Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egészségtudatos magatartás kialakítása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egészségtudatos magatartás kialakítása"— Előadás másolata:

1 Egészségtudatos magatartás kialakítása

2

3

4 Egészség olyan állapot, amelyet az emberek saját értékrendjüknek megfelelően határoznak meg dinamikus állapot, melyben az egyén alkalmazkodik a belső és külső környezet változásaihoz, hogy a jólét állapotát fenntartsa. (mindkét környezet folyamatosan változik, tehát állandóan alkalmazkodni kell az állapot megőrzése érdekében)

5 Egészséges az, akinek életműködése kiegyensúlyozott lelki élete harmonikus a társadalom elvárásainak képes eleget tenni

6 Többfajta egészség meghatározást ismerünk
WHO Az egészség nem betegség, vagy a fogyatékosság hiányát jelenti, hanem a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapotát. A testi, lelki és társadalmi meghatározottságot domborítja ki. Állandó mozgásban van, egyensúlyt keresve.

7 Naturalista egészségfelfogás
Egészséges az a szervezet, amely a környezetéhez jól alkalmazkodik Beteg az a szervezet, amely a környezetéhez rosszul alkalmazkodik

8 Normativista egészségfelfogás
Az egészség a társadalmi normáktól függ. Egészséges az az egyén, aki képes azokat a feladatokat ellátni, amit a társadalom elvár tőle

9 Holisztikus egészség szemlélet
Az embert a maga teljességében szemléli (holosz = teljes, egész holisztikai = teljesség) Elismeri az orvosi beavatkozás szükségességét, de előnyben részesíti a segítést, megismerést, felvilágosítást.

10 Különböző elképzeléseink vannak az egészségről
fizikális egészség a szervezet működésével kapcsolatos mentális egészség alatt a tiszta, következetes gondoskodást értjük szociális egészség alatt a másokkal való kapcsolatok kialakítását értjük

11 Az egészség értékjellege
Az egészség az ember alapvető értéke, nélküle társadalom, civilizáció nem létezik A gazdasági érték, mert csak az egészséges ember képes termelőmunkára Társadalmi érték, mert a beteg ember környezetét negatívan befolyásolja politikai érték, mert az egészség az emberek közérzetét befolyásolja

12 Pozitív egészségfogalom
A gyógyító szemléletet felváltja a megelőzés Az egészséget pozitívan befolyásoló hatásokat kell erősíteni (megelégedettség, jó közérzet, életöröm)

13 Kultúra szűkebb értelemben csak tudományt, művészetet, oktatást és a közművelődést jelenti tágabb értelemben az anyagi, szellemi és társas érintkezést magába foglalja

14 Kultúra fogalma azoknak az anyagi és szellemi értékeknek az összessége, amelyeket az emberi társadalom a történelme során létrehozott az elsajátított kultúrát nevezzük kulturáltságnak, műveltségnek az egészséggel kapcsolatos műveltség megszerzése az egészségkultúra Tükrözi a társadalomban uralkodó értékrendet

15 Egészségi ismeret Az egyén egészséggel kapcsolatos tájékozottsági szintjét jelzi, Elsősorban az orvostudomány közvetíti. Elsajátítása gyermekkortól folyamatos pl. helyes életmód követelményei, egészséget veszélyeztető tényezők

16 Egészségi készségek Az egészségi követelményeket biztosító tevékenységek, amelyek magasfokú begyakorlottságot tesznek lehetővé anélkül, hogy tudatosan ellenőriznénk E készségek feltételezik az egészségi ismeretek meglétét pl. személyi higiene, mozgás, helyes táplálkozás alapelemeinek kialakítása

17 Egészségi szokás Begyakorlott cselekvéssor, amit automatikusan, a figyelem ráirányítása nélkül végzünk Lehetnek hasznosak és károsak döntő szerepe van a szülőknek következetesség jó példa mutatás

18 Egészséget elősegítő szokások
olyan mindennapi magatartási szokásokat kell megtanulnunk, amelyek hozzásegítenek jó közérzetünkhöz káros szokások megelőzése alapvető fontosságú a családi nevelés (példamutatás)

19 Egészségi szükséglet Az emberi élet folyamatosságát és fejlődését biztosító feltételek rendszere. Az élet fenntartásához alapvetően fontos. légzés táplálkozás pihenés mozgás tisztálkodás szaporodás

20 Egészségmagatartás 2 alaptípusa van
Olyan magatartásformákból tevődik össze, amely egészségünkre gyakorol hatást 2 alaptípusa van egészségvédő magatartás egészségkockázati magatartás tudatosan végzett tevékenység az egészségünk megőrzése, fejlesztése érdekében káros szenvedélyek passzív: dohányzás nem aktív: sport

21 Egészségfejlesztés Az a folyamat, amely lehetőséget teremt és képessé teszi az embereket arra, hogy egyre fokozódóbb kontrollt szerezzenek saját egészségi állapotuk felett Ezzel képesé váljanak annak javítására

22 Életmód a kultúra része
olyan magatartások, tevékenységek összessége, amelyeket az adott körülmények között viszonylag szabadon választunk meg és tudatossággal életünk fenntartására, szükségleteik kielégítésére szervezünk lehetővé teszi az egészség megőrzését tudományos alapját az orvostudomány adja az egészségnevelés adja az emberek számára a tudást, hogy az egészséges életmód szintjére emelkedjen tudományosan az egészséges életmódra a közegészségtan gyakorol közvetlen hatást

23 EGYÉN döntéseket hoz életmódjával kapcsolatosan
ezeket a döntéseket meghatározzák a körülmények, a személyiség pl. alacsonyabb társadalmi helyzet, kevesebb lehetőség az egén felelős a saját környezete egészségéért, hiszen a döntéseit ő hozza de a társadalom felelősségét is látni kell pl. a serdülő dohányzással a hovatartozását akarja demonstrálni fiatal túlórázik, mert el akarja magát fogadtatni a társadalommal

24 Egészséget befolyásoló tényezők
belső tényezők fejlettségi szint tudás, magatartás érzelmi, lelki tényezők örökletes adottságok külső tényezők természeti környezet társadalmi környezet pl. gazdasági, szociális tényezők

25 Alapvető emberi szükségletek
Azok a tényezők, amelyek az emberi élethez elengedhetetlenek. (víz, élelem, szeretet) A folyamatosságot és a fejlődést biztosítják

26 MASLOW MODELLJE Bizonyos emberi szükségletek fonto-sabbak a többinél pl. szeretet csak az élettani szükségletek kielégítése után kö-vetkezik

27 Életmód, életvezetés Életmód az egyénre jellemző, részbe a nevelés során, részben a környezet hatására kialakult napi tevékenységek, szokások összességét életmódnak nevezzük Életvezetés az életmód elemeinek tudatos vagy ösztönös alkalmazását, periodikus ismétlődését az élet folyamán életvitelnek, életvezetésnek nevezzük. (pozitiv, negatív)

28 Napirend A folyamat, amelyben a következetesség érvényesüljön ébredés
tisztálkodás reggeli, fogmosás iskola stb.

29 Az egészséget hátrányosan befolyásoló tényezők
„A HOSSZÚ ÉLET TITKA, HOGY MEG NE RÖVIDÍTSÜK” (régi mondás)

30 Az egészség megőrzéséhez nem elegendő a helyes szokások és a megfelelő egészségi szükségletek kialakítása Fontos a kóros állapot felismerése, megelőzése Egészséget veszélyeztető tényezők: rossz általános és személyi higiene mozgásszegény életmód helytelen táplálkozás idegrendszeri túlterhelés


Letölteni ppt "Egészségtudatos magatartás kialakítása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések