Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZOCIÁLGEOGRÁFIA id. Pieter Brueghel: Bábel tornya. 1563; Kunsthistorisches Museum, Bécs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZOCIÁLGEOGRÁFIA id. Pieter Brueghel: Bábel tornya. 1563; Kunsthistorisches Museum, Bécs."— Előadás másolata:

1 SZOCIÁLGEOGRÁFIA id. Pieter Brueghel: Bábel tornya. 1563; Kunsthistorisches Museum, Bécs.

2 Jan Vermeer: Geográfus. 1668-69, Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt.
 BERÉNYI István: A szociálgeográfia értelmezése. (Egyetemi jegyzet) ELTE , Budapest, 1997.  BERÉNYI István: A funkcionális tér szociálgeográfiai elemzése. Földrajzi Tanulmányok 23. MTA FKI, Budapest, 2003.   ANDORKA Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest,  BERÉNYI István: Az alkalmazott szociálgeográfia elméleti és módszertani kérdései. Akadémiai, Budapest, 1992.  BÓDY Zsombor – Ö. KOVÁCS József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Osiris, Budapest, 2003.  GIDDENS, Anthony: Szociológia. Osiris, Budapest, 2004.  JOHNSTON, R. J. et al. (ed.): The Dictionary of Human Geography. (4th ed.) Blackwell, 2003.  MÉSZÁROS Rezső: A társadalomföldrajz gondolatvilága. Szeged, 2000. IRODALOM Kötelező és ajánlott Jan Vermeer: Geográfus , Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt.

3 A szociálgeográfiai gondolat fejlődése
id. Pieter Brueghel: Téli vadászat. 1565; Kunsthistorisches Museum, Bécs.

4 A szociálgeográfiai gondolat fejlődése
„A teremtés sötét tüzének jegében égő lét tündöklő, lágy meleg fénnyé változik.” H. B. A szociálgeográfiai gondolat fejlődése id. Pieter Brueghel: A betlehemi népszámlálás. 1556; Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Brüsszel

5 Hieronymus Bosch: A földi gyönyörök kertje.; Museo del Prado, Madrid.
„A teremtés sötét tüzének jegében égő lét tündöklő, lágy meleg fénnyé változik.” H. B. Hieronymus Bosch: A földi gyönyörök kertje.; Museo del Prado, Madrid.

6 FUNKCIONÁLIS ANTROPOLÓGIA
A szociálgeográfia kialakulása I. Thomale, E. 1972, In: Berényi, I. 1997, 7. o., 1. ábra. 1970 Térbeli folyamatok Térreleváns magatartás FOLYAMAT SZOCIÁLGEOGRÁFIA TÁRSADALOMKUTATÁS 1950 FUNKCIONALITÁS Ember – tér Társadalom – tér FUNKCIONÁLIS ANTROPOLÓGIA HUMAN ECOLOGY 1930 Kultúrtáj – fiziognómia MORFOLÓGIA Anyagi világ MORPHOLOGIE SOCIALE KULTÚRFÖLDRAJZ 1910 KAPCSOLAT TUDOMÁNY Tér – ember Tér – társadalom EMBERFÖLDRAJZ SCIENCE SOCIALE 1890 KOZMOGÓNIA

7

8 KAPCSOLAT- TUDOMÁNYI FÁZIS
FOLYAMAT FÁZIS SZOCIÁLGEOGRÁFIA TÁRSADALOMKUTATÁS FUNKCIONÁLISFÁZIS FUNKCIONÁLIS ANTROPOGEOGRÁFIA HUMAN ECOLOGY MORFOLÓGIAI FÁZIS KULTÚRFÖLDRAJZ MORPHOLOGIE SOCIALE KAPCSOLAT- TUDOMÁNYI FÁZIS SCIENCE SOCIALE EMBERFÖLDRAJZ KOZMOGÓNIAI FÁZIS

9 KAPCSOLAT- TUDOMÁNYI FÁZIS
SZOCIOLÓGIA GEOGRÁFIA FOLYAMAT FÁZIS SZOCIÁLGEOGRÁFIA TÁRSADALOMKUTATÁS FUNKCIONÁLISFÁZIS FUNKCIONÁLIS ANTROPOGEOGRÁFIA HUMAN ECOLOGY MORFOLÓGIAI FÁZIS KULTÚRFÖLDRAJZ MORPHOLOGIE SOCIALE KAPCSOLAT- TUDOMÁNYI FÁZIS SCIENCE SOCIALE EMBERFÖLDRAJZ KOZMOGÓNIAI FÁZIS

10 KAPCSOLAT- TUDOMÁNYI FÁZIS
SZOCIOLÓGIA GEOGRÁFIA Térbeli folyamatok Térreleváns magatartás FOLYAMAT FÁZIS SZOCIÁLGEOGRÁFIA TÁRSADALOMKUTATÁS FUNKCIONÁLISFÁZIS Társadalom – tér Ember – tér FUNKCIONÁLIS ANTROPOGEOGRÁFIA HUMAN ECOLOGY Kultúrtáj – fiziognómia MORFOLÓGIAI FÁZIS Anyagi világ KULTÚRFÖLDRAJZ MORPHOLOGIE SOCIALE Tér – ember KAPCSOLAT- TUDOMÁNYI FÁZIS Tér – társadalom SCIENCE SOCIALE EMBERFÖLDRAJZ KOZMOGÓNIAI FÁZIS

11 A szociálgeográfia kialakulása II. A földrajzon belüli fejlődés
EMBER FÖLDRAJZ KULTÚR- FÖLDRAJZ FUNKCIONÁLIS ANTROPOGEOGRÁFIA SZOCIÁL- GEOGRÁFIA

12 Az emberföldrajz klasszikus korszaka
Cortes, Edouard ( ): Notre Dame.

13 Amerikai empirikus szociológia – chicagói iskola
A szociológia története ANDORKA Rudolf: Beveztés a szociológiába. Budapest, 2003, 47 – 98. o.  Auguste Comte (1798 – 1857): „társadalmi fizika”  „szociológia” Az „alapító atyák” MARX, Karl (1818 – 1883)  DURKHEIM, Emile (1858 – 1920)  [1899]: Morphologie social. L’Année Sociologique.  WEBER, Max (1864 – 1920)  [1987]: Gazdaság és társadalom. Budapest. Amerikai empirikus szociológia – chicagói iskola BURGESS, Ernest, W. (1886 – 1966) PARK, Robert, E. (1864 – 1944)  [1925]: The City. Chicago.[ ... Burgess, E. W. – McKenzie, R. D.[eds.]]  városökológiai modellek

14 Az emberföldrajz determinista fázisa I
Az emberföldrajz determinista fázisa I. BERÉNYI István: A szociálgeográfia értelmezése. Budapest, 1997, 8. o.  LE PLAY, Fréderic  [1855]: Les ouvriers européens... Paris.  természeti & társadalmi tér  szoros, oksági kapcsolat A tér természeti adottságaiból [...és nem a terület gazdasági szerkezetéből] vezeti le a népesség: foglalkozási szerkezetét; fogyasztási szokásait; anyagi kultúráját.  módszer: megfigyelés – a tapasztalatok rendszerezése & összegzése  „modes du travail” – társadalmi – gazdasági területegységek  a földrajzi determinizmus előfutára KOZMOGÓNIA

15 Az emberföldrajz determinista fázisa II
Az emberföldrajz determinista fázisa II. BERÉNYI István: A szociálgeográfia értelmezése. Budapest, 1997, 8 – 9. o.  RATZEL, Friedrich (1844–1904)  [1909]: Anthropogeographie.[II. ed.] Stuttgart.[orig. 1882/1891] A természeti adottságokból kiindulva értelmezi a tér – gazdaság – társadalom hatásmechanizmusát [ darwinizmus]  a földrajzi determinizmus kiteljesítője Tér – ember Tér – társadalom EMBERFÖLDRAJZ SCIENCE SOCIALE 1890 KOZMOGÓNIA

16 Az emberföldrajz posszibilista fázisa BERÉNYI István: A szociálgeográfia értelmezése. Budapest, 1997, 9 – 10. o.  VIDAL de la BLACHE, Paul (1845 – 1918)  [1922]: Principés de la geographie humaine. Paris.  a környezet átalakulása  az ember szabad akaratának megnyilvánulása  egzisztenciaharc  módszer: a jelenségek mennyiségi & minőségi leírása; kialakulásuk tisztázása; okok feltárása  „genre de vie” – életformacsoportok  „A tevékenység módját ... a történelmi, vallási, kulturális és pszichológiai tradíciók határozzák meg.”  társadalmi viszonyok  térszerkezet  környezetátalakítás a társadalmi-gazdasági aktivitás [munka] révén; a civilizációs szint függvénye. Ember & környezete  egységes, összefüggő rendszer  „Az ember tehát maga is földrajzi tényező, s úgy változik történeti fejlődése során, hogy közben átalakítja környezetét.”  a földrajzi determinizmus „megfordítója” – posszibilista Kultúrtáj – fiziognómia Anyagi világ MORPHOLOGIE SOCIALE KULTÚRFÖLDRAJZ 1910 KAPCSOLAT TUDOMÁNY Tér – ember Tér – társadalom EMBERFÖLDRAJZ SCIENCE SOCIALE 1890 KOZMOGÓNIA

17 Az emberföldrajz morfológiai fázisa BERÉNYI István: A szociálgeográfia értelmezése. Budapest, 1997, 11. o. SCHLÜTER, O.  [1906]: Die Ziele der Geographie des Menschen. München.  az emberformálta kultúrtáj bemutatása [Morphologie der Kulturlandschaft] a kultúrtáj genézise a formális struktúra változásai  „A formák és azok változása mögött azokat az erőket és folyamatokat kell megtalálni, amelyek a változásokat előidézték.”  „A forma és a »tartalom« (funkció) között nincs szükségszerű összhang, gyakori, hogy a térképző folyamatok előrehaladottak, miközben a forma változatlan.” 1930 Kultúrtáj – fiziognómia MORFOLÓGIA Anyagi világ MORPHOLOGIE SOCIALE KULTÚRFÖLDRAJZ 1910 KAPCSOLAT TUDOMÁNY Tér – ember Tér – társadalom EMBERFÖLDRAJZ SCIENCE SOCIALE 1890 KOZMOGÓNIA

18 FUNKCIONÁLIS ANTROPOLÓGIA
Funkcionális emberföldrajz BERÉNYI István: A szociálgeográfia értelmezése. Budapest, 1997, 12. o. BOBEK, H. [1927]: Grundfragen der Statdtgeographie. [1948]: Stellung und Bedeutung der Sozialgeographie. a társadalmi teret komplex funkcionális szerkezetként értelmezi bioszociális gazdasági politikai topológiai migrációs kulturális BARROWS, H. H.  human ecology  [1923]: Geography as Human Ecology. Annals of the AAG. PARTZSCH, D.  [1964]: Zum Begriff der Funktionsgesellschaft. FUNKCIONALITÁS Ember – tér Társadalom – tér FUNKCIONÁLIS ANTROPOLÓGIA HUMAN ECOLOGY 1930 Kultúrtáj – fiziognómia MORFOLÓGIA Anyagi világ MORPHOLOGIE SOCIALE KULTÚRFÖLDRAJZ 1910 KAPCSOLAT TUDOMÁNY Tér – ember Tér – társadalom EMBERFÖLDRAJZ SCIENCE SOCIALE 1890 KOZMOGÓNIA

19 FUNKCIONÁLIS ANTROPOLÓGIA
Szociálgeográfia I BERÉNYI István: A szociálgeográfia értelmezése. Budapest, 1997, 12. o. 1970 Térbeli folyamatok Térreleváns magatartás PARTZSCH, D.  [1964]: Zum Begriff der Funktionsgesellschaft. lakás munka ellátás - szolgáltatás képzés & kultúra szabadidő közlekedés közösségi élet - lokalitás [1970]: Daseinsgrundfunktionen. In: Handwörterbuch der Raumforschnung..., Hannover. SZOCIÁLGEOGRÁFIA TÁRSADALOMKUTATÁS 1950 FUNKCIONALITÁS Ember – tér Társadalom – tér FUNKCIONÁLIS ANTROPOLÓGIA HUMAN ECOLOGY 1930 Kultúrtáj – fiziognómia MORFOLÓGIA Anyagi világ MORPHOLOGIE SOCIALE KULTÚRFÖLDRAJZ 1910 KAPCSOLAT TUDOMÁNY Tér – ember Tér – társadalom EMBERFÖLDRAJZ SCIENCE SOCIALE 1890 KOZMOGÓNIA

20 FUNKCIONÁLIS ANTROPOLÓGIA
Szociálgeográfia II BERÉNYI István: A szociálgeográfia értelmezése. Budapest, 1997, 12. o. 1970 Térbeli folyamatok Térreleváns magatartás RUPERT, K. – SCHAFFER, F. [1969]: Zur Konzeption der Socialgeographie. Geographische Rundschau, pp Partzsch „funkciókatalógusa”: az emberi lét megnyilvánulásainak alapfunkciói – sokoldalú függőségi viszony antropogén erők komplex hatásegyüttese – szoros kapcsolatban a természeti környezettel valamennyi alapfunkciónak speciális térigénye & tárgyiasult intézményrendszere van A földrajz [szociálgeográfia] a társadalmi alapfunkciók tárgyiasult intézményrendszeré-nek területileg differenciált szerkezetét elemzi. „A kultúrtáj nem más, mint a társadalmi alapfukciók területi szerkezete.” SZOCIÁLGEOGRÁFIA TÁRSADALOMKUTATÁS 1950 FUNKCIONALITÁS Ember – tér Társadalom – tér FUNKCIONÁLIS ANTROPOLÓGIA HUMAN ECOLOGY 1930 Kultúrtáj – fiziognómia MORFOLÓGIA Anyagi világ MORPHOLOGIE SOCIALE KULTÚRFÖLDRAJZ 1910 KAPCSOLAT TUDOMÁNY Tér – ember Tér – társadalom EMBERFÖLDRAJZ SCIENCE SOCIALE 1890 KOZMOGÓNIA

21 FUNKCIONÁLIS ANTROPOLÓGIA
1970 Térbeli folyamatok Térreleváns magatartás FOLYAMAT SZOCIÁLGEOGRÁFIA TÁRSADALOMKUTATÁS 1950 FUNKCIONALITÁS Ember – tér Társadalom – tér FUNKCIONÁLIS ANTROPOLÓGIA HUMAN ECOLOGY 1930 Kultúrtáj – fiziognómia MORFOLÓGIA Anyagi világ MORPHOLOGIE SOCIALE KULTÚRFÖLDRAJZ 1910 KAPCSOLAT TUDOMÁNY Tér – ember Tér – társadalom EMBERFÖLDRAJZ SCIENCE SOCIALE 1890 KOZMOGÓNIA

22 A szociálgeográfia megújulása [?]
Logsdail, William: The Bank and Royal Exchange in London, 1887.

23 KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA KAPCSOLAT- TUDOMÁNYI FÁZIS
SZOCIÁLEGOGRÁFIA ? KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA FOLYAMAT FÁZIS SZOCIÁLGEOGRÁFIA TÁRSADALOMKUTATÁS FUNKCIONÁLISFÁZIS FUNKCIONÁLIS ANTROPOGEOGRÁFIA HUMAN ECOLOGY MORFOLÓGIAI FÁZIS KULTÚRFÖLDRAJZ MORPHOLOGIE SOCIALE KAPCSOLAT- TUDOMÁNYI FÁZIS SCIENCE SOCIALE EMBERFÖLDRAJZ KOZMOGÓNIAI FÁZIS

24 Szociálgeográfia az 1970-es évek után I
Szociálgeográfia az 1970-es évek után I MÉSZÁROS Rezső: A társadalomföldrajz gondolatvilága. Szeged, 2000. „A földrajz olyannyira függ más tudományterületekből eredő koncepcióktól és technikáktól, hogy ezek jelölik ki azt az utat, amely kifejezi a kölcsönhatást a földrajz és más tudományterületek között.” – MR értelmezése Haggett koncepciójáról posztparadignatikus állapot szakítás mindenféle tudományos zártsággal és belterjességgel → „…»új« geográfiák tündöklése és bukása.” → elbizonytalanodás: „…a földrajz igyekszik újabb és újabb megközelítésekkel alkalmasnak mutatkozni [a] változások térbeli összefüggéseinek elemzésére és értelmezésére.”

25 Szociálgeográfia az 1970-es évek után II JACKSON, P.; In. JOHNSTON, R. J. et al. (ed.): The Dictionary of Human Geography. (4th ed.) Blackwell, 2003.  Humanistic geography Ley, D. – Samuels, M. S. [1978]: Humanistic geography. London. Cater, J – Jones, T. [1989]: Social Geography: an introduction to contemporary issues. London. behaviorizmus – kulturális/szociális magatartásminták - akkulturáció - asszimiláció - szergergáció  földrajzi dimenzió KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA – csoport-megfigyelés; -leírás; -elemzés  „belülről” – az egyéni attitűdök előtérbe kerülése TÁRSADALOMTÖRTÉNET  a „nagy narratívák” bukása → fókuszváltás: mikrotörténelem → egyéni történetek; „életutak” – „mikroterek” SZOCIÁLGEOGRÁFIA: „weberiánus” csoportelemzés  változó trendek: vissza Vidal de la Blache-hoz - individuum  közelítés a kultúrföldrajzhoz


Letölteni ppt "SZOCIÁLGEOGRÁFIA id. Pieter Brueghel: Bábel tornya. 1563; Kunsthistorisches Museum, Bécs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések