Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az oklevélmelléklet kiadásának jogi szabályozása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az oklevélmelléklet kiadásának jogi szabályozása."— Előadás másolata:

1 Az oklevélmelléklet kiadásának jogi szabályozása

2 Dr. Kissné Pap Margit oklevélmelléklet koordinátor Oktatási Minisztérium Előadó:

3 3 Fő témák : n I. Az oklevélmelléklet létrehozásának háttere és indítékai n II. Az oklevélmelléklet fogalma és rövid története n III. Az oklevélmelléklet kiadásának jogi szabályozása - A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény: = 63 § (2) bekezdés = 125. § (1) bekezdés f) pont = 126. § (1) bekezdés = 158. § (4) és (5) bekezdések - A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 195. § (1)-(3) bekezdés - A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet - Az Európai Parlament és a Tanács 2241/2004/EK határozata a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről n V. Néhány egyéb információ

4 4 I. A oklevélmelléklet létrehozásának háttere és indítékai n Külföldjárás már a középkortól kezdve létezik; akkor ezt peregrinációnak, a benne résztvevő diákokat, értelmiségieket peregrinusoknak nevezték. n A peregrináció is Nyugat-Európa országaiba irányult: Németország, Hollandia, Anglia, Olaszország stb.; résztvevőinek száma Magyarországon és Erdélyben több ezerre tehető. n Neves peregrinusok: Apáczai Csere János, Szenczi Molnár Albert, Szepsi Csombor Márton stb. n A peregrináció mai megfelelője: a tanulási és munkavállalási célú mobilitás: a képzési szintek és típusok, országok és régiók, gazdasági ágazatok közötti mozgás

5 5  A tanulási és munkavállalási célú mobilitás a 80-as évektől folyamatosan nő; ma már tömegességről beszélhetünk  Példák a tömegességre:  2010-ig az Erasmus programban 3 millió ösztöndíjas vesz részt  2007 és 2013 között a Comenius programba a diákok és tanárok 10 %-a kapcsolódik be  2013-ig a Leonardo program keretében évente 150 ezer fiatal végez külföldi szakmai gyakorlatot  A felnőttképzési programok keretében évente 50 ezer felnőtt tanul külföldön  A tanulási célú mobilitás a munkavállalási mobilitást is ösztönzi. Az oklevélmelléklet létrehozásának háttere és indítékai

6 6  Magyarországon a népesség kb. 4 %-a foglalkozik komolyan a külföldi munkavállalás gondolatával; ennél jóval kevesebben valósítják meg; a pontos számokat nem ismerjük  A mobilitáshoz sokféle politikai, gazdasági, jogi és szakmai feltétel szükséges. Megteremtésüket Uniós intézkedések sorozata segíti.  A szakmai és jogi feltételek között kiemelt jelentőségű:  a képesítések, fokozatok kölcsönös elismerése  a szakképesítések átláthatóság  a szakmai alkalmasság biztonságos megítélése  A fentiek nélkülözhetetlen eszköze: az OKLEVÉLMELLÉKLET, más nevén a DIPLOMA SUPPLEMENT (DS) Az oklevélmelléklet létrehozásának háttere és indítékai

7 7 II. Az oklevélmelléklet fogalma és rövid története A fogalom: Az oklevélmelléklet biztonsági okmányként kezelt közokirat, a felsőoktatási intézmények állítják ki, az oklevél mellé. Részletes tájékoztatást nyújt:  a végzettségről és a szakképzettségről,  a tanult tantárgyakról, a szakmai gyakorlatról, a diplomamunkáról,  a megszerzett kreditpontokról, az elért tanulmányi eredményekről,  az oklevelet kiállító felsőoktatási intézményről és a magyar felsőoktatás rendszeréről, tehát mindarról, amely fontos információ lehet a munkavállalás és a továbbtanulás szempontjából.

8 8  Lisszaboni Egyezmény a felsőoktatási képesítések elismeréséről (1997. április 11.) ” A Felek területükön … támogatják ….. az Oklevélmelléklet… használatát.”  Az oklevélmelléklet európai modelljének kialakítása: Európa Tanács, UNESCO-CEPES, Európai Bizottság munkacsoportja (1997- 98.); A dokumentum tesztelése Phare Program keretében, Magyarországon is. A dokumentum céljának meghatározása. n Bolognai Nyilatkozat, 2001-es prágai és 2003-as berlini miniszteri konferencia megerősíti a dokumentum használatának szükségességét: „2005-től minden felsőoktatási intézményben végző diák automatikusan és ingyen kapja meg az oklevélmellékletet, elterjedt európai nyelven.” A rövid történet

9 9 III. Az oklevélmelléklet kiadásának jogi szabályozása  A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 97. § (5) bekezdés: „ Külföldi felhasználásra kérelem alapján idegen nyelvű oklevél-melléklet adható ki.”  A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 2003-as módosításakor a 97. § (8) bekezdés: „A hallgató kérésére a felsőoktatási intézmény magyar nyelvű oklevélmellékletet állít ki az Európai Bizottság és az Európa Tanács által kidolgozott oklevélmelléklet szerint. A hallgató kérésére és költségére az oklevélmellékletet angol nyelven is ki kell adni.” Hatályos: 2003. július 1-től - 2006. március 1-ig.  A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 63. (2) bekezdés: „ Az alapképzésben és mesterképzésben szerzett oklevél mellé ki kell adni az Európai Bizottság és az Európa Tanács által meghatározott oklevélmellékletet magyar és angol nyelven, valamint nemzeti és etnikai kisebbségi képzés esetében – a hallgató kérésére – az érintett kisebbség nyelvén. Az oklevélmelléklet közokirat.” Hatályos: 2006. március 1-jétől

10 10 A felsőoktatási törvény oklevélmellékletre vonatkozó szabályainak értelmezése 1. Mely intézményekre vonatkozik a szabályozás? A fenntartótól függetlenül valamennyi felsőoktatási intézményre, államira, alapítványira és egyházira, mert a törvény nem fogalmaz meg kivételt 2. Hogyan értendő az alapképzésre és a mesterképzésre vonatkozó szabályozás? Az új felsőoktatási törvény 158. § (4) bekezdése szerint: „Ahol jogszabály alapfokozatról és szakképzettségről rendelkezik, azon főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni kell.” Az új felsőoktatási törvény 158. § (5) bekezdése szerint: „Ahol jogszabály mesterfokozatról és szakképzettségről rendelkezik, azon egyetemi végzettséget és szakképzettséget is érteni kell érteni kell.” A fenti rendelkezések alapján egyértelmű, hogy oklevélmellékletet a főiskolai és egyetemi képzésben jelenleg végzettek számára is ki kell állítani.

11 11 A felsőoktatási törvény oklevélmellékletre vonatkozó szabályainak értelmezése 3. Mit jelent az oklevélmelléklet kisebbségi nyelven történő kiadása? A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 42. §-a meghatározza, hogy melyek a kisebbségi nyelvek. A paragrafus a következőket tartalmazza: „E törvény értelmében kisebbségek által használt nyelvnek számít a bolgár, a cigány (romani, illetve beás), a görög, horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nyelv. A nemzetiségi szakok tehát azok, amelyekez nemzetiségi szakokként alapítottak meg a kisebbségi törvény által meghatározott nyelveken. Ezek a következők: Egyetemi szintű nemzetiségi szakok német nemzetiségi nyelv és irodalom Összesen 1 szak

12 12 Főiskolai szintű nemzetiségi szakok  horvát nemzetiségi nyelv és irodalom  német nemzetiségi nyelv és irodalom  román nemzetiségi nyelv és irodalom Összesen 5 szak  szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom  szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom  nemzetiségi tanító  nemzetiségi tanító - horvát  nemzetiségi tanító – német  nemzetiségi tanító – román  nemzetiségi tanító – szerb Összesen 7 szak  nemzetiségi tanító - szlovák  nemzetiségi tanító - szlovén  nemzetiségi tanító - cigány/roma  nemzetiségi óvodapedagógus  nemzetiségi óvodapedagógus - horvát  nemzetiségi óvodapedagógus - német  nemzetiségi óvodapedagógus – román Összesen 7 szak  nemzetiségi óvodapedagógus - szerb  nemzetiségi óvodapedagógus - szlovák  nemzetiségi óvodapedagógus - szlovén  nemzetiségi óvodapedagógus - cigány/roma A felsőoktatási törvény oklevélmellékletre vonatkozó szabályainak értelmezése

13 13 A felsőoktatási törvény oklevélmellékletre vonatkozó szabályainak értelmezése Nemzetiségi szakokat oktató intézmények Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szakcsoport Szint Szak n tanító és óvodapedagógusFnemzetiségi óvodapedagógus (német) n tanító és óvodapedagógusFnemzetiségi (cigány/roma) óvodapedagógus n tanító és óvodapedagógusFnemzetiségi tanító (német) n tanító és óvodapedagógusFnemzetiségi (cigány/roma) tanító Berzsenyi Dániel Főiskola n bölcsész-3 F horvát nemzetiségi nyelv és irodalom n bölcsész-3 F szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom n tanító és óvodapedagógusFnemzetiségi tanító (horvát) n tanító és óvodapedagógusFnemzetiségi tanító (szlovén) Eötvös József Főiskola n tanító és óvodapedagógusFnemzetiségi óvodapedagógus (horvát) n tanító és óvodapedagógusFnemzetiségi óvodapedagógus (német) n tanító és óvodapedagógusFnemzetiségi óvodapedagógus (szerb) n tanító és óvodapedagógusFnemzetiségi tanító (horvát) n tanító és óvodapedagógusFnemzetiségi tanító (német) n tanító és óvodapedagógusFnemzetiségi tanító (szerb) Eötvös Loránd Tudományegyetem n bölcsész Enémet nemzetiségi nyelv- és irodalom n tanító és óvodapedagógusFnemzetiségi tanító (német) n tanító és óvodapedagógusFnemzetiségi tanító (szerb) Nyugat-Magyarországi Egyetem n tanító és óvodapedagógusFnemzetiségi óvodapedagógus (horvát) n tanító és óvodapedagógusFnemzetiségi óvodapedagógus (német) n tanító és óvodapedagógus Fnemzetiségi óvodapedagógus (szlovén)

14 14 A felsőoktatási törvény oklevélmellékletre vonatkozó szabályainak értelmezése Nemzetiségi szakokat oktató intézmények Pécsi Tudományegyetem n bölcsész-3 E német nemzetiségi nyelv és irodalom n bölcsész-3 F horvát nemzetiségi nyelv és irodalom n tanító és óvodapedagógus F nemzetiségi óvodapedagógus (német) Szegedi Tudományegyetem n bölcsész-3 F német nemzetiségi nyelv és irodalom n bölcsész-3 F román nemzetiségi nyelv és irodalom n bölcsész-3 F szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom Tessedik Sámuel Főiskola n tanító és óvodapedagógus Fnemzetiségi óvodapedagógus (román) n tanító és óvodapedagógus Fnemzetiségi óvodapedagógus (szlovák) n tanító és óvodapedagógus Fnemzetiségi tanító (román) n tanító és óvodapedagógus Fnemzetiségi tanító (szlovák Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola n tanító és óvodapedagógus Fnemzetiségi óvodapedagógus (szlovák) n tanító és óvodapedagógus Fnemzetiségi tanító (német) n tanító és óvodapedagógus Fnemzetiségi tanító (szlovák) n Összesen 9 felsőoktatási intézményben oktatnak nemzetiségi szakokat; oklevélmellékletet kisebbség nyelven ezekben az intézményekben kell kiállítani Nyugat-Magyarországi Egyetem tanító és óvodapedagógusF nemzetiségi óvodapedagógus (horvát) tanító és óvodapedagógusF nemzetiségi óvodapedagógus (német) tanító és óvodapedagógusF nemzetiségi óvodapedagógus (szlovén) Pécsi Tudományegyetem bölcsész-3 E német nemzetiségi nyelv és irodalom

15 15 A felsőoktatási törvény oklevélmellékletre vonatkozó szabályainak értelmezése 4. Mit jelent az, hogy az oklevélmelléklet közokirat? A közokirat fogalmát a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 195. § (1) bekezdése határozza meg: Eszerint a közokirat olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, -amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, -mint közokirat teljes egészében bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, -bizonyítja az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, -bizonyítja az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. Ugyanilyen bizonyító ereje van az olyan okiratnak is, amelyet más jogszabály közokiratnak nyilvánít. Ez az utóbbi eset vonatkozik az oklevélmellékletre!

16 16 A felsőoktatási törvény oklevélmellékletre vonatkozó szabályainak értelmezése 5. Mikor hiteles a közokiratról bármely adathordozó útján készült másolat ? A közokiratról bármely adathordozó útján készült másolat hitelességéről a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 195. § (2) bekezdése a következőket mondja: Az eredeti papír alapú közokiratéval azonos bizonyító ereje van - a közokiratról - általában műszaki vagy vegyi úton - készült felvételnek (fénykép-, film-, hang-stb.), - az eredeti okiratról bármely adathordozó útján készült okiratnak, ha a felvételt, illetve az adathordozóról az okiratot bíróság, közjegyző vagy más hatóság, továbbá közigazgatási szerv vagy ezek ellenőrzése mellett más hatóság készítette, - ugyanilyen bizonyító ereje van az okirat megőrzésére hivatott szerv (pl. levéltár) által vagy ellenőrzése mellett készített felvételnek vagy okiratnak, - továbbá a közokiratot kiállító vagy őrzésére hivatott szerv által a felvétel vagy adathordozó útján nyert adatok alapján készített okiratnak  lásd oklevélmelléklet

17 17 A felsőoktatási törvény oklevélmellékletre vonatkozó szabályainak értelmezése 5. Mikor hiteles a közokiratról készült elektronikus másolat ? A közokiratról készült elektronikus okirat hitelességéről a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 195. § (3) bekezdése a következőket tartalmazza : Az eredeti papír alapú vagy elektronikus közokiratéval azonos bizonyítóereje van annak a közokiratról készített elektronikus okiratnak, - amelyet a közokirat kiállítására jogosult ügykörén belül, a megszabott alakban készített el, - amelyen minősített elektronikus aláírást, valamint – ha jogszabály így rendelkezik – időbélyegzőt helyezett el, - Az eredeti közokiratéval azonos bizonyító ereje van annak az elektronikus okiratnak is, amelyet a közokirat kiállítására jogosult külön meghatározott eljárási rend szerint készített el, illetve amelyet törvény elektronikus közokiratnak nyilvánít.

18 18 A felsőoktatási törvény oklevélmellékletre vonatkozó szabályainak értelmezése 6. Kérhető-e költségtérítés az oklevélmelléklet kiállításáért? Az új felsőoktatási törvény 125. § (1) bekezdésének f) pontja szerint: Az államilag támogatott képzésben a hallgató által ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás a képzéssel, illetve doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi okirat első alkalommal történő kiadása E szabályozás értelmében az államilag támogatott képzésben az oklevélmelléklet ingyenes Az új felsőoktatási törvény 126. § (1) bekezdése szerint: Ha a hallgató költségtérítéses képzésben vesz részt, a 125. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokért költségtérítést kell fizetnie. A fenti szabályozás értelmében költségtérítéses képzésben az oklevélmelléklet sem ingyenes

19 19 Az oklevélmelléklet biztonsági okmány A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete II. bekezdésének 16. pontja szerint: - az Europass felsőoktatási oklevélmelléklet biztonsági okmány - a biztonsági okmány a következőket jelenti: = a természetes és jogi személyekkel, tárgyakkal, objektumokkal közvetlen vagy közvetett kapcsolatban lévő irat, = tulajdonosának (birtokosának) személyét hitelesen igazolja, vagy jogosultságok gyakorlását, illetve teljesítését teszi lehetővé = amennyiben az irat jogszerűtlen, illetve rendeltetésellenes használata nemzetbiztonsági, közbiztonsági-bűnügyi igazgatási vagy egyéb nemzetgazdasági érdekeket súlyosan sérthet, - a jogszabály szerint az oklevél és az oklevélmelléklet biztonsági besorolása annyiban tér el egymástól, hogy míg az oklevél teljes egészében nemzeti hatáskörben maradó biztonsági okmány, addig az oklevélmellékletre Uniós szabályok is vonatkoznak (gondoljunk annak EU által meghatározott tartalmára és formai követelményeire )

20 20 A biztonsági okmányok kezelésére vonatkozó szabályok A biztonsági okmányok kezelésének szabályairól szintén az előbb említett 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet intézkedik. Az oklevélmellékletet, mint biztonsági okmányt úgynevezett adminisztratív védelem illeti meg, amely a biztonsági okmányokkal kapcsolatos eljárásban a következőket jelenti: - az igazgatási folyamatba épített, az ügyintézés és az ügykezelés során alkalmazandó előírások, intézkedések, - az eljárást támogató informatikai rendszerben az adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények meghatározása, és -az ezeket tartalmazó dokumentumok összessége. Ezek a szabályok megegyeznek az ugyancsak biztonsági okmánynak minősített oklevélre vonatkozó szabályokkal, amelyeket a felsőoktatási intézmények jól ismernek.

21 21 Az oklevélmelléklet az Europass dokumentumcsomag része Az Európai Parlament és a Tanács által a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről, az Europass-ról hozott 2241/2004/EK határozata a  2. cikkben kimondta, hogy az oklevélmelléklet része az Europass dokumentumcsomagnak,  7. cikkben meghatározta az oklevélmelléklet célját és mintáját „Az Europass oklevél-kiegészítés a dokumentum tulajdonosa felsőoktatási tanulmányainak eredményéről nyújt információt. Az Europass oklevél-kiegészítés mintáját a IV. melléklet tartalmazza.”  IV. melléklet részletesen leírja, hogy mit kell tartalmazni az oklevélmellékletnek A leírás azt a 8 kérdéscsoportot tartalmazza, amelyet tartalmi követelményként az Oktatási Minisztérium meghatározott a magyar oklevélmelléklethez

22 22 Az oklevélmelléklet nyomtatvány Oklevélmelléklet- nyomtatvány borítólapja: tört-fehér, vastag borítólap, magyar és angol címfelirattal, magyar címerrel IV. Az oklevélmellékletre vonatkozó egyéb

23 23 Oklevélmelléklet– nyomtatvány belsőlapja: szürkés-zöld színű vékony lap, nyomtatott sorszámmal, kerettel, Europass logóval és vízjellel (utóbbi a hamisítás ellen), nemzetiszín zsinórral a borítóba kötve

24 24 Az oklevélmelléklet tartalma A kiállító felsőoktatási intézmény logóján és a diploma törzskönyvi számán kívül nyolc kérdéscsoportot foglal magában. Ezek a következők: 1. Az oklevélmegszerzőjének adatai (név, születési idő, szakképzettség, hallgatói azonosító) 2. Az oklevél adatai (szakképzettség és vele járó cím, az elvégzett szak/ szakok, az oklevelet kibocsátó intézmény, a képző intézmény, a a képzés nyelve) 3. A képzés szintjének adatai (képzés szintje, képzés ideje, a képzésbe való bejutás feltételei)

25 25 4. A képzés tartalmára és az elért eredményekre vonatkozó adatok 4.1. A képzés módja : nappali, esti, levelező stb. 4.2. A képzési program követelményei: képesítési követelményekre vonatkozó jogszabály, képzési cél, megszerzendő kreditérték, az ismeretek ellenőrzési rendszere, a szakmai gyakorlat jellege, hossza, kreditértéke;

26 26 4.3. Az egyes tantárgyak, érdemjegyek, kreditpontok (a tantárgy neve, kódja, heti óraszáma, követelménye, kredit- pontja, érdemjegye, dátuma; diplomamunka, heti óraszáma, kredit-pontja; megszerzett összes kredit)

27 27 4.4. Az értékelés rendszere: ötfokozatú stb. 4.5. Az oklevél minősítése : pl. jó 5. Az oklevéllel járó jogosultságok: pl. PhD tanulmányok folytatása

28 28 6.További információk 6.1 További információk 6.1.1. Egyéni információk: pl. külföldi részképzés, kreditrendszeren kívüli tanulmányok 6.1.2. Intézményi információk, a felsőoktatási intézmény rövid leírása 6.2. Egyéb hasznos információk forrásának megjelölése

29 29 7. Az oklevélmelléklet hitelesítése: dátum, név és aláírás, aláíró beosztása, felsőoktatási intézmény bélyegzője 8.A magyar felsőoktatási rendszer leírása: az egész országban egységes; készítette a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

30 30 Az oklevélmelléklet nyomtatvány megrendelése A nyomtatvány megrendelhető: Cím: Pátria Nyomda Rt., 1117 Budapest, Hunyadi János út 7. Telefon: 454-3305 vagy 463-0444; Ügyintéző: Duró Jenőné Eddig elkészült nyomtatvány-szám 2005-ben: 65.000 borítólap és 325.000 belsőlap 2006-ban: 47.000 borítólap és 360.000 belsőlap A nyomtatvány ára: Borítólap: 41 Ft. ( bruttó) Belsőlap: 19.80 Ft. (bruttó)

31 31 Europass mappa Megrendelhető: Cím: Nemzeti Europass Központ, 1134 Budapest, Váci út 37. Telefon: +36 1-477-31-50 E-mail: info@europass.huinfo@europass.hu Ára: ingyenes, az EU állítja elő Felelős: Gáspár Móna projektvezető Telefon: +36 1-477-31-41 E-mail: gaspar.mona@ofi.hugaspar.mona@ofi.hu Eddigi megrendelések: 60 felsőoktatási intézmény és kar rendelte meg, 37.000 példányban Az Europass mappa megrendelése

32 32 Tanév NappaliEstiLevelező Összesen 1937 2 368 1948 2 082 1950 4 345 19604 2681731 187 5 628 197011 8882 1574 175 18 220 198014 8592 2659 739 26 863 198514 1161 8949 126 25 136 199015 9631 2946 846 24 103 199520 0241 2694 944 26 237 199622 1471 3857 778 31 310 199724 4111 80710 572 36 790 199825 3381 69611 575 38 609 199927 0491 49113 811 42 351 200029 8432 11415 021 46 978 200129 7461 98615 804 47 536 200230 7852 06517 655 50 505 200331 9292 24418 639 52 812 200431 6332 15919 722 53 514 200532 7321 820 22 610 57 162 Főiskolai és egyetemi oklevelet szerzettek száma A diplomázó hallgatók száma és nyomtatványok megrendelése Ebben az évben várhatóan 60 ezer körül lesz a diplomázó hallgatók száma Ettől a számtól messze elmarad a megrendelt Europass dossziék száma. Ezért kérjük, hogy azok az intézmények, amelyek eddig még nem rendelték meg a mappákat, minél előbb küldjék el megrendeléseiket a Nemzeti Europass Központnak

33 33 Oklevélmelléklet-készítő Program fejlesztése Folyamatban van az Oklevélmelléklet-készítő Program fejlesztése, amely június végére fejeződik be. A fejlesztést az SDA Stúdió Kft. és a Dexter Kft. végzi, az Oktatási Minisztérium megbízása alapján. A fejlesztés célja: = Az oklevélmelléklet készítő Program épüljön be a hallgatói nyilvántartó rendszerekbe (Neptun, ETR), amely biztosítja automatikus használatát = Legyen képes az új felsőoktatási törvény oklevél mellékletre vonatkozó követelményeinek teljesítésére (tömeges előállítás, harmadik nyelv használata) = Épüljön ki folyamatos kommunikáció az intézményi oklevélmelléklet adatbázisok és a Nemzeti Europass Központ adatbázisa között.

34 34 Köszönöm, hogy meghallgattak!


Letölteni ppt "Az oklevélmelléklet kiadásának jogi szabályozása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések