Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarországi tapasztalatok a veszélyes áru fuvarozás területén, a Rail Cargo Hungaria tevékenysége Budapest, 2012. november 29. Hudák Árpádné Veszélyes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarországi tapasztalatok a veszélyes áru fuvarozás területén, a Rail Cargo Hungaria tevékenysége Budapest, 2012. november 29. Hudák Árpádné Veszélyes."— Előadás másolata:

1 Magyarországi tapasztalatok a veszélyes áru fuvarozás területén, a Rail Cargo Hungaria tevékenysége Budapest, 2012. november 29. Hudák Árpádné Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó www.railcargo.hu 1

2 2 A veszélyes áruk: olyan anyagok és tárgyak, amelyek veszélyes tulajdonságuk miatt veszélyt jelentenek környezetükre, ezért szállításukat a veszélyes árus szabályzatok tiltják vagy csak bizonyos feltételekkel engedik meg. A veszélyes árus szabályzatok alapját az ENSZ ajánlások képezik, minden fuvarozási ágazatnak van saját veszélyes áru fuvarozási szabályzata, amelyek kétévenként módosításra kerülnek. A soron következő, aktuális módosítások 2013-től január elsejétől fognak életbe lépni nemzetközi forgalomban.

3 www.railcargo.hu 3 Vasúti szabályozás:  COTIF-forgalomban: A RID, A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat, amely a COTIF C Függeléke  SZMGSZ-forgalomban: Az SZMGSZ Megállapodás 2. sz. melléklete, A veszélyes áruk fuvarozásáról szóló szabályzat  Belföldi forgalomban: a RID alkalmazása néhány eltéréssel

4 Vasúti fuvarozás, UIC-döntvények -COTIF 5. cikk: törekvés a nemzetközi vasúti forgalom megkönnyítésére és meggyorsítására -EU-n belüli törekvések a nemzetközi vasúti forgalomban a határátlépés leegyszerűsítésére és gyorsítására UIC-döntvények és minőségbiztosítási rendszerek alkalmazása, az előírások betartásának figyelemmel kísérése -AVV (Általános szerződés a teherkocsik felhasználásáról) 9. melléklet (A teherkocsik műszaki vizsgálatának feltételei átmeneti forgalomban) www.railcargo.hu 4

5 5 A Nemzetközi Vasútegylet (UIC) döntvényei UIC 471-2 V - Teherkocsik műszaki vizsgálata nemzetközi forgalomban Szabályozza a vasútvállalatok közötti műszaki átadás-átvételi vizsgálat eljárásait és helyének meghatározását, lehetővé teszi a vasutak közötti külön megállapodásokat erre vonatkozóan a vasúti teherforgalom megkönnyítése és a kocsi-feltartóztatások felesleges elkerülése érdekében. (bizalmi elves megállapodás). UIC 471-3 V - Veszélyes áruküldeményeknél elvégzendő ellenőrzések A döntvény 5. pontjának (vizsgálatok) alkalmazásával a vasútvállalat eleget tesz a RID 1.4.2.2.1 pontjában előírt ellenőrzési kötelezettségének. Az RCH 2006. július 1-től tagja a döntvénynek. Döntvény célja: megkönnyítse és gyorsítsa a veszélyes áruk magas, egységes biztonsági színvonalon történő fuvarozását a fuvarozó számára előírt biztonsági kötelezettségeket konkretizálja minőségbiztosítási rendszert tartalmaz

6 www.railcargo.hu 6 RID 1.4 fejezete Meghatározza : résztvevők biztonsággal kapcsolatos kötelezettségeit. Fő résztvevők: - feladó - fuvarozó (szállító) - címzett Többi résztvevő: - berakó - csomagoló - töltő - tankkonténer, mobil tartány, tartálykocsi üzembentartója - vasúti infrastruktúra üzemeltetője FONTOS: Hogy minden résztvevő betartsa a fejezetben előírt kötelezettségeit.

7 www.railcargo.hu 7 Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó RID 1.8.3 szakasz A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I.11.) Kormányrendelet előírja biztonsági tanácsadó alkalmazását minden olyan vállalatnál, mely meghatározott mennyiségben foglalkozik veszélyes árukkal. A tanácsadó feladata röviden összefoglalva a veszélyes árus szabályzatok betartásának figyelemmel kísérése.

8 A biztonságos veszélyes áru fuvarozás érdekében tett intézkedéseink www.railcargo.hu 8 2006 UIC 471-3. sz. döntvény 2009 RID-TEAM létrejön 2012 312/2011. (XII.23) Korm. rend. kocsi- és vonatvizsgálatok szigorítása munkatársak oktatása támogatás, tanácsadás ügyfelek felé együttműködés: minisztériumok, NKH, OKF, MÁV Zrt., Hungrail Biztonságos veszélyes áru fuvarozás

9 UIC 471-3 sz. döntvény A döntvény a vasúttársaság RID 1.4.2.2.1pontjában rögzített ellenőrzési kötelezettségeit részletezi egy 10 pontos rendszerben. - RID-es ellenőrzési listát és minőségbiztosítási rendszert tartalmaz. A döntvényt alkalmazó vasútvállalatok egymást kölcsönösen értékelik és figyelemmel kísérik a szabálytalanságokat. Európa legnagyobb vasútvállalatai és egyre több kisebb vasútvállalat alkalmazza. A minőség-ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokból adódik a hibaszázalék. www.railcargo.hu 9

10 2014. 07. 09. www.railcargo.hu 10 UIC 471-3 sz. döntvény tagvasutak CargoNet AS CD Cargo CFL Cargo DBSRD DB Schenker Rail Nederland N.V. DB Schenker Rail Scandinavia A/S DB Schenker Rail (UK) Ltd ÖBB-RCA AG Green Cargo AB PKP Cargo S.A. SBB Cargo AG RENFE Operadora HZ Cargo d.o.o SNCF Fret, Trenitalia SZ SNCB/NMSS Logistics SA/NV ZSSK Cargo

11 www.railcargo.hu 11 Az UIC 471-3 sz. döntvény szerinti minőségeredményeink alakulása

12 RCH veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói szervezete - RID-TEAM 2009 óta 3 fő központi és 6 fő területi veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó. Tevékenységeik, feladataik: www.railcargo.hu 12 tanácsadás veszélyes áru szállításával kapcsolatban RID oktatás az RCH munkatársai számára oktatási segédletek elkészítése ügyfelekkel kapcsolattartás, együttműködés különféle ellenőrzések hiányosságok kivizsgálása, kezelése, megelőző intézkedések bevezetése nemzetközi és belföldi veszélyes árus fórumokon, konferenciákon részvétel szakmai továbbképzések, üzemlátogatások BTE tagság

13 Összes: 4954 db www.railcargo.hu 13

14 www.railcargo.hu 14 Ellenőrzési szempontok a veszélyes áruk fuvarozása során (vasútvállalat) - Helyes fuvarlevél kitöltés: az áru valamennyi, RID által előírt adat a megfelelő sorrendben szerepeljenek; - A RID előírásainak megfelelő jelölések megléte a vasúti kocsin, tartálykocsin, tankkonténeren, stb.: ide tartoznak: veszélyességi nagybárcák, narancssárga RID-es tábla, tolatási bárcák, stb. - A jármű (tartálykocsi, vasúti kocsi, tankkonténer, stb.) megfeleljen a műszaki előírásoknak, műszakilag kifogástalan állapotban legyen, mind a rakott, mind az üres járművek megfelelő módon tömítettek legyenek.

15 www.railcargo.hu 15 RID adatok a mindenkori fuvarokmányon az „Áru megnevezése” rovatban „Veszélyt jelölő szám” (20 oszlop)” „UN” betűk „UN szám” (1 oszlop)‏ „Megnevezés és leírás” szükség esetén kiegészítve a műszaki megnevezéssel (2 oszlop)‏ „Bárcák” (5 oszlop)‏ „Csomagolási csoport” (4 oszlop)‏ 33 UN 1203 Benzin 3 II. Helyes fuvarlevél-kitöltés

16 www.railcargo.hu 16 Jelölés: rakott kocsi Fuvarokmány (kivéve 7. oszt.): „ÜRES TISZTÍTATLAN”/„LEER UNGEREINIGT” „vagy az „UTOLSÓ RAKOMÁNY MARADÉKA”/„RÜCKSTÄNDE DES ZULETZT ENTHALTENEN STOFFES”. 1 Üres tartálykocsi, utolsó rakomány: 663 UN 1098 Allil-alkohol, 6.1 (3), I További lehetőségek: utolsó rakomány maradéka 30 UN 1202 gázolaj, 3, III. 30 UN 1202 gázolaj 3, III, utolsó rakomány maradéka üres, tisztítatlan, 30 UN 1202 gázolaj 3, III. 30 UN 1202 gázolaj, 3, III, üres tisztítatlan Fuvarlevél kitöltése üres, tisztítatlan kocsik esetén leggyakrabban használt bejegyzés Helyes fuvarlevél-kitöltés

17 www.railcargo.hu UN 2014 Hidrogénperoxid, vizes oldat Fuvarlevélre írandó: 58 UN 2014 Hidrogénperoxid,vizes oldat 5.1 (8), II 58 UN 2014 Wasserstoffperoxid, wässerige Lösung 5.1 (8), II Kocsin, konténeren lévő jelölések: 58 2014 17

18 www.railcargo.hu Veszélyességi nagybárcák /5.3.1.7/ Nagybárcák (min. 250 x 250 mm) /5.3.1.7/: konténeren MEG-konténeren tankkonténeren mobil tartányon kocsikon (a nagybárcák mérete 150 x 150 mm–re csökkenthető /5.3.1.7.4/ ) Általános szabály: Elhelyezendő a konténerek, tankkonténerek négy oldalára, Kocsik, tartálykocsik két hosszanti oldalán. FONTOS: RID-előírásoknak megfeleljen méretben, minőségben és tartalmában 18

19 www.railcargo.hu Környezetre (vízi környezetre) veszélyes anyagok jelölése (5.3.6.) Amennyiben az adott anyag a RID 2.2.9.1.10 pont kritériumai szerint környezetre (vízi környezetre) veszélyes, az itt látható bárcát is el kell helyezni a többi nagybárcán kívül és a fuvarlevélbe az alábbi bejegyzést kell tenni: „KÖRNYEZETRE VESZÉLYES” vagy „TENGERVÍZ SZENNYEZŐ” FONTOS: A feladónak kell nyilatkoznia erről a fuvarlevélben a fenti bejegyzéssel, ebben az esetben a bárcát is el kell helyezni a kocsin. A kettőnek együtt kell járnia, nem hiányozhat az egyik. 19

20 www.railcargo.hu 20 A tartálykocsi műszaki vizsgálata

21  a tartánytest nem tömör, lyukas, a rakomány folyik, szóródik  az áru a szabadba jutása az alsó ürítő berendezésen, a felső csőszerelvényen  a dómfedél nincs lezárva vagy hiányzik  felismerhető hiányosság az áru szabadba jutása nélkül (pl. repedés, horpadás, erőszakos cselekmények okozta sérülések)  a központi / lefejtő szelep nincs elzárt állásban (visszajelző berendezés is)  zársapkák hiányoznak, nincsenek rögzítve  vakkarimák, rögzítőcsavarok hiányoznak, lazák  forgatható tábla nincs rögzítve vagy hiányzik  forgatható tábla helytelenül van felhajtva (mindkét oldalon azonos elnevezés)  a tartány vizsgálati ideje lejárt  feliratok (tartálykód, szállított anyag neve gázok esetén stb.) Műszaki ellenőrzés szempontjai (UIC 471-3 sz. döntvény alapján:

22 www.railcargo.hu Forgatható táblák feliratai (terhelési határ értékek, gázok esetén a szállí- tott veszélyes áru megnevezése) helyesek-e és rögzítettek-e? 22

23 www.railcargo.hu Központi szelep „zárva” állásban van-e és rögzítve van-e? 23

24 www.railcargo.hu Lefejtőváltó „zárva” állásban van-e és rögzítve van-e? 24

25 www.railcargo.hu Vakkarima, zársapka szorosan le van-e csavarozva és tömör-e? Vakkarima csavar, zársapka nem hiányozhat. 25

26 www.railcargo.hu Zársapka elveszés elleni biztosítás hiány Zársapka hiány 26

27 www.railcargo.hu Vakkarima csavar laza, hiány 27

28 www.railcargo.hu A következő tartályvizsgálat dátuma fel van-e festve és nem járt-e le? Köv. tartályvizsgálat dátuma: hónap.év (Tartánykód: P26BH Kötelező felirat 20 11. 01. 01 -től) 28

29 www.railcargo.hu Dómfedél le van-e zárva és rendesen lecsavarozva? 29

30 www.railcargo.hu Szemmel látható tömörtelenségek (repedések, kifolyásnyomok ) nincsenek-e? Ellenőrizni kell, hogy a központi lefejtőnél, elzáró szerkezetek- nél, vakkarimáknál ill. a tartálytesten nincs-e szivárgás. 30

31 www.railcargo.hu A tartálytest felülete nem lehet szennyezett 31

32 A 312/2011. (XII.23.) Kormányrendelet hatályba lépése 2012. január elsejétől A veszélyes áruk fuvarozása területén rendkívül fontos szempont a fuvarozás során érintett munkatársak, a lakosság és a környezet védelme. A biztonságos fuvarozás érdekében ezért kiemelten fontos a RID előírásainak betartása. Ezen előírások betartásának ellenőrzésére hivatott a 312/2011 sz. Kormányrendelet. 2011. decemberében tájékoztattuk az ügyfeleket, továbbá a környező vasutakat a Kormányrendelet bevezetéséről. www.railcargo.hu 32

33 Hatása a RID-es áruk fuvarozási folyamataira Jelentősen érinti - A közúti fuvarozás területén már évek óta végeznek hatósági ellenőrzéseket. Az említett Kormányrendelet újdonság a vasúti fuvarozás területén, mert Magyarországon eddig még ilyen mértékben nem történt RID-es hatósági ellenőrzés. További előírás a vasútvállalat számára: - Be kell jelenteni a hatóság részére a veszélyes áruk továbbítását a továbbítás megkezdése előtt 1 órával, ennek hiányában nem is lehet megkezdeni a fuvarozást. www.railcargo.hu 33

34 Első félévi tapasztalatok a hatósági ellenőrzések során OKF által ellenőrzések során feltárt néhány hiányosság, amelyek miatt eljárás volt és van folyamatban az RCH ellen: -Nagybárca és jelölési hiányosságok, sérülések -Írásbeli utasítás hiánya -Csepegés, szivárgás, -Vakkarima csavar hiány -Tömítés áteresztés -Áru megnevezés szabálytalansága a fuvarlevélen, egyéb kitöltési rendellenességek www.railcargo.hu 34

35 Rendkívüli események Az utóbbi időben is előfordultak rendkívüli események, amelyek kiemelt figyelmet kaptak a médiában is: Példák: - tartálytest korrodálása, repedése és deformációja, az áru szabadba jutása - szivárgás, folyás, tömítetlenség miatt - gáz kifújás www.railcargo.hu 35

36 Teendők a további javításra, megelőzésre. Biztonságos fuvarozás Cél: az előírások betartása a munkatársak, környezet védelme, a fuvarozások biztonsága és a bírságok elkerülése érdekében. Milyen módon? Fokozottabban odafigyelés az alábbiakra: - Kocsik karbantartása, műszaki állapotának fokozottabb ellenőrzése - Töltési előírások betartása - Kocsik tömítettsége www.railcargo.hu 36

37 Teendők a további javításra, megelőzésre. - Megfelelő minőségű veszélyességi bárcák, nagybárcák, narancssárga tábla, jelölések használata - Helyes fuvarlevél-kitöltés - A kocsiban lévő áru és fuvarlevélen szereplő áru egyezése -Magánkocsik műszaki állapotával kapcsolatban preventív intézkedések megtétele FONTOS: MINDEN RÉSZTVEVŐ TARTSA BE A RID-BEN ELŐÍRT SAJÁT KÖTELEZETTSÉGEIT. EGYÜTMŰKÖDÉS A FELEK ÉS BIZTONSÁGI TANÁCSADÓIK KÖZÖTT. MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK MEGTÉTELE. www.railcargo.hu 37

38 www.railcargo.hu 38 Köszönöm a figyelmet! 1133 Budapest, Váci út 92. arpadne.hudak@railcargo.hu +36 1 512 7419 www.railcargo.hu


Letölteni ppt "Magyarországi tapasztalatok a veszélyes áru fuvarozás területén, a Rail Cargo Hungaria tevékenysége Budapest, 2012. november 29. Hudák Árpádné Veszélyes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések