Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival."— Előadás másolata:

1 Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

2 Az előadás felépítése 1.ÖTE-k pályázati és támogatási rendszerében történő változások 2.Támogatási lehetőségek megújítása az ÖTE-k technikai fejlesztése érdekében 3.Megkülönböztető jelzés igénylésének menete az önkormányzati tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek járműveire

3 1. Tűzoltó Egyesületek pályázati és támogatási rendszerének megújítása

4 Önkéntes tűzoltó egyesületek pénzügyi támogatása 2011. év • BM fejezeti kezelésű előirányzatok között önálló előirányzati soron • „Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása” jogcímen 120,0 millió Ft • BM OKF- MTSZ közös pályázati rendszerben történt a forráselosztás • Támogatási döntést BM OKF főigazgatója hagyta jóvá • 315 egyesület részesült támogatásban

5 2011. évi támogatás elosztásának végrehajtása 315 önkéntes tűzoltó egyesület részesült támogatásban Támogatási összegek megoszlása a pályázható öt jogcím között: • Működési, fenntartási kiadásokra: ~20 mFt • Önkéntes tűzoltók szakirányú oktatására, képzésére: ~8 mFt • Technikai eszközök fejlesztésére: ~55 mFt • Tűzoltó gépjárművek felújítására, vásárlására: ~15 mFt • Tűzoltó szertár építésére, felújítására, korszerűsítésére: ~22 mFt

6 A támogatások felhasználásával kapcsolatban összesen 33 tűzoltó egyesület nyújtott be módosító kérelmet. 2011. évi támogatások elosztásának tapasztalatai 2012. évben a módosítási igények visszaszorítása, pontosabb és átláthatóbb pályázati anyagokkal és bírálókkal

7 2011. évi kapott támogatása elszámolásának aktuális kérdései • Elszámolások beérkezési határideje az MTSZ megyei, illetve budapesti szervezeteihez: 2012. január 20. • Elszámolások továbbításának határideje a BM OKF részére: 2012. január 25. Elszámolási rend a pályázati kiírás 7. sz. melléklete szerint: • Elszámolási nyomtatvány • Számlák, bizonylatok hitelesített másolatainak csatolása • Rövid írásbeli beszámoló www.katasztrofavedelem.hu weboldal „Gazdálkodás, pályázatok” menüpont „Pályázatok” pontja alatt

8 Önkéntes tűzoltó egyesületek várható pénzügyi támogatása 2012. év • BM fejezeti kezelésű előirányzatok között már nem önálló előirányzati soron szerepel (változás!) • „Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása” jogcímből a célfeladatra rendelkezésre áll 120,0 millió Ft • Továbbra is pályázati rendszerben történik a forráselosztás, de BM szabályozás csak 2012. februárra várható (részletes feltételek, határidők stb.) • normatív támogatási elosztás nem várható • Szigorítás várható a finanszírozás előtti köztartozások előzetes ellenőrzésében

9 Pályázati támogatásra vonatkozó szakmai értékelési szempontrendszer prioritásai • mentő tűzvédelem helyzetének javítása – az egyesület által védett terület nagysága és lakosságszáma; – az egyesület által az elmúlt években teljesített vonulások száma; – a működési terület szerint illetékes hivatásos tűzoltóság, vagy a vonulási terület szerint illetékes önkormányzati tűzoltóság településre történő vonulási ideje; – a tűzvédelem szempontjából „fehér foltnak” minősülő területen működő egyesületek támogatása. • működési terület szerinti tűzoltóságokkal együttműködési megállapodással rendelkező egyesületek támogatása • együttműködési megállapodással nem rendelkező egyesületek esetén „fehér foltnak” minősülő területen működők támogatása • területileg illetékes megyei KVI, valamint az MTSZ megyei tagszervezetek véleménye

10 2. Támogatási lehetőségek megújítása a tűzoltó egyesületek technikai fejlesztése érdekében

11 Jelenlegi jogszabályi problémakör A 2012. január 1-jétől hatályos törvényi szabályozás szerint a katasztrófavédelmi szervezet átalakítás során feleslegessé váló, de még használatra alkalmas technikai eszközök még pályázat útján sem adhatók át az önkéntes tűzoltó egyesületeknek. Államháztartásról szóló 2011. évi CXIV. törvény 41. §-ának (2) bekezdés

12 Megoldás: tv. módosítási javaslat A tűz elleni védekezésről és a műszaki mentésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 30 §-a kiegészülne az alábbi (7) bekezdéssel: „A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervei technikai eszköz állományának átszervezése során, továbbá a rendszerből kivonás során felszabaduló, feleslegessé váló gépjárműveket, eszközöket, felszereléseket pályázat útján az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására fordíthatja/adja át.”

13 3. Megkülönböztető jelzés igénylésének menete önkormányzati tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek járműveire 13

14 A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályait a 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet tartalmazza. 14 Jogszabályi háttér

15 Megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez 15 • nem kell hatósági engedély a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóságok közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített (vonuló) gépjárműveire • hatósági engedély szükséges a hivatásos katasztrófavédelmi szervek és az önkormányzati tűzoltóságok ügyintézői, parancsnoki, stb., valamint a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek gépjárműveire

16 16 Hatósági engedély kérvényezésének menete 1.Kérelmet kell benyújtani az illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató javaslatával szolgálati út betartásával a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) Műszaki Főosztály részére. 2.A BM OKF Műszaki Főosztály megvizsgálja a kérelmező jogosultságát. 3. Ha a kérelem az előírásoknak megfelel, a BM OKF Műszaki Főosztály továbbítja az iratokat az engedélyező hatóság részére (ORFK igazgatásrendészet). 4. Ha valamely adat hiányzik, a BM OKF Műszaki Főosztály hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt az igazgatóság útján.

17 A kérvényezés dokumentumai 1.Kérelem megkülönböztető jelzés használatára a BM OKF Műszaki Főosztályának címezve; 2.Kérelem a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezésére az Országos Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Főigazgatóságnak címezve; 3.A megkülönböztető jelzés felszerelésének és használatának indokoltságát igazoló okiratok másolata (pl. működési szabályzat, együttműködési megállapodás); 4.A gépjármű érvényes Jármű Műszaki Adatlapjának fénymásolata; 5.A gépjármű tételes málhalistája; 6.A gépjármű fényképei (oldalról és elölről úgy, hogy a rendszám is látható legyen) 17

18 Díjköteles útszakaszok díjmentességével kapcsolatos információi Nem kell díjat fizetni: 1.Megkülönböztető jelzés használatára jogosult gépjárművek esetében. 18 2.Kárelhárításban részt vevő, megkülönböztetett jelzéssel ellátott gépjármű által felvezetett, zárt konvojban haladó gépjárművek esetében. Egyéb – eddig térítésmentes – autópálya használati jogosultságok az ÚJ szabályozás szerint megszűntek 2012. január 1-jétől. 36/2007. (III.26.) GKM rendeletet módosító 95/2011. (XII.30.) NFM rendelet alapján

19 Jogosultság kérelmezésének menete 1. A díjmentességet az arra jogosultnak a jogosultság megszerzésekor azonnal és minden év január 15-ig fel kell terjesztenie az illetékes MKI keresztül a BM OKF Műszaki Főosztályára. 2.A BM OKF Műszaki Főosztálya a jogosultság megvizsgálása után a kérelmeket továbbítja az Állami Autópálya Kezelő Zrt. részére. 3.A kérelem elfogadása esetén a BM OKF Műszaki Főosztálya értesíti a kérelmezőt. 19

20 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival."

Hasonló előadás


Google Hirdetések