Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének módszertana Dr. Tóth Péter Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ Fővárosi Pedagógiai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének módszertana Dr. Tóth Péter Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ Fővárosi Pedagógiai."— Előadás másolata:

1 A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének módszertana Dr. Tóth Péter Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ Fővárosi Pedagógiai Intézet 2007. január 29.

2 A téma fókuszálása 1. A kvalifikált munkaerővel szembeni kompetencia igény* Kommunikációs képesség Problémamegoldó képesség Együttműködési képesség Szakmai ismeretek Megbízhatóság Tanulási képesség Tárgyalókészség Önállóság Kezdeményező készség Céltudatosság Reális önértékelés * Forrás: Barta T., 2005

3 ISKOLAI KUDARCOK általános értelmi elmaradás specifikus tanulási zavar figyelemzavar hátrányos szocio-kulturális helyzet Egyre nő az iskolában megfelelni nem tudók aránya A téma fókuszálása 2. Dr. Gyarmathy Éva nyomán

4 ISKOLAI KUDARCOK Önértékelési zavar Továbbtanulásban gát Anti-szociális fejlődés veszélye Munkavállalásban gát Az iskolai kudarc az egész életre kihat A téma fókuszálása 3.

5 Szocio-kulturális hátrány Iskolai készségek: • olvasási készség • helyesírási készség • számolási készség Feldolgozás: • auditív képességek • vizuális képességek • motoros képességek • feldolgozás sebessége • szekvencialitás Kognitív képességek: • verbális képességek • absztrakciós képesség • emlékezet • figyelem A téma fókuszálása 4.

6 Specifikus tanulási zavarok Iskolai készségek: • olvasási készség • helyesírási készség • számolási készség Feldolgozás: • auditív képességek • vizuális képességek • motoros képességek • feldolgozás sebessége • szekvencialitás Kognitív képességek: • verbális képességek • absztrakciós képesség • emlékezet • figyelem A téma fókuszálása 5.

7 Figyelemzavar Iskolai készségek: • olvasási készség • helyesírási készség • számolási készség Feldolgozás: • auditív képességek • vizuális képességek • motoros képességek • feldolgozás sebessége • szekvencialitás Kognitív képességek: • verbális képességek • absztrakciós képesség • emlékezet • figyelem A téma fókuszálása 6.

8 Gyenge értelmi képességek Iskolai készségek: • olvasási készség • helyesírási készség • számolási készség Feldolgozás: • auditív képességek • vizuális képességek • motoros képességek • feldolgozás sebessége • szekvencialitás Kognitív képességek: • verbális képességek • absztrakciós képesség • emlékezet • figyelem A téma fókuszálása 7.

9 A kognitív képességek rendszere (Kelemen L. 1968, Lénárd F. 1982) MEGÉRTÉS •fogalomalkotás •logikai felismerés (fogalomrendszer) •összefüggések feltárása A folyamat makrostruktúrája (Gondolkodási fázisok) Lénárd F. 1978 •ténymegállapítás •módosítás, variálás •megoldási javaslat •kritika (megerősítés, cáfolat) •mellékes mozzanatok említése •kételkedés (?) •csodálkozás, tetszés (+) •bosszankodás (-) •a munka feladása (  ) A gondolkodásfejlesztés pszichológiai alapjai A folyamat mikrostruktúrája (Gondolkodási műveletek) Lénárd F. 1979 •Analízis •Szintézis •Összefüggések megértése •Összehasonlítás •Kiegészítés •Általánosítás •Konkretizálás •Rendezés •Analógia EMLÉKEZÉS PROBLÉMAMEGOLDÁS Produktív tevékenység Reproduktív tevékenység GONDOLKODÁS

10 A KOGNITÍV KÉPESSÉGEK RENDSZERE a Carroll féle [1993] faktor- és klaszteranalízis alapján (Nagy, J.) G faktor Komplex kognitív képességek Egyszerű kognitív képességek Kognitív komponensek

11 A KOGNITÍV KÉPESSÉGEK RENDSZERE a Carroll féle [1993] faktoranalízis alapján A gondolkodás során a meglévő tudásból módosult, vagy pedig új tudás jön létre. Műveleti képességek Problémamegoldó képesség •Rendszerezési képesség •Kombinatív képesség •Következtetési képesség •Szabályindukciós képesség

12 A KOGNITÍV KÉPESSÉGEK RENDSZERE a Carroll féle [1993] faktoranalízis alapján az információ felvételének és kezelésének képessége az ismeretfeltárás képessége (próbálkozás, de nem a „vak véletlen”) Relatíve új  OKTATÁSAbszolúte új  KUTATÁS

13 A gondolkodás Treffinger féle [1990] komplex modellje Előfeltételek Meglévő tárgyi tudás Motiváció, elkötelezettség Metakogníció = kognitív önszabályozás „Műveleti képességek” (a gondolkodás irányultsága) Divergens gondolkodás Kreatív gondolkodás Konvergens gondolkodás Kritikai gondolkodás Komplex stratégiák Problémamegoldás Következtetés és döntéshozás

14 A tanulás mint információfeldolgozás Konkrét tapasztalatok szerzése Megfigyelés és a tapasztalatok visszatükröződése A fogalmak aktív alkalmazása új szituációban Elvont fogalmak alkotása (általánosítása) Alkalmazkodó tanulási stílus Asszimiláló tanulási stílus Konvergens tanulási stílus Divergens tanulási stílus Észlelés Megfigyelés Gondolkodás Tapasztalatgyűjtés a Kolb féle modell alapján

15 A tanulás mint információfeldolgozás Zull alapján Konkrét tapasztalatok szerzése Megfigyelés és a tapasztalatok visszatükröződése Elvont fogalmak alkotása (általánosítása) A fogalmak aktív alkalmazása új szituációban Halánték- lebeny Homlok- lebeny Motoros kéreg Szenzoros kéreg

16 A gondolkodásfejlesztés pedagógiai pszichológiai alapjai Tanulás és problémamegoldás kapcsolata (D. A. Kolb, 1976) A modell vagy a cél összehasonlítása a valósággal A probléma meghatározása A probléma értelmezése Az alternatív megoldások számbavétele A megoldások lehetséges következményeinek számbavétele Egy lehetőség kiválasztása A probléma megoldása Egy modell vagy cél kiválasztása Konkrét tapasztalatok A tapasztalatok visszatükröződése (megfigyelés) Aktív kísérletezés Elvont fogalomalkotás (általánosítása) Al K As D Al Alkalmazkodó tanulási stílus Asszimiláló tanulási stílus K D Konvergens tanulási stílus Divergens tanulási stílus

17 A tantárgyi tudás szerepe a problémamegoldásban (Carbonell modell [1986]) Korábban megoldott problémák Újonnan megoldandó probléma A Szakspecifikus tervek, sémák Tudományterülettől független, általános tervek Heurisztikus módszerek B C D A. Általános és szakspecifikus tervek hiányában, analogikus leképezés B. Szakpecifikus tervek és sémák ismeretében azok megoldása (szakértői szint) C. Kévés szakterületi tapasztalat esetén tudományterülettől független általános tervek megoldása D. A tapasztalat hiányában heurisztikus módszerek alkalmazása (kezdő szint) A megszerzett tudás szerepe a problémamegoldásban

18 A végrehajtandó feladat, ill. probléma megértése A feladat, ill. probléma reprezentációjának létrehozása A megoldási algoritmus felidézése Az algoritmus transzferálása, a feladat megoldása reproduktív folyamat Korábban megoldott releváns feladatok, ill. problémák felidézése A megoldási algoritmusok analizálása (szubrutinokra bontás) Az összefüggések keresése, felismerése Analógiás leképezés Egy új megoldási algoritmus létrehozása (szintézis) Ellenőrzés, értékelés produktív folyamat

19 Gondolkodásfejlesztési szintek •Végrehajtási szint •Probléma feltárási szint •Részfeladatok feltárásának szintje •Önirányítás szintje tanári irányítás és korrektúra szerepe tanulói irányítás és korrektúra szerepe

20 A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének módszerei •A tananyagfeldolgozás induktív és deduktív útja (általánosítás, konkretizálás). •A gondolkodásfejlesztő variációs tanítási módszer. [Lénárd, F.] •A gondolkodási műveletek tudatos alkalmazása a tananyagfeldolgozás során. [Lénárd, F.] •Heurisztikus módszerek alkalmazása a problémamegoldás során. [Pólya, Gy.] •Feladatmegoldás algoritmusalkotás által. [Pentelenyi, P.] •A problémafelvető, problémamegoldó oktatás. [Dewey; Bruner; Okoń] •A tananyag logikai struktúrájának feltárása. •A problémamegoldás általános folyamata. [Polya, Gy.]

21 Az induktív és deduktív tananyag feldolgozási mód összehasonlítása Deduktív módszerInduktív módszer általános érvényű szabályok, törvények egyedi jelenség KÖVETKEZTETÉS MEGFIGYELÉS ÚJ TUDÁS

22 Az informatikai problémák általános szerkezete Probléma Megoldás G1G1 G2G2 G3G3 Egy másolási művelet problématere Variációs tanítás

23 A gondolkodási műveletek I. Analízis II. Szintézis III. Absztrahálás IV. Összehasonlítás V. Összefüggések (relációk) megértése VI. Kiegészítés VII. Általánosítás VIII. Konkretizálás IX. Rendezés X. Analógia Lénárd, F.

24 Gondolkodási műveletek I. Absztrakció 1. Forráskönyvtár kiválasztása 2. Állomány(ok) kijelölése 3. Másolás a vágólapra 4. Célkönyvtár megadása 5. Beillesztés a vágólapról

25 Gondolkodási műveletek II. Analízis és III. Szintézis A fájlmásolás művelet analizálása A fájltömörítés művelet szintézise 1. Forráskönyvtár kiválasztása 2. Állomány(ok) kijelölése 3. Másolás a vágólapra 4. Célkönyvtár kiválasztása 5. Beillesztés a vágólapról 1. Célkönyvtár kiválasztása 2. Az archívum nevének megadása 3. Forráskönyvtár aktualizálása 4. Állomány(ok) kijelölése 5. A tömörítési paraméterek megadása

26 Gondolkodási műveletek IV. Összehasonlítás Az állománymásolási és tömörítési műveletek összehasonlítása = = = 1. Forráskönyvtár kiválasztása 2. Állomány(ok) kijelölése 3. Másolás a vágólapra 4. Célkönyvtár kiválasztása 5. Beillesztés a vágólapról 1. Célkönyvtár kiválasztása 2. Az archívum nevének megadása 3. Forráskönyvtár aktualizálása 4. Állomány(ok) kijelölése 5. A tömörítési paraméterek megadása

27 ÁLLOMÁNY MÁSOLÁSA SZÖVEG MÁSOLÁSA a forráskönyvtár aktualizálása a szöveg helyére történő pozicionálás 1. Gondolkodási műveletek V. Reláció és VI. Kiegészítés = VII. Analógia

28 ÁLLOMÁNY MÁSOLÁSA SZÖVEG MÁSOLÁSA állomány kijelölése szöveg kijelölése 2. Analógiás tudástranszfer alkalmazása

29 ÁLLOMÁNY MÁSOLÁSA SZÖVEG MÁSOLÁSA másolás a vágólapra 3. Analógiás tudástranszfer alkalmazása

30 ÁLLOMÁNY MÁSOLÁSA SZÖVEG MÁSOLÁSA a célkönyvtár aktualizálása a szöveg új helyének aktualizálása 4. Analógiás tudástranszfer alkalmazása

31 ÁLLOMÁNY MÁSOLÁSA SZÖVEG MÁSOLÁSA beillesztés a vágólapról 5.

32 Gondolkodási műveletek VIII. Általánosítás és IX. Konkretizálás Az állománymásolási művelet folyamata 1. Forráskönyvtár kiválasztása 2. Állományok kijelölése 3. Másolás a vágólapra 4. Célkönyvtár kiválasztása 5. Beillesztés a vágólapról

33 1. A kurzorpozíció aktualizálása a forrásdokumentumban 2. Karakterek kijelölése 3. Karakterek másolása a vágólapra 4. A kurzorpozíció aktualizálása a céldokumentumban 5. Karakterek beillesztése a vágólapról A karaktermásolási művelet folyamata Általánosítás Konkretizálás Gondolkodási műveletek VIII. Általánosítás és IX. Konkretizálás Az állománymásolási művelet folyamata 1. Forráskönyvtár kiválasztása 2. Állományok kijelölése 3. Másolás a vágólapra 4. Célkönyvtár kiválasztása 5. Beillesztés a vágólapról

34 1. A kurzorpozíció aktualizálása a forrásdokumentumban 2. A munkalap kijelölése 3. A munkalap másolása a vágólapra 4. A kurzorpozíció aktualizálása a céldokumentumban 5. A munkalap beillesztése a vágólapról A munkalap-másolási műveletek folyamata Általánosítás Konkretizálás Gondolkodási műveletek VIII. Általánosítás és IX. Konkretizálás Az állománymásolási művelet folyamata 1. Forráskönyvtár kiválasztása 2. Állományok kijelölése 3. Másolás a vágólapra 4. Célkönyvtár kiválasztása 5. Beillesztés a vágólapról

35 1. A forrásobjektum aktualizálása 2. Alobjektum(ok) kiválasztása 3. Az alobjektumok másolása a vágólapra 4. A célobjektum aktualizálása 5. Az alobjektum(ok) beillesztése a vágólapról Az objektummásolási műveletek folyamata Általánosítás Konkretizálás Gondolkodási műveletek VIII. Általánosítás és IX. Konkretizálás


Letölteni ppt "A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének módszertana Dr. Tóth Péter Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ Fővárosi Pedagógiai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések