Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Móczár Balázs 1. Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai  A tervezési állapotok és határállapotok meghatározása: Helyszíni adottságok Tartószerkezet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Móczár Balázs 1. Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai  A tervezési állapotok és határállapotok meghatározása: Helyszíni adottságok Tartószerkezet."— Előadás másolata:

1 Dr. Móczár Balázs 1

2 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai  A tervezési állapotok és határállapotok meghatározása: Helyszíni adottságok Tartószerkezet jellege, mérete Környezet (pl. szomszédos építmények, közlekedés, stb.) Talaj-és talajvízviszonyok Regionális földrengésveszély Környezeti hatások (hidrogeológia, felszínsüllyedés, stb.) 1. Tervezési követel- mények, a tervezési folyamat 2 ■ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3 3 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai 3 db geotechnikai kategória  már a tervezés legelején el kell dönteni hova tartozik az adott építmény  ennek megfelelően kell a szükséges vizsgálatokat kijelölni. ■■ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai  A szerkezetek igénybevételeinek tervezési értéke kisebb kell legyen az ellenállásuk tervezési értékénél.  Tervezési érték: a karakterisztikus érték parciális tényezővel korrigált értéke  Tervezési állapotok:  tartós  ideiglenes  rendkívüli (pl. robbanás, ütközés)  Tervezési eljárások:  számítások alkalmazása  szokáson alapuló intézkedések, konstrukciók (összehasonlító tapasztalat)  modellkísérletek és próbaterhelések  megfigyeléses módszer (bonyolult feladat, ha összehasonlító tapasztalat sincsen) 2. Tervezési állapotok 4 ■■■ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai  Tervezési eljárások típusai síkalapok esetén Közvetlen tervezési eljárás Közvetett tervezési eljárás Szokáson alapuló tervezési eljárás 5

6 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai  Közvetlen tervezési eljárás : Más-más számítási modellt alkalmazva vizsgáljuk az egyes határ- állapotokat: Teherbírási határállapotok számításakor a törési mechanizmus legpontosabb modellezése Használhatósági határállapotok ellenőrzése süllyedésszámítással 3. geotechnikai kategória esetében kötelező, 2. geotechnikai kategória esetében ajánlott eljárás „törőfeszültség képlet” – MSZ 15004-89 – illetve az MSZ EN 1997-1 ajánlott képletei FEM-programokkal történő numerikus méretezés Törési állapotig terjedő terhelés-süllyedés kapcsolat vizsgálata 6

7 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai  Közvetett tervezési eljárás : Összehasonlító tapasztalatok, valamint terepen vagy laboratóriumban végzett mérések, ill. észlelések eredményeit alkalmazzuk Pl.: Szondázás, pressziométeres vizsgálat eredményei alapján, tapasztalati képletek segítségével becsüljük a talajtörési ellenállást Két típusa van: Süllyedésszámításon, a süllyedések szigorú korlátozásán alapuló méretezés Talajtörési ellenállás számításán, a talajtöréssel szemben viszonylag nagy „globális biztonság” előírásán alapuló méretezés Mindkét esetben elég a használhatósági határállapotban figyelembe veendő hatásokkal (karakterisztikus értékekkel) számolni Számítás terjedelme csökken Jelentősége elsősorban az 1. geotechnikai kategóriánál van 7

8 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai  Szokáson alapuló tervezési eljárás: Valószínűsített talajtörési ellenállással számolunk Elsősorban kőzeteken történő alapozás esetében alkalmazzuk, útmutatás a G mellékletben található A kőzettípusa, tagoltsága és egyirányú nyomószilárdsága alapján lehet egy megengedett talpfeszültséget felvenni. MSZ 15004 szerinti „Határfeszültség alapértéken” történő méretezés csak az 1. geotechnikai kategóriában lehetséges 2. és 3. kategóriában az alkalmazása nem elfogadható, kizárt!!! külön süllyedésszámítás szükséges új egyszerűsített eljárás kidolgozása van folyamatban 8

9 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai  Teherbírási határállapotoknak a tartószerkezeten lévő emberek, a tartószerkezet, továbbá az ott tárolt anyagok, állatok biztonságával kapcsolatos határállapotokat nevezzük: Helyzeti állékonyság, amikor a tartószerkezet, vagy annak egy része, mint merev test egyensúlyát veszíti; Túlzott mértékű alakváltozás, a tartószerkezet, vagy egy tartószerkezeti rész folyási mechanizmussá való átalakulása, szilárdsági törés, a tartószerkezet vagy tartószerkezeti rész (ezen belül a támaszok, az alapozás) stabilitásának elvesztése, tönkremenetele.  Használhatósági határállapotnak nevezzük: A tartószerkezetnek, vagy a tartószerkezeti elemen a szokásos használati körülmények (jelentős lehajlás és túlzott repedezettség) közötti használhatóságával; Az emberek komfortérzetével; Az építmény külső megjelenésével (burkolat, nem tartószerkezeti elemek károsodásával) kapcsolatos határállapotokat. 3. Határállapotok 9 ■■■■ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

10 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai  Teherbírási határállapotok: EQU – a helyzeti állékonyság elvesztése (merev testként gyors és lényeges helyzetváltozás  az ellenállást a szerkezeti anyagok és a talaj szilárdsága jelentősen nem befolyásolja) STR – a tartószerkezeti elemek belső törése vagy túlzott alakváltozása (az ellenállást a szerkezeti anyagok szilárdsága jelentősen befolyásolja) GEO – a talaj törése vagy túlzott mértékű alakváltozása (az ellenállást a talaj vagy szilárd kőzet szilárdsága jelentősen befolyásolja) UPL – a tartószerkezet vagy a talaj felúszás folytán bekövetkező egyensúlyvesztése HYD – hidraulikus talajtörés  Geotechnikai szerkezetek esetében leggyakrabban a GEO és az STR határállapotokat kell vizsgálni. 3. Határállapotok 10 ■■■■■ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

11 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai  Hatások és kombinációik Tartósságuk szerint: állandó hatás (G) esetleges hatás (Q) rendkívüli hatás (A) szeizmikus hatás (A E ) Hatások eredete: tartószerkezet súlya, hasznos terhek, meteorológiai terhek, földrengési hatások, stb. Geotechnikai hatások: talaj-kőzet-víz súlya, földnyomások, szivárgási nyomás, földkiemelés, talajtömeg kúszása, negatív köpenysúrlódás stb. 4. Számításon alapuló geotechnikai tervezés 11 ■■■■■■ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

12 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai  Karakterisztikus érték:  Hatások: A hatások esetén a karakterisztikus érték a hatás jellegétől függően a tervezett élettartamra prognosztizált állandó- és esetleges tehermaximumok adott referencia időszakra vonatkoztatott alsó-, vagy felső küszöbértéke vagy várható értéke. Jelölése: G k, Q k, stb.  Ellenállások: Az ellenállás (teherbírás, szilárdság) esetében karakterisztikus érték az anyag- vagy termékjellemző statisztikai eloszlása alapján egy előírt (általában 5%-os) küszöbérték. Jelölése: c’ k, φ k  Geometria:  A geometriai adatoknál a karakterisztikus érték általában a terv szerinti névleges érték. 4.1 A karakterisztikus és a tervezési érték meghatározása 12 ■■■■■■■ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

13 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai  13 ■■■■■■■■ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 4.1 A karakterisztikus és a tervezési érték meghatározása

14 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai  Tervezési érték: Karakterisztikus érték, a parciális biztonsági tényező és az egyidejűségi tényező segítségével Tervezési módszer függvénye! 14 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ □□□□□□□□□□□ 4.1 A karakterisztikus és a tervezési érték meghatározása

15 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai 15 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ □□□□□□□□□□ A + M + R Action Hatás Action Hatás Hatások parciális tényezője:  F Igénybevételek parciális tényezői:  E Hatások parciális tényezője:  F Igénybevételek parciális tényezői:  E Resistance Ellenállás Resistance Ellenállás Ellenállások parciális tényezői:  R Ellenállások parciális tényezői:  R Material Anyag Material Anyag Anyagjellemzők parciális tényezői:  M Anyagjellemzők parciális tényezői:  M 4.2. Tervezési módszerek

16 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai  Tervezési módszerek (Design Approach = DA): 3 különböző módszer a határállapotok igazolására  különbség:  F ;  M és  R parciális tényezőket milyen A(ction) „+” M(aterial) „+” R(esistance) kombinációban használjuk  Magyarországon kétféle tervezési módszer használatos (az ún. 1.tervezési módszert nem használjuk): 2.tervezési módszer:  síkalapok, cölöpök, támszerkezetek, talajhorgonyok és bármely más geotechnikai szerkezetre:  A1 „+” M1 „+” R2   A hatások F k karakterisztikus értékéből az igénybevételek E k karakterisztikus értékeit meghatározni, majd azt a  E -vel szorozva kell az igénybevételek E d tervezési értékét számítani 3.tervezési módszer:  rézsűk és bármely más geotechnikai szerkezet általános állékonyságának a vizsgálata:  A2 „+” M2 „+” R3 16 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ □□□□□□□□□ 4.2. Tervezési módszerek

17 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai 17 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ □□□□□□□□ 2. Tervezési módszer – A1 „+” M1 „+” R2 Hatások Anyagjellemzők Geometriai paraméterek Szilárdság térfogatsúly Számítási modell Alkalmazási alternatíva

18 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai 18 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ □□□□□□□ 2. Tervezési módszer – A1 „+” M1 „+” R2 Hatások Hatás kombinációk Ellenállások tervezési értéke Ellenőrzés Talajjellemzők karakterisztikus értéke

19 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai  Példa – Síkalap méretezése: 19 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ □□□□□□

20 Számítási modell Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai 20 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ □□□□□ 3. Tervezési módszer geotechnikai alkalamzás esetén – A2 „+” M2 „+” R3 Hatások Anyagjellemzők Geometriai paraméterek Szilárdság térfogatsúly Alkalmazási alternatíva

21 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai 21 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ □□□□ 3. Tervezési módszer – A2 „+” M2 „+” R3 Hatások Ellenőrzés Talajjellemzők karakterisztikus értéke

22 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai  Példa – Rézsűállékonyság számítása: Rendszerint szoftverek segítségével a következő képpen 22 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ □□□ Terhek tervezési értékének bevitele a modellbe Térfogatsúly karakterisztikus értéke  Önsúlyteher Hasznos terhek biztonsági tényezővel felszorzott értéke (!)

23 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai  5. Geotechnikai adatok – Talajvizsgálati jelentés: Az információk bemutatása: 1)Az összes tanácsadó és alvállalkozó neve 2)A geotechnikai vizsgálat célja és tárgya 3)A terepi és laboratóriumi vizsgálatok kezdetének és befejezésének időpontja 4)A tágabb építési terület bejárásakor szerzett ismeretek 5)Az építési helyszín története 6)A térségi geológiai adottságai, beleértve a vetődéseket 7)A geodéziai adatok 8)A meglévő légi fotogrammetriai adatok 9)A területen szerzett korábbi tapasztalatok 10)A terület szeizmicitási adatai 5. Talajvizsgálati jelentés 23 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ □□

24 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai 11)A mintavétel, a szállítás és tárolás módszerei 12)A terepi vizsgálóberendezések típusai 13)A terepi és a laboratóriumi munka táblázatos adatai, az ellenőrző észlelésekkel együtt 14)A talajvízszint időbeli ingadozásának adatai 15)A fúrásnaplók a magminták fényképeivel és a képződmények jellemzésével együtt 16)Gázok előfordulása vagy ennek lehetősége 17)A talajok fagyérzékenységére vonatkozó adatok 18)Az irodai tanulmányok, a terepi és laboratóriumi vizsgálatok eredményinek bemutatása mellékletekben 5. Talajvizsgálati jelentés 24 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ □

25 Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai Információ értékelése: 1)A terepi és laboratóriumi munka eredményinek célirányos táblázatos és grafikus ábrázolása 2)A legfontosabb adatok értéktartományit és eloszlását bemutató hisztogramok 3)A talajvízszint mélysége és szezonális ingadozásai 4)A különféle képződmények elkülönítését bemutató talajszelvény(ek) 5)Minden képződmény részletes leírása a fizikai, alakváltozási és szilárdsági jellemzőikkel együtt 6)A szabálytalan képződmények, mint lencsék, üregek ismertetése 7)Minden réteg származtatott geotechnikai adatainak értéktarománya és csoportosítása 5. Talajvizsgálati jelentés 25 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


Letölteni ppt "Dr. Móczár Balázs 1. Eurocode 7 – A geotechnikai tervezés alapjai  A tervezési állapotok és határállapotok meghatározása: Helyszíni adottságok Tartószerkezet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések