Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az oklevélmelléklet és helye az Europass dokumentumcsaládban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az oklevélmelléklet és helye az Europass dokumentumcsaládban"— Előadás másolata:

1 Az oklevélmelléklet és helye az Europass dokumentumcsaládban

2 BME Egyetemi Informatikai Szolgáltató központ
Előadó Dr.Tánczos László BME Egyetemi Informatikai Szolgáltató központ OM szakértő

3 A tanulási és munkavállalási célú mobilitás a 80-as évektől folyamatosan nő; ma már tömegességről beszélhetünk Példák a tömegességre: 2010-ig az Erasmus programban 3 millió ösztöndíjas vesz részt 2007 és 2013 között a Comenius programba a diákok és tanárok 10 %-a kapcsolódik be 2013-ig a Leonardo program keretében évente 150 ezer fiatal végez külföldi szakmai gyakorlatot A felnőttképzési programok keretében évente 50 ezer felnőtt tanul külföldön A tanulási célú mobilitás a munkavállalási mobilitást is ösztönzi.

4 az OKLEVÉLMELLÉKLET, (DIPLOMA SUPPLEMENT) (DS)
Magyarországon a népesség kb. 4 %-a foglalkozik komolyan a külföldi munkavállalás gondolatával; ennél jóval kevesebben valósítják meg; a pontos számokat nem ismerjük A mobilitáshoz sokféle politikai, gazdasági, jogi és szakmai feltétel szükséges. Megteremtésüket Uniós intézkedések sorozata segíti. A szakmai és jogi feltételek között kiemelt jelentőségű: a képesítések, fokozatok kölcsönös elismerése a szakképesítések átláthatósága a szakmai alkalmasság biztonságos megítélése A fentiek nélkülözhetetlen eszköze: az OKLEVÉLMELLÉKLET, (DIPLOMA SUPPLEMENT) (DS)

5 Az oklevélmelléklet fogalma és rövid története
Az oklevélmelléklet biztonsági okmányként kezelt közokirat, a felsőoktatási intézmények állítják ki, az oklevél mellé. Részletes tájékoztatást nyújt: a végzettségről és a szakképzettségről, a tanult tantárgyakról, a szakmai gyakorlatról, a diplomamunkáról, a megszerzett kreditpontokról, az elért tanulmányi eredményekről, az oklevelet kiállító felsőoktatási intézményről és a magyar felsőoktatás rendszeréről, tehát mindarról, amely fontos információ lehet a munkavállalás és a továbbtanulás szempontjából.

6 A rövid történet Lisszaboni Egyezmény a felsőoktatási képesítések elismeréséről (1997. április 11.) ” A Felek területükön … támogatják ….. az Oklevélmelléklet…használatát.” Az oklevélmelléklet európai modelljének kialakítása: Európa Tanács, UNESCO-CEPES, Európai Bizottság munkacsoportja ( ); A dokumentum tesztelése Phare Program keretében, Magyarországon is. Bolognai Nyilatkozat, 2001-es prágai és 2003-as berlini miniszteri konferencia megerősíti a dokumentum használatának szükségességét: „2005-től minden felsőoktatási intézményben végző diák automatikusan és ingyen kapja meg az oklevélmellékletet, elterjedt európai nyelven.”

7 Az oklevélmelléklet kiadásának jogi szabályozása
A felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény 97. § (5) bekezdés: „ Külföldi felhasználásra kérelem alapján idegen nyelvű oklevél- melléklet adható ki.” A felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény 2003-as módosításakor a 97. § (8) bekezdés: „ A hallgató kérésére a felsőoktatási intézmény magyar nyelvű oklevélmellékletet állít ki… A hallgató kérésére és költségére az oklevélmellékletet angol nyelven is ki kell adni.” Az Országgyűlés által elfogadott, jelenleg az Alkotmánybíróság által vizsgált új felsőoktatási törvény módosítja az eddigi szabályozást: „ Az alapképzésben és mesterképzésben szerzett oklevél mellé ki kell adni….az oklevélmellékletet magyar és angol nyelven, valamint nemzeti és etnikai kisebbségi képzés esetében – a hallgató kérésére – az érintett kisebbség nyelvén.”

8 Az Oklevélmelléklet illeszkedik az Europass dokumentum családba
Europass dokumentumok Europass Önéletrajz Europass Nyelvi útlevél Europass Mobilitási igazolvány (elődje az Europass Training: Mo. bevezetés 2004 őszén) Europass Oklevélmelléklet Europass Bizonyítvány-kiegészítő

9 Egységes Europass mappa
Europass mappa az oklevélmelléklet nyomtatott verzió átadásához

10 Az Oklevélmelléklet előállítása
Az OM megbízása alapján program készült, amely előállítja az Oklevélmellékletet az előírt formátumban A program bemenete egy szabványos XML fájl A program lehetővé teszi az adatok kézi bevitelét, vagy módosítását is A program térítésmentesen letölthető az OM honlapjáról

11 A felsőoktatási intézmények és az Oklevélmelléklet
A felsőoktatási intézmények döntő része a NEPTUN, vagy az ETR hallgatói információs rendszert használják a hallgatói adatok nyilvántartására Mindkét rendszer fel van készítve az oklevélmelléklet előállításához szükséges XML fájl elkészítésére

12 Szervezeti felépítés Az oklevélmellékletet az intézmények adják ki
Az intézményben ki kell jelölni Üzemeltetési felelőst Adminisztrációs felelőst Intézményi szabályzatot kell készíteni

13 Az üzemeltetési felelős feladata
Az oklevélmelléklet üzemeltetési felelőse határozza meg a program kezelőinek körét és a programhoz való hozzáférésük feltételét, karbantartja a programban használt intézményi és szaksablonokat, biztosítja a hallgatói nyilvántartó rendszer és az oklevélmelléklet készítő program kapcsolatát, gondoskodik a tárolt anyagok mentéséről, archiválásáról, valamint a biztonságos és ellenőrzött hozzáférésről.

14 Az adminisztrációs felelős feladata
Az oklevélmelléklet adminisztrációs felelőse felügyeli az űrlap nyomtatványok beszerzését, tárolását, az oklevélmelléklet alapadatainak bevitelét, az adatok módosítását, az oklevélmellékletek kinyomtatását, a kinyomtatott dokumentum kezelését, tárolását és kiadását.

15 Intézményi szabályzat minimális tartalma
Oklevélmelléklet űrlap nyomtatványok beszerzése Oklevélmelléklet űrlap nyomtatványok tárolása Oklevélmelléklet elkészítésének kezdeményezése Oklevélmelléklet igénylése (Intézményen belüli bonyolító, az eljárás költségei, szolgáltatási díj, stb.) Oklevélmelléklet készítés folyamatának leírása Oklevélmelléklet nyomtatása Oklevélmellékletről készült másolat kiadásának szabályozása Oklevélmelléklet tárolása Oklevélmelléklet kiadása (Értesítés a kiadásról, iktatás, átadási igazolás)

16 Az oklevélmelléklet program használatához két osztott tárterületet kell kialakítani, melyhez minden felhasználó hozzáfér. Az egyik a sablonok tárolására, míg a másik a már elkészült diploma mellékletek tárolására szolgál. Oklevélmellékletek sablonok A sablonokat csak a kiemelt felhasználó szerkesztheti, mivel az oklevélmelléklet készítő program nem kezel jogosultsági szinteket a szerkesztett fájlokhoz, csak a rendszer szolgáltatásában különböztet meg szinteket, ezért ezt fájl rendszer jogosultságokkal kell megoldani. Ehhez létre kell hozni a szerveren (ahol a sablonok és a kész oklevélmellékletek lesznek tárolva) két osztott könyvtárat: sablonok és mellékletek.

17 Központi szerver Sablonok Mellékletek Kiemelt felhasználó Adminisztrátorok Az első könyvtáron (sablonok) csak a sablon adminisztrátornak van írási, minden más felhasználónak, csak olvasási joga. Míg a mellékletek könyvtárra mind írási, mind olvasási jogának kell lennie minden oklevélmelléklet programot használó felhasználónak.

18 Az oklevélmelléklet tartalma és formája
Oklevélmelléklet- nyomtatvány borítólapja: tört-fehér, vastag borítólap, magyar és angol címfelirattal, magyar címerrel

19 Oklevélmelléklet–nyomtatvány belsőlapja:
szürkés-zöld színű vékony lap, nyomtatott sorszámmal, kerettel, Europass logóval és vízjellel (utóbbi a hamisítás ellen), nemzetiszín zsinórral a borítóba kötve

20 Az oklevélmelléklet tartalma
A kiállító felsőoktatási intézmény logóján és a diploma törzskönyvi számán kívül nyolc kérdéscsoportot foglal magában. Ezek a következők: Az oklevél megszerzőjének adatai (név, születési idő, szakképzettség, hallgatói azonosító) 2. Az oklevél adatai (szakképzettség és vele járó cím, az elvégzett szak/ szakok, az oklevelet kibocsátó intézmény, a képző intézmény, a a képzés nyelve) 3. A képzés szintjének adatai (képzés szintje, képzés ideje, a képzésbe való bejutás feltételei)

21 eredményekre vonatkozó adatok
4. A képzés tartalmára és az elért eredményekre vonatkozó adatok 4.1. A képzés módja: nappali, esti, levelező stb. 4.2. A képzési program követelményei: képesítési követelményekre vonatkozó jogszabály, képzési cél, megszerzendő kreditérték, az ismeretek ellenőrzési rendszere, a szakmai gyakorlat jellege, hossza, kreditértéke

22 4.3. Az egyes tantárgyak, érdemjegyek, kreditpontok (a tantárgy neve, kódja, heti óraszáma, követelménye, kredit- pontja, érdemjegye, dátuma; diplomamunka, heti óraszáma, kredit-pontja; megszerzett összes kredit)

23 4.4. Az értékelés rendszere: ötfokozatú stb.
4.5. Az oklevél minősítése: pl. jó 5. Az oklevéllel járó jogosultságok: pl. PhD tanulmányok folytatása

24 6.1.2. Intézményi információk, a felsőoktatási intézmény rövid leírása
További információk Egyéni információk: pl. külföldi részképzés, kreditrendszeren kívüli tanulmányok Intézményi információk, a felsőoktatási intézmény rövid leírása Egyéb hasznos információk forrásának megjelölése

25 7. Az oklevélmelléklet hitelesítése: dátum, név és aláírás, aláíró beosztása, felsőoktatási intézmény bélyegzője 8. A magyar felsőoktatási rendszer leírása: az egész országban egységes; készítette a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

26 Köszönöm a figyelmet ! Dr. Tánczos László BME EISZK OM szakértő


Letölteni ppt "Az oklevélmelléklet és helye az Europass dokumentumcsaládban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések