Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projekttájékoztató nap

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projekttájékoztató nap"— Előadás másolata:

1 Projekttájékoztató nap
Szolgáltatások bemutatása Béthel Alapítvány

2 Szupervízió A szupervízió olyan speciális szakmai személyiségfejlesztő módszer, amelynek alkalmazása nélkülözhetetlen a segítő foglalkozásúak – köztük a szociális területen személyes gondoskodást végző szakemberek – hivatás-gondozásában, saját mentálhigiénéjében, szakmai továbbképzésében A szupervízió egy önismeret-fejlesztő módszer, tanulási folyamat, amely személyes és szakmai elakadások vagy útelágazások során felmerülő kérdésekkel és problémákkal foglalkozik. Béthel Alapítvány

3 Szupervízió A szupervíziós tanulás célja, hogy ezeknek az elakadásoknak, problémáknak a feldolgozása révén képesek legyünk ránézni önmagunkra, képesek legyünk megérteni saját működésünket, reakcióinkat, azok eredetét és ez a megértés azután hozzásegít önmagunk tanulásához, önmagunk megerősítéséhez, a továbblépéshez.   Lehet csoportos, ilyenkor 5-7 ember ül össze, de lehet egyéni is, amikor egy szupervízor (vezető) és a szupervizált ketten dolgoznak együtt. A folyamat általában 5-10 alkalmas találkozást jelent (közös megegyezés szerint). Béthel Alapítvány

4 Coaching A coaching cél-, eredmény- és megoldás orientált folyamatkísérés, az adott vezető vagy team számára. Több ülésből (6-8) álló folyamat, melynek fókuszában egy konkrét probléma áll. A coach: Tanácsadás nélkül segít felismerni a rejtett, belső erőforrásokat, segít megtalálni a megoldáshoz vezető lépéseket. Ötleteket, alternatívákat ad, de a döntést mindig az ügyfélnek kell meghoznia. Kész megoldások helyett kérdésekkel rávezeti, hogy megtalálja a megoldást. Béthel Alapítvány

5 Coaching Megfigyeli és visszajelzi a vezető gondolatait és érzelmi folyamatait, értő hallgatással támogatja a kimondott szavakat és ki nem mondott gondolatokat vagy érzéseket. Indirekten segíti az egyes képességei kibontakozását, vezetői készségei fejlődését. Gyakori coaching témák: kommunikációs nehézségek kezelése, probléma feltárás és megoldás, nehéz vezetői helyzetek kezelése, döntés-előkészítés, prezentációra felkészítés, delegálás, projekt menedzsment, időgazdálkodás, hatékonyság növelés, munka-magánélet egyensúly problémák Béthel Alapítvány

6 Szupervízió vs. coaching
Szakmai személyiség és kompetenciaorientált dialógus Szakmai szerep és eredményorientált dialógus Pszichikai működőképességet segítő, illetve fejlesztő helyzet Teljesítőképességet növelni szándékozó helyzet „Belső életet” kíséri „Cselekvő szerepmagatartást” kíséri A jelenre fókuszáló, a helyzet és a segítő magatartás megértését lehetővé tevő megközelítés A jövőre orientál, a tevékenység sikerére törekvő megközelítés Személyközpontú pszichológiai munka, a személyes lelki épséget és működőképességet tartja szem előtt Szervezeti működést, illetve működtetést tartja szem előtt Folyamatjellegű, nem biztos, hogy időkorlátos Célzott, rögzítetten időhatáros Béthel Alapítvány

7 Tréning Olyan komplex képzési, továbbképzési eljárás (módszer-együttes), amelynek keretében célorientált (igény szerinti) tartalmú, továbbá bizonyos kompetenciák megszerzésére irányuló felkészítés történik feldolgozzák a szükséges elméleti ismereteket biztosítják azok alkalmazását önkontrollal (visszacsatolással) összekapcsolva. a gyakorlatok értékelésével és tesztek alkalmazásával a résztvevő adott tevékenységre való alkalmazását is feltárja és a tevékenységhez személyiségjegyek kibontakozását, fejlesztését is megvalósítja. Béthel Alapítvány

8 Tréning fajták Néhány tréningfajtát emelünk ki, a teljesség igénye nélkül: Kiégés megelőző tréning Csapatépítő tréning Egyéni hatékonyság és motivációs tréning Együttműködés és kooperáció Kommunikációs tréning Konfliktuskezelő tréning Béthel Alapítvány

9 Kiégést megelőző tréning
A kiégés (Burn out) érzelmi megterhelések, stressz következtében fellépő fizikai, emocionális mentális kimerülés állapota, amely a reménytelenség és inkompetencia érzésével, célok és ideálok elvesztésével jár, és ez kihat a személyre saját magára, a munkájára, illetve a környezetére (magán és munkahelyi). A kiégés főleg azokat érinti, akik munkájuk révén közvetlenül kapcsolódnak más emberekhez. Béthel Alapítvány

10 Kiégést megelőző tréning
Célja: a saját mentálhigiéné ápolása, a feszültség csökkentése, a munkatársi csoport, ventillációjának lehetővé tétele a burn out figyelmeztető tüneteinek felismerése, és kezelése a csoporttagokban tudatosuljon, hogy munkájuk során személyiségükkel dolgoznak, s emiatt veszélyeztetettebbek a kiégés kialakulásában tudjanak hatékony prevenciós eszközöket alkalmazni önmaguk mentális karbantartására tudjanak segítséget kérni és elfogadni fejlődjön önismeretük, kommunikációs készségük és konfliktuskezelési/megoldási mechanizmusuk Béthel Alapítvány

11 Csapatépítő tréning A csapatépítő tréningeket évtizedek óta alkalmazzák a szervezetek sikerrel és nagy hatékonysággal. Ez a képzési forma az egyén és a csapat együttes fejlesztésére koncentrál, amely során játékos, újszerű gyakorlatokkal érjük el a résztvevők közti együttműködés és kommunikáció minőségi javulását, a munkatársak jól működő csapattá válását. A csapatépítő tréning célja: hogy javítsa a szervezeti egységek működésének hatékonyságát, növelje az együttműködés és a bizalom szintjét, fejlessze az egyének készségeit, erősítse egyéni elkötelezettségeiket. Béthel Alapítvány

12 Egyéni hatékonyság és motiváció
A motivációt úgy határozhatjuk meg, mint belső késztetést, szemben mindenféle külső ösztönzéssel. A motiváció az a belső hajtóerő, amely az embert különböző tevékenységekre, cselekvésekre készteti. Minden gazdasági és egyéb szervezet emberi erőforrásait a motiváció fejlesztése nélkül lehetetlen mozgósítani a szervezeti célok elérése érdekében. A tréning célja: mások személyes motivációinak jobb megismerése, „testre szabott” motivációs eljárások kialakítása, a szervezet adta motivációs lehetőségek hatékonyabb kiaknázása, illetve a saját motiválási, meggyőzési stílus beazonosítása Béthel Alapítvány

13 Együttműködés és kooperáció
A szervezetek alapvető érdeke, hogy fejlessze a csoport hatékonyságát, javítsa a hangulatot, járuljon hozzá a munkatársak csoport-, illetve a szervezeti célokkal való azonosulásához. Trénig célja Felismerjék az együttműködő és versenyző magatartás jellemzőit Elősegítse az adott élethelyzetnek, szituációnak leginkább megfelelő viselkedési forma tudatos megválasztását A kooperatív attitűdöt megerősítse Gyakorlásra kerüljenek az érdekérvényesítő technikák A bizalmi szint növekedjen a csoportban. Béthel Alapítvány

14 Kommunikációs tréning
Minden munkahelyen vannak kisebb nagyobb problémák, mint például nem megfelelő kommunikáció, ami nyílt vagy rejtett konfliktusokhoz, feszültségekhez vezethet. Mindannyian olyan munkahelyről álmodunk, ahova jó minden reggel bejárni, ahol tisztelettel és kedvesen szólnak egymáshoz a kollégák és a vezetők. Célja: A kommunikáció javításával, illetve a kommunikációs eszközrendszer fejlesztésével a befolyásolási készség, és az interperszonális kapcsolatok javítása, az együttműködés dimenzióinak fejlesztése, ezáltal mind az egyéni, mind a csoportszintű, illetve szervezeti hatékonyság növelése. Béthel Alapítvány

15 Konfliktuskezelő tréning
A konfliktus egy tényszerűen és elkerülhetetlenül létező jelenség, amely hozzátartozik mindennapi életünkhöz. Rendszeresen és folyamatosan különféle érdekek, értékek, érzelmek, meggyőződések, viselkedésmódok kerülnek egymással szembe oly módon, hogy ezek a sokszor rejtett ellentétek nyilvánvalóvá válnak. A tréning célja, hogy a résztvevők megismerjék saját konfliktuskezelési stratégiáikat, viszonyukat a konfliktusokhoz, hatékony eszközöket kapjanak azok kezeléséhez. Célja továbbá, hogy megismerjék a konfliktusok kialakulásának okait, természetét, felismerjék a konfliktusok sajátos dinamikáját, azok kezeléséhez eszközöket kapjanak. Béthel Alapítvány

16 Konzultáció biztosítása, tanácsadás
A szervezetek működése során felmerülő különböző kérdések, problémák elakadások megoldása érdekében szervezetfejlesztési, jogi, mentálhigiénés, költségvetési, szociális és gyermekjóléti, stb. szakemberek nyújtanak személyes, illetve informatikai rendszeren keresztüli konzultációt, tanácsadást. Béthel Alapítvány

17 Szakmai műhelymunka Kis létszámú tanulási, foglalkozási forma, amelyet szakértő irányít. és alapja a résztvevők érdeklődése és – legalább részleges - tudása, saját tapasztalata egy-egy konkrét kérdésről, témáról, problémáról. Célja: konkrét szervezeti kérdés, probléma (pl. egy új törvény közös értelmezése és alkalmazása a gyakorlatban) együttes, több szempontú körbejárása, megbeszélése, értelmezése Béthel Alapítvány

18 Esetkonferencia A gyermekvédelmi rendszer szereplőinek együttműködése, amely a gyermek szükségleteinek minél teljesebb kielégítését szolgálja. Az együttműködés során a rendszer tagjai egymással kapcsolatban állnak, folyamatosan vagy időközönként informálják egymás. A rendszer elemeinek működését és együttműködését koordinálni szükséges. Résztvevők lehetnek többek közt: gyermekjóléti szolgálat, védőnői szolgálat, házi gyermekorvos; családsegítő szolgálat; nevelési-oktatási intézmények, nevelési tanácsadó; rendőrség; ügyészség; bíróság; stb. Béthel Alapítvány


Letölteni ppt "Projekttájékoztató nap"

Hasonló előadás


Google Hirdetések