Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egészségtudatos magatartás kialakítása 1. 2 3 Egészség  olyan állapot, amelyet az emberek saját értékrendjüknek megfelelően határoznak meg  dinamikus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egészségtudatos magatartás kialakítása 1. 2 3 Egészség  olyan állapot, amelyet az emberek saját értékrendjüknek megfelelően határoznak meg  dinamikus."— Előadás másolata:

1 Egészségtudatos magatartás kialakítása 1

2 2

3 3

4 Egészség  olyan állapot, amelyet az emberek saját értékrendjüknek megfelelően határoznak meg  dinamikus állapot, melyben az egyén alkalmazkodik a belső és külső környezet változásaihoz, hogy a jólét állapotát fenntartsa. (mindkét környezet folyamatosan változik, tehát állandóan alkalmazkodni kell az állapot megőrzése érdekében) 4

5 Egészséges az,  akinek életműködése kiegyensúlyozott  lelki élete harmonikus  a társadalom elvárásainak képes eleget tenni 5

6 Többfajta egészség meghatározást ismerünk WHO  Az egészség nem betegség, vagy a fogyatékosság hiányát jelenti, hanem a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapotát.  A testi, lelki és társadalmi meghatározottságot domborítja ki. Állandó mozgásban van, egyensúlyt keresve. 6

7 Naturalista egészségfelfogás Egészséges az a szervezet, amely a környezetéhez jól alkalmazkodik Beteg az a szervezet, amely a környezetéhez rosszul alkalmazkodik 7

8 Normativista egészségfelfogás  Az egészség a társadalmi normáktól függ.  Egészséges az az egyén, aki képes azokat a feladatokat ellátni, amit a társadalom elvár tőle 8

9 Holisztikus egészség szemlélet  Az embert a maga teljességében szemléli (holosz = teljes, egész holisztikai = teljesség)  Elismeri az orvosi beavatkozás szükségességét, de előnyben részesíti a segítést, megismerést, felvilágosítást. 9

10 Különböző elképzeléseink vannak az egészségről  fizikális egészség a szervezet működésével kapcsolatos  mentális egészség alatt a tiszta, következetes gondoskodást értjük  szociális egészség alatt a másokkal való kapcsolatok kialakítását értjük 10

11 Az egészség értékjellege  Az egészség az ember alapvető értéke, nélküle társadalom, civilizáció nem létezik  A gazdasági érték, mert csak az egészséges ember képes termelőmunkára  Társadalmi érték, mert a beteg ember környezetét negatívan befolyásolja  politikai érték, mert az egészség az emberek közérzetét befolyásolja 11

12 Pozitív egészségfogalom  A gyógyító szemléletet felváltja a megelőzés  Az egészséget pozitívan befolyásoló hatásokat kell erősíteni (megelégedettség, jó közérzet, életöröm) 12

13 Kultúra  szűkebb értelemben csak tudományt, művészetet, oktatást és a közművelődést jelenti  tágabb értelemben az anyagi, szellemi és társas érintkezést magába foglalja 13

14 Kultúra fogalma  azoknak az anyagi és szellemi értékeknek az összessége, amelyeket az emberi társadalom a történelme során létrehozott  az elsajátított kultúrát nevezzük kulturáltságnak, műveltségnek  az egészséggel kapcsolatos műveltség megszerzése az egészségkultúra Tükrözi a társadalomban uralkodó értékrendet 14

15 Egészségi ismeret  Az egyén egészséggel kapcsolatos tájékozottsági szintjét jelzi, Elsősorban az orvostudomány közvetíti. Elsajátítása gyermekkortól folyamatos pl. helyes életmód követelményei, egészséget veszélyeztető tényezők 15

16 Egészségi készségek  Az egészségi követelményeket biztosító tevékenységek, amelyek magasfokú begyakorlottságot tesznek lehetővé anélkül, hogy tudatosan ellenőriznénk  E készségek feltételezik az egészségi ismeretek meglétét pl. személyi higiene, mozgás, helyes táplálkozás alapelemeinek kialakítása 16

17 Egészségi szokás  Begyakorlott cselekvéssor, amit automatikusan, a figyelem ráirányítása nélkül végzünk  Lehetnek hasznosak és károsak döntő szerepe van a szülőknek következetesség jó példa mutatás 17

18 Egészséget elősegítő szokások  olyan mindennapi magatartási szokásokat kell megtanulnunk, amelyek hozzásegítenek jó közérzetünkhöz  káros szokások megelőzése alapvető fontosságú a családi nevelés (példamutatás) 18

19 Egészségi szükséglet Az emberi élet folyamatosságát és fejlődését biztosító feltételek rendszere. Az élet fenntartásához alapvetően fontos.  légzés  táplálkozás  pihenés  mozgás  tisztálkodás  szaporodás 19

20 Egészségmagatartás 2 alaptípusa van egészségvédő magatartásegészségkockázati magatartás tudatosan végzett tevékenység az egészségünk megőrzése, fejlesztése érdekében káros szenvedélyek passzív: dohányzás nem aktív: sport 20 Olyan magatartásformákból tevődik össze, amely egészségünkre gyakorol hatást

21 Egészségfejlesztés  Az a folyamat, amely lehetőséget teremt és képessé teszi az embereket arra, hogy egyre fokozódóbb kontrollt szerezzenek saját egészségi állapotuk felett  Ezzel képesé váljanak annak javítására 21

22 Életmód  a kultúra része  olyan magatartások, tevékenységek összessége, amelyeket az adott körülmények között viszonylag szabadon választunk meg és tudatossággal életünk fenntartására, szükségleteik kielégítésére szervezünk  lehetővé teszi az egészség megőrzését  tudományos alapját az orvostudomány adja  az egészségnevelés adja az emberek számára a tudást, hogy az egészséges életmód szintjére emelkedjen  tudományosan az egészséges életmódra a közegészségtan gyakorol közvetlen hatást 22

23 EGYÉN  döntéseket hoz életmódjával kapcsolatosan  ezeket a döntéseket meghatározzák a körülmények, a személyiség pl. alacsonyabb társadalmi helyzet, kevesebb lehetőség  az egén felelős a saját környezete egészségéért, hiszen a döntéseit ő hozza  de a társadalom felelősségét is látni kell pl. a serdülő dohányzással a hovatartozását akarja demonstrálni fiatal túlórázik, mert el akarja magát fogadtatni a társadalommal 23

24 Egészséget befolyásoló tényezők  belső tényezők fejlettségi szint tudás, magatartás érzelmi, lelki tényezők örökletes adottságok  külső tényezők természeti környezet társadalmi környezet pl. gazdasági, szociális tényezők 24

25 Alapvető emberi szükségletek  Azok a tényezők, amelyek az emberi élethez elengedhetetlenek. (víz, élelem, szeretet)  A folyamatosságot és a fejlődést biztosítják 25

26 MASLOW MODELLJE Bizonyos emberi szükségletek fonto- sabbak a többinél pl. szeretet csak az élettani szükségletek kielégítése után kö-vetkezik 26

27 Életmód, életvezetés Életmód az egyénre jellemző, részbe a nevelés során, részben a környezet hatására kialakult napi tevékenységek, szokások összességét életmódnak nevezzükÉletvezetés az életmód elemeinek tudatos vagy ösztönös alkalmazását, periodikus ismétlődését az élet folyamán életvitelnek, életvezetésnek nevezzük. (pozitiv, negatív) 27

28 Napirend A folyamat, amelyben a következetesség érvényesüljön  ébredés  tisztálkodás  reggeli, fogmosás  iskola stb. 28

29 Az egészséget hátrányosan befolyásoló tényezők „A HOSSZÚ ÉLET TITKA, HOGY MEG NE RÖVIDÍTSÜK” (régi mondás) 29

30 Az egészség megőrzéséhez nem elegendő a helyes szokások és a megfelelő egészségi szükségletek kialakítása Fontos a kóros állapot felismerése, megelőzése Egészséget veszélyeztető tényezők:  rossz általános és személyi higiene  mozgásszegény életmód  helytelen táplálkozás  idegrendszeri túlterhelés 30


Letölteni ppt "Egészségtudatos magatartás kialakítása 1. 2 3 Egészség  olyan állapot, amelyet az emberek saját értékrendjüknek megfelelően határoznak meg  dinamikus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések