Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási,"— Előadás másolata:

1 Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási,
valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Tisztelt Jelenlevők! Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy a katasztrófavédelem szemszögéből ismertessem a május-júniusi borsodi árvíz és az október elején bekövetkezett Vörös-iszap katasztrófa eseményeit, megosszam Önökkel a védekezés során szerzett logisztikai tapasztalatokat. Budapest, január 14.

2 Az előadás felépítése ÖTE-k pályázati és támogatási rendszerében történő változások Támogatási lehetőségek megújítása az ÖTE-k technikai fejlesztése érdekében Megkülönböztető jelzés igénylésének menete az önkormányzati tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek járműveire

3 Tűzoltó Egyesületek pályázati és támogatási rendszerének megújítása

4 Önkéntes tűzoltó egyesületek pénzügyi támogatása 2011. év
BM fejezeti kezelésű előirányzatok között önálló előirányzati soron „Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása” jogcímen 120,0 millió Ft BM OKF- MTSZ közös pályázati rendszerben történt a forráselosztás Támogatási döntést BM OKF főigazgatója hagyta jóvá 315 egyesület részesült támogatásban

5 2011. évi támogatás elosztásának végrehajtása
315 önkéntes tűzoltó egyesület részesült támogatásban Támogatási összegek megoszlása a pályázható öt jogcím között: Működési, fenntartási kiadásokra: ~20 mFt Önkéntes tűzoltók szakirányú oktatására, képzésére: ~8 mFt Technikai eszközök fejlesztésére: ~55 mFt Tűzoltó gépjárművek felújítására, vásárlására: ~15 mFt Tűzoltó szertár építésére, felújítására, korszerűsítésére: ~22 mFt

6 2011. évi támogatások elosztásának tapasztalatai
A támogatások felhasználásával kapcsolatban összesen 33 tűzoltó egyesület nyújtott be módosító kérelmet. 2012. évben a módosítási igények visszaszorítása, pontosabb és átláthatóbb pályázati anyagokkal és bírálókkal

7 2011. évi kapott támogatása elszámolásának aktuális kérdései
Elszámolások beérkezési határideje az MTSZ megyei, illetve budapesti szervezeteihez: január 20. Elszámolások továbbításának határideje a BM OKF részére: 2012. január 25. Elszámolási rend a pályázati kiírás 7. sz. melléklete szerint: Elszámolási nyomtatvány Számlák, bizonylatok hitelesített másolatainak csatolása Rövid írásbeli beszámoló weboldal „Gazdálkodás, pályázatok” menüpont „Pályázatok” pontja alatt

8 Önkéntes tűzoltó egyesületek várható pénzügyi támogatása 2012. év
BM fejezeti kezelésű előirányzatok között már nem önálló előirányzati soron szerepel (változás!) „Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása” jogcímből a célfeladatra rendelkezésre áll ,0 millió Ft Továbbra is pályázati rendszerben történik a forráselosztás, de BM szabályozás csak februárra várható (részletes feltételek, határidők stb.) normatív támogatási elosztás nem várható Szigorítás várható a finanszírozás előtti köztartozások előzetes ellenőrzésében

9 Pályázati támogatásra vonatkozó szakmai értékelési szempontrendszer prioritásai
mentő tűzvédelem helyzetének javítása az egyesület által védett terület nagysága és lakosságszáma; az egyesület által az elmúlt években teljesített vonulások száma; a működési terület szerint illetékes hivatásos tűzoltóság, vagy a vonulási terület szerint illetékes önkormányzati tűzoltóság településre történő vonulási ideje; a tűzvédelem szempontjából „fehér foltnak” minősülő területen működő egyesületek támogatása. működési terület szerinti tűzoltóságokkal együttműködési megállapodással rendelkező egyesületek támogatása együttműködési megállapodással nem rendelkező egyesületek esetén „fehér foltnak” minősülő területen működők támogatása területileg illetékes megyei KVI, valamint az MTSZ megyei tagszervezetek véleménye

10 Támogatási lehetőségek megújítása a tűzoltó egyesületek technikai fejlesztése érdekében

11 Jelenlegi jogszabályi problémakör
A január 1-jétől hatályos törvényi szabályozás szerint a katasztrófavédelmi szervezet átalakítás során feleslegessé váló, de még használatra alkalmas technikai eszközök még pályázat útján sem adhatók át az önkéntes tűzoltó egyesületeknek. Államháztartásról szóló évi CXIV. törvény 41. §-ának (2) bekezdés

12 Megoldás: tv. módosítási javaslat
A tűz elleni védekezésről és a műszaki mentésről szóló évi XXXI. törvény 30 §-a kiegészülne az alábbi (7) bekezdéssel: „A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervei technikai eszköz állományának átszervezése során, továbbá a rendszerből kivonás során felszabaduló, feleslegessé váló gépjárműveket, eszközöket, felszereléseket pályázat útján az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására fordíthatja/adja át.”

13 3. Megkülönböztető jelzés igénylésének menete önkormányzati tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek járműveire

14 Jogszabályi háttér A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályait a 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet tartalmazza. Annak érdekében, hogy a felesleges vagyontárgyak hasznosítási eljárásába, valamint a selejtezési eljárásba bevont vagyontárgyak ne legyenek felcserélhetők az ilyen eljárással nem érintett vagyontárgyakkal, az eljárást megelőzően gondoskodni kell azok megjelöléséről és elkülönített nyilvántartásáról. A feleslegesnek minősített vagyontárgyak hasznosítása során először mindig azok értékesítését kell megkísérelni és csak annak sikertelensége után lehet azokat selejtezni. Azonnali selejtezést csak akkor lehet elrendelni, ha a megsemmisítést (ártalmatlanná tételt) hatósági előírás kötelezővé teszi (pl. lejárt gyógyszerek), továbbá az élet- és balesetveszély megelőzése érdekében.

15 Megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez
hatósági engedély szükséges a hivatásos katasztrófavédelmi szervek és az önkormányzati tűzoltóságok ügyintézői, parancsnoki, stb., valamint a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek gépjárműveire nem kell hatósági engedély a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóságok közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített (vonuló) gépjárműveire

16 Hatósági engedély kérvényezésének menete
Kérelmet kell benyújtani az illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató javaslatával szolgálati út betartásával a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) Műszaki Főosztály részére. 2. A BM OKF Műszaki Főosztály megvizsgálja a kérelmező jogosultságát. 3. Ha a kérelem az előírásoknak megfelel, a BM OKF Műszaki Főosztály továbbítja az iratokat az engedélyező hatóság részére (ORFK igazgatásrendészet). 4. Ha valamely adat hiányzik, a BM OKF Műszaki Főosztály hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt az igazgatóság útján. Az alábbi nyilvántartások egyikébe kell felvenni A használatból történő kivonáskor - az eredeti beszerzési értékük alapján - a feleslegessé vált vagyontárgyakat: a) a használatból kivont nagy értékű tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartása, b) a használatból kivont kis értékű tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartása, vagy c) a használatból kivont készletek nyilvántartása.

17 A kérvényezés dokumentumai
Kérelem megkülönböztető jelzés használatára a BM OKF Műszaki Főosztályának címezve; Kérelem a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezésére az Országos Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Főigazgatóságnak címezve; A megkülönböztető jelzés felszerelésének és használatának indokoltságát igazoló okiratok másolata (pl. működési szabályzat, együttműködési megállapodás); A gépjármű érvényes Jármű Műszaki Adatlapjának fénymásolata; A gépjármű tételes málhalistája; A gépjármű fényképei (oldalról és elölről úgy, hogy a rendszám is látható legyen)

18 Díjköteles útszakaszok díjmentességével kapcsolatos információi
Nem kell díjat fizetni: Megkülönböztető jelzés használatára jogosult gépjárművek esetében. Kárelhárításban részt vevő, megkülönböztetett jelzéssel ellátott gépjármű által felvezetett, zárt konvojban haladó gépjárművek esetében. Egyéb – eddig térítésmentes – autópálya használati jogosultságok az ÚJ szabályozás szerint megszűntek január 1-jétől. 36/2007. (III.26.) GKM rendeletet módosító 95/2011. (XII.30.) NFM rendelet alapján

19 Jogosultság kérelmezésének menete
1. A díjmentességet az arra jogosultnak a jogosultság megszerzésekor azonnal és minden év január 15-ig fel kell terjesztenie az illetékes MKI keresztül a BM OKF Műszaki Főosztályára. A BM OKF Műszaki Főosztálya a jogosultság megvizsgálása után a kérelmeket továbbítja az Állami Autópálya Kezelő Zrt. részére. A kérelem elfogadása esetén a BM OKF Műszaki Főosztálya értesíti a kérelmezőt.

20 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 20


Letölteni ppt "Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések