Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új gyakorlati képzés, és vizsgáztatási rendszer Készítette: Tánczos Zoltán alez. Kaposvár MJVÖ Hivatásos Tűzoltóság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új gyakorlati képzés, és vizsgáztatási rendszer Készítette: Tánczos Zoltán alez. Kaposvár MJVÖ Hivatásos Tűzoltóság."— Előadás másolata:

1 Új gyakorlati képzés, és vizsgáztatási rendszer Készítette: Tánczos Zoltán alez. Kaposvár MJVÖ Hivatásos Tűzoltóság

2 Jelenlegi képzés  A képzési rendszert és képesítési követelményeket a 32/2002. (XII.12) BM rendelet szabályozza, vonatkozik Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságokra Önkéntes tűzoltóságokra Létesítményi Tűzoltóságokra Tűzoltó egyesületek tűzoltási mentési feladatot ellátó tagjaira Felügyeletet, irányítást ellátó szervezetekre, oktatást folytató intézményekre gazdálkodó szervezetek tűzvédelmi szolgáltatást végző foglalkoztatókra  Képzési formák, képesítési követelmények HÖT Alapfokú: Tűzoltó alapismereti tanfolyam, tűzoltó szakképzés Középfokú: katasztrófa és tűzvédelmi technikus szak Műszaki szaktanfolyamok: Tűzoltó technika kezelő tanfolyam, Műszaki szaktanfolyam stb.  Képzési formák, képesítési követelmények ÖT, létesítményi, ÖTE Alapfokú: Tűzoltó alaptanfolyam (nem főfoglalkozású beosztott tűzoltó) tűzoltó szakképzés (főfoglalkozású beosztott tűzoltó, ÖTE irányító) Középfokú: önkéntes és létesítményi parancsnoki képzés, katasztrófa és tűzvédelmi technikus szak

3 Jelenlegi képzés, továbbképzés  Gépjárművezetők képzése HÖT Elméleti és gyakorlati képzés (szolgálati gépjárművet vezetők részére) Megkülönböztető jelzést használók részére: 5 évente 16 óra továbbképzés Alapszintű képzést végezhet: aki erre jogosító képzésen, időszakos képzésen részt vett, eredményes vizsgát tett A képzést folytató, és a személyügyi szervnél naprakész nyilvántartást kell vezetni a képzésről és a vizsgáról Igazolást a képzést folytató szerv adja ki  Képzés kategóriái: Alapszintű: 10 tanórás felkészítő képzés (szolgálati jármű vezetése) Emeltszintű:első alkalommal 40 órás képzés (megkülönböztető jelzést használó)  Képzési követelmények: Alapszintű: írásbeli és gyakorlati (tanpálya) Emeltszintű:írásbeli, és gyakorlati (tanpálya, közúti)  Továbbképzésről a Parancsnok gondoskodik (felépítés, súlyozás változó)  1/2006. (VI.26) ÖTM rendelet szabályozza a továbbképzési terv készítésének szempontjait. (tűzoltóságonként változó)

4 A jelenlegi képzés hátránya  Különbséget tesz a főfoglalkozású és nem főfoglalkozású önkéntes, létesítményi, a tűzoltó egyesületben tűzoltási és műszaki mentési feladatot ellátó illetve hivatásos tűzoltók képzése között, pedig adott szituációban a nem főfoglalkozású önkénteseknek, tűzoltó egyesület tagjainak is önállóan, megfelelő felszereléssel, veszélyes helyzetekben kell beavatkozniuk.  A nem főfoglalkozású önkéntes, létesítményi tűzoltóknál, tűzoltó egyesületben többnyire, néhány esetet leszámítva nincs továbbképzés, az ismeretek felelevenítése, bővítése nem történik meg.  A képzés, továbbképzés során a technikai anyagi feltételek biztosításában az adott parancsnokságok között nagy különbségek vannak, mely elsősorban a gyakorlati oktatást nagyon megnehezíti.  Az oktatást végző személyek szakmai ismeteteiben, gyakorlati tapasztalataiban, előadókészségükben nagy különbségek vannak, mely az oktatás minőségét nagyban befolyásolja.  A TV nem ismeri a másik tüo. embereinek képzettségi szintjét.  A képzések nem elég gyakorlatiasak, azok az élettől több esetben távol állnak. Tov. képzés több esetben formálissá vált.

5 Új elméleti és gyakorlati képzés szükségessége  A tűzoltók feladata igen sokrétű, mely széleskörű elméleti és gyakorlati ismereteket igényel.  A közelmúltban, illetve napjainkban sok, nagy tapasztalattal rendelkező tűzoltó hagyta el a pályát  A szakmai tapasztalatok átadása nem történhetett meg  A lakosság védelme igényli a magas felkészültségű, elméleti és gyakorlati tudással rendelkező tűzoltókat  A tűzoltóknak fizikailag, és pszichikailag is jól felkészültnek kell lennie.  Az új technológiák, gépek, berendezések megjelenése újabb veszélyforrásokat jelentenek, melyek megismerése szükséges a szakszerű feladatellátáshoz, és biztonságos munkavégzéshez.  A káresetek felszámolása egyre jobban nemcsak a parancsokat, utasításokat pontosan, precízen végrehajtó személyeket, hanem gondolkodó, segítő ötletekkel előálló, valamint csapatmunkát végző beavatkozói állományt igényel  Szükség van a tűzoltók extrém helyzetekben történő továbbképzésére, hiszen munkájukat is extrém – hő, füst, zaj – körülmények között végzik  Nemcsak elhivatott tűzoltókra van szükség, hanem egy megfelelő kiképzőbázisra, ahol a különböző tűzoltási és kárelhárítási feladatok életszerűen, a gyakorlatban biztonságos körülmények között elsajátíthatóak.  Rendszerben történő gondolkodás, feladatvégzés elősegítése

6 Személyi állomány továbbképzése  Szituációs gyakorlatok megtartása Pince tüzek oltása, Füsttel telített pincéből személymentés, tárgy megkeresése, egymás mentésének gyakorlása Középmagas épületekből liftből mentések végrehajtása Létratelepítési gyakorlat, középmagas épületből mentés végrehajtása, oltás Gépjárműből való személymentés, a beavatkozás módjának meghatározásával Veszélyes anyag balesetek komplett végrehajtása, anyag beazonosítással  Különleges gyakorlatok megtartása Favágási gyakorlat együttműködési megállapodás a SEFAG Erdészeti és Faipari zRT-vel Állatmentési gyakorlat (lovak mentése) Alátámasztási kitámasztási gyakorlatok (Építőipari Iskola)

7 Az életszerű helyzeteket imitáló gyakorlatok célja Az irányítói állomány irányítói tevékenységének a gyakoroltatása, A beavatkozói állomány szakszerű munkavégzésének a gyakoroltatása egy adott szituációban Pincében a légzőkészülékben történő életszerű munkavégzésnek a gyakoroltatása a csapatszellem kialakítása, az egymásra utaltság erősítése a felkészültség, szakszerű behatolás, feladatvégzés, fizikai állapot lemérése stressz helyzettel járó beavatkozásokhoz való szoktatás váratlan helyzetekben történő feladatvégzés végrehajtása a beavatkozó tűzoltók, személyek mentése, a felszerelések élethelyzetekben történő használatával Váratlan helyzetek imitálása, a helyzetfelismerés, helyes döntés meghozatalának mérlegelése

8 Felszerelt új tűzoltók továbbképzése  A továbbképzési tematikán túl: Oktatások megtartásába a beosztott tűzoltók bevonása, foglalkozási vázlat készíttetése Program terv kidolgozása, végrehajtása  Havi bontásban elméleti, gyakorlati feladatok  Mentor (beosztott tűzoltó) kijelölése  Szolgálatparancsnok havi ellenőrzése  TMMov. negyedévenkénti ellenőrzése Esetek, gyakorlatok feldolgozása Fiatal, most kinevezett tiszteknek: Törzsvezetési gyakorlat jellegű feladat kidolgozása

9 Új beszámoltatási rendszer  A korábbi rendszer hátrányai Beosztásonként félévente új kérdések kitalálása, időigényes Beszámolók javítása, értékelése időigényes A témakörönkénti értékelés nehézkes, és időigényes. (melyik az a témakör mely nem érte el a kívánt szintet az adott beosztásban) A vizsgázó később tudja meg, hogy az elvárt szintet teljesítette-e Teljes állomány egy időben van lekötve  Az új rendszer előnyei A kérdéseket egyszer kell rögzíteni, és évente egyszer felülvizsgálni, és az esetleges változásokkal módosítani A vizsgázó a vizsga befejezését követően azonnal tudja, hogy sikerült-e a vizsgája A kérdéseket a számítógép az adatbázisból szúrópróba szerűen adja a vizsgázónak A témakörönkénti értékelés azonnal megtekinthető A számítógépről azonnal megnézhető melyik kérdés lett elrontva, Jól archiválható adatbázis  Az új rendszer hátránya Csak a megadott kérdésekre történő felkészülés, összefüggések megértésének elmaradása

10 Már 10 éves a tűzoltósággal a kapcsolat a „KÖTÉL” Egyesület révén Az országban elsőkként alakult Önkéntes Tűzoltó Egyesület olyan területen ahol hivatásos tűzoltóság látta el a feladatot  Gyors beavatkozás  összetett eszközpark  nagyobb létszám  nem marad „lefedetlen terület”  tartós bevetés esetén van személyi utánpótlás  különböző eszközök jól kiegészítik egymást  hatékonyság /ha bevetésen van a hivatásos állomány /

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 A SZOFTVER csomag ára 65.000.-Ft+Áfa megrendelhető a info@bitech.hu vagy fax:82/411-510

30 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Új gyakorlati képzés, és vizsgáztatási rendszer Készítette: Tánczos Zoltán alez. Kaposvár MJVÖ Hivatásos Tűzoltóság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések