Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Legyen Ön is aktív tagja egy jól működő csapatnak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Legyen Ön is aktív tagja egy jól működő csapatnak."— Előadás másolata:

1 Legyen Ön is aktív tagja egy jól működő csapatnak.

2 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: Az 1+1 %-ról közérthetően és általában 1) kapcsolódó jogszabályok: évi CXXVI. törvény - a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (a továbbiakban IR) 1.2. A közhasznú szervezetekről szól évi CLVI. törvény – kiemelés: 26. § c) alpont 1.3. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény - az adózás rendjéről évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról – kiemelés: 45. § 1.5. Nemzeti Civil Alapról szóló évi L. törvény, valamint a 160/2003. számú kormány- rendelet. 2) A törvény (IR) alkalmazásában kedvezményezett: 2.1. „azon a.a) az egyesülési jogról szóló évi II. törvény szerinti társadalmi szervezet (kivéve a pártot, biztosító egyesületet, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet), amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel, és

3 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: a.b) alapítvány, amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel, továbbá a.c) kiemelkedően közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet és közalapítvány, amelyet a bíróság a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel - vagy ez idő letelte előtt, amennyiben az aa)-ab) pontban foglalt feltételeknek egyébként megfelel -, kiemelkedően közhasznú szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabálya, illetőleg az alapító okirata szerint a rendelkező nyilatkozat(ok) évét megelőző év első napja óta megszakítás nélkül - a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 26. § c) pontjában meghatározott - közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik; b) a Magyar Tudományos Akadémia; c) az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA); d) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 2. és 3. számú mellékletében szereplő országos közgyűjtemény és a

4 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: következőkben felsorolt egyéb kulturális intézmény: 1. Magyar Állami Operaház, 2. Magyar Országos Levéltár, 3. Országos Széchényi Könyvtár, 4. Magyar Nemzeti Filmarchívum, 5. Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár; e) az országos szakmúzeumok; f) az a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó- művészeti tevékenységet folytató szervezet, amely a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtti három év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattól vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesült és nem tartozik az előző kategóriákba; g) a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében meghatározott felsőoktatási intézmény.” – függetlenül a tulajdonos, fenntartó jogállásától...

5 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: 2.2. továbbá: a) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló évi IV. törvény szerinti egyház, vallásfelekezet, vallási közösség (a továbbiakban: egyház) - ide nem értve az egyház szervezeti egységét, intézményét -, ha az állami adóhatóság a (2) bekezdés szerint technikai számmal látta el; b) a rendelkező nyilatkozat évére vonatkozó költségvetési törvényben az Országgyűlés által - a felhasználásért felelős fejezet megjelölésével, kiemelt előirányzatként meghatározott - legfeljebb két cél. 3. Leegyszerűsítve a 2. pontban felsoroltak: 3.1. ADÓSZÁMOS - 11 számjegy 3.2. TECHNIKAI SZÁMOS - 4 számjegy – megtalálható APEH honlapon: 157 db - egyház – közismertebb kiemelésével: = katolikus 0011 = református 0066 = evangélikus 0035 = zsidó – MAZSIHISZ OGY általi adóévre: = 1153 parlagfű mentesítés = 1627 gyermekszegénység

6 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: 4) Hol találhat információkat az 1 %-ot fogadó szervezetekről? = 19 db megyei Civil szolgáltató központ = az előző években SZJA 1 %-ban részesültek listáin. az Ön által ismert civil szervezet honlapján (például.: )www.krajczaros.uw.hu 5) A rendelkező nyilatkozat benyújtásának lehetséges módjai (hiv.: IR. 5. § /1/ bek.) (következő adatlap)

7 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap:

8 Honlap:

9 Honlap:

10 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: 6) Tapasztalati adatok az állampolgárok rendelkező nyilatkozatot adók hajlandóságáról a szeptemberi adatok szerint: 6.1. Ez évben ezer adófizető magánszemély rendelkezhetett volna a személyi jövedelemadójuk meghatározott részének egy-egy százalékáról. A felajánlható összeg: 26,1 milliárd forint. Ebből azonban a potenciális nyilatkozók 73,9 %-a, azaz a progresszíven adózó ezer magánszemély nyilatkozhatott volna A ezer adófizető magánszemély 38,1 %-a, azaz ezer magánszemély rendelkezett a személyi jövedelemadója 1, illetőleg 1+1 %-áról. Az ezer rendelkező magánszemély 94,5 %-a, azaz ezer magánszemély tett felajánlást 0,- forintnál nagyobb összegű 1 %-ról. Az ezer fő az összes progresszíven adózó ezer magánszemély 48,8 %-a. (A megelőző évben - a december 31-i adatok szerint - a személyi jövedelemadója egy, illetőleg egy-egy százalékáról ezer magánszemély rendelkezett.)

11 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: 7) Néhány információ az eddigiekben felajánlott SZJA 1 % adatokról: 7.1. átlagos felajánlás összege a évben Megnevezés / időszak* dec dec dec dec dec dec dec auguszt us Az érvényes nyi-latkozatokban megjelölt kedvezményezettek száma Az érvényes nyilatkozatok száma [ezer db] Az érvényesen ren-delkező magánszemélyek száma [millió fő] 1,341,361,381,441,401,371,381,57 A kedvezményezettek javára érvényesen felajánlott összeg [milliárd Ft] 5,896,938,3510,1211,6011,8213,1514,36 Az egy érvényes nyilatkozatra jutó átlagos felajánlás összege [Ft/db]

12 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: 7.2. A 2,5 millió érvényes nyilatkozatban szervezet illetve jogcím javára - felajánlott összeg megközelíti a 14,4 milliárd forintot, amely a 26,1 milliárd forint összegű elvi keret 55 %-át teszi ki. A kedvezményezettből a civil szervezet, 144 az egyház és 6 a kiemelt költségvetési előirányzat A technikai számmal rendelkező 144 egyház mindegyikére érkezett érvényes felajánlás, a 720 ezer nyilatkozat alapján 4,1 milliárd forint összegben A kiemelt költségvetési előirányzatokra 281 ezer érvényes nyilatkozat érkezett, a felajánlott összeg meghaladta az 1,8 milliárd forintot A civil szféra javára 1,5 millió darab érvényes nyilatkozat érkezett, a civil szervezet javára felajánlott összeg megközelíti a 8,4 milliárd forintot, szervezetre vetítve a 306 ezerFt-ot.

13 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: A rendelkező években az alábbiak szerint alakult a civil szervezetek javára érvényesen felajánlott összeg nagysága. IdőszakA civil szféra javára felajánlott összeg [milliárd forint] augusztus8, december7, december7, december7, december6, december5, december4, december3, A leggyakoribb hibák a rendelkezések során az alábbiak voltak: Több mint 10 ezer magánszemély nem helyezte el külön borítékban a rendelkező nyilatkozatokat, illetőleg nem, vagy hiányosan töltötte ki a rendelkező nyilatkozato(ka)t tartalmazó borítékot,

14 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: Több mint 6 ezer fő tüntette fel a nyilatkozatain két civil szervezet adószámát, vagy két egyház, illetve kiemelt előirányzat technikai számát Több mint ezer fő nem az Szf. törvény által meghatározott kedvezményezetti körökből választotta ki az általa támogatni kívánt szervezetet Több mint 12 ezer fő a évi jövedelméről nem nyújtotta be az adóbevallását, illetőleg nem számolt el a munkáltatója útján, ennek ellenére rendelkező nyilatkozatot tett több mint 22 ezer fő esetében az okozta, hogy a nyilatkozó magánszemély az 1 % alapjául szolgáló személyi jövedelemadóját az előírt határidőig nem fizette meg.

15 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: 7.4. A civil kedvezményezett kör megoszlása a évi rendelkező évben az egy kedvezményezettre jutó összeg nagysága szerint:

16 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: 7.5 A civil kedvezményezett kör megoszlása a évi rendelkező évben az egy kedvezményezettre jutó nyilatkozatok száma szerint:

17 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: 8) Miért fontos a civilek számára az adózók aktivitása? 8.1. NCA törvény folyománya – a nulla adóforinttal rendelkező is számít… 8.2. A civil szférának egy fontos bevételi forrása ezen lehetőség 8.3. Az adózó így válhat részesévé az önkormányzattal vagy kuratóriummal bíró civil szerveződések által képviselt értékeknek. 9) Az általam képviselt értékek tekintetében hangsúlyozni kívánom: 9.1. a Magyar Honvédséghez kötődést… 9.2. az I. Világháború okán azokról gondoskodunk, akik már nem tudnak „kérni, de emlékeztetni sem”… az állampolgároknak illő egy tisztes főhajtással élőn tartani az emlékezetet azokról, akik egykor a legdrágábbat – az életüket – adták a hazájukért… 9.4. a hadseregünk ma élő generációjának – vélekedésem szerint - kötelessége emlékezni a hajdani katona helytállás áldozatairól… 9.5. a Krajczáros Alapítvány tisztségviselői és munkatársai mindennemű díjazás nélkül teszik a dolgukat, amit más - megélhetési lehetőségként működő – civil (vagy érdekképviseleti) szervezetekkel szemben komoly erkölcsi kategóriaként szükséges mérlegelni…

18 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: 10) Végezetül az e kérdésben – sok év óta aktuális - vágyamnak szeretnék hangot adni: Gyarló emberi érdekként megfogalmazható, hogy azt szeretném, ha minél többen azonosulnának a Krajczáros Alapítvány által képviselt értékekkel és így a most megszólítottak közül minél többen a javunkra ajánlanák fel az adójuk 1 %-át Az előbbitől függetlenül: hiszem, hogy a hadseregben szolgálóknak az általános társadalmi elvárásokkal szemben több a kötelezettségük és ennek okán a beleszólásuknak is nagyobb jelentősége van az ország sorsát illetően Jó lenne, ha ismét gyarapodna azon katonai szervezetek száma, ahol közel 100 %-ban adnak le az SZJA 1 %-áról rendelkező nyilatkozatot a tisztek, tiszthelyettesek, közalkalmazottak, és ebből minél többet lehetne visszafordítani a most szolgálók: - élet- és munkakörülményeinek fejlesztésére, -a javukat szolgáló szabadidős, egészségóvó, testedző, kulturális, stb. programokra. 11) A Krajczáros Alapítvány és az MH ÖHP vetületben mekkora összegről van szó? csak a parancsnokság tekintetében – cca. 80 %-os lefedettséggel és Ft/fő kvóta számvetéssel - mintegy 4 millió forint lenne bevonható… az alárendeltek esetében (családtagok nélkül) 5000 fővel és 8000 Ft/fő összeggel kalkulálva is legalább 40 millió Ft a tét…

19 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: 12) Felmérve illetve spekulatív módon becsülve, hogy az ÖHP érdekszféráiban hány civil szervezet jogosult a helyi érdekek képviseletére, valamint lokális közösségi érdemi és közhasznú programok nyújtására, kijelenthető, hogy indokolt lenne az ily módon megszerezhető forrásokat minél tervszerűbben és tudatosabban az érdekeink szolgálatába állítani. Ehhez persze olyan civil partnerség és parancsnoki kontaktok, orientációk továbbá az állomány részéről ezen érdekkel való azonosulás, valamint eddigi tettekre alapozódó bizalom szükséges, amelynek keretei közt átláthatóvá lesz a befolyó összeg sorsa, és az adójukat e célra felajánlók számára nyilvánvalóvá lesz a közösségi célok megfogalmazásába való beleszólási lehetőségük. 13) Mindezek jegyében kívánok Önöknek jó egészséget, helyzet felismerést, tevékeny részvételt a SZJA 1 %-ok felajánlásában. A Krajczáros Alapítvány nevében azt tudom ígérni, hogy minden forintot láthatóvá teszünk és a felhasználást megelőzően érdemi partnerséget kínálunk az Önök által delegált formációk részére.

20 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: Köszönöm a figyelmüket…..


Letölteni ppt "Legyen Ön is aktív tagja egy jól működő csapatnak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések