Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Papp Győző szupervizor Humánszolgáltató Központ Szekszárd.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Papp Győző szupervizor Humánszolgáltató Központ Szekszárd."— Előadás másolata:

1 Papp Győző szupervizor Humánszolgáltató Központ Szekszárd

2 Szupervízió a projektkísérésben  Minden projekt végrehajtásában döntő jelentőségű a folyamatkísérés.  Ennek eszközei a dokumentáció következetes vezetése, a különböző szinteken történő belső ellenőrzés, részjelentések készítése, statisztikák vezetése, stb.  A hatékonyságot a humánerőforrás minőségi fejlesztése teszi lehetővé. Ennek részeként az önreflexiós működés kiemelt jelentőséggel bír. Az önreflektív team munka középpontjában a szakmai személyiség áll.

3  A szupervízió olyan speciális szakmai személyiségfejlesztő módszer, amelynek alkalmazása nélkülözhetetlen bármely szakma hivatásgondozásában, saját mentálhigiénéjében, szakmai továbbképzésében és munkájának minőségbiztosításában. mentálhigiénéjébenszakmai továbbképzésében minőségbiztosításában  A szupervízió módszeresen strukturált tanulási folyamat, amely a szupervizált szakmai tapasztalatára reflektál, a szupervizor a folyamat kereteiért felelős, a szupervizált pedig a tanulási céljáért.

4 A szupervízió célja, formája, tartalma  A szupervíziós ülések kéthetente történnek, vagy csoportos, vagy team, vagy egyéni formában. Egy másik forma, amikor havonta egyszer, de 2×2 ülésben zajlik a folyamat. Projektkísérés vagy krízis esetén, ha szükséges, lehet gyakrabban is összejönni.Projektkíséréskrízis  A szupervízió célja a szakmai kompetencia növelése, a kooperáció és a hatékonyság fejlesztése.szakmai kompetencia o Elősegíti az intervenciós lehetőségek tudatosítását, és támogatja a kapcsolatok és munkaköri rendszerek hatékony együttműködését.

5 Szupervízió alapú coaching  A coaching egy megoldás orientált tanácsadási módszer olyan embereknek, akik a nyilvánosság középpontjában állnak, és vezetői feladatokat látnak el – például gazdaság, politika, adminisztráció, művészet, tudomány, kultúra, vallás, sport területén.coaching  A coaching támogatja:  fontos feladatokra és eseményekre való intenzív előkészülést  új követelmények miatt szükséges új stratégiák kifejlesztését  nagy tanulási feladatok megfogalmazását és végrehajtását  a saját szerepkör és karrier tudatos alakítását  az egyéni sikerek biztosítását  a burn-out és mobbing elhárítását

6 Milyen témák kerülhetnek szóba a szupervízióban?  A kliensekkel való szakmai kapcsolat – A saját szakmai működésmód átlátása - a keretek, határok, kompetenciák tisztázása és tartása - kommunikációs problémák - döntési-, konfliktus- és krízishelyzetek - értékszemlélet, előítéletek és ezek hatásai stb. – A kiégés (burnout) felismerése, kezelése – A stressz-jelenségek feldolgozása – A szakmai kapcsolatok kezelése - az intézményen belüli kapcsolatok átlátása - a velük való bánni tudás valamint - az intézményen belüli, kívüli együttműködések - a szervezeti átalakítások és a nyomukban újjászerveződő együttműködések – A karrierépítés, a kezdő szakemberek támogatása – A szervezetfejlesztési folyamatokat szintén hatékonyan kísérheti a szupervízió

7 A fenti folyamat megértéséhez tudnunk kell, hogy mi a szakmai személyiség. A szupervízió fókuszában a szakmai személyiség áll, melynek megértéséhez Sieners és Hunzinger holland szerzők szakmai szerepkoncepcióját használjuk. „A szerepfogalom az, amin keresztül az én alkalmazkodik a társadalmi elvárásokhoz. A munkahelyi szereppel olyat vesz magára, ami adott, amit nem maga definiált. Az én integrálja magába a szakmai szerepet, hogy magában oldja fel az ellentmondást. Csak így tud jól működni. A személyes és a szakmai így: összefonódik.” (Pénzes E. 1999.) személyesszakmai tudatos nem tudatos A világoskék rész demonstrálja a szupervízió által érintett részt.

8 A tapasztalati tanulás  A szupervízió olyan követő módszer, amely a szakmai realitás keresését támogatja egy speciális reflektív együttműködés keretein belül.  A szupervizor feladata azoknak a feltételeknek a megteremtése, ahol a tudatos figyelem fókuszában a kettőjük kapcsolata vagy a csoport reflektív működése, élővé teszi a valódi tapasztalatokat, melyek a változás irányába hatnak.  A szupervizor olyan teret hoz létre az együttműködésben, ahol a szakemberek már meglévő, de rejtett tapasztalati tudása válik kifejezetté, és megragadhatóvá az aktuális problémamezőben. (Sárvári Gy. 1999.)

9 A reflexió a tudatos fejlődés alapja  Olyan kapcsolatot hoz létre a résztvevők között, ami lehetővé teszi bekapcsolódásukat az együttes tanulási folyamatba.  Más tanulási formáktól úgy különbözik, hogy a résztvevők előfeltevéseiket hipotetikusan kezelik, ezért nem igazságok harca alakul ki, hanem a személyközi kapcsolaton és a tanulási környezeten van a fókusz.

10 A szupervízió lefolyásának szakaszai megrendelő szupervizáltak szupervizor Az 1. kapcsolat felvétele Tájékozódó beszélgetés Szerződéskötés Szupervíziós ülés

11 Az ülés szakaszai 1.Bevezető – a koncentrált figyelem kialakítása 2.Megállapodások, megegyezések. Mi az eset? Ki az esethozó? 3.Esetbemutatás. Értő figyelem, sajátélményű elbeszélés 4.Esetfeldolgozás (3 szakaszos) - rövid, pontosító kérdések -az eset vitája -utókérdezések 5. Zárás: összegzés, „tanulság”, perspektívák, a folyamat felidézése. Szupervizor Többi csoport tag Esethozó

12


Letölteni ppt "Papp Győző szupervizor Humánszolgáltató Központ Szekszárd."

Hasonló előadás


Google Hirdetések