Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2008. február 11-én tisztelettel köszöntjük Önt a Krajczáros Alapítványt bemutató tájékoztatón. Legyen Ön is aktív tagja egy jól működő csapatnak. Felkérjük,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2008. február 11-én tisztelettel köszöntjük Önt a Krajczáros Alapítványt bemutató tájékoztatón. Legyen Ön is aktív tagja egy jól működő csapatnak. Felkérjük,"— Előadás másolata:

1 2008. február 11-én tisztelettel köszöntjük Önt a Krajczáros Alapítványt bemutató tájékoztatón. Legyen Ön is aktív tagja egy jól működő csapatnak. Felkérjük, hogy lépjen a „Krajczáros” Baráti Egylet tagjainak sorába.

2 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: A Krajczáros Alapítvány küldetése Az alapító okiratban megfogalmazottak, melyek közül megkülönböztetett jelentőségűek illetve aktualitásoktól és pénzügyi forrásoktól függő prioritások és súlypontozás alapján éves tervekben rögzítve: kultúrális, egészségóvó, tömegsport valamint szabadidős programok készítése és megvalósítása, illetve gyerekek táboroztatása, kiállítások bonyolítása, hazai és külhoni katonasírok és temetők gondozása, ismeretterjesztés, pihentető és képző bázis üzemeltetés – a Börzsönyben - Bánkon, a korszerű pénzügyi kultúra terjesztésében szerepvállalás, továbbá a "múltunk nyomában" túrázás, és hagyományápolás, kegyeleti teendők felvállalása, jubileumi események felkarolása, évfordulók támogatása, karitatív akciók megvalósítása, stb. Mindezeket a honvédelem érdekszféráira és állományára, nyugdíjasaira fókuszálva….

3 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: T Á J É K O Z T A T Ó az alapítvány létrejöttéről, működéséről 1. Szervezetünket 1993-ban – a Magyar Honvédség hivatásos, közalkalmazott állományából - 7 fő hozta létre. Rendeltetésünk szerint esetenként az egész országra kiterjedően, de főként Fejér, Veszprém, Pest és Nógrád megyékben ill. a honvédelem érdekszféráiban tevékenykedünk, azonban a közhasznú mivoltunkból fakadóan egyre gyarapszik az e körön kívül esők aránya. Kiemelt jelentőséggel kezeljük az ifjúságot, mint a jövőnk zálogát. Mintegy 15 ezer főt tekintünk lehetséges partnerünknek.

4 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: 2. Eddigi fontosabb programjaink: drogprevenciós munka, nyári táborok tizenéveseknek, kiállítások, kerékpártúr ák, egészséges életmód népszerűsítés, adventi koncert és a pákozdi katonai emlékhely felújítás támogatása, hozzájárulás a fehérvári tiszti klubban létrehozott kegyeleti hely kialakításához, nyugdíjas klubok segítése, könyvgyűjtő akciók külhoni magyarok javára, kegyeleti és ismeretterjesztő túrák, kopjafa állítás Fehéregyházán, eszköz kölcsönzés, továbbképző és pihentető létesítmény üzemeltetés Bánkon, hajdani honvéd csapatpihenők, honvéd zenekarok és a kórház eszközparkjának bővítése, I. Világháborús katonai temető felújítása Ukancban, stb…

5 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: 3. Együttműködő partnereink száma folyamatosan, az utóbbi 2-3 évben igen intenzíven gyarapodott, mintegy 30 – belföldi és külhoni – szervezettel, intézménnyel működünk együtt. 4. Az alapítvány tényleges működtetésében rendszeresen 4-6 fő vállal szerepet. A tisztségviselők a megbízatásuknak eddig díjazás nélkül tettek eleget. Fizetett a lkalmazottunk nincs. Éves költségvetésünk 6-12 mFt között mozog, bevételeink zömét pályázatok útján nyerjük el, a SZJA 1 %-ából részesedésünkre 1-2 millió Ft/év a jellemző 5. Az alapítvány kurátorainak összetétele az elmúlt 14 évben részben megváltozott, a létrejötte óta a mostani 7 főből kettő látja el tisztségét folyamatosan.

6 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: 6. Terveink: 1. Eddig jól bevált programok folytatása 2. Kialakítani egy rendszeres támogatói kört 3. Kegyeleti információs bázis működtetése 4. Dr. Sztanojev György orvos ezredes munkásságának megörökítése 5. Az I.Világháború befejezésének 90. évfordulóján: Itthon és külföldön – fotókiállítás Ukančban lévő kápolna tetőzetének cseréje A magyar katonai helytállás emlékeit őrző és emlékhelyeit felújító projektünk bővítése 6. A katonaszakácsok erfurti olimpián való részvételéhez háttér biztosítás Mottó: „A rossz, mit ember tesz, túléli őt, a jó gyakorta sírba száll vele…” /Antonius/

7 Az eddigi és jövőbeni programok szemléltetésére

8

9 Mérleg adatok és egyéb kiegészítő információk (eFt-ban) Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök ? I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszk B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök

10 Megnevezés FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) C. Saját tőke I. Induló tőke/Jegyzett tőke 50 II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény Alaptev- ből/közh.tev-ből V. Tárgyévi eredmény Vállalkozási tevék-ből D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezetts II. Rövid lejáratú kötelezetts

11 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: Megnevezés értékcsökkenés Bevétel: összes közhasznú összes vállalkozási Ráfordítás: összes közhasznú összes vállalkozási Befolyt Szja 1 % Pályázati összeg felhasználás Krajczáros Alapítvány Eredménylevezetések kivonata (eFt-ban)

12 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: Bevételek terv tény % + nyitó egyenleg ,1(****) + éves bevétel /ebből: ,8 = magánszem-től adomány = gazd.társ-tól, vállalk. adom = Bánk, stb. saját bev = program támogatások (*) = pályázatokból (***) 14,0 = műk. bev (*) = SZJA 1 % (**) = alaptevék-ből egyéb Összes „bevétel” ,0 Megjegyzés *-hoz: a közhasznú programokat támogatók és térítés ellenében igénybevevők köre jelentősen megnőtt az év során. **-hoz:a tárgyévben ténylegesen befolyt (715 eFt) összegből csak 100 eFt került átvitelre évre, az elszámolt (1434 eFt) összeg a év maradványából egészült ki. ***-hoz: a terv és tény közti nagy eltérést részben magyarázza, hogy az elnyert pályázatokból származó összegekből kb eFt csak évben folyik be (utófinanszírozás okán). ****-hoz: a évre esedékes pályázati források részben a várakozástól eltérően már december végén jóvá lettek írva.

13 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: Kiadások terv tény % + működésre (közvetett kts.) ,5 + A.O. szerint (ún. közvetlen kts) ,5 + együtt ,0 + (vállalkozás) Bánk - - Összesen (100 % = 2006) záró e ,6 összes „kiadás” ,1 A tervezési adatok ez évben összességében (kb. 34 %-kal) túlteljesítésre kerültek mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.. A finanszírozásban az év során érdemi gond nem volt, mivel alapelvként lett kezelve, hogy csak a realizált bevételeket lehet elkölteni ill. kötelezettség vállalásnak csak az lehetett az alapja. Megjegyzés: jelen táblázatban az eredmény levezetésben szereplő adatokhoz képest a naplófőkönyv nyitó és záró pénzkészlettel való eltérésre is figyelemmel kell lenni. A kiadások tekintetében a belső (közvetett és közvetlen) kiadások aránya tekintetében csupán a szervezet számvitel politikájából adódó (sok éves előzmény során kialakult) elszámolási rendre lehet következtetni, a működés címén kimutatott (közvetett kts) összegek szinte teljes egészében - közvetlenül - szolgálják a programok megvalósítását, a menedzsmentnek személyi kiadásai lényegében nincsenek, az ún. állandó költségek mértékét kb. 1 mFt-ra lehet becsülni.

14 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: 1.Esetenként rátekintenek a honlapunkra… 2.Az I. Világháború illetve Olaszország, Szlovénia, Lengyelország iránt érdeklődők megvásárolják a kiadványaink valamelyikét, amik kitűnő útikalauzok is egyben…. 3.Ajánlják családtagjaik, barátaik, ismerőseik figyelmébe: a szervezetünk honlapját, a kiadványunkat, a használt könyvgyűjtő akciónkat. 4. A feleslegessé váló 1 és 2 Ft-osokat nekünk adományozzák 5. A lakásukban vagy környezetükben lévő felesleges könyveiket eljuttatják hozzánk. 6.Az adójuk 1 %-ának javunkra történő felajánlásával segíthetik elő az ismertetett céljaink megvalósulását és ezzel részeseivé válnak egy nemzetközi léptékű projektnek. Hogyan segíthetnek???

15 KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY - közhasznú szervezet - Adószám: ; Otp Székesfehérvár, Pf Szfvár., Bregyó köz 2. sz. Tel: 06/30/ , Fax: 22/ Honlap: 7) Megbízást adnak számlavezető a pénzintézetüknél, hogy havi gyakorisággal Ft közötti (egy doboz cigaretta vagy sör árányi) összeget átutalnak a bankszámlánkra és ily módon belépnek a Krajczáros Alapítvány Baráti Körébe. 8) Önkéntes munkásként szerepet vállalnak programjaink előkészítésében, megvalósításában. Hogyan ellenőrizhetik a támogatásuk hasznosulását??? 1.Elsősorban a honlapunkon megjelenő – megítélésünk szerint – kellően átlátható és részletességet időben szolgáltató információk megismerését javasoljuk. 2.Jelenlétükkel megtisztelik – döntéshozó fórumunk – a kuratórium üléseit. 3.Elérhetőségként megadott címünkre vagy a honlapunk üzenetek rovatába felteszik szíves kérdéseiket. 4.Végezetül – előzetes időpont egyeztetés után - nyitottak vagyunk az érdeklődők számára okmányok, bizonylatok bemutatásával tájékoztatást nyújtani.

16 Kérjük, hogy az adója 1 %-ával legyen Ön is részese az I.Világháború véres csatáiban életüket áldozó magyar honvédek nyugvóhelyét gondozó munkánk sikerének. „Mert kell egy csapat...” Köszönjük, hogy jelenlétével és véleményével megtisztelte rendezvényünket. Bízunk benne, hogy Önt is köszönthetjük a „Krajczáros” Baráti Egylet tagjai közt. Elérhetőségünk:


Letölteni ppt "2008. február 11-én tisztelettel köszöntjük Önt a Krajczáros Alapítványt bemutató tájékoztatón. Legyen Ön is aktív tagja egy jól működő csapatnak. Felkérjük,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések