris, Budapest, 2004. JOHNSTON, R. J.  JOHNSTON, R. J. et al. (ed.): The Dictionary of Human Geography. (4th ed.) Blackwell, 2003. MÉSZÁROS Rezső  MÉSZÁROS Rezső: A társadalomföldrajz gondolatvilága. Szeged, 2000.

3 A szociálgeográfiai gondolat fejlődése id. Pieter Brueghel: Téli vadászat. 1565; Kunsthistorisches Museum, Bécs.

4 „A teremtés sötét tüzének jegében égő lét tündöklő, lágy meleg fénnyé változik.” H. B. A szociálgeográfiai gondolat fejlődése id. Pieter Brueghel: A betlehemi népszámlálás. 1556; Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Brüsszel

5 „A teremtés sötét tüzének jegében égő lét tündöklő, lágy meleg fénnyé változik.” H. B. Hieronymus Bosch: A földi gyönyörök kertje.; Museo del Prado, Madrid.

6 KOZMOGÓNIA EMBERFÖLDRAJZ SCIENCE SOCIALE KAPCSOLAT TUDOMÁNY KULTÚRFÖLDRAJZ MORPHOLOGIE SOCIALE MORFOLÓGIA FUNKCIONÁLIS ANTROPOLÓGIA HUMAN ECOLOGY FUNKCIONALI TÁS SZOCIÁLGEOGRÁFIA FOLYAMAT TÁRSADALOMKUTATÁS Tér – emberTér – társadalom Kultúrtáj – fiziognómia Anyagi világ Ember – térTársadalom – tér Térbeli folyamatok Térreleváns magatartás 1890 1910 1930 1950 1970 A szociálgeográfia kialakulása I. Thomale, E. 1972, In: Berényi, I. 1997, 7. o., 1. ábra.

7

8 KOZMOGÓNIAI FÁZIS EMBERFÖLDRAJZ SCIENCE SOCIALE KAPCSOLAT- TUDOMÁNYI FÁZIS KULTÚRFÖLDRAJZ MORPHOLOGIE SOCIALE MORFOLÓGIAI FÁZIS FUNKCIONÁLIS FÁZIS FOLYAMAT FÁZIS FUNKCIONÁLIS ANTROPOGEOGRÁFIA HUMAN ECOLOGY SZOCIÁLGEOGRÁFIATÁRSADALOMKUTATÁS

9 KOZMOGÓNIAI FÁZIS EMBERFÖLDRAJZ SCIENCE SOCIALE KAPCSOLAT- TUDOMÁNYI FÁZIS KULTÚRFÖLDRAJZ MORPHOLOGIE SOCIALE MORFOLÓGIAI FÁZIS FUNKCIONÁLIS FÁZIS FOLYAMAT FÁZIS FUNKCIONÁLIS ANTROPOGEOGRÁFIA HUMAN ECOLOGY SZOCIÁLGEOGRÁFIATÁRSADALOMKUTATÁS GEOGRÁFIA SZOCIOLÓGIA

10 KOZMOGÓNIAI FÁZIS EMBERFÖLDRAJZ SCIENCE SOCIALE KAPCSOLAT- TUDOMÁNYI FÁZIS KULTÚRFÖLDRAJZ MORPHOLOGIE SOCIALE MORFOLÓGIAI FÁZIS FUNKCIONÁLIS FÁZIS FOLYAMAT FÁZIS FUNKCIONÁLIS ANTROPOGEOGRÁFIA HUMAN ECOLOGY SZOCIÁLGEOGRÁFIATÁRSADALOMKUTATÁS Tér – ember Kultúrtáj – fiziognómia Ember – tér Térbeli folyamatok Tér – társadalom Anyagi világ Társadalom – tér Térreleváns magatartás GEOGRÁFIA SZOCIOLÓGIA

11 EMBER- FÖLDRAJZ KULTÚR- FÖLDRAJZ FUNKCIONÁLIS ANTROPOGEOGRÁFIA SZOCIÁL- GEOGRÁFIA A szociálgeográfia kialakulása II. A földrajzon belüli fejlődés

12 Az emberföldrajz klasszikus korszaka Cortes, Edouard (1882-1969 ) : Notre Dame.

13 Comte  Auguste Comte (1798 – 1857): „társadalmi fizika”  „szociológia” Az „alapító atyák”  MARX  MARX, Karl (1818 – 1883)  DURKHEIM  DURKHEIM, Emile (1858 – 1920)  [1899]: Morphologie social. L’Année Sociologique.  WEBER  WEBER, Max (1864 – 1920)  [1987]: Gazdaság és társadalom. Budapest. Amerikai empirikus szociológia – chicagói iskola BURGESS, BURGESS, Ernest, W. (1886 – 1966) PARK, PARK, Robert, E. (1864 – 1944)  [1925]: The City. Chicago. [... Burgess, E. W. – McKenzie, R. D.[eds.]] városökológiai modellek  városökológiai modellek A szociológia története A szociológia története ANDORKA Rudolf: Beveztés a szociológiába. Budapest, 2003, 47 – 98. o.

14 KOZMOGÓNIA LE PLAY  LE PLAY, Fréderic  [1855]: Les ouvriers européens... Paris.  természeti & társadalmi tér  szoros, oksági kapcsolat  A tér természeti adottságaiból [...és nem a terület gazdasági szerkezetéből ] vezeti le a népesség: -foglalkozási szerkezetét; -fogyasztási szokásait; -anyagi kultúráját.  módszer: megfigyelés – a tapasztalatok rendszerezése & összegzése modes du travail  „modes du travail” – társadalmi – gazdasági területegységek determinizmus  a földrajzi determinizmus előfutára Az emberföldrajz determinista fázisa I. Az emberföldrajz determinista fázisa I. BERÉNYI István: A szociálgeográfia értelmezése. Budapest, 1997, 8. o.

15 KOZMOGÓNIA EMBERFÖLDRAJZ SCIENCE SOCIALE Tér – emberTér – társadalom 1890 Az emberföldrajz determinista fázisa II. Az emberföldrajz determinista fázisa II. BERÉNYI István: A szociálgeográfia értelmezése. Budapest, 1997, 8 – 9. o. RATZEL,  RATZEL, Friedrich (1844–1904)  [1909]: Anthropogeographie.[II. ed.] Stuttgart.[orig. 1882/1891] A természeti adottságokból kiindulva értelmezi a tér – gazdaság – társadalom hatásmechanizmusát [  darwinizmus] determinizmus  a földrajzi determinizmus kiteljesítője

16 KOZMOGÓNIA EMBERFÖLDRAJZ SCIENCE SOCIALE KAPCSOLAT TUDOMÁNY KULTÚRFÖLDRAJZ MORPHOLOGIE SOCIALE Tér – emberTér – társadalom Kultúrtáj – fiziognómia 1890 1910 Anyagi világ Az emberföldrajz posszibilista fázisa Az emberföldrajz posszibilista fázisa BERÉNYI István: A szociálgeográfia értelmezése. Budapest, 1997, 9 – 10. o. VIDAL de la BLACHE  VIDAL de la BLACHE, Paul (1845 – 1918)  [1922]: Principés de la geographie humaine. Paris.  a környezet átalakulása  az ember szabad akaratának megnyilvánulása egzisztenciaharc  egzisztenciaharc  módszer: a jelenségek mennyiségi & minőségi leírása; kialakulásuk tisztázása; okok feltárása genre de vie  „genre de vie” – életformacsoportok  „A tevékenység módját... a történelmi, vallási, kulturális és pszichológiai tradíciók határozzák meg.”  társadalmi viszonyok  térszerkezet  környezetátalakítás a társadalmi-gazdasági aktivitás [munka] révén; a civilizációs szint függvénye. Ember & környezete  egységes, összefüggő rendszer  „Az ember tehát maga is földrajzi tényező, s úgy változik történeti fejlődése során, hogy közben átalakítja környezetét.” posszibilista  a földrajzi determinizmus „megfordítója” – posszibilista

17 KOZMOGÓNIA EMBERFÖLDRAJZ SCIENCE SOCIALE KAPCSOLAT TUDOMÁNY KULTÚRFÖLDRAJZ MORPHOLOGIE SOCIALE Tér – emberTér – társadalom Kultúrtáj – fiziognómia 1890 1910 Anyagi világ Az emberföldrajz morfológiai fázisa Az emberföldrajz morfológiai fázisa BERÉNYI István: A szociálgeográfia értelmezése. Budapest, 1997, 11. o. MORFOLÓGIA 1930 SCHLÜTER SCHLÜTER, O.  [1906]: Die Ziele der Geographie des Menschen. München.  az emberformálta kultúrtáj bemutatása [Morphologie der Kulturlandschaft] kultúrtáj  a kultúrtáj genézise  a formális struktúra változásai  „A formák és azok változása mögött azokat az erőket és folyamatokat kell megtalálni, amelyek a változásokat előidézték.”  „A forma és a »tartalom« (funkció) között nincs szükségszerű összhang, gyakori, hogy a térképző folyamatok előrehaladottak, miközben a forma változatlan.”

18 KOZMOGÓNIA EMBERFÖLDRAJZ SCIENCE SOCIALE KAPCSOLAT TUDOMÁNY KULTÚRFÖLDRAJZ MORPHOLOGIE SOCIALE MORFOLÓGIA FUNKCIONÁLIS ANTROPOLÓGIA HUMAN ECOLOGY Tér – emberTér – társadalom Kultúrtáj – fiziognómia Anyagi világ Ember – térTársadalom – tér 1890 1910 1930 Funkcionális emberföldrajz Funkcionális emberföldrajz BERÉNYI István: A szociálgeográfia értelmezése. Budapest, 1997, 12. o. FUNKCIONALI TÁS BOBEK BOBEK, H.  [1927]: Grundfragen der Statdtgeographie.  [1948]: Stellung und Bedeutung der Sozialgeographie.  a társadalmi teret komplex funkcionális szerkezetként értelmezi 1.bioszociális 2.gazdasági 3.politikai 4.topológiai 5.migrációs 6.kulturális BARROWShuman ecology BARROWS, H. H.  human ecology  [1923]: Geography as Human Ecology. Annals of the AAG. PARTZSCH PARTZSCH, D.  [1964]: Zum Begriff der Funktionsgesellschaft.

19 KOZMOGÓNIA EMBERFÖLDRAJZ SCIENCE SOCIALE KAPCSOLAT TUDOMÁNY KULTÚRFÖLDRAJZ MORPHOLOGIE SOCIALE MORFOLÓGIA FUNKCIONÁLIS ANTROPOLÓGIA HUMAN ECOLOGY FUNKCIONALI TÁS SZOCIÁLGEOGRÁFIATÁRSADALOMKUTATÁS Tér – emberTér – társadalom Kultúrtáj – fiziognómia Anyagi világ Ember – térTársadalom – tér Térbeli folyamatok Térreleváns magatartás 1890 1910 1930 1950 1970 PARTZSCH PARTZSCH, D.  [1964]: Zum Begriff der Funktionsgesellschaft. lakás  lakás  munka  ellátás - szolgáltatás  képzés & kultúra  szabadidő  közlekedés  közösségi élet - lokalitás  [1970]: Daseinsgrundfunktionen. In: Handwörterbuch der Raumforschnung..., Hannover. Szociálgeográfia I. Szociálgeográfia I. BERÉNYI István: A szociálgeográfia értelmezése. Budapest, 1997, 12. o.

20 KOZMOGÓNIA EMBERFÖLDRAJZ SCIENCE SOCIALE KAPCSOLAT TUDOMÁNY KULTÚRFÖLDRAJZ MORPHOLOGIE SOCIALE MORFOLÓGIA FUNKCIONÁLIS ANTROPOLÓGIA HUMAN ECOLOGY FUNKCIONALI TÁS SZOCIÁLGEOGRÁFIATÁRSADALOMKUTATÁS Tér – emberTér – társadalom Kultúrtáj – fiziognómia Anyagi világ Ember – térTársadalom – tér Térbeli folyamatok Térreleváns magatartás 1890 1910 1930 1950 1970 RUPERTSCHAFFER RUPERT, K. – SCHAFFER, F.  [1969]: Zur Konzeption der Socialgeographie. Geographische Rundschau, pp. 205 - 214  Partzsch „funkciókatalógusa”: az emberi lét megnyilvánulásainak alapfunkciói – sokoldalú függőségi viszony  antropogén erők komplex hatásegyüttese – szoros kapcsolatban a természeti környezettel  valamennyi alapfunkciónak speciális térigénye & tárgyiasult intézményrendszere van  A földrajz [szociálgeográfia] a társadalmi alapfunkciók tárgyiasult intézményrendszeré-nek területileg differenciált szerkezetét elemzi.  „A kultúrtáj nem más, mint a társadalmi alapfukciók területi szerkezete.” Szociálgeográfia II. Szociálgeográfia II. BERÉNYI István: A szociálgeográfia értelmezése. Budapest, 1997, 12. o.

21 KOZMOGÓNIA EMBERFÖLDRAJZ SCIENCE SOCIALE KAPCSOLAT TUDOMÁNY KULTÚRFÖLDRAJZ MORPHOLOGIE SOCIALE MORFOLÓGIA FUNKCIONÁLIS ANTROPOLÓGIA HUMAN ECOLOGY FUNKCIONALI TÁS SZOCIÁLGEOGRÁFIA FOLYAMAT TÁRSADALOMKUTATÁS Tér – emberTér – társadalom Kultúrtáj – fiziognómia Anyagi világ Ember – térTársadalom – tér Térbeli folyamatok Térreleváns magatartás 1890 1910 1930 1950 1970

22 A szociálgeográfia megújulása [?] Logsdail, William: The Bank and Royal Exchange in London, 1887.

23 KOZMOGÓNIAI FÁZIS EMBERFÖLDRAJZ SCIENCE SOCIALE KAPCSOLAT- TUDOMÁNYI FÁZIS KULTÚRFÖLDRAJZ MORPHOLOGIE SOCIALE MORFOLÓGIAI FÁZIS FUNKCIONÁLIS FÁZIS FOLYAMAT FÁZIS FUNKCIONÁLIS ANTROPOGEOGRÁFIA HUMAN ECOLOGY SZOCIÁLGEOGRÁFIATÁRSADALOMKUTATÁS SZOCIÁLEGOGRÁFIA ? KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA

24 „ MRHaggett „A földrajz olyannyira függ más tudományterületekből eredő koncepcióktól és technikáktól, hogy ezek jelölik ki azt az utat, amely kifejezi a kölcsönhatást a földrajz és más tudományterületek között.” – MR értelmezése Haggett koncepciójáról  posztparadignatikus állapot  szakítás mindenféle tudományos zártsággal és belterjességgel → „…»új« geográfiák tündöklése és bukása.” → elbizonytalanodás: „…a földrajz igyekszik újabb és újabb megközelítésekkel alkalmasnak mutatkozni [a] változások térbeli összefüggéseinek elemzésére és értelmezésére.” Szociálgeográfia az 1970-es évek után I. MÉSZÁROS Szociálgeográfia az 1970-es évek után I. MÉSZÁROS Rezső: A társadalomföldrajz gondolatvilága. Szeged, 2000.

25 Humanistic geography  Humanistic geography  Ley, – Samuels,  Ley, D. – Samuels, M. S. [1978]: Humanistic geography. London. CaterJones  Cater, J – Jones, T. [1989]: Social Geography: an introduction to contemporary issues. London.  behaviorizmus  behaviorizmus – kulturális/szociális magatartásminták - akkulturáció - asszimiláció - szergergáció  földrajzi dimenzió KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA  KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA – csoport-megfigyelés; -leírás; -elemzés  „belülről” – az egyéni attitűdök előtérbe kerülése TÁRSADALOMTÖRTÉNET  TÁRSADALOMTÖRTÉNET  a „nagy narratívák” bukása → fókuszváltás: mikrotörténelem mikroterek → egyéni történetek; „életutak” – „mikroterek”  SZOCIÁLGEOGRÁFIAvissza  SZOCIÁLGEOGRÁFIA: „weberiánus” csoportelemzés  változó trendek: vissza Vidal de la Blache-hoz - individuum kultúrföldrajzhoz  közelítés a kultúrföldrajzhoz Szociálgeográfia az 1970-es évek után II. JACKSONJOHNSTON, R. J. Szociálgeográfia az 1970-es évek után II. JACKSON, P.; In. JOHNSTON, R. J. et al. (ed.): The Dictionary of Human Geography. (4th ed.) Blackwell, 2003.


Letölteni ppt "SZOCIÁLGEOGRÁFIA id. Pieter Brueghel: Bábel tornya. 1563; Kunsthistorisches Museum, Bécs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések