Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Miért érdekes a szilíciumorganikus kémia? Számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, melyeknek nincs párja a C-, ill. H-analóg szerves vegyületek körében,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Miért érdekes a szilíciumorganikus kémia? Számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, melyeknek nincs párja a C-, ill. H-analóg szerves vegyületek körében,"— Előadás másolata:

1 1 Miért érdekes a szilíciumorganikus kémia? Számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, melyeknek nincs párja a C-, ill. H-analóg szerves vegyületek körében, pl.: Szilíciumorganikus vegyületek: Si-C-kötést tartalmaznak

2 2 I. Szililezett gyűrűs savamid-származékok kemo-, ill. regioszelektív deszililezése A Si-atom pszeudo-pentakoordinációjának mértéke jól korrelál a reaktivitással! R. Szalay, G. Pongor, V. Harmat, Zs. Böcskei, D. Knausz: J. Organomet. Chem. (2005) 690, 1498-1506. Előzmény: n-Oktanolízis t 1/2 értékei ciklusos szilil-karbamidokra

3 3 További modellvegyületek: Kemo-/regiospecifikus deszililezési eljárások kidolgozása

4 4 II. Szilil-trifláttal katalizált N-O/N-S szilil-vándorlások vizsgálata A rendszer 13 C-NMR spektruma

5 5 III. Szilíciumorganikus vegyületek alkalmazása az anyagtudományokban Lineáris vas(II)-komplexek („szerves” mágnesek) előállítása E. Kuzmann, R. Szalay, A. Vértes, Z. Homonnay, I. Pápai, P. de Châtel, L. Szepes: Hyperfine Interact. (2008) 185, 185-189.

6 Az Mg-MOF-74 egykristály-röntgendiffrakciós szerkezete Britt D et al. PNAS 2009;106:20637-20640 Új metallo-sziloxán (pl. Al, Ti, Sn) prekurzorok szintézise szol-gél alapú eljárásokhoz, ill. MOF (metal-organic framework) típusú rendszerek előállításához

7 7 eltérő távozócsoport-képességű ligandumokat tartalmazó bifunkciós szilánok és sziloxánok szintézise, valamint kapcsoló ágensekként való tesztelésük Szilán-kapcsoló ágens:

8 8 További reaktánsok: 4-6. csoport fémeinek kloridjai/oxikloridjai IV. Szilíciumorganikus vegyületek alkalmazása fém (pl. Ti) komplexek szintézisében R. Szalay, D. Knausz, L. Szakács, J. Rohonczy, K. Újszászy, P. Sohár: P B65, XI. Nemzetközi Szilíciumorganikus Kémiai Szimpózium, Montpellier, 1996.

9 9 Laktámok, gyűrűs karbamidok, dikarbonsav-imidek és rokon vegyületek triorgano-, diorgano-ón(IV) származékai ― előállítás: sztannil-kloridok/ -oxidok/-hidroxidok reakciója a ligandumforrással, ill. N-alkálifémsójával. Változatosabb szerkezetek várhatók! Specifikus szerkezetkutató módszerek alkalmazása: 119m Sn-Mössbauer-, 119 Sn-NMR- (oldat- és szilárdfázisú) spektroszkópia V. Ón(IV)-organikus vegyületek koordinációs kémiája S. Kárpáti, R. Szalay, A. G. Császár, K. Süvegh, S. Nagy: Influence of Intermolecular Interactions on the Mössbauer Quadrupole Splitting of Organotin(IV) Compounds as Studied by DFT Calculations. J. Phys. Chem. A (2007) 111, 13172-13181.

10 10 Az N-tributilsztannil-2-pirrolidinon egykristály-röntgendiffrakciós szerkezete Párkányi László, Szalay Roland, 2011 Az N-Sn…O koordinatív kötések 1D polimer láncokat tartanak össze

11 11 VI. Pd-katalizált C-N és C-C keresztkapcsolási reakciók Hiyama (és Hiyama-Denmark) kapcsolás:

12 12 VI. Pd-katalizált C-N és C-C keresztkapcsolási reakciók Buchwald-Hartwig keresztkapcsolási reakció: Stille-kapcsolás: A 2 kapcsolás közös analógja, pl. háromkomponensű „one-pot” reakcióban:

13 13 Kísérleti háttér „hagyományos” preparatív laboratóriumi eszközök, 3-utas vákuum/N 2 line kapilláris gázkromatográf, UV/látható regisztráló spektrofotométer „házon belül”: 1 H- és 13 C-NMR együttműködésben: MS, GC-MS, IR, egykristály-röntgendiffrakció, Mössbauer-spektroszkópia, 119 Sn-NMR Elméleti háttér csoporton belül és kívül: kvantumkémiai számítások

14 14 Viszontlátásra az ELTE Szilícium-völgyében…

15 15 Bevezetés a szilíciumorganikus kémiába speciális kollégium (kvvn9189) előadó: Szalay Roland Tematika A Si-atom bevitelének hatása a szerves vegyületek fizikai és kémiai tulajdonságaira. A szilícium-szén-, ill. a szilícium-heteroatom- kötés természete. A Si-organikus vegyületek előállításának általános módszerei. A fontosabb Si-organikus vegyületcsoportok (szilánok, halogeno-szilánok, sziloxánok, szilatiánok, szilazánok, szilil-fémek, stb.) szerkezetének és reakciókészségének tárgyalása. Reaktív Si-vegyületek (szililének és származékai) előállítása, szerkezetvizsgálata, jellemző reakcióik bemutatása. Poli-szilánok, ill. -karbaszilánok kémiája. Szerves vegyületek Si-származékainak jelentősége a szerveskémiai szintézisekben: a szilil-csoport, mint védő-, ill. aktiváló csoport. Kemo-, regio-, ill. sztereoszelektív szililezési eljárások. A Si-organikus vegyületek alkalmazása az anyagtudományokban. A szilszeszkvioxánok jelentősége. Bevezetés a bioszilíciumorganikus kémiába. Si-tartalmú gyógyszerek. Érdeklődni lehet az előadónál a 638-as szobában vagy a 606-os laborban, ill. a 1607-es melléken.


Letölteni ppt "1 Miért érdekes a szilíciumorganikus kémia? Számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, melyeknek nincs párja a C-, ill. H-analóg szerves vegyületek körében,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések