Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

M AGASÉPÍTÉSI ACÉLSZERKEZETEK KERETSZERKEZET ELLENŐRZÉSE 7. hét 2014. 06. 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "M AGASÉPÍTÉSI ACÉLSZERKEZETEK KERETSZERKEZET ELLENŐRZÉSE 7. hét 2014. 06. 19."— Előadás másolata:

1 M AGASÉPÍTÉSI ACÉLSZERKEZETEK KERETSZERKEZET ELLENŐRZÉSE 7. hét 2014. 06. 19.

2 S EGÉDLETEK keret_meretezese_4.pdf Acélszerkezetek méretezése - Példatár Tervezés az Eurocode alapján – Acélszerkezetek  1. Általános eljárások  2. Speciális eljárások

3 K ERESZTMETSZETEK ELLENÁLLÁSA - HÚZÁS Húzott keresztmetszetek ellenállása általános esetben a korlátozatlan folyás által meghatározott: Ha a keresztmetszetet lyukak is gyengítik, akkor vizsgálandó a képlékeny törés határállapothoz tartozó összefüggést is: A keresztmetszet húzási ellenállása:

4 K ERESZTMETSZETEK ELLENÁLLÁSA - HÚZÁS Feszített csavaros (C kategóriájú) kapcsolattal rendelkező keresztmetszet esetén az anyag ellenállásakor a következő képlettel kell számolni: EC3_AGYU: 3.1 és 3.2 példa

5 K ERESZTMETSZETEK ELLENÁLLÁSA - NYOMÁS Keresztmetszet nyomási ellenállása 1., 2. és 3. keresztmetszeti osztályba tartozó elemek esetén: 4. keresztmetszeti osztály esetén: Megjegyzés: Nem vesszük figyelembe a csavarlyukak okozta gyengítés hatását. EC3_AGYU: 3.3 és 3.4 példa

6 K ERESZTMETSZETEK ELLENÁLLÁSA - NYÍRÁS A keresztmetszet nyírási ellenállása:, ahol A V az ún. nyírt keresztmetszeti terület. Hengerelt I szelvény esetén felvehető:  Gerenda síkjában terhelt esetben (a) a gerinclemez területére  Gerenda síkjára merőleges teher esetén (b) az övek területére

7 K ERESZTMETSZETEK ELLENÁLLÁSA - HAJLÍTÁS Feltételezzük, hogy „egytengelyű” hajlításról van szó! Ha a keresztmetszetet nem gyengítik csavarlyukak, akkor 1. és 2. osztályú szelvény esetén: 3. osztályú keresztmetszet esetén: 4. osztályú keresztmetszet esetén:

8 K ERESZTMETSZETEK ELLENÁLLÁSA - HAJLÍTÁS Ha a keresztmetszet húzott zónáját csavarlyukak gyengítik, akkor vizsgálandó az alábbi összefüggés! Ha a feltétel teljesül, akkor a gyengítés figyelmen kívül hagyható. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor a húzott zóna A területét képzeletben úgy csökkentjük, hogy a feltétel teljesüljön! A nyomott zónában lévő csavarlyukak nem befolyásolják a hajlítási ellenállás nagyságát. (Feltéve, hogy a furatokban csavar helyezkedik el.) EC3_AGYU: 3.5 példa

9 K ERESZTMETSZETEK ELLENÁLLÁSA – HAJLÍTÁS ÉS NYÍRÁS Hajlítás és nyírás kölcsönhatása akkor veendő figyelembe, ha a működő nyíróerő meghaladja a nyírási ellenállás felét. A kölcsönhatás figyelembevétele kétszeresen szimmetrikus I- és zártszelvények, valamint 1. és 2. osztály esetén:, de, ahol

10 K ERESZTMETSZETEK ELLENÁLLÁSA – HAJLÍTÁS ÉS NYÍRÁS Más keresztmetszetek és 3. osztály esetén a nyíróerő hatására lecsökkent nyomatéki ellenállás meghatározása:  Lecsökkent folyáshatár a km. nyírt területén

11 K ERESZTMETSZETEK ELLENÁLLÁSA – HAJLÍTÁS ÉS NORMÁLERŐ Az interakciót keresztmetszeti osztálynak megfelelően kell megvizsgálni. 1. és 2. osztály: Kétszeresen szimmetrikus I és más, övlemezekkel rendelkező szelvények esetén feltételezhető, hogy a normálerő nem csökkenti az y irányú nyomatéki ellenállást, ha mindkét feltétel teljesül:

12 K ERESZTMETSZETEK ELLENÁLLÁSA – HAJLÍTÁS ÉS NORMÁLERŐ Az előzőek adaptációjára feltételezhető, hogy a normálerő nem csökkenti a z irányú nyomatéki ellenállást:

13 K ERESZTMETSZETEK ELLENÁLLÁSA – HAJLÍTÁS ÉS NORMÁLERŐ Az egyszerűsítés kedvéért vezessük be: A csavarlyukkal nem gyengített hegesztett és hengerelt I- és H-szelvények y és z irányú hajlítási ellenállása az alábbiak szerint csökken:, de, ha, ha

14 K ERESZTMETSZETEK ELLENÁLLÁSA – HAJLÍTÁS ÉS NORMÁLERŐ Az előbbi dián:, de Ha y és z irányban is van hajlítás, úgy az ellenőrzést I- és H-szelvények esetén az alábbiak szerint végezzük el:, ahol

15 K ERESZTMETSZETEK ELLENÁLLÁSA – HAJLÍTÁS ÉS NORMÁLERŐ 3. osztályú keresztmetszet: Az ellenőrzés során meg kell határozni a normálerő és hajlítás együttes hatásából származó legnagyobb normálfeszültséget, és ki kell elégíteni a következő feltételt:

16 K ERESZTMETSZETEK ELLENÁLLÁSA – HAJLÍTÁS ÉS NORMÁLERŐ 4. osztályú keresztmetszet: Az ellenőrzés során meg kell határozni a normálerő és hajlítás együttes hatásából a hatékony keresztmetszeten fellépő legnagyobb normálfeszültséget, és ki kell mutatni, hogy: A feltétel másképpen:, ahol e Ny és e Nz a normálerő y és z irányú külpontossága a hatékony keresztmetszet súlypontjához képest.

17 K ERESZTMETSZETEK ELLENÁLLÁSA – HAJLÍTÁS NYÍRÁS ÉS NORMÁLERŐ Ha a nyíróerő meghaladja a nyírás és hajlítás interakciójában megadott feltételt, akkor a nyírás hatását is figyelembe kell venni: a további feltételek képleteibe a csökkentett nyomatéki ellenállást kell beírni. EC3_AGYU: 3.6, 3.7 és 3.8 példa

18 S TABILITÁSI ELLENÁLLÁS Ismert, hogy központosan nyomott rúd nem csak szilárdságilag mehet tönkre, hanem stabilitásvesztéssel is. (kritikus erőnél a rúd oldalirányban kihajlik) Stabilitásvesztés csoportosítása aszerint, hogy a teljes elemet, vagy annak egy alkotóelemet érinti:  Globális stabilitásvesztés (síkbeli kihajlás, elcsavarodó kihajlás, kifordulás)  Lokális stabilitásvesztés (alkotó lemez horpadása)

19 S TABILITÁSI ELLENÁLLÁS - KIHAJLÁS Viszonyított karcsúság meghatározása  kihajlási ellenállás meghatározása Ha a rúdra ható N normálerő állandó, akkor:, ahol Nu a legjobban igénybevett keresztmetszet szilárdsági tönkremenetelét okozó teherszint. Ha a rúd keresztmetszete is állandó, akkor: l l

20 S TABILITÁSI ELLENÁLLÁS - KIHAJLÁS A kritikus erő meghatározása: Karcsúság számítása:, ahol a kihajlási hossz, i pedig az inerciasugár l

21 S TABILITÁSI ELLENÁLLÁS - KIHAJLÁS A karcsúságból számítva a viszonyított karcsúság: A 1 annak a képzeletbeli rúdnak a karcsúsága, amelynek a kihajlása és a keresztmetszet megfolyása egyszerre következik be. (Rugalmassági modulustól és folyáshatártól függ.) l l l l l

22 S TABILITÁSI ELLENÁLLÁS - KIHAJLÁS A befogási tényezők a legegyszerűbb megtámasztási módok esetén:

23 S TABILITÁSI ELLENÁLLÁS - KIHAJLÁS Kihajlási ellenállás számítása: A viszonyított karcsúság függvényében megadott c csökkentő tényező segítségével: A c csökkentő tényező a viszonyított karcsúság mellett a szelvény alakjától is függ (kihajlási görbék):, ahol

24 S TABILITÁSI ELLENÁLLÁS - KIHAJLÁS  Rudak besorolása kihajlásvizsgálathoz:  EC3_AGYU: 3.9, 3.10, 3.11 és 3.12 példa

25 S TABILITÁSI ELLENÁLLÁS - KIFORDULÁS Általános módszer  Gerenda keresztmetszetei megőrzik eredeti alakjukat  Kifordulás a szabad tengely körül  Analóg a nyomott rudak kihajlásvizsgálatával Alternatív módszer  Speciális kifordulási görbék  Szabványos hengerelt szelvényű gerendák esetén Egyszerűsített módszer  Övmerevség-vizsgálat  Helyettesítő nyomott rúd kihajlásvizsgálata  Csak magasépítési szerkezetekben elhelyezett gerendáknál

26 S TABILITÁSI ELLENÁLLÁS – KIFORDULÁS A KIFORDULÁSVIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS MÓDSZERE Két lépés:  Kifordulási viszonyított karcsúság meghatározása  Gerenda kifordulási ellenállása Kifordulási viszonyított karcsúság:  Állandó keresztmetszet esetén:

27 S TABILITÁSI ELLENÁLLÁS – KIFORDULÁS A KIFORDULÁSVIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS MÓDSZERE Kritikus kifordulási nyomaték meghatározása: A kifordulási ellenállás számítása: EC3_AGYU: 3.13 példa

28 M AGASÉPÍTÉSI ACÉLSZERKEZETEK KERETSZERKEZET ELLENŐRZÉSE 8. hét 2014. 06. 19.

29 G LOBÁLIS STABILITÁSI TEHERBÍRÁS Normálerő okozta kihajlás és a szimmetria síkban ható nyomaték okozta kifordulás interakciója Vizsgált szerkezeti elem globális stabilitásra megfelel, ha kielégíti az alábbi képleteket:, ahol N Ed, M y,Ed a normálerő és a legnagyobb nyomaték tervezési értéke

30 G LOBÁLIS STABILITÁSI TEHERBÍRÁS k yy és k yz interakciós tényezők meghatározása: C my tényező lineáris nyomatéki eloszlás mellett:

31 L OKÁLIS STABILITÁSI TEHERBÍRÁS – NYÍRÁSI HORPADÁS ELLENŐRZÉSE A normálerő és a nyomatéki hatásból eredő normálfeszültségek okozta lemezhorpadása már figyelembe lett véve a keresztmetszeti jellemzők számításával. A nyíróerő okozta nyírófeszültségekből származó nyírási horpadás hatását külön kell ellenőrizni A vizsgálatban kimutatandó, hogy:, ahol V Ed a tervezési nyíróerő, V c,Rd pedig a teherbírás:

32 L OKÁLIS STABILITÁSI TEHERBÍRÁS – NYÍRÁSI HORPADÁS ELLENŐRZÉSE Fenti képletben: h w a gerinclemez magassága t a vastagsága c V csökkentő tényező (gerinc és öv hatásából) Csökkentő tényező táblázat alapján:

33 L OKÁLIS STABILITÁSI TEHERBÍRÁS – NYÍRÁSI HORPADÁS ELLENŐRZÉSE A lemezkarcsúság:, ahol a horpadási tényező:

34 M EREVSÉGI KÖVETELMÉNYEK ELLENŐRZÉSE A terhek karakterisztikus értékéből keletkező függőleges lehajlás és vízszintes kimozdulás sem haladhatja meg a szabványban által előírt határértéket.  Függőleges lehajlási korlát (állandó teher + hóteher):, ahol L a fesztáv  Vízszintes elmozdulás esetén:, ahol h az oszlop magassága


Letölteni ppt "M AGASÉPÍTÉSI ACÉLSZERKEZETEK KERETSZERKEZET ELLENŐRZÉSE 7. hét 2014. 06. 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések