Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint Földm ű vek gyakorlat #3.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint Földm ű vek gyakorlat #3."— Előadás másolata:

1 Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint Földm ű vek gyakorlat #3

2 2. Támfalak típusai

3 3. Vasalt talajtámfal Vasalt talajtámfal tervezése

4 4. Vasalt talajtámfal alkalmazási területei Úttöltések, vasúti töltések, hídtöltések, gátak, védművek, ipari épületek, közterek, repülőterek… Vasalt talajtámfal tervezése

5 5. Vasalt talajtámfal Port of Seattle Vasalt talajtámfal tervezése

6 6. Szerkezeti kialakítás 1 - Támfal2 - Rátöltés3 - Háttöltés4 - Homloklap5 - Altalaj Vasalt talajtámfal tervezése

7 7. Homlokpanel elem geometriája 2 – Betétrögzítő fül 1 – Beemelő kampó 3 – Bebetonozott műanyagcső 4 – Elem rögzítő acéltüske 5 – Csavarlyuk a betétrögzítéshez Vasalt talajtámfal tervezése

8 8. Homlokpanel elem geometriája 2 – Betétrögzítő fül 1 – Beemelő kampó 3 – Bebetonozott műanyagcső 4 – Elem rögzítő acéltüske 5 – Csavarlyuk a betétrögzítéshez Vasalt talajtámfal tervezése

9 9. Alternatív lehetőség Vasalt talajtámfal tervezése

10 10. Kiindulási adatok Geometriai adatok h - a támfal teljes magassága l - szalagok hossza (l=0,8h) h t - a befogás mélysége h’ - a támfal szabad magassága r - a rátöltés magassága t - a betétek (acélszalagok) vízszintes távolsága f - a betétek (acélszalagok) függőleges távolsága Vasalt talajtámfal tervezése

11 11. Kiindulási adatok Talajadatok γ - a szemcsés háttöltés térfogatsúlya (kN/m 3 ) φ k - a szemcsés háttöltés belső súrlódási szöge (º) c’ k =0 kPa - a szemcsés háttöltés kohéziója μ - a betétek és a szemcsés háttöltés közötti súrlódási tényező c’ k,A - a vasalt talajtámfal alatti puha agyag kohéziója Vasalt talajtámfal tervezése

12 12. Kiindulási adatok Terhek, egyéb adatok g k és g d - a rátöltés súlyának kar. és tervezési értékei (g d = γ G · g k ) q k és q d - a járműteher karakterisztikus és tervezési értéke (q d = γ Q · q k ) Vasalt talajtámfal tervezése f y – az acélszalag folyási feszültségének karakterisztikus értéke (N/mm 2 ) K 1, K 2 és n - az acélszalagok korróziós tényezői τ - tervezési élettartam

13 13. Vasalt talajtámfal méretezése Külső stabilitási vizsgálatok Vizsgálni kell: - Elcsúszás vizsgálat (helyettesítő súlytámfal) - GEO - Kiborulás vizsgálat (támfal külső, alsó sarokpontjára) – EQU (csak a támfal alatti kőzet esetén) - Alaptest méretezése (homloklapok súlyával terhelt sávalap) -GEO - Alaptörés vizsgálat (talajtörés a fal teljes tömbje alatt) - GEO - Általános állékonyság vizsgálata (GEO, DA-3) Súlytámfal: - homlokfelület: vasbeton elemek - hátlap: betétek szabad végén átmenő fiktív függőleges sík - alapfelület: homloklap alsó élén átfektetett vízszintes sík Vasalt talajtámfal tervezése

14 14. Vasalt talajtámfal méretezése Belső stabilitási vizsgálatok (STR és GEO) - Csúszólap helyzetének megállapítása - Betéterők számítása a vízszintes földnyomásból - Betétszélesség meghatározása - Teljes betétrendszer kihúzódási vizsgálata - Erőtanilag szükséges betétvastagság számítása - Alkalmazott betétvastagság - (Betét és fül kapcsolatának számítása) Vasalt talajtámfal tervezése

15 15. Csúszólap helyzetének meghatározása Vasalt talajtámfal tervezése A csúszólap adatai a belső súrlódási szög függvényében Belső súrlódási szög A csúszólap adatai A max. húzóerőhöz tartozó A felszíni terheléshez tartozó földnyomási tényező [ϕ][ω][D/h][K c ][K q ] 25°43,5°0,430,260,70 30°38°0,370,210,60 35°32,5°0,310,180,50 40°27°0,260,150,41 ϕ, h - ω, Kc, Kq (lineáris interpolációval) - D (D/h arányból)

16 16. Csúszólap helyzetének meghatározása Vasalt talajtámfal tervezése 1 – aktív zóna 2 – passzív zóna 3 – csúszólap Szerkesztés: A3 Logaritmikus spirál csúszólap szerkesztése

17 17. Csúszólap helyzetének meghatározása Vasalt talajtámfal tervezése A szerkesztés menete: 1. A támfal felszínén (az A-A síkon) felmérjük a D távolságot, a végpontjában (felszíni csúszólap metszékből) felmérjük a φ szöget. 2. A támfal alsó síkjából felmérjük a zárósugár irányszögét (ε). 3. A két egyenes metszéspontja megadja az O pontot. 4. A szerkesztésből lemérhetőek az R A és R B távolságok. 5. A logaritmikus csúszólap felrajzolásához szükséges pontok az alábbi összefüggésből határozhatók meg: (ω szög radiánban!) 6. A logaritmikus spirális csúszólap megszerkeszthető a 0°-tól a belső súrlódási szögig 5°-onként felvett ω szögekhez meghatározott R i értékek alapján.

18 18. Földnyomások meghatározása Vasalt talajtámfal tervezése A vízszintes földnyomás (σ h,B ) terheletlen térszín esetén H 0 határmélységig lineárisan növekszik, innen a támfal alsó síkjáig állandó. A felszíni terhelés (σ h,A ) ugyanezen H 0 mélységig lineárisan csökkenő tendenciával növeli a vízszintes földnyomás értékét. A σ h,A és a σ h,B feszültségeket az összes betétsor magasságában ki kell számítani és ezt követően meg kell szerkeszteni a maximálábrát is (σ h ). f f/2

19 19. Földnyomások meghatározása Vasalt talajtámfal tervezése

20 20. Acélszalagok méretezése - A betéterő (N i ) meghatározása: Vasalt talajtámfal tervezése - A meghatározott betéterők alapján a betétek szélessége: ahol: γ R - a kihúzódáshoz tartozó parciális tényező (értéke 1,1) l - a betétek hossza (l-D i a betétek csúszólapon kívül eső hossza) μ - a súrlódási tényező σ vi - a betétek szintjén a függőleges feszültség: (A betétek szélessége: 4-6-8-10-12-15-20 cm lehet)

21 21. Acélszalagok méretezése Teljes betétrendszer kihúzódási vizsgálata Vasalt talajtámfal tervezése Az egyes betétek méretezésén túl vizsgálni kell a teljes betétrendszer kihúzódását is. A feltételezett tönkremenetel: ellenőrizni kell, hogy a felső acélszalag-sor kihúzódhat-e. Ezt el kell végezni a felső két sor, a felső három sor, stb… az összes sor esetére is. - Az 1. sor vonalában a hatékony függőleges feszültség tervezési értéke: A felső sor kihúzódási vizsgálata: - A kihúzódással szembeni biztonsági tényező: Megfelel, ha k 1 ≥ 1,1 ·1,35≈1,5

22 22. Acélszalagok méretezése Az összes sor kihúzódási vizsgálata: Vasalt talajtámfal tervezése - Az összes szalag szélességének összege: - A számításba veendő összes hossz: - Az összes szalag kihúzódással szembeni biztonsági tényezője: - Az n. (legalsó) sor acélszalag vonalában a hatékony függőleges feszültség tervezési értéke: Megfelel, ha k n ≥ 1,1 ·1,35≈1,5

23 23. Acélszalagok méretezése Vasalt talajtámfal tervezése - Betétvastagság meghatározása: ahol: N pl,Rd - a teljes acél keresztmetszet folyási ellenállása s i,alk - az i-edik sorban alkalmazott betétek szélessége v i - az i-edik betétsor betéteinek vastagsága γ M0 - az anyagjellemzőhöz tartozó parciális tényező (értéke 1,0) f y - az acél folyáshatárának karakterisztikus értéke

24 24. Acélszalagok méretezése - Korróziós többletvastagság (v k ) figyelembe vétele: Vasalt talajtámfal tervezése ahol: v k – korróziós többletvastagság (mm) τ – tervezési élettartam K 1, K 2, n – betét anyagától és a talajvíz agresszivitásától függő korróziós tényezők - Az alkalmazott betétvastagság: Valamennyi betétsorra meg kell határozni az erőtanilag szükséges betétvastagságot és a korróziós többletvastagság figyelembe vételével az alkalmazott betétvastagságot (mm-re felfelé kerekítve).

25 25. Elcsúszásvizsgálat Vasalt talajtámfal tervezése Az egész vasalt talajtámfalat egyetlen tömbként kezelve kell vizsgálni az elcsúszás lehetőségét.

26 26. Elcsúszásvizsgálat Vasalt talajtámfal tervezése - Az aktív földnyomási tényező: - A földnyomás karakterisztikus értéke az önsúlyból: - A földnyomás karakterisztikus értéke az egyenletesen megoszló felszíni teherből: - Az igénybevétel tervezési értéke: - Az ellenállás tervezési értéke: - Ellenőrzés: megfelel, ha E d ≤R d (β=0º ; δ=φ és α=0°) - a szemcsés talajban feltételezve: tgδ b =tgφ és c’ k,A =0 - az elcsúszást az agyagban feltételezve: tgδ b =0 és c’ k,A

27 27. Alap alatti talajtörés vizsgálata Vasalt talajtámfal tervezése - Puha agyagra épített vasalt talajtámfal - Az ellenállás karakterisztikus értéke: - Az ellenállás tervezési értéke: - A támfal alapsíkjára jutó terhelés tervezési értéke (igénybevétel): ahol: h - a támfal teljes magassága γ - a háttöltés térfogatsúlya γ G - a állandó teherhez tartozó parciális tényező (értéke 1,35)

28 28. Alap alatti talajtörés vizsgálata Vasalt talajtámfal tervezése - A megfelelőség feltétele: - Ha nem felel meg, a támfal maximális magassága:

29 29. Eredmények összefoglalása Vasalt talajtámfal tervezése - Táblázatos formában - az összefoglaló táblázat fejléce: Betét szintek Vízszintes földnyomás Betéterők Tapadási hossz Szükséges betét szélesség Alk. betét szélesség -σ H [kPa]N i [kN]l a.i [m]s i [cm]s i.alk [cm] Alk. vízszintes távolság Erőtanilag szükséges. vastagság Korróziós többlet vastagság Alk. teljes vastagság Betét hossz. Alkalmazott függőleges távolság t i [m]v i [mm]v k [mm]v i.alk [mm]l i [m]f i [m]

30 30.

31 31. DA-2* tervezési módszer DA-2*=A1 ”+” M1 „+” R2 A parciális tényezőket a hatások és az ellenállások oldalán alkalmazzuk. Az anyagjellemzőket a karakterisztikus értékükkel vesszük figyelembe

32 32. Formai követelmények  Rajzok: Arányos, vonalvastagság Keret Anyagminőségek (acél, beton, talaj) Kóták (építős jelölés)  Műszaki leírás: Kiindulási adatok Tervezési módszer Számítás lépései, képletei, (1 minta számítás)  Számítási melléklet: A számítási eredmények táblázatos összefoglalása


Letölteni ppt "Vasalt talajtámfal tervezése Eurocode szerint Földm ű vek gyakorlat #3."

Hasonló előadás


Google Hirdetések