Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Analitikai és szerkezetvizsgálati szakirány Tájékoztató BSc hallgatók számára.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Analitikai és szerkezetvizsgálati szakirány Tájékoztató BSc hallgatók számára."— Előadás másolata:

1 Analitikai és szerkezetvizsgálati szakirány Tájékoztató BSc hallgatók számára

2 Kereslet  A vegyészek, vegyészmérnökök 20-30 %-a végez világszerte analitikai és szerkezetvizsgálati munkát.  Elemzésekre, szerkezetvizsgálatra minden műszaki területen állandóan szükség van (ipar, egészségügy, élelmiszer-gazdaság, környezetvédelem stb.).  A felhasználói igények változásai a módszerek állandó fejlesztését igénylik

3 Az eredmények felhasználása  Anyagok és rendszerek jellemzése (termékösszetétel, tisztaság, egészségi és környezeti állapot, új anyagok szerkezete és tulajdonságai)  Folyamatok fejlesztése és irányítása (technológiai, biológiai, környezeti stb. folyamatok)  Minőségbiztosítás

4 A szakirány tárgyai  Tudományos alapok kiegészítése Szerves kémia III. Kémiai anyagszerkezettan  Módszerek és alkalmazásuk Kísérletek tervezése és értékelése Elemanalízis Kromatográfia Kémiai és bioszenzorok Analitikai labor Szerves szerkezetfelderítés

5 Néhány témakör szakdolgozatokhoz  Környezeti analitika  Gyógyszeranalitika  Kémiai és bioszenzorok fejlesztése  Molekuláris lenyomatú polimerek  Kvantumkémia  Spektroszkópia  Szerkezetfelderítés  Új technológiák fejlesztése

6 PNS módosított nanopórusok Nanopórusos membrán HS-HEG PNS/MH Nanopórus Hybridization-Modulated Ion Fluxes through Peptide-Nucleic-Acid- Functionalized Gold Nanotubes. A New Approach to Quantitative Label-Free DNA Analysis. Nano Lett. 2007;7(6):1609-1612.

7 Képalkotó SPR mérőrendszer

8 Molekuláris lenyomatú polimerek

9 Applied Biosystems 4000 Q TRAP® LC/MS/MS rendszer Gyógyszer fejlesztés, gyógyszer metabolitok azonosítása Proteomika Kis molekulák kvantitatív meghatározása (pl. növényvédőszerek, kábítószerek) hibrid hármas kvadrupól/lineáris ion-csapdás tömegspektométer HPLC-hez kapcsolva

10 Famotidin polimorfiája B A

11 N-alkil-homoszerin-laktonok, UPLC HPLC Homoszerin-laktonok szerepe: növényi és bakteriális hírvivők

12 NMR szerkezetfelderítés Silene italica ssp. nemoralis

13 Fémkloridok és tiokarbamid vizes oldatai: Félvezető fém-szulfid vékonyrétegek alternatív napelemek egyes rétegeiként: Fémkloridok tiokarbamidos koordinációs komplexei Kicsapódás vagy kristályosodás Szimultán termogravimetria és differenciál termoanalízis (TG/DTA) On-line kapcsolt fejlődőgáz-elemzés: - FTIR-spektroszkópiás gázcellával (TG-EGA-FTIR) - kvadrupól tömegspektrométerrel (TG/DTA-EGA-QMS) NH 2 S=C Cd 2+, Zn 2+, Cu +, Sn 2+ + (tiokarbamid) NH 2 CdS, ZnS (szfalerit, wurtzit); SnS 2, (SnS, Sn 2 OS); CuS, Cu 1,8 S, Cu 2-  S; Cu 2 SnS 3, Cu 2 SnZnS 4. Porlasztásos pirolízises leválasztás (SPD) Vékonyfilmek előállítása porlasztásos pirolízissel

14 Oldószerben lejátszódó reakciók modellezése elméleti kémiai módszerekkel. Az ábrán látható a metanol (CH 3 OH), és a szilanol (SiH 3 OH) 20 vízmolekulával szolvatált szerkezete. A szolvatáció jelentősen befolyásolja a reakciókészséget. Látható, hogy a vizes közegben a protonált szilanol Si-ja öt vegyértékű.

15 Új vegyületek tervezése. Noha a kémia alapelvei, az egyes atomok vegyértékűsége stb ismertek, folyamatosan állítanak elő olyan új vegyületeket, melyek felrúgják az ismert szabályokat, s később a legkülönböző felhasználásra találnak. Ilyen vegyületek „tervezéséhez” számítások jó segítséget nyújtanak. Az ábrán egy ikerionos vegyület látható. Mint a sült fagylalt… +és – egyben.

16 Szilikonok módosítása egészségügyi, és egyéb alkalmazásokra. A háttérként látható szilikon-poliuretán anyagból készített fogasszíj hőállósága mintegy 80 o C értékkel magasabb a szokásosnál elérve 160 o C-t, míg a mechanikai tulajdonságok romlása 10% alatt marad. Mindez új felhasználási lehetőségeket jelent. Szilikon szemlencse

17 FKA Tanszék: a Spektroszkópiai Csoport témái Királis molekulák szerkezetvizsgálata CD-spektroszkópiával A fotokémia gyógyászati alkalmazási lehetőségeinek tanulmányozása (fluoreszcens jelzőmolekulák fotofizikai jellemzése, fényérzékenyítés, fototoxicitás) Fotokróm átalakulások vizsgálata Szupramolekuláris rendszerek egyensúlyi folyamatainak vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel Lézerrel keltett kémiai reakciók spektroszkópiai analízise Légköri reakciók paramétereinek elméleti számítása Kvantumkémiai módszerek fejlesztése

18 FKA Tanszék: vizsgálati módszerek Villanófény-fotolízis: Időfelbontásos emisszió- vagy abszorbanciamérés. Az időfelbontás korlátja a gerjesztő Nd:YAG lézer impulzusának hossza, ~10 ns (10 -8 s); Hagyományos spektroszkópiai módszerek: UV-látható abszorbanciamérés; fluoreszcencia spektroszkópia; CD-ORD. Nagy pontosságú kvantumkémiai számítási eljárások.

19 Nyílt nap a SZAK Tanszéken Minden évben nyílt napot szervezünk az éreklődőknek.


Letölteni ppt "Analitikai és szerkezetvizsgálati szakirány Tájékoztató BSc hallgatók számára."

Hasonló előadás


Google Hirdetések