Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Általános lélektan IV. Problémamegoldó gondolkodás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Általános lélektan IV. Problémamegoldó gondolkodás."— Előadás másolata:

1 Általános lélektan IV. Problémamegoldó gondolkodás

2 Korai kutatások Wundt és a klasszikus pszichológia –kísérleti pszichológia - néplélektan Binet és az intelligenciavizsgálatok –operacionalizálás és mérés Behaviorizmus - Thorndike –állatkísérletek –próba-szerencse viselkedés –’problémamegoldás’ = reprodukció

3 Gestalt pszichológia Módszertan –majomkísérletek - Köhler : belátás, ’aha’ élmény –ember-kísérletek is –alapparadigmák Elmélet –problémamegoldás = reprodukció és produkció –segít és hátráltat (funkcionális rögzítettség) –belátás, újrastrukturálás, beállítódás –a probléma szerkezetének átlátása

4 Értékelés problémák, vizsgálati paradigmák –Maier: ’kétzsinór’ vagy ’inga’ probléma –Duncker: ’gyertya-gyufásdoboz’ probléma –Scheerer: ’kilenc-pont’ probléma –Luchins és Luchins: ’vizeskancsó’ probléma alulspecifikált elméleti konstrukciók mi a belátás? hogyan alakul ki?

5 A problémamegoldás fázisai Wallas (1926) 1.Előkészítés 2.Inkubáció – ‘kihordás’ 3.Megvilágosodás – aha élmény 4.Ellenőrzés Pólya (1957) 1.A probléma megértése 2.Terv készítése 3.A megoldás kivitelezése 4.Az eredmény ellenőrzése

6 A problémamegoldás fázisai Vizsgálatok – Duncker (1945) –tumor – lézersugár –introspekció + viselkedéses adatok –általános, specifikus, funkcionális megoldások –funkcionális érték, újraközpontosítás Gondok –nem lineáris folyamat –a probléma attól probléma, hogy nyitott, nem ismerjük a célt, a lehetséges utakat

7 Problémák kategorizációjának problémája Jól definiált, rejtvényjellegű jól meghatározható állapotok (kiinduló, cél, alcél) megoldás megvan kevés specifikus ismeret általános, vagy tartomány független heurisztikák - univerzális gyenge módszerek Rosszul definiált, valóságos alulspecifikált nincs feltétlenül megoldás tartomány specifikus ismeretek mi a célállapot?, de sokszor a kiinduló állapot is

8 Jól definiált kezdeti és jól definiált célállapot – Hogyan lehet malacfülből selyempénztárcát készíteni? Jól definiált kezdeti és rosszul definiált célállapot – Hogyan csökkentsük az államháztartási hiányt a jelenlegi elfogadhatatlan 10%-ról? Rosszul definiált kezdeti és jól definiált célállapot – Javítsuk az autó teljesítményét hogy úgy menjen, mint egy új Porsche! Rosszul definiált kezdeti és rosszul definiált célállapot – Mi az hogy piros és úgy csinál hogy put-put?

9 Információ feldolgozási (komputációs) megközelítés Newell és Simon – 50-es évektől Human problem solving (1972) –probléma tér elmélet – a probléma absztrakt szerkezete –problémamegoldás = tudásállapotok mentális operátok segítségével –operátor = legális és illegális lépések –kiinduló állapot – célállapot –az állapotok összessége a problématér –belső korlátozottság: munkamemória, műveleti sebesség (előhívás, elraktározás) –algoritmusok és heurisztikák

10 Algoritmus módszer vagy szabály, mely biztos megoldás nyújt – nem tudásfüggő –ellenőrizz minden állapotot pl.1.: Hanoi torony rejtvény

11 Heurisztika eszköz és energiatakarékos, de bizonytalan gyakorlatias szabály – tapasztalati, tudásfüggő de tartomány független stratégiák (Anzai, Simon -1979): –hurokelkerülő stratégia –hosszabb helyett rövidebb utat Közelítési módszerek –hideg-meleg –hegymászás –eszköz-cél elemzés: kiinduló állapot, célállapot, alcélok kijelölése, operátor kiválasztás

12 Heurisztika Tervezési módszerek –modellezés –analógiás gondolkodás – izomorfikus problémák: a rendelkezésre álló tudás felhasználása új helyzetben (régit az újra) Pl1. Hanoi torony : golyók - szörnyek (Hayes, Simon) szabályalkalmazó vagy szabálytanuló hipotézis –valóságos ismeretek –memóriaterhelés –téri viszonylatok Pl2. generális – erőd : daganat – sugár (Glick, Holyoak)

13 A problémamegoldás sikeressége 1.Beállítódás – negatív transzfer Vizeskancsó - Luchins Anagrammák - Bartlett 2.Funkcionális rögződés 3.A probléma reprezentációja – hogyan észleljük a problémát Misszionáriusok és kannibálok probléma 4.A reprezentáció adekvátsága Buddhista szerzete probléma Hiányos sakktábla probléma Házasságkötés probléma Maier: Ló probléma

14 A problémamegoldás sikeressége 5. Figyelmi szelekció Allsports probléma 4. Korábbi ismeretek – kategorizáció Pl. algebra – szó problémák: –háromszög –átlag –távolság - arány – idő Smalltown probléma

15 A problémamegoldás sikeressége 5. Emlékezet az információ transzformációja tények és stratégiák alcélok a probléma maga Greeno (1973) – két szakaszos modell megértés (cél, alcél, probléma, utak) –STM – szenzoros tár –LTM – szemantikus és tény ismeret –WM – probléma reprezentáció megoldás kivitelezés (reprezentáció átformálása is)

16 Analógiás problémamegoldás Gentner-szintaktikai megközelítés Holyoak-pragmatikus megközelítés pl. naprendszer-atom; daganat-erőd analogikus leképezés alaptartomány, céltartomány, átvitel strukturális és felszíni hasonlóság szisztematikusság pragmatikus szempontok

17 Rosszul definiált problémák Tudásintenzív problémamegoldás Szakértői és kezdő tudás - Sakkozás problématér elmélet - MANIAC DeGroot – ‘nagymester’ és ‘jó játékos’ –gyorsabb, jobb, de nem mélyebb előregondolkodás –fokozatosan mélyülő stratégia –információ mennyisége az állásokról – állásrekonstrukció: pontosság különbség –tömbösítés: kb 7 egység – állásrekonstrukció: 2,5 – 1,9 bábú és sebesség különbség Memóriával Támogatott Mintázatfelismerő – Simon és Gilmartin –állások tömbökben a memóriában – mintázat (1114-894) állásrekonstrukció: a több jobb Heurisztikák – Holding, Reynolds –véletlenszerű állás: felidézés és lépésjavaslat

18 Szakértői és kezdő tudás - Fizikus szakértelem Kezdőknél kisebb séma repertoár, ezért tartományfüggetlen heurisztikák használata Bizonyítékok: Chi és mtsai –problémaosztályozási feladat: felszíni és mélyszerkezeti jellemzők alapján –gyorsaságeltérés és elemzési mélység –stratégia eltérés: szakértő előre (célvezérelten) gondolkodik pl. elemez - kiválaszt elveket, törvényeket - adatol kezdő visszafelé gondolkodik pl. mi a cél – kiválaszt elveket, törvényeket – ismeretlent keres Komputációs modellek –szimbolikus és hibrid (szimbolikus és konnekcionista) modellek –Lambert: tudás, ismeretek – konnekcionista és stratégia - szimbolikus

19 Szakértői és kezdő tudás – Számítógépes programozás időérzékeny nem hibamentes Soloway forgatókönyvek kódtömbökkel hiánykitőltés –kezdő nem tölti ki, vagy helytelenül (nem hatékonyan) mindennapi tudás szerepe Gilmore, Green –természetes tervek szerkezete –a ‘nyelv’ szerkezete –a kettő viszonya

20 Mentális modellek szerepe fizikai rendszerekre vonatkozik hiányosak, ad-hoc jellegűek vizuális, szimulál nem tudományosak pl. fűtés, mozgás

21 A problémamegoldás kutatásának alapvető problémái produktív vagy reproduktív folyamat ökológiai validitás a tudás szerepe –ismeretszegény szituációk –specifikus ismeretek hiánya –jobban ismert problémák –múltbeli ismeretek a magyarázat erőteljessége – cáfolhatóság


Letölteni ppt "Általános lélektan IV. Problémamegoldó gondolkodás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések