Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az oklevélmelléklet előállítása az Oklevélmelléklet-készítő Program használatával Egyéb Hallgatói Nyilvántartó Rendszer használata esetén.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az oklevélmelléklet előállítása az Oklevélmelléklet-készítő Program használatával Egyéb Hallgatói Nyilvántartó Rendszer használata esetén."— Előadás másolata:

1 Az oklevélmelléklet előállítása az Oklevélmelléklet-készítő Program használatával Egyéb Hallgatói Nyilvántartó Rendszer használata esetén

2 Előadó Dr.Tánczos László BME Egyetemi Informatikai Szolgáltató központ OM szakértő

3 Az oklevélmelléklet fogalma és rövid története Az oklevélmelléklet biztonsági okmányként kezelt közokirat, a felsőoktatási intézmények állítják ki, az oklevél mellé. Részletes tájékoztatást nyújt:  a végzettségről és a szakképzettségről,  a tanult tantárgyakról, a szakmai gyakorlatról, a diplomamunkáról,  a megszerzett kreditpontokról, az elért tanulmányi eredményekről,  az oklevelet kiállító felsőoktatási intézményről és a magyar felsőoktatás rendszeréről, tehát mindarról, amely fontos információ lehet a munkavállalás és a továbbtanulás szempontjából.

4 Az oklevélmelléklet kiadásának jogi szabályozása A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 97. § (5) bekezdés: „ Külföldi felhasználásra kérelem alapján idegen nyelvű oklevél- „ Külföldi felhasználásra kérelem alapján idegen nyelvű oklevél- melléklet adható ki.” melléklet adható ki.” A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 2003-as módosításakor a 97. § (8) bekezdés: „ A hallgató kérésére a felsőoktatási intézmény magyar nyelvű „ A hallgató kérésére a felsőoktatási intézmény magyar nyelvű oklevélmellékletet állít ki… A hallgató kérésére és költségére az oklevélmellékletet állít ki… A hallgató kérésére és költségére az oklevélmellékletet angol nyelven is ki kell adni.” oklevélmellékletet angol nyelven is ki kell adni.” A 2006 március 1.-én érvénybe lépett 2005.évi CXXXIX. Törvény a felsőoktatásról 63.§(2) bekezdése szerint: „ Az alapképzésben és mesterképzésben szerzett oklevél mellé ki „ Az alapképzésben és mesterképzésben szerzett oklevél mellé ki kell adni az Európai Bizottság és az Európa Tanács által meghatározott oklevélmellékletet magyar és angol nyelven, valamint nemzeti vagy etnikai kisebbségi képzés esetében – a hallgató kérésére – az érintett kisebbség nyelvén. Az oklevélmelléklet közokirat.” kell adni az Európai Bizottság és az Európa Tanács által meghatározott oklevélmellékletet magyar és angol nyelven, valamint nemzeti vagy etnikai kisebbségi képzés esetében – a hallgató kérésére – az érintett kisebbség nyelvén. Az oklevélmelléklet közokirat.”

5 Europass dokumentumok • Europass Önéletrajz • Europass Nyelvi útlevél • Europass Mobilitási igazolvány (elődje az Europass Training: Mo. bevezetés 2004 őszén) • Europass Oklevélmelléklet • Europass Bizonyítvány- kiegészítő Az Oklevélmelléklet illeszkedik az Europass dokumentum családba

6 Egységes Europass mappa Europass mappa az oklevélmelléklet nyomtatott verzió átadásához

7 Az Oklevélmelléklet előállítása • Az OM megbízása alapján program készült, amely előállítja az Oklevélmellékletet az előírt formátumban • A program bemenete egy szabványos XML fájl • A program lehetővé teszi az adatok kézi bevitelét, vagy módosítását is • A program térítésmentesen letölthető az OM honlapjáról

8 www.om.hu/ds

9

10 A második telepítési lapon jelszót kér a telepítéshez: DS2006

11 Eltávolítás Az eltávolítás a Windows Telepített programok funkciójával indítható.

12 Egyéni telepítés:

13

14 Ikonok a képernyőn

15 Az első indításkor a Rendszergazda felhasználói nevet kell megadni, a jelszava : dmproba dmproba

16 Az alap képernyő

17 Online Update

18 A szoftver minimális hardver követelménye: • Hardver követelmények: • Intel Pentium III 800 MHZ • 20 MB szabad merevlemez hely

19 Szoftver követelmények: • Win2000, WinXP Win2003 operációs rendszerek valamelyike. • Windows területi beállításokban a MAGYAR kiválasztása, beállítása (Ez a megfelelő kódlap használatához szükséges). A kódlap befolyásolja az ékezetes karakterek megjelenését és egyben a helyesírás ellenőrző működését. • Adobe Acrobat Reader 6.0.2 CE Hun verzió, aminek install anyaga megtalálható a TOOL könyvtárban, vagy a Reader későbbi változata.

20 Szoftver követelmények: • Internet Explorer 6.0 verzió szintén megtalálható a TOOL könyvtárban és a SETUP.BAT állomány elindításával a frissítés elvégezhető. Ha az adott gépen WinXP vagy fejlettebb operációs rendszer van, akkor ez az Internet böngésző rendelkezésre áll. Így ennek a frissítésnek az elvégzésére csak Win2000 operációs rendszer esetében lehet szükség. • Több helyen előforduló ékezethibát (ő-o, ű-u) okozhat, ha angol nyelvű windows alatt használják a programot. Erre csak Windows XP alatt tudunk megoldást, itt a nyelvi beállításoknál (Regional and Language Options) kell Advanced menu alatt a non-unicode programoknál a magyar nyelvet beállítani.

21 Oklevélmelléklet- nyomtatvány borítólapja: tört-fehér, vastag borítólap, magyar és angol címfelirattal, magyar címerrel Az oklevélmelléklet tartalma és formája

22 Oklevélmelléklet– nyomtatvány belső lapja: szürkés-zöld színű vékony lap, nyomtatott sorszámmal, kerettel, Europass logóval és vízjellel (utóbbi a hamisítás ellen), nemzetiszín zsinórral a borítóba kötve

23 Az oklevélmellékletbe két forrásból kerülhetnek adatok •Exportált XML fájlból •Az oklevélmelléklet program adatállományában lévő „SABLON” -ból A SABLON lehet 1.Intézményi sablon 2.Szak-sablon 3.Tanterv sablon

24 Oklevélmelléklet XML struktúra (eXtended Marup Language – Kiterjesztett definiáló nyelv) Ez az a struktúra mely országos standardként szolgál oklevélmelléklet adattárolását illetően. Ezt a szerkezetet követik a mentett Oklevélmellékletek a sablonok és beimportálható állományok is

25 Oklevélmelléklet XML struktúra Megnevezés az Oklevélmellékletben XPATH útvonal Diploma éve diploma_supplement/identification[@lang =("hu","en")]/dp/Diploma_Date Diploma száma diploma_supplement/identification[@lang =("hu","en")]/dp/Diploma_Number 1.1 Vezetéknév diploma_supplement/identification[@lang =("hu","en")]/fname/Family_Name 1.2 Utónév diploma_supplement/identification[@lang =("hu","en")]/gname/Given_Name 1.3 Születési idő diploma_supplement/identification[@lang =("hu","en")]/demographics/Date_Of_Birth 1.4 Hallgatói azonosító szám vagy azonosító kód diploma_supplement/identification[@lang =("hu","en")]/student_id/Issuers_Reference

26 SABLON TÍPUSOK Intézményi sablon: • 2.3 Az oklevelet kibocsátó intézmény neve és jogállása • 4.4 Az értékelés rendszere • 6.1.2 További információk: intézményi információk

27 • 2.1 A szakképzettség megnevezése és a vele járó cím (ha van ilyen) • 2.2 Az oklevél megszerzése érdekében végzett szak/szakok • 2.4 A képzést végző intézmény neve és jogállása (ha eltér a 2.3. pontban megjelölttől) • 2.5 A képzés nyelve • 3.1 A képzés szintje • 3.2 A képzés jogszabályban meghatározott, hivatalos képzési ideje • 3.3 A képzésbe való bejutás feltételei • 4.1 A képzés módja • 4.2.1 A szak képesítési követelményeire vonatkozó jogszabály száma • 4.2.2 A képzési cél SABLON TÍPUSOK Szak-sablon:

28 • 4.2.3 A megszerzendő kreditérték • 4.2.4 Az ismeretek ellenőrzésének rendszere • 4.2.5 A szakmai gyakorlat jellege, hossza, kreditértéke • 4.4 Az értékelés rendszere • 5.1 Jogosultságok a továbbtanulásra • 5.2 Szakmai jogosultságok (ha vannak) • 6.1.2 További információk: intézményi információk • 6.2 Egyéb hasznos információk forrásának megjelölése • 7.2 Név és aláírás • 7.3 Az aláíró beosztása SABLON TÍPUSOK Szak-sablon:

29 • 4.3 Az egyes tantárgyak / érdemjegyek / kreditpontok (ha vannak) SABLON TÍPUSOK Tantervi sablon:

30 Adatok megadása Az adatmegadás szokásos módja: • Intézményi sablonok (dedikált XML fájlban előkészítve) • Szak-sablonok (dedikált XML fájlban előkészítve) • Tantervi adatok (4.3): –Ha van olyan rendszer, amely adatbázisából előkészíti a szükséges XML fájlt, ezt kell beolvasni –Ha nincs ilyen lehetőség: Tantervi sablon

31 Intézményi sablon

32

33 Oklevélmelléklet készítéshez behívjuk az intézményi és a szak-sablont

34

35 Tanulmányi adatok XML fájlból Ha rendelkezésünkre áll a tanulmányi adatokat tartalmazó XML fájl, akkor azt beolvassuk: Ezt az ikont használva

36

37

38 Ha nem tudunk XML exportot készíteni Ebben az esetben készítünk egy „Tanterv-sablont”. Ez a képzés mintatantervét ábrázolja (az oklevélmelléklet 4.3. pontja) A tanterv sablon elkészítéséhez célszerű használni a „Navigációs fa” szolgáltatásait: • Új elem • Törlés • Kijelölés/beillesztés

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Oklevélmelléklet beállítások

54 • A szak-sablon tartalom legyen használva: a sablonokról szóló részben szó volt róla hogy az Intézményi illetve a szak-sablon bizonyos pontokban fedi egymást, itt arról rendelkezhet a felhasználó, hogy a szak-sablont adatát kívánja használni ilyenkor vagy se. • Hiányos adatú tárgyak figyelmen kívül hagyása: az adatbeemelés XML állományból funkciónál van hatása ennek a paraméternek. Megadja, hogy az érdemjeggyel és aláírással sem rendelkező tárgysorok beolvasódjanak-e vagy sem. • Az elégtelen tárgyak figyelmen kívül hagyása. Megadja, hogy a beolvasott XML- ben talált elégtelen osztályzattal szereplő sorok elrejtődjenek-e vagy sem? Az alapértelmezés az IGEN azaz nem jeleníti meg ezeket a sorokat. • Az intézményi logo könyvtár: itt adható meg annak az alkönyvtárnak a neve ahol a rendszer az intézményi logót keresni fogja. • Az alap XML sablon neve: annak az XML állománynak a neve amit rendszer alap sablonként kezel. • Template könyvtár neve: annak a könyvtárnak a neve, ahol a rendszer sablon XML állományokat tárolja. Fontos tudni, hogy ez a könyvtár a program könyvtárában kell hogy legyen. • Központi template könyvtár neve: Ez a paraméter szolgál arra, hogy egy tetszőleges akár egy másik gépen lévő könyvtár neve legyen itt megadva. Ha ez a paraméter ki van töltve akkor a rendszer itt keresi a sablonokat és innen olvassa be őket. A windows környezetben ismert hálózati meghajtó megadásával itt oldható meg, hogy a sablonok egy védett szerveren legyenek tárolva. • Napló file: az az XML állomány, amely a naplóbejegyzéseket tartalmazza. Helye a program könyvtárban van. Itt csak a nevét lehet megváltoztatni, lehetőséget adva a régebbi, esetleg archiválási célú elmozgatásának.

55 • Program nyelve: itt tárolódik, hogy aktuálisan milyen nyelvű a program felülete. Lehetséges értékei HUN, ENG. • Acrobat Reader teljes útvonala: az Adobe Acrobat Reader program útvonalát tartalmazza abból a célból, hogy van-e vagy nincs a gépen ilyen program. • Magyar és angol fordító állomány helye: ezek az állományok a szerkesztő képernyőben megjelenő szövegek formázásáért felelősek. • Magyar és angol (súgó) állomány helye: a súgó anyagát tartalmazó állomány útvonala a program könyvtárhoz viszonyítva; azt az alkönyvtárt adja meg, ahol az angol illetve a magyar súgó állomány található. • Oklevélmellékletek könyvtára: az elkészült oklevélmellékletek elhelyezésére szolgáló könyvtár.. A windows környezetben ismert hálózati meghajtó megadásával itt oldható meg, hogy az oklevélmellékletek intézményi szinten egy közös, védett szerveren legyenek tárolva. • Xpath útvonalak: Igen parancs esetén az értékek az XML csomópontok elnevezésű menüben szerkeszthetők. Nem parancs esetén csak olvashatók. • Program elemek fordítása: Igen parancs esetén a program működteti a feliratok automatikus újrafordítását, Nem parancs esetén nem működteti. • Nagy ikonok használata: a gyors ikonsor 32*32 vagy 16*16 méretben jelenjen meg. • Intézményi sablon: az utoljára használt intézményi sablon neve. • Szak-sablon: az utoljára használt szak-sablon neve. • Tanterv sablon: az utoljára használt tanterv sablon neve. • Használt sablonok: Itt jegyzi meg a rendszer utoljára mely sablonok voltak használva. • Felhasználói lista login ablakban: az a paraméter megadja, hogy a rendszer egy lenyíló listában felsorolja-e az ismert felhasználókat ezzel segítve, gyorsítva a belépést vagy sem. Alapértelmezett értéke Igen. • Logo neve: itt adható meg annak a kép állománynak a neve amit a rendszer a logo megjelenítéshez fog használni. Csak JPG formátumú kép állomány lehet!

56 • Felülírás engedélyezése adatbetöltéskor: A meglévő adat betöltésekor a program rákérdez, hogy az adatokat felülírja, illetve csak az üres mezőket töltse. A paraméter 0 érték esetén továbbra is megjeleníti az ablakot,1 érték esetén felülírást választ automatikusan, 2 értéket esetén csak az üres mezőket tölti ki automatikusan. • Modulok szerkesztése: A meglévő adatok betöltésekor a modulok szerkezetét a rendszer át tudja rajzolni. A paraméter 0 értéke esetén továbbra is megjelenik az ablak, 1 érték esetén átrajzolja a szerkezetet, 2 érték esetén nem rajzolja át a szerkezetet. • Modulok szerkezete felülírással: A modulok átrajzolásakor a szerkezetet felülírja, vagy csak bővítse a program. A paraméter 0 érték esetén továbbra is megjeleníti az ablakot,1 érték esetén felülírást választ automatikusan, 2 értéket esetén csak bővíti a mezőket automatikusan. • Minden nyelv nyomtatása: A nyomtatásnál csak az aktuális, vagy minden nyelvet kinyomtasson a rendszer. A paraméter 0 érték esetén továbbra is megjeleníti az ablakot,1 érték esetén csak az aktuális nyelvet nyomtatja ki, 2 értéket esetén mindkét nyelvet kinyomtatja. • Automatikus kreditszámolás: A nyomtatás előtt a program újra tudja számolni a krediteket. A paraméter 0 érték esetén továbbra is megjeleníti az ablakot,1 érték esetén újraszámolja a krediteket, 2 értéket esetén nem számolja újra a krediteket.

57 Új dokumentum

58 XML beolvasás

59 A kitöltöttség ellenőrzése

60

61 Lezárás, nyomtatás

62

63

64

65 Az oklevélmelléklet program használatához két osztott tárterületet kell kialakítani, melyhez minden felhasználó hozzáfér. Az egyik a sablonok tárolására, míg a másik a már elkészült diploma mellékletek tárolására szolgál. sablonok Oklevélmellékletek A sablonokat csak a kiemelt felhasználó szerkesztheti, mivel az oklevélmelléklet készítő program nem kezel jogosultsági szinteket a szerkesztett fájlokhoz, csak a rendszer szolgáltatásában különböztet meg szinteket, ezért ezt fájl rendszer jogosultságokkal kell megoldani. Ehhez létre kell hozni a szerveren (ahol a sablonok és a kész oklevélmellékletek lesznek tárolva) két osztott könyvtárat: sablonok és mellékletek.

66 Központi szerver Kiemelt felhasználó Adminisztrátorok SablonokMellékletek Az első könyvtáron (sablonok) csak a sablon adminisztrátornak van írási, minden más felhasználónak, csak olvasási joga. Míg a mellékletek könyvtárra mind írási, mind olvasási jogának kell lennie minden oklevélmelléklet programot használó felhasználónak. Központi Tempate könyvtár Oklevelek könyvtára

67 Példa a „sablon” és „mellékletek” drive alkalmazására

68 Könyvtárak beállítása Központi szerver Sablonok Mellékletek

69 Az oklevélmelléklet tartalma A kiállító felsőoktatási intézmény logóján és a diploma törzskönyvi számán kívül nyolc kérdéscsoportot foglal magában. Ezek a következők: 1. Az oklevél megszerzőjének adatai (név, születési idő, szakképzettség, hallgatói azonosító) 2. Az oklevél adatai (szakképzettség és vele járó cím, az elvégzett szak/ szakok, az oklevelet kibocsátó intézmény, a képző intézmény, a a képzés nyelve) 3. A képzés szintjének adatai (képzés szintje, képzés ideje, a képzésbe való bejutás feltételei) XML SABLON

70 4. A képzés tartalmára és az elért eredményekre vonatkozó adatok 4.1. A képzés módja : nappali, esti, levelező stb. 4.2. A képzési program követelményei: képesítési követelményekre vonatkozó jogszabály, képzési cél, megszerzendő kreditérték, az ismeretek ellenőrzési rendszere, a szakmai gyakorlat jellege, hossza, kreditértéke SABLON

71 4.3. Az egyes tantárgyak, érdemjegyek, kreditpontok (a tantárgy neve, kódja, heti óraszáma, követelménye, kredit- pontja, érdemjegye, dátuma; diplomamunka, heti óraszáma, kredit-pontja; megszerzett összes kredit) XML

72 4.4. Az értékelés rendszere: ötfokozatú stb. 4.5. Az oklevél minősítése : pl. jó 5. Az oklevéllel járó jogosultságok: pl. PhD tanulmányok folytatása SABLON XML SABLON

73 6. További információk 6.1.1. Egyéni információk: pl. külföldi részképzés, kreditrendszeren kívüli tanulmányok 6.1.2. Intézményi információk, a felsőoktatási intézmény rövid leírása 6.2. Egyéb hasznos információk forrásának megjelölése XML SABLON

74 7. Az oklevélmelléklet hitelesítése: dátum, név és aláírás, aláíró beosztása, felsőoktatási intézmény bélyegzője 8. A magyar felsőoktatási rendszer leírása: az egész országban egységes; készítette a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ SABLON

75 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Az oklevélmelléklet előállítása az Oklevélmelléklet-készítő Program használatával Egyéb Hallgatói Nyilvántartó Rendszer használata esetén."

Hasonló előadás


Google Hirdetések