Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás A TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt átfogó céljai, közoktatás-fejlesztési irányvonalai Budapest Főváros.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás A TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt átfogó céljai, közoktatás-fejlesztési irányvonalai Budapest Főváros."— Előadás másolata:

1 Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás A TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt átfogó céljai, közoktatás-fejlesztési irányvonalai Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya, 2009. augusztus 28.

2 EGY SIKERES OKTATÁSI RENDSZER ÖNMAGÁBAN UGYAN NEM GARANTÁLJA A GAZDASÁGI FELLENDÜLÉST, ÁM MINDEN BIZONNYAL EGYIK ELŐFELTÉTELÉNEK TEKINTHETŐ. UGYANEZ MONDHATÓ EL A TÁRSADALOM MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSRÓL IS. (MICHAEL BARBER, 1997) Az életnek tanulunk?

3 szövegértés matematika természettudományok (problémamegoldás) oktatás gazdaság diagnózis prognózis iskolarendszer munkaerőpiac modernizációs döntések befektetési döntések Az oktatás és a gazdaság

4 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv szerkezete Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közlekedés Környezeti és energetikai fejlesztés Állam- reform Terület- fejlesztés Átfogó cél: Foglalkoztatás és növekedés Gazdaságfejlesztési OP Közlekedésfejlesztési OP Környezeti és Energetikai OP Társadalmi Megújulás OP Társ.i Infrastruktúra OP Elektronikus közig. OP Államreform OP Regionális OP-k Technikai Segítség- nyújtás OP

5 A TÁMOP célrendszere, struktúrája Specifikus célok A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásá nak javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás támogatása Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása Stratégiai prioritások A foglalkoztatható ság fejlesztése, a munkaerőpiacra belépés ösztönzése Az alkalmazkodó- képesség javítása 3. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A felsőoktatás tartalmi, szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében A társadalmi befogadás, részvétel erősítése Átfogó cél: az aktivitás növelése Egészségmegőrz és és egészségügyi humánerőforrás -fejlesztés

6 intézmények pedagógusok gyermekek, tanulók társ ellátórendszerek fenntartók szülők civil partnerek regionális hálózat 3.2.2 3.1.2 Új program- csomagok kompetencia- területekre pályályázat Akkreditált szolgáltatók. OKM Educatio Kht., OFI Közoktatás-fejlesztési konstrukciók: TÁMOP Helyzet- elemzés XXX KépzésXx MentorálásXXX IPR-SNIXX Hálózati tanulás XX Program- csomagok XX Folyamat- tannácsad. XX Jó gyakorlatok XXX Önfejleszt.X Egységes iskola X Térségi együttm. XX ÉrtékelésXX pályázatok 3.1.4 Szakértő felkészítés Referencia intézmények. Kiemelt projekt 3.1.1 szolgáltatói kosár (tartalom) Pedagógus tovább- képzés 3.1.5 Eltérő oktatási igényű tanulók SNI, EGYMI, tehetség- gondozás… 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.1.6 Más kiemelt projektek: 3.1.8 ; 3.3.1…

7 1. Fejlesztéskoordinációs hálózat 2. Tartalomfejlesztés 3. Módszertani megújulás 4. SNI egyenlő hozzáférés 5. eTanulás, digitális pedagógia 6. Versenyképesség és esély K+F 7. Hatékonyság K+F 8. Tudásmenedzsment K+F 9. Informatikai támogatás 21. századi közoktatás A TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt pillérszerkezete

8 Fejlesztéskoordinációs hálózat 3.1.1 kiemelt program 3.2.2 régió 3.2.2 régió 3.2.2 régió 3.2.2 régió 3.2.2 régió 3.2.2 régió 3.2.2 régió Régióközi koordináció Specifikációk Hálózati tanulás Referenciahely felkészítés Komprehenzív modellek Szolgáltatói kosár Jó gyakorlatok közzététele… Felkészítési portfólió Referencia-intézmények: Integráció Inklúzió Kompetencia- fejlesztés Alternatív pedagógiák Komprehenzív iskola Gyakorlóhelyek…

9 A TÁMOP Szolgáltatói kosár - WWW.educatio.hu HelyzetelemzésXX KépzésXXxx MentorálásXXX IPR-SNIxx Hálózati tanulásXXX ProgramcsomagokXXXX Folyamat-tanácsadásXXX Jó gyakorlatokXX ÖnfejlesztésXXx Egységes iskolaX Térségi együttműködés XXX ÉrtékelésXXX Tartalmaira ezerötszáz intézmény fenntartója pályázik a projekt időszakában E tartalmak folyamatosan kiegészülnek, frissülnek A fejlesztéskoordináció feladata: előkészíteni az induló állapotot - tervezés biztosítani a szolgáltatások elérhetőségét - hálózat beépíteni az új tartalmakat koordinálni a pályázók munkáját – hálózat támogatni a stratégiát – szakmai nyomonkövető

10 támogató környezet Az alkotó intézmény munkája Kompetencia alapú oktatás SNI tanulók együttnevelése Oktatási integráció Tehetséggondozás Tartalom- fejlesztés, tankönyvi kínálat Intézményi és pedagógiai folyamatok mentorálása Regionális szakmai koordináció, támogató kapacitások szervezése Képzések, tanácsadói kínálat fejlesztése

11 A referencia-intézmény Egyedi, működésében koherens, más intézmények számára is példaértékű gyermekközpontú pedagógiai, szervezeti innovációval, gyakorlattal rendelkező és ezt publikálni, valamint szolgáltatásaiban átadni képes intézmény.

12 A várt hálózati tevékenységek a TÁMOP 3.1.4-hez: folyamatba ágyazott képzés szaktanácsadás, mentorálás jó gyakorlatok közzététele, adaptációja referencia intézmények szoláltatásai saját innováció az intézményekben új gyakorlóhelyek fenntartói együttműködések – intézményi integráció A hálózati tanulás kultúrájának drámai megerősítése szükséges ahhoz, hogy teljesíthetők legyenek a TÁMOP 3.1.1 és 3.1.4 pályázatok stratégiai céljai: A kulcskompetenciák fejlesztése egyenlő hozzáférés mellett.

13 Az alkotó közösségek szaktanácsadói támogatása Intézményi folyamat- szaktanácsadó Esély- egyenlőségi szakértő / mentor Komplex helyzetelemzési szaktanácsadó IPR módszertani mentor Kompetencia- területi mentor… Kompetencia- területi mentor… IKT folyamat- szaktanács- adó IKT mentor A vezetést támogatja a fenntartható innováció érdekében Az integráció és inklúzió feltételei Kompetencia alapú oktatáskultúra Horizontális tanulás Jó gyakorlatok ajánlása Az indikátorok teljesülése Pedagó gus Pedagó gus Pedagó gus Pedagó gus Pedagó gus Koordinációs feladatok ütemezés probléma- megoldás egyeztető fórumok Pedagó gus

14 A komplex problémamegoldó képesség fejlesztése kognitív eljárások alkalmazása reális (életszerű) helyzetekben kereszttantervi kontextusban nem az iskolai tantárgyi rutinok reprodukciója nem nyilvánvaló (algoritmussal megoldható) problémák TÁMOP használati utasítás bevont pedagógusok és jóakaróik számára

15 KommunikációEgyüttműködésProblémamegoldás SzóbeliségNyitottságHibakeresés ÍrásbeliségEmpátiaDöntéshozatal Képi információ feldolgozása Szociális interakcióRendszerelemzés és tervezés InformációkezelésTársas érzékenység IKTFelelősségérzet ForráskezelésSzervezőképesség A kommunikáció értékelése Döntéshozatal Érvelés Vita Tantárgyfüggetlen (általános) kompetenciák a bevont pedagógusok és vezetők számára

16 Köszönöm a figyelmüket! Puskás Aurél szakmai vezető Hálózatkoordináció TÁMOP 3.1.1 aurel.puskas@educatio.hu

17

18 A kompetencia Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006 december) tudás kompetencia képességek attitűdök

19 Az ÚMFT közoktatás-fejlesztési céljai A kulcskompetenciák hatékony fejlesztése, a kompetencia alapú oktatás módszertani kultúrájának meghonosítása A területi különbségek és a szegregáció csökkentése, törekvés az egyenlő hozzáférés biztosítására A források költséghatékony felhasználása A teljesítmények mérése, alulteljesítés esetén beavatkozás Hálózati tanulás támogatása, jó gyakorlatok és szolgáltatások biztosítása

20 Alapelvek  Cselekvésközpontú tanulásszervezés  Mélységelvű tanítás („kevesebb több”)  Gyermekközpontú módszertan  Differenciálás, egyéni tanulási utak  Kooperáció  Életszerű tartalmak  Árnyalt értékelés  Tanári szerepváltozás  Befogadó környezet


Letölteni ppt "Alkotó közösségek, támogató környezet - hálózati tanulás A TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt átfogó céljai, közoktatás-fejlesztési irányvonalai Budapest Főváros."

Hasonló előadás


Google Hirdetések