Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új gyakorlati képzés, és vizsgáztatási rendszer

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új gyakorlati képzés, és vizsgáztatási rendszer"— Előadás másolata:

1 Új gyakorlati képzés, és vizsgáztatási rendszer
Készítette: Tánczos Zoltán alez. Kaposvár MJVÖ Hivatásos Tűzoltóság

2 Jelenlegi képzés A képzési rendszert és képesítési követelményeket a 32/2002. (XII.12) BM rendelet szabályozza, vonatkozik Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságokra Önkéntes tűzoltóságokra Létesítményi Tűzoltóságokra Tűzoltó egyesületek tűzoltási mentési feladatot ellátó tagjaira Felügyeletet, irányítást ellátó szervezetekre, oktatást folytató intézményekre gazdálkodó szervezetek tűzvédelmi szolgáltatást végző foglalkoztatókra Képzési formák, képesítési követelmények HÖT Alapfokú: Tűzoltó alapismereti tanfolyam, tűzoltó szakképzés Középfokú: katasztrófa és tűzvédelmi technikus szak Műszaki szaktanfolyamok: Tűzoltó technika kezelő tanfolyam, Műszaki szaktanfolyam stb. Képzési formák, képesítési követelmények ÖT, létesítményi, ÖTE Alapfokú: Tűzoltó alaptanfolyam (nem főfoglalkozású beosztott tűzoltó) tűzoltó szakképzés (főfoglalkozású beosztott tűzoltó, ÖTE irányító) Középfokú: önkéntes és létesítményi parancsnoki képzés, katasztrófa és tűzvédelmi technikus szak

3 Jelenlegi képzés, továbbképzés
Gépjárművezetők képzése HÖT Elméleti és gyakorlati képzés (szolgálati gépjárművet vezetők részére) Megkülönböztető jelzést használók részére: 5 évente 16 óra továbbképzés Alapszintű képzést végezhet: aki erre jogosító képzésen, időszakos képzésen részt vett, eredményes vizsgát tett A képzést folytató, és a személyügyi szervnél naprakész nyilvántartást kell vezetni a képzésről és a vizsgáról Igazolást a képzést folytató szerv adja ki Képzés kategóriái: Alapszintű: 10 tanórás felkészítő képzés (szolgálati jármű vezetése) Emeltszintű:első alkalommal 40 órás képzés (megkülönböztető jelzést használó) Képzési követelmények: Alapszintű: írásbeli és gyakorlati (tanpálya) Emeltszintű:írásbeli, és gyakorlati (tanpálya, közúti) Továbbképzésről a Parancsnok gondoskodik (felépítés, súlyozás változó) 1/2006. (VI.26) ÖTM rendelet szabályozza a továbbképzési terv készítésének szempontjait. (tűzoltóságonként változó)

4 A jelenlegi képzés hátránya
Különbséget tesz a főfoglalkozású és nem főfoglalkozású önkéntes, létesítményi, a tűzoltó egyesületben tűzoltási és műszaki mentési feladatot ellátó illetve hivatásos tűzoltók képzése között, pedig adott szituációban a nem főfoglalkozású önkénteseknek, tűzoltó egyesület tagjainak is önállóan, megfelelő felszereléssel, veszélyes helyzetekben kell beavatkozniuk. A nem főfoglalkozású önkéntes, létesítményi tűzoltóknál, tűzoltó egyesületben többnyire, néhány esetet leszámítva nincs továbbképzés, az ismeretek felelevenítése, bővítése nem történik meg. A képzés, továbbképzés során a technikai anyagi feltételek biztosításában az adott parancsnokságok között nagy különbségek vannak, mely elsősorban a gyakorlati oktatást nagyon megnehezíti. Az oktatást végző személyek szakmai ismeteteiben, gyakorlati tapasztalataiban, előadókészségükben nagy különbségek vannak, mely az oktatás minőségét nagyban befolyásolja. A TV nem ismeri a másik tüo. embereinek képzettségi szintjét. A képzések nem elég gyakorlatiasak, azok az élettől több esetben távol állnak. Tov. képzés több esetben formálissá vált.

5 Új elméleti és gyakorlati képzés szükségessége
A tűzoltók feladata igen sokrétű, mely széleskörű elméleti és gyakorlati ismereteket igényel. A közelmúltban, illetve napjainkban sok, nagy tapasztalattal rendelkező tűzoltó hagyta el a pályát A szakmai tapasztalatok átadása nem történhetett meg A lakosság védelme igényli a magas felkészültségű, elméleti és gyakorlati tudással rendelkező tűzoltókat A tűzoltóknak fizikailag, és pszichikailag is jól felkészültnek kell lennie. Az új technológiák, gépek, berendezések megjelenése újabb veszélyforrásokat jelentenek, melyek megismerése szükséges a szakszerű feladatellátáshoz, és biztonságos munkavégzéshez. A káresetek felszámolása egyre jobban nemcsak a parancsokat, utasításokat pontosan, precízen végrehajtó személyeket, hanem gondolkodó, segítő ötletekkel előálló, valamint csapatmunkát végző beavatkozói állományt igényel Szükség van a tűzoltók extrém helyzetekben történő továbbképzésére, hiszen munkájukat is extrém – hő, füst, zaj – körülmények között végzik Nemcsak elhivatott tűzoltókra van szükség, hanem egy megfelelő kiképzőbázisra, ahol a különböző tűzoltási és kárelhárítási feladatok életszerűen, a gyakorlatban biztonságos körülmények között elsajátíthatóak. Rendszerben történő gondolkodás, feladatvégzés elősegítése

6 Személyi állomány továbbképzése
Szituációs gyakorlatok megtartása Pince tüzek oltása, Füsttel telített pincéből személymentés, tárgy megkeresése, egymás mentésének gyakorlása Középmagas épületekből liftből mentések végrehajtása Létratelepítési gyakorlat, középmagas épületből mentés végrehajtása, oltás Gépjárműből való személymentés, a beavatkozás módjának meghatározásával Veszélyes anyag balesetek komplett végrehajtása, anyag beazonosítással Különleges gyakorlatok megtartása Favágási gyakorlat együttműködési megállapodás a SEFAG Erdészeti és Faipari zRT-vel Állatmentési gyakorlat (lovak mentése) Alátámasztási kitámasztási gyakorlatok (Építőipari Iskola)

7 Az életszerű helyzeteket imitáló gyakorlatok célja
Az irányítói állomány irányítói tevékenységének a gyakoroltatása, A beavatkozói állomány szakszerű munkavégzésének a gyakoroltatása egy adott szituációban Pincében a légzőkészülékben történő életszerű munkavégzésnek a gyakoroltatása a csapatszellem kialakítása, az egymásra utaltság erősítése a felkészültség, szakszerű behatolás, feladatvégzés, fizikai állapot lemérése stressz helyzettel járó beavatkozásokhoz való szoktatás váratlan helyzetekben történő feladatvégzés végrehajtása a beavatkozó tűzoltók, személyek mentése, a felszerelések élethelyzetekben történő használatával Váratlan helyzetek imitálása, a helyzetfelismerés, helyes döntés meghozatalának mérlegelése

8 Felszerelt új tűzoltók továbbképzése
A továbbképzési tematikán túl: Oktatások megtartásába a beosztott tűzoltók bevonása, foglalkozási vázlat készíttetése Program terv kidolgozása, végrehajtása Havi bontásban elméleti, gyakorlati feladatok Mentor (beosztott tűzoltó) kijelölése Szolgálatparancsnok havi ellenőrzése TMMov. negyedévenkénti ellenőrzése Esetek, gyakorlatok feldolgozása Fiatal, most kinevezett tiszteknek: Törzsvezetési gyakorlat jellegű feladat kidolgozása

9 Új beszámoltatási rendszer
A korábbi rendszer hátrányai Beosztásonként félévente új kérdések kitalálása, időigényes Beszámolók javítása, értékelése időigényes A témakörönkénti értékelés nehézkes, és időigényes. (melyik az a témakör mely nem érte el a kívánt szintet az adott beosztásban) A vizsgázó később tudja meg, hogy az elvárt szintet teljesítette-e Teljes állomány egy időben van lekötve Az új rendszer előnyei A kérdéseket egyszer kell rögzíteni, és évente egyszer felülvizsgálni, és az esetleges változásokkal módosítani A vizsgázó a vizsga befejezését követően azonnal tudja, hogy sikerült-e a vizsgája A kérdéseket a számítógép az adatbázisból szúrópróba szerűen adja a vizsgázónak A témakörönkénti értékelés azonnal megtekinthető A számítógépről azonnal megnézhető melyik kérdés lett elrontva, Jól archiválható adatbázis Az új rendszer hátránya Csak a megadott kérdésekre történő felkészülés, összefüggések megértésének elmaradása

10 Már 10 éves a tűzoltósággal a kapcsolat a „KÖTÉL” Egyesület révén Az országban elsőkként alakult Önkéntes Tűzoltó Egyesület olyan területen ahol hivatásos tűzoltóság látta el a feladatot Gyors beavatkozás összetett eszközpark nagyobb létszám nem marad „lefedetlen terület” tartós bevetés esetén van személyi utánpótlás különböző eszközök jól kiegészítik egymást hatékonyság /ha bevetésen van a hivatásos állomány/

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 65.000.-Ft+Áfa megrendelhető a info@bitech.hu vagy fax:82/411-510
A SZOFTVER csomag ára Ft+Áfa megrendelhető a vagy fax:82/

30 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Új gyakorlati képzés, és vizsgáztatási rendszer"

Hasonló előadás


Google Hirdetések