Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Digitális bennszülöttek és a 21. századi közoktatás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Digitális bennszülöttek és a 21. századi közoktatás"— Előadás másolata:

1 Digitális bennszülöttek és a 21. századi közoktatás
Oroján Sándor oktatási referens Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége

2 IVSZ és az oktatás Gondolatébresztés Helyzetértékelés Célok és akciók
Tartalom IVSZ és az oktatás Gondolatébresztés Helyzetértékelés Célok és akciók Konklúzió

3 IVSZ és oktatás Az IVSZ 350 tagvállalatot tömörít, önkéntes alapon
Tagvállalataink a GDP 8%-t termelik Magyarországon Az IKT az európai gazdaság kitörési pontja: betöltetlen állás Európában A magyar szoftverexport 200 milliárd forint volt tavaly, és nő Az IVSZ célja, hogy az IKT iparág növekedéséhez szükséges környezetet javítsa Elkészült az IVSZ oktatási stratégiája

4 Gondolatébresztés: tudta-e Ön?
Általános iskola alsó tagozatában minden diák számára kötelező a programozási alapok oktatása Nagy-Britanniában Az 1-8 évfolyamon a NAT által előírt legalább 4% helyett kevesebb, mint 1,5% A TT vagy műszaki szakmát tanulók aránya alacsony, 12% körüli (EU15 30%, OECD 25%, Kína 40%). Évek óta nem változik – holott a magyar gazdaság folytonos növekedésének biztosításához egy adott évben felvételiző korosztály 30%-nak kellene jelentkeznie ezen szakokra.

5 Gondolatébresztés: 21. Század vs. Mai közoktatás
A mai fiatalok… A mai gyerekek nem figyelnek az órán A mobiltelefon használata tilos az iskolákban A LEGO programozható robotokat gyárt. Mit csinálnak technika órán?

6 Gondolatébresztés: Szent-Györgyi Albert (1930)
"Ma nálunk minden 6 éves gyermekkel az történik, ami szokott történni minden apagyilkossal, hogy elítélik 12 év szabadságvesztésre és szigorított kényszermunkára. Az iskolában a gyermeki lélek minden erénye, a pajkosság, a vidámság, az elevenség bűn. A gyermeki lélek tudásra való szomját magolással és fenyegetéssel, élettelen tanítással elégítik ki. És mikor 12 év után ilyen előkészítéssel a serdülő ifjút hozzánk küldik az egyetemre, mi azután tanítjuk, tanítjuk és tanítjuk őket. És amikor az után további 5 év alatt végleg megfosztottuk őket a szabad cselekvés és gondolkodás minden képességétől, akkor hirtelenül kilökjük őket az életbe, és még a végén azon csodálkozunk, hogy ott nem tudnak a saját lábukon megállni, és hogy ez a szegény ország nem tud a maga nyomorúságából kivergődni." "Az én legmélyebb meggyőződésem szerint az egyetlen út egy nemzeti megújhodás felé csakis mélyre szántó, tág lelkű tanügyi reformon át vezethet, amely tanügyi reform nem csak a tanítás anyagát és mennyiségét, de egész szellemét változtatja meg a legtetejétől a legaljáig, az elemitől egészen az egyetemig."

7 Helyzetértékelés 21. Század Vs. Jelenlegi folyamatok

8 Helyzetértékelés - közoktatás
Nem vesz tudomást a valós, modern munkaerő-piaci igényekről. Elidegenít a természettudományos (TT) tantárgyaktól. Nem méri a TT tantárgyak és a digitális írástudás kompetenciaszintjeit. Formálása sokszor pedagógusközpontú. Nem orientálja a mérnöki pályák felé a diákokat. A TT tárgyak oktatása kísérleti eszközhiány miatt túlzottan elméleti. A digitális eszközök, technológiák nyújtotta lehetőségeket nem vagy kevéssé használják ki az intézményekben. A középiskolai fakultációk kiválasztásakor (10. évfolyam során tavasszal) dől el, hogy ki melyik egyetemre (milyen életpályára) megy – a szülők, diákok és pedagógusok nem kapnak elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű információt az életpálya kiválasztásakor.

9 Helyzetértékelés - szakképzés
A nemzetközi vizsgákkal nem kompatibilisek a magyar szakképesítések. A tantárgyi modulokba nem épültek be a nemzetközi cégek ingyenesen elérhető képzési anyagai. Rövid a szakmai gyakorlatra fordítandó idő. Az új szakképzési törvény alapján elkészült kerettantervekhez hiányoznak a vizsgasorok és tananyagok. A szakképzés szakmai felügyeletét az NFM látja el, feladatait megosztva a kamarákkal és a Nemzeti Munkaügyi Hivatallal.

10 Helyzetértékelés - szakképzés
Az informatikai alapismeretek kikerültek a minden szakon kötelezően oktatandó tárgyak köréből.

11 Helyzetértékelés - felsőoktatás
Nincs az egyetemi oktatók számára a tárgyukhoz kapcsolódó, kötelező szakmai továbbképzés – olyan is oktat, aki soha nem gyakorolta ipari körülmények között a szakmáját. Az oktatói gárda frissülése lassú. Az angol nyelvű szakirodalom nem kötelező a hallgatók számára, hiszen van helyette az oktató által ajánlott, „régóta jól bevált” magyar változat (a diákok egy része egyébként sem tudja elolvasni/értelmezni az angol szakszavakat!). Alacsony az idegennyelv-tudás szintje. Nagy oktatási energia megy el a gyengék felzárkóztatására. Az egyetem nem segíti a csoportmunka, a prezentációs képesség kialakulását. Kevés a gyakorlatias oktatás, túl sok az elmélet. Rövid a szakmai gyakorlati idő.

12 Helyzetértékelés - felsőoktatás
Nincs elegendő utánpótlás megfelelő minőségű, természettudományos szakos középiskolai tanárból. Az intézmények távolságtartóak a piaci szereplőkkel szemben. A képzési struktúra nem veszi kellően figyelembe a leendő munkaadók által elvárt kompetenciák fejlesztését és a mérnökhallgatók esetében nagy a lemorzsolódás.

13 Jövőkép Az IVSZ célja: az iparág és ezen keresztül a gazdaság számára fontos szakember-utánpótlás javítása az oktatás fejlesztésén keresztül. Az IVSZ számára fontos célok: digitális írástudás (általános IKT műveltség) megalapozása, általános munkavégzési képességek (kompetenciák kialakítása), szakismeretek átadása, alapvető szakmai gyakorlat megszerzése. A közoktatás feladatai a digitális írástudás és az általános munkavégzési képességek megalapozásánál vannak. A közép és felsőoktatás feladatai az általános munkavégzési képességek, a szakismeretek átadása, alapvető szakmai gyakorlat megszerzése területén találhatók.

14 Akcióterv 1. Oktatási Alapítvány létrehozása Cél
Segítse a természettudományos tárgyak magas színvonalú oktatását, a digitális eszközök használatának kultúráját megteremteni, a diákok mérnöki pályák felé orientálását. Feladat Ösztöndíj alapítása több százmillió forintból TT tanárok számára. Felelős Elnök Cél mérése Alapítvány tevékenységének kezdete Időszak 2013. október – május

15 Akcióterv 2. Digitális Kompetenciamérés elindítása Cél
Digitális kompetenciamérés az Oktatási Hivatal éves mérésében az általános iskolák nyolcadik osztályaiban. Feladat Elérni, hogy a mérés elkészüljön és bekerüljön az éves országos kompetenciamérésbe együttműködésben az Educatioval és az Infotérrel. Felelős Oktatási referens Cél mérése Bekerülés időpontja Időszak 2013. október – május

16 Akcióterv 3. Tanárképzési együttműködés kialakítása Cél
IVSZ tagvállalatoknál elérhető tanárképzési tartalmak hasznosulásának növelése. Feladat Együttműködés kialakítása az Educatio, OH, stb szervezetekkel a tananyagok honosításának és minél szélesebb körű felhasználásának érdekében. A fellelhető tananyagok feltérképezése, feldolgozásuk a futó EU-s programokban, mestertanárok képzése, segítség a tanárképzések szervezéséhez, referencia intézmények kialakítása, a tananyagok beépülésének elősegítése. Felelős Oktatási referens Cél mérése Együttműködés kezdete, tananyagok megjelenése, képzések, továbbképzések kezdete. Időszak 2013. október – május

17 Akcióterv 4. Képzési Szolgáltató Központ létrehozása Cél
Segítse a szakképzés (OKJ-s képzések) piacbarátabbá tételét. Feladat Részt vesz az OKJ-s kerettantervek, tananyagok kidolgozásában, frissítésében, véleményezésében, szakértőin keresztül a vizsgasorok kidolgozásában, véleményezésében. Felelős Oktatási referens Cél mérése Együttműködés kezdete Időszak 2013. október – május

18 Akcióterv 5. „Mit tanuljak, ha valamilyen mérnök akarok lenni?” adatbázis elkészítése Cél Segítség nyújtása az egyetemre készülő vagy egyetemista hallgatók számára. Feladat Adatbázis összeállítása, mely megmutatja a kívánt végzettséghez ajánlott tantárgyak listáját. Felelős Oktatási referens Cél mérése Adatbázis elkészülte és megjelenése Időszak 2013. október – május

19 Akcióterv 6. Felsőoktatási rangsor kiadása Cél
Felsőoktatásba készülő tanulók segítése a megfelelő szakok kiválasztásában. Feladat IVSZ tagvállalatok (munkaadók) visszajelzései alapján a rangsor összeállítása és publikálása, kapcsolódó propaganda megszervezése. Felelős Oktatási referens Cél mérése Megjelenés időpontja Időszak 2013. október – május

20 Akcióterv 7. IVSZ Akadémia – programozás gyermekkorban Cél
Az IVSZ Akadémia programonként és célcsoportokra hangolt  digitális lapcsalád, ahol a tartalmak, aloldalak, micro-site-ok, e-learning tartalmak tematikusan felépítve jelennek meg. Feladat Webhely létrehozása az alábbi bontásban: -          programozási ismeretek 6-15 éves korcscsoportban alprogram -          IKT környezeti képzés támogatása a 6-15 éves korcsoportban alprogram -          nők munkahelypiaci integrációjának elősegítése alprogram -          korlátozott munkaképességűek alprogram Felelős Mizsei Szabolcs Cél mérése Készültségi fok, látogatók száma, kihasználtság mutatók Időszak 2013. október – május

21 Konklúzió A munkaerőpiac szereplői az oktatási rendszer vevői.
A gazdasági növekedéshez, a fiatalok itthon tartásához modern, digitális oktatásra van szükség. Az IKT iparág, a gazdasági növekedés érdekében egyedül is cselekedni fogunk.

22 Tajvan - Hsinchu Science Park
400 cég alkalmazott 2 egyetem

23 Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége
Köszönöm a figyelmet! Oroján Sándor Oktatási referens Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége


Letölteni ppt "Digitális bennszülöttek és a 21. századi közoktatás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések