Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarországi tapasztalatok a veszélyes áru fuvarozás területén,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarországi tapasztalatok a veszélyes áru fuvarozás területén,"— Előadás másolata:

1 Magyarországi tapasztalatok a veszélyes áru fuvarozás területén,
a Rail Cargo Hungaria tevékenysége Budapest, november 29. Hudák Árpádné Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó

2 A veszélyes áruk: olyan anyagok és tárgyak, amelyek veszélyes tulajdonságuk miatt veszélyt jelentenek környezetükre, ezért szállításukat a veszélyes árus szabályzatok tiltják vagy csak bizonyos feltételekkel engedik meg. A veszélyes árus szabályzatok alapját az ENSZ ajánlások képezik, minden fuvarozási ágazatnak van saját veszélyes áru fuvarozási szabályzata, amelyek kétévenként módosításra kerülnek. A soron következő, aktuális módosítások 2013-től január elsejétől fognak életbe lépni nemzetközi forgalomban.

3 Vasúti szabályozás: COTIF-forgalomban:
A RID, A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat, amely a COTIF C Függeléke SZMGSZ-forgalomban: Az SZMGSZ Megállapodás 2. sz. melléklete, A veszélyes áruk fuvarozásáról szóló szabályzat Belföldi forgalomban: a RID alkalmazása néhány eltéréssel

4 Vasúti fuvarozás, UIC-döntvények
- COTIF 5. cikk: törekvés a nemzetközi vasúti forgalom megkönnyítésére és meggyorsítására EU-n belüli törekvések a nemzetközi vasúti forgalomban a határátlépés leegyszerűsítésére és gyorsítására UIC-döntvények és minőségbiztosítási rendszerek alkalmazása, az előírások betartásának figyelemmel kísérése AVV (Általános szerződés a teherkocsik felhasználásáról) 9. melléklet (A teherkocsik műszaki vizsgálatának feltételei átmeneti forgalomban)

5 A Nemzetközi Vasútegylet (UIC) döntvényei
UIC V - Teherkocsik műszaki vizsgálata nemzetközi forgalomban Szabályozza a vasútvállalatok közötti műszaki átadás-átvételi vizsgálat eljárásait és helyének meghatározását, lehetővé teszi a vasutak közötti külön megállapodásokat erre vonatkozóan a vasúti teherforgalom megkönnyítése és a kocsi-feltartóztatások felesleges elkerülése érdekében. (bizalmi elves megállapodás). UIC V - Veszélyes áruküldeményeknél elvégzendő ellenőrzések A döntvény 5. pontjának (vizsgálatok) alkalmazásával a vasútvállalat eleget tesz a RID pontjában előírt ellenőrzési kötelezettségének. Az RCH július 1-től tagja a döntvénynek. Döntvény célja: megkönnyítse és gyorsítsa a veszélyes áruk magas, egységes biztonsági színvonalon történő fuvarozását a fuvarozó számára előírt biztonsági kötelezettségeket konkretizálja minőségbiztosítási rendszert tartalmaz

6 RID 1.4 fejezete Meghatározza: résztvevők biztonsággal kapcsolatos kötelezettségeit. Fő résztvevők: - feladó - fuvarozó (szállító) - címzett Többi résztvevő: - berakó - csomagoló - töltő - tankkonténer, mobil tartány, tartálykocsi üzembentartója - vasúti infrastruktúra üzemeltetője FONTOS: Hogy minden résztvevő betartsa a fejezetben előírt kötelezettségeit.

7 Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó RID 1. 8
Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó RID szakasz A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I.11.) Kormányrendelet előírja biztonsági tanácsadó alkalmazását minden olyan vállalatnál, mely meghatározott mennyiségben foglalkozik veszélyes árukkal. A tanácsadó feladata röviden összefoglalva a veszélyes árus szabályzatok betartásának figyelemmel kísérése.

8 A biztonságos veszélyes áru fuvarozás érdekében tett intézkedéseink
kocsi- és vonatvizsgálatok szigorítása munkatársak oktatása támogatás, tanácsadás ügyfelek felé együttműködés: minisztériumok, NKH, OKF, MÁV Zrt., Hungrail 2009 RID-TEAM létrejön 2006 UIC sz. döntvény 2012 312/2011. (XII.23) Korm. rend.

9 UIC sz. döntvény A döntvény a vasúttársaság RID pontjában rögzített ellenőrzési kötelezettségeit részletezi egy 10 pontos rendszerben. - RID-es ellenőrzési listát és minőségbiztosítási rendszert tartalmaz. A döntvényt alkalmazó vasútvállalatok egymást kölcsönösen értékelik és figyelemmel kísérik a szabálytalanságokat. Európa legnagyobb vasútvállalatai és egyre több kisebb vasútvállalat alkalmazza. A minőség-ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokból adódik a hibaszázalék.

10 UIC 471-3 sz. döntvény tagvasutak
Green Cargo AB DB Schenker Rail Scandinavia A/S CargoNet AS DB Schenker Rail Nederland N.V. CD Cargo PKP Cargo S.A. DBSRD ZSSK Cargo DB Schenker Rail (UK) Ltd SNCB/NMSS Logistics SA/NV SNCF Fret, Trenitalia RENFE Operadora CFL Cargo SBB Cargo AG SZ HZ Cargo d.o.o ÖBB-RCA AG

11 Az UIC 471-3 sz. döntvény szerinti minőségeredményeink alakulása
Az eredményt hozó körülmények: - Az RCH szervezet átalakulása, jelentős többlet figyelem ráfordítás - RCH RID-es csapat, RID-oktatásoknak több figyelem, a key account menedzser és a termékcsoport jobb ügyfélkapcsolata - Az ügyfelek fokozottabb odafigyelése, a problémák visszajelzése az ügyfelek felé, személyes megbeszélések

12 RCH veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói
RCH veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói szervezete - RID-TEAM 2009 óta 3 fő központi és 6 fő területi veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó. Tevékenységeik, feladataik: tanácsadás veszélyes áru szállításával kapcsolatban RID oktatás az RCH munkatársai számára oktatási segédletek elkészítése ügyfelekkel kapcsolattartás, együttműködés különféle ellenőrzések hiányosságok kivizsgálása, kezelése, megelőző intézkedések bevezetése nemzetközi és belföldi veszélyes árus fórumokon, konferenciákon részvétel szakmai továbbképzések, üzemlátogatások BTE tagság

13 Összes: 4954 db

14 Ellenőrzési szempontok a veszélyes áruk fuvarozása során (vasútvállalat) - Helyes fuvarlevél kitöltés: az áru valamennyi, RID által előírt adat a megfelelő sorrendben szerepeljenek; - A RID előírásainak megfelelő jelölések megléte a vasúti kocsin, tartálykocsin, tankkonténeren, stb.: ide tartoznak: veszélyességi nagybárcák, narancssárga RID-es tábla, tolatási bárcák, stb. - A jármű (tartálykocsi, vasúti kocsi, tankkonténer, stb.) megfeleljen a műszaki előírásoknak, műszakilag kifogástalan állapotban legyen, mind a rakott, mind az üres járművek megfelelő módon tömítettek legyenek.

15 RID adatok a mindenkori fuvarokmányon az „Áru megnevezése” rovatban
Helyes fuvarlevél-kitöltés RID adatok a mindenkori fuvarokmányon az „Áru megnevezése” rovatban „Megnevezés és leírás” szükség esetén kiegészítve a műszaki megnevezéssel (2 oszlop)‏ „UN” betűk „Csomagolási csoport” (4 oszlop)‏ 33 UN 1203 Benzin 3 II. RID 3.2 A táblázat 6. oszlopban 274. és 61. különleges előírások esetén műszaki megnevezés szükséges. Egynél több bárca esetén az első bárcát követő többi bárcát zárójelbe kell tenni. Csomagolási csoport előtt állhatnak „PG” és „VG” betűk. „Veszélyt jelölő szám” (20 oszlop)” „UN szám” (1 oszlop)‏ „Bárcák” (5 oszlop)‏

16 Fuvarlevél kitöltése üres, tisztítatlan kocsik esetén
Helyes fuvarlevél-kitöltés Jelölés: rakott kocsi Fuvarokmány (kivéve 7. oszt.): „ÜRES TISZTÍTATLAN”/„LEER UNGEREINIGT” „vagy az „UTOLSÓ RAKOMÁNY MARADÉKA”/„RÜCKSTÄNDE DES ZULETZT ENTHALTENEN STOFFES”. 1 Üres tartálykocsi, utolsó rakomány: 663 UN 1098 Allil-alkohol, 6.1 (3), I További lehetőségek: utolsó rakomány maradéka 30 UN 1202 gázolaj, 3, III. 30 UN 1202 gázolaj 3, III, utolsó rakomány maradéka üres, tisztítatlan, 30 UN 1202 gázolaj 3, III. 30 UN 1202 gázolaj, 3, III, üres tisztítatlan Fuvarlevél kitöltése üres, tisztítatlan kocsik esetén leggyakrabban használt bejegyzés

17 UN 2014 Hidrogénperoxid, vizes oldat
Fuvarlevélre írandó: 58 UN 2014 Hidrogénperoxid,vizes oldat 5.1 (8), II 58 UN 2014 Wasserstoffperoxid, wässerige Lösung 5.1 (8), II Kocsin, konténeren lévő jelölések: 58 2014

18 Veszélyességi nagybárcák /5.3.1.7/
Nagybárcák (min. 250 x 250 mm) / /: konténeren MEG-konténeren tankkonténeren mobil tartányon kocsikon (a nagybárcák mérete 150 x 150 mm–re csökkenthető / / ) Általános szabály: Elhelyezendő a konténerek, tankkonténerek négy oldalára, Kocsik, tartálykocsik két hosszanti oldalán. FONTOS: RID-előírásoknak megfeleljen méretben, minőségben és tartalmában

19 Környezetre (vízi környezetre) veszélyes anyagok jelölése (5.3.6.)
Amennyiben az adott anyag a RID pont kritériumai szerint környezetre (vízi környezetre) veszélyes, az itt látható bárcát is el kell helyezni a többi nagybárcán kívül és a fuvarlevélbe az alábbi bejegyzést kell tenni: „KÖRNYEZETRE VESZÉLYES” vagy „TENGERVÍZ SZENNYEZŐ” FONTOS: A feladónak kell nyilatkoznia erről a fuvarlevélben a fenti bejegyzéssel, ebben az esetben a bárcát is el kell helyezni a kocsin. A kettőnek együtt kell járnia, nem hiányozhat az egyik.

20 A tartálykocsi műszaki vizsgálata

21 Műszaki ellenőrzés szempontjai (UIC 471-3 sz. döntvény alapján:
a tartánytest nem tömör, lyukas, a rakomány folyik, szóródik az áru a szabadba jutása az alsó ürítő berendezésen, a felső csőszerelvényen a dómfedél nincs lezárva vagy hiányzik felismerhető hiányosság az áru szabadba jutása nélkül (pl. repedés, horpadás, erőszakos cselekmények okozta sérülések) a központi / lefejtő szelep nincs elzárt állásban (visszajelző berendezés is) zársapkák hiányoznak, nincsenek rögzítve vakkarimák, rögzítőcsavarok hiányoznak, lazák forgatható tábla nincs rögzítve vagy hiányzik forgatható tábla helytelenül van felhajtva (mindkét oldalon azonos elnevezés) a tartány vizsgálati ideje lejárt feliratok (tartálykód, szállított anyag neve gázok esetén stb.)

22 tott veszélyes áru megnevezése) helyesek-e és rögzítettek-e?
Forgatható táblák feliratai (terhelési határ értékek, gázok esetén a szállí- tott veszélyes áru megnevezése) helyesek-e és rögzítettek-e?

23 Központi szelep „zárva” állásban van-e és rögzítve van-e?

24 Lefejtőváltó „zárva” állásban van-e és rögzítve van-e?

25 Vakkarima, zársapka szorosan le van-e csavarozva és tömör-e?
Többnyire Ferencvárosban csapódik le Visszatérő üres kocsik, de előfordul rakott is Évente kocsi kibárcázva Jellemző az 1-2 csavarhiány Lefejtés után nem kerül visszaszerelésre Emiatt műhelybe állítás és Kisorozási és javítási költség Vakkarima csavar, zársapka nem hiányozhat.

26 Zársapka elveszés elleni biztosítás hiány Zársapka hiány

27 Vakkarima csavar laza, hiány

28 A következő tartályvizsgálat dátuma fel van-e festve és nem járt-e le?
(Tartánykód: P26BH Kötelező felirat től) Köv. tartályvizsgálat dátuma: hónap.év

29 Dómfedél le van-e zárva és rendesen lecsavarozva?

30 Szemmel látható tömörtelenségek (repedések, kifolyásnyomok )
nincsenek-e? Ellenőrizni kell, hogy a központi lefejtőnél, elzáró szerkezetek-nél, vakkarimáknál ill. a tartálytesten nincs-e szivárgás.

31 A tartálytest felülete nem lehet szennyezett

32 A 312/2011. (XII. 23. ) Kormányrendelet hatályba lépése 2012
A 312/2011. (XII.23.) Kormányrendelet hatályba lépése január elsejétől A veszélyes áruk fuvarozása területén rendkívül fontos szempont a fuvarozás során érintett munkatársak, a lakosság és a környezet védelme. A biztonságos fuvarozás érdekében ezért kiemelten fontos a RID előírásainak betartása. Ezen előírások betartásának ellenőrzésére hivatott a 312/2011 sz. Kormányrendelet decemberében tájékoztattuk az ügyfeleket, továbbá a környező vasutakat a Kormányrendelet bevezetéséről.

33 Hatása a RID-es áruk fuvarozási folyamataira
Jelentősen érinti - A közúti fuvarozás területén már évek óta végeznek hatósági ellenőrzéseket. Az említett Kormányrendelet újdonság a vasúti fuvarozás területén, mert Magyarországon eddig még ilyen mértékben nem történt RID-es hatósági ellenőrzés. További előírás a vasútvállalat számára: - Be kell jelenteni a hatóság részére a veszélyes áruk továbbítását a továbbítás megkezdése előtt 1 órával, ennek hiányában nem is lehet megkezdeni a fuvarozást.

34 Első félévi tapasztalatok a hatósági ellenőrzések során
OKF által ellenőrzések során feltárt néhány hiányosság, amelyek miatt eljárás volt és van folyamatban az RCH ellen: Nagybárca és jelölési hiányosságok, sérülések Írásbeli utasítás hiánya Csepegés, szivárgás, Vakkarima csavar hiány Tömítés áteresztés Áru megnevezés szabálytalansága a fuvarlevélen, egyéb kitöltési rendellenességek

35 Rendkívüli események Az utóbbi időben is előfordultak rendkívüli események, amelyek kiemelt figyelmet kaptak a médiában is: Példák: - tartálytest korrodálása, repedése és deformációja, az áru szabadba jutása - szivárgás, folyás, tömítetlenség miatt - gáz kifújás

36 Teendők a további javításra, megelőzésre.
Biztonságos fuvarozás Cél: az előírások betartása a munkatársak, környezet védelme, a fuvarozások biztonsága és a bírságok elkerülése érdekében. Milyen módon? Fokozottabban odafigyelés az alábbiakra: - Kocsik karbantartása, műszaki állapotának fokozottabb ellenőrzése - Töltési előírások betartása - Kocsik tömítettsége

37 Teendők a további javításra, megelőzésre.
- Megfelelő minőségű veszélyességi bárcák, nagybárcák, narancssárga tábla, jelölések használata - Helyes fuvarlevél-kitöltés - A kocsiban lévő áru és fuvarlevélen szereplő áru egyezése Magánkocsik műszaki állapotával kapcsolatban preventív intézkedések megtétele FONTOS: MINDEN RÉSZTVEVŐ TARTSA BE A RID-BEN ELŐÍRT SAJÁT KÖTELEZETTSÉGEIT. EGYÜTMŰKÖDÉS A FELEK ÉS BIZTONSÁGI TANÁCSADÓIK KÖZÖTT. MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK MEGTÉTELE.

38 Köszönöm a figyelmet! 1133 Budapest, Váci út 92.
38


Letölteni ppt "Magyarországi tapasztalatok a veszélyes áru fuvarozás területén,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések