Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Interprofesszionális képzések Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Interprofesszionális képzések Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail:"— Előadás másolata:

1 Interprofesszionális képzések Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu

2 Interprofesszionális oktatás Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu Az interprofesszionális oktatás? Interdiszciplináris működés? A modern, a szakmai kihívásoknak megfelelő sikeres munka alapja: Együttműködés a szakterületek és a kapcsolódó területek között Megújulás, ismeretekben, attitűdben, kapcsolatokban, módszerekben, gyakorlati munkában. Itt is érvényes az innováció kényszere. A képzés mindezeket szolgálja: A szükséges új késségeket fejleszti. Modern szemléletet közvetít. Európai jól bevált tapasztalatokra épít. Biztosítja ezek megismerésének lehetőségét a gyakorlatban külföldi tanulmányút során.

3 Interprofesszionális oktatás Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu Mit jelent az innováció kényszere? Az innováció olyan mint az úthenger. Ereje mindenképp érvényesül. Mi eldönthetjük, hogy rajta ülünk, vagy előtte fekszünk! PROGRAMJAINK CÉLJA: ÜLJÜNK FEL AZ ÚTHENGERRE!

4 Interprofesszionális oktatás Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu Az interprofesszionális oktatás? Valami más, mint amihez szokva vagyunk! Definíció összetevői alapján: A felnőtt tanulás elveinek alkalmazása egy - interaktív, - csoportalapú tanulásban, - amely összekapcsolja az együttműködő tanulást az együttműködő gyakorlattal egy koherens logikai alapon belül, - amelyre a professzionalizáció interperszonális, csoportos, csoporton belüli, szervezeti és szervezetközi kapcsolatainak és folyamatainak megértése hat. INTERPROFESSZIONÁLIS OKTATÁS - KÉPZÉS Jelen, múlt és jövő Hugh Barr

5 Interprofesszionális oktatás Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu Az IP oktatás néhány jellemzője: Az interprofesszionális oktatás nem az elméletre koncentrál, Az interprofesszionális oktatás alapja a felnőtt-tanulási elméletekben található. A tanulóknak saját magukat kell irányítaniuk a tanulási folyamatot. Kritikusan kell gondolkodniuk és körültekintő gyakorló szakembereknek kell lenniük. Képesnek kell lenni arra, hogy csapat/stáb tagként funkcionáljanak. Jól kommunikáljanak, képesek legyenek a változásra és szakmai életük során végig folytassák a tanulást. A felnőtt tanulók alapvetően motiváltak a tanulásra. hatékonyabban használnak egy sor tanulási lehetőséget, mint például a feladatközpontú vagy problémaalapú megközelítéseket

6 Interprofesszionális oktatás Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu Az interprofesszionális tanulás magában foglalja a co-reflexiót, mintha másvalaki dupla tükröt tartana (mint ahogy a fodrászok használják), hogy lássunk magunkról olyan aspektusokat is, amelyeket egyetlen tükörben közvetlen módon nem láthatunk (Wee, 1997). Cable (2000) a felnőttek tanulását az interprofesszionális oktatásban alapvetően aktívnak (Bruner, 1996), kísérletezőnek (Kolb, 1984), reflexívnek (Schon, 1983 és 1987) és kontextuálisnak (Coles, 1990) találta, mely jó gyakorlatot modellez (Bandura, 1972; Belbin, 1993) és a személyest összekapcsolja a szakmaival. IP oktatás legfontosabb módszerei: Párbeszéd-alapú tanulás Cselekvés-alapú tanulás Megfigyelésen alapuló tanulás Szimuláció-alapú tanulás Gyakorlatalapú tanulás Az interprofesszionális oktatásban értékeket és etikai témákat lehet megvitatni (McMichael et al. 1984).

7 Interprofesszionális oktatás Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu Az interprofesszionális oktatás jellemzői: A szolgáltatás felhasználóit helyezi a középpontba Elősegíti az együttműködést Kibékíti a vetekedő célokat Megerősíti az együttműködési kompetenciákat Egy összefüggő logikai alapon belül összekapcsolja a tanulási és gyakorlati együttműködést Magában foglalja az interprofesszionális értékeket A közös tanulást kiegészíti az összehasonlító tanulással Az interaktív tanulási módszerek repertoárját alkalmazza A képzettségek irányába hajlik

8 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu Interprofesszionális oktatás Az együttműködési kompetenciákra példa lehet Barr szerint a képesség, hogy: Saját szerepünket és felelősségünket egyértelműen leírjuk a többi szakma számára és teljesítsük ezeket azok megelégedésére. Felismerjük saját szerepünk, felelősségünk és kompetenciánk kényszereit, ugyanakkor szélesebb kontextusban észleljük a felhasználók szükségleteit. Felismerjük és tiszteljük más szakmák szerepeit, felelősségét és kompetenciáját a sajátunkhoz viszonyítva, tudva, hogy mikor, hol és hogyan vonhatjuk be őket a közös munkába. Dolgozzunk együtt más szakmákkal a szolgáltatások felülvizsgálatában, a változások megtételében, a standardok fejlesztésében, a problémamegoldásban és az ellátás és szolgáltatás konfliktusainak megoldásában. Dolgozzunk együtt más szakmákkal az egyéni felhasználók ellátásának tervezésében, értékelésében és felülvizsgálatában. Toleráljuk a különbségeket, félreértéseket, kétértelműségeket, hiányosságokat és egyoldalú változásokat egy másik szakmában. Lépjünk be kölcsönösen a különböző kapcsolatokba, más szakmák tanításába és működésébe, tanulva azokból. Mozdítsunk elő interprofesszionális esetkonferenciákat, találkozókat, csapatmunkát és hálózati munkát.

9 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu A projekt vezetőképzésének részei és tartalmak: 1. Modern vezetői ismeretek interprofesszionális szemlélettel Interprofesszionális vezetőképzés  Vezetési stílusok. A vezető szerepe a csoportban. A problémafeltárás, beazonosítás és megoldás.  A csoportfejlődés elmélete és gyakorlata. A csoportmunka sajátosságai. Csoportdinamikai ismeretek. Csoportszerepek és a csoportműködés tervezése. Csoportműködés ismeret.  Ismeretek a teljesítményértékelés módjaiban, valamint a döntés, a hatalom, a befolyás és a szabályalkotás témaköreiben. Szervezeti kultúra és értékrend. A vezetés lényege.  A vezetési ismeretek rendszerezése. A vezetés eszközrendszere: a motiváció, a döntések, centralizáció és decentralizáció az ellenőrzés, visszacsatolás.  Szakterületi speciális helyzetek, problémás esetek, megoldások ismertetése, feldolgozása, közös megoldás kialakítása. Eltérő szemléletek értelmezése, elfogadása.  Jó gyakorlatok bemutatása, szakterületenkénti specialitások elemzése, alkalmazási lehetőség vizsgálata más szakterületek esetén.

10 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu Interprofesszionális vezetőképzés 2. Interdiszciplináris vezetői tevékenységhez szükséges vezetői készségek, kompetenciák fejlesztése Helyes önismeret, emberismeret és tisztelet, Érzelmi intelligencia fejlesztése Feladat iránti motiváltság Felelősségtudat, együttműködés, segítőkészség fejlesztése Megbízhatóság, elhivatottság, elkötelezettség elmélyítése Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság kialakítása Türelmesség, rugalmasság, empátia növelése Stressz-tűrő képesség fejlesztése Kapcsolatteremtő készség fokozása Szakterületi együttműködés speciális kapcsolatai

11 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu Interprofesszionális vezetőképzés 3. Együttműködési stratégiák a szakmaközi együttműködésen alapuló munkára fókuszálva Együttműködési készség fejlesztése. Az egymásra figyelés erősítése, egymás jobb megismerése. A bizalom erősítése A csoport összetartásának fejlesztése, a kohézió erősítése. A csoportmunka hatékonyságának növelése. A kommunikáció hatékonyságának fejlesztése Az egyéni és csoport érdekek összehangolása. Konfliktuskezelési technikák begyakorlása. A csoportos problémamegoldás hatékonyságának fejlesztése. Csoportdinamikai ismeretek. Csoportműködés ismerete. A csoportfejlődés elmélete és gyakorlata. A csoportmunka sajátosságai. Csoportszerepek és a csoportműködés tervezése. Szinergikus működés a csoportban. A problémafeltárás, beazonosítás és megoldás. Heterogén szakmai csoportok jellemzői az interdiszciplináris munka során. A heterogén szakmai csoport hatékony működése, A vezető szerepe a szakmaközi együttműködés során kialakított heterogén szakmai csoportokban.

12 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu Interprofesszionális vezetőképzés 4. Asszertív kommunikációs és más kommunikációs stratégiák és stílusok fejlesztése interprofesszionális szemlélettel. Az egymásra figyelés fejlesztése. Az empátia és a tolerancia fejlesztése. Az interperszonális készségek fejlesztése. A kommunikációs helyzetek értelmezésének begyakorlása. A jellegzetes kommunikációs helyzetek begyakorlása. A kommunikáció hatékonyságát befolyásoló tényezők. Az attitűd szerepe a kommunikáció torzulásában A horizontális és vertikális kommunikáció előnyei és hátrányai. A verbális és nonverbális kommunikáció csatornái. Egy- és kétirányú kommunikáció. A közlő és a befogadó hibái a kommunikáció során A hatékony befolyásolás és meggyőzés eszközei. A támogató, problémafeltáró és megoldó beszélgetés. A visszacsatolás Kommunikációs gátak és feloldásuk. Teljesítmény-, hatalom-, társulási motívumok. Konfliktuskezelési stratégiák. Egyéni fejlesztési terv Szakmaközi együttműködés különleges helyzetéből adódó kommunikációs problémák, megoldandó feladatok, konfliktus helyzetek és azok megoldásának lehetőségei

13 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu Interprofesszionális vezetőképzés 5. Időgazdálkodás, delegálás és stressz menedzsment, szakmaközi feladatok megosztása A személyes hatékonyság fejlesztése. A strukturális gondolkodás fejlesztése. A problémákhoz való pozitív, optimista hozzáállás fejlesztése. Az ember viszonya az időhöz. A feladatok rangsorolása: különbség fontos és sürgős között. Feladatok célokhoz rendelése A rövid és hosszú távú tervezés összehangolása. Az egyéni és szervezeti célok összhangja A feladatok delegálásának szabályai (majommenedzsment). Teljesítménymenedzsment hétköznapi gyakorlata Pszichológiai teljesítőképesség alapjai. A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtésének technikái. A tudatos élettervezés alapgondolatai A szakmaközi együttműködésből adódó speciális feladatok hatékony megoldásai, a közös célok megfogalmazásának kérdései, időbeosztás speciális problémái az interdiszciplináris munka során.

14 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu Interprofesszionális képzések 6. Vezetői önismeret Az önismeret szerepe a vezetői munkában Személyiség modellek alkalmazása a segítő szakmában Csoportdinamikai ismeretek Csoportszerepek Empátia mint készség alkalmazása a vezetői munkában Vezetői dilemmák – Esettanulmányok Informális vezetők, formális vezetők – Ki vagyok én, avagy a vezetői hatóerő kérdései, és személyes vonatkozásai a szociális intézményeknél. Önreflexió, tanulási célok kialakítása

15 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu Interprofesszionális vezetőképzés 7. Előadói és prezentációs kompetenciák fejlesztése a szakmaközi együttműködés szempontjaira fókuszálva A modern prezentáció: röviden, tömören. A prezentációs készség fejlesztése A kommunikációs készség fejlesztése A prezentáció hatékonyságát befolyásoló tényezők, saját gyengeségek, erősségek a prezentációban A horizontális és vertikális kommunikáció előnyei és hátrányai. A verbális és nonverbális kommunikáció csatornái Egy- és kétirányú kommunikáció. A közlő és a befogadó hibái a kommunikáció során A hatékony befolyásolás és meggyőzés eszközei A támogató, problémafeltáró és megoldó beszélgetés A visszacsatolás. Kommunikációs gátak és feloldásuk

16 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu Interprofesszionális vezetőképzés 8. Problémamegoldói készségek fejlesztése - különös figyelemmel az interdiszciplináris tevékenységet folytató intézménynek speciális kihívásaira. A kreativitás fejlesztése. A problémamegoldó készség fejlesztése A probléma érzékenység erősítése. A gondolkodás flexibilitásának erősítése, a rugalmas gondolkodás elősegítése A probléma újrastrukturálási készség fejlesztése. A határok átlépésének, a paradigmaváltó gondolkodásnak a fejlesztése A csoportos problémamegoldás begyakorlása. A kreativitás elméleti háttere A problémamegoldó gondolkodás pszichológiai háttere. A problémamegoldó gondolkodás tudományos modelljei A problémamegoldás hatékonyságát befolyásoló tényezők. A problémafeltárás, beazonosítás és megoldás kérdései Első-, és második fajú változások, a paradigma váltás elméletei. A szakmaközi együttműködés tipikus problémái, megoldás módszerei, lehetőségei

17 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu Interprofesszionális vezetőképzés 9. Projektmenedzsment kultúrafejlesztés az interdiszciplináris tevékenységet folytató intézményekben. A projekt kultúra erősítése, a csoport összetartásának fejlesztése, a kohézió erősítése, erőforrás gazdálkodás. Projektek szerepe a szervezeti célok elérésében. A hagyományos szervezeti működés és a projektek illesztése. Innováció és kísérlet viszonya. SWOT analízis. A projekt folyamat lépései, alapfogalmak, a sikeres projektek jellemzői, a kudarc okai, projektgenerálás lépései. Indikátorok, mérföldkövek. Helyzetelemzés, tervezési eljárások, a tervezés súlya a projekt életében. A projekt működés szabályozása, projekt szervezeti felépítése. Kockázatelemzés, Kockázatmenedzsment. Projektkommunikáció, Stratégiai projektkommunikáció. A végrehajtás irányítása, monitoring, kontrolling. Dokumentálás. A projektvezetővel szembeni követelmények, a szakmaközi együttműködéssel végrehajtott projektek jellemzői, a csoportos alkotó technikák, konzorciumi formák, jellemző tevékenységek. Projekt zárása, projektértékelés.

18 Interprofesszionális vezetőképzés Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu 10. Interdiszciplináris együttműködés a gyakorlatban (Tanulmányút) Nemzetközi interdiszciplináris gyakorlatok A brit modell Kulturális jelenségek az interdiszciplináris munkában Vezetői praktikák a brit modellben. Munkamódszerek itthon és külföldön – összehasonlítás Terepgyakorlat

19 Interprofesszionális vezetőképzés Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu A képzés felépítése: A képzés 300 órás és az előző részekből áll. A képzés ütemezése minden hónapban 3 nap (mindig szerda, csütörtök péntek) Kontakt órák Kivétel: tanulmányút, amely angolszász területen valósul meg, időtartama 4 nap. Teljes képzés: 9 x 3 nap + 4 nap tanulmányút. Csoport létszám 15 -20 fő. Jelentkezés január 13 – 31-ig Létszám: 250 fő, jelentkezési sorrendben, NCSSZI jelentkezési felületén. Célcsoport: Szociális és gyermekvédelmi ágazat közép és felsővezetők, ágazati irányítás vezető tisztségviselői. Költségek: minden költséget a projekt visel, az utazás költsége a résztvevőt terheli. DE bentlakásos. Szigorú szerződés! Kilépés esetén a teljes költség a résztvevőt terheli.

20 Interprofesszionális vezetőképzés Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu Képzés helyszínei : Budapest (6 csoport) Debrecen Nyíregyháza Miskolc Zalaegerszeg Békéscsaba Győr Székesfehérvár Szeged Pécs

21 Interprofesszionális képzések szakembereknek Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu 16 db különféle képzés szakterületi megoszlása –Családvédelem –Fogyatékkal élők ellátása –Gyermekjóléti ellátás –Gyermekvédelmi szakellátás –Hajléktalanok ellátása –Idősellátás –Pszichiátriai betegek ellátása –Bölcsődék Szakterületenként két képzés

22 Interprofesszionális képzések szakembereknek Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu Szemlélet, képzési módszerek és témák: Sok mindenben hasonló a vezetőképzéshez Oktatási módszerek megegyeznek Készségfejlesztésre koncentrál Egymástól tanulás a cél Kapcsolatteremtés, csapatmunka Eltérések Nem vezetői szemlélettel közelíti a szakterületek együttműködési kérdéseit Témák, szakterületek sajátosságainak megfelelően vannak megválasztva

23 Interprofesszionális képzések szakembereknek Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu Képzések felépítése: Képzések időtartama: 50 óra Képzés ütemezése: Kontakt órák: 4 nap x napi10 óra Otthoni munka: 1 nap x 10 óra Képzési napok elosztása: 2 hét x 2 nap

24 Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Postafiók: 1381 Budapest, Pf. 1357 Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail: tamop5410@ncsszi.hutamop5410@ncsszi.hu Honlap: www.ncsszi.huwww.ncsszi.hu Köszönöm a figyelmet! Interprofesszionális vezetőképzés


Letölteni ppt "Interprofesszionális képzések Nemzeti Csal á d- é s Szoci á lpolitikai Int é zet C í m: 1134 Budapest, T ü z é r u. 33-35. Telefon: +36 (1) 237-6700 E-mail:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések