Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MVH Zala Megyei Kirendeltsége Helyszíni Ellenőrzési Osztály EMVA támogatások helyszíni ellenőrzési feladatai Horváth Tamás osztályvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MVH Zala Megyei Kirendeltsége Helyszíni Ellenőrzési Osztály EMVA támogatások helyszíni ellenőrzési feladatai Horváth Tamás osztályvezető."— Előadás másolata:

1 MVH Zala Megyei Kirendeltsége Helyszíni Ellenőrzési Osztály EMVA támogatások helyszíni ellenőrzési feladatai Horváth Tamás osztályvezető

2 Témák: Helyszíni ellenőrzési feladatok és az EMVA előzményei a helyszíni ellenőrzésben Néhány EMVA alapismeret Helyszíni ellenőrzési feladatok részletesen Információforrások

3 Helyszíni ellenőrzési feladatok 1. Közvetlen támogatásokBeruházási támogatások helyszíni ellenőrzése megyei általában regionális illetékesség - Kérelemkezelés, adminisztratív ellenőrzés: kirendeltségi vagy központi - 16 helyszíni ellenőr

4 Az EMVA előzményei SAPARD - Kifizetések 2006-ban lezárultak - Működtetési időszak 2011 végéig AVOP, Leader+ - A kifizetések 2008-ban jórészt lezárultak - Működtetés 2013-ig n+2 szabály

5 EMVA alapismeretek 1. A helyszíni ellenőrzés feladatai 3 részre oszthatók a projekt életszakaszai alapján Támogatási KifizetésiMűködtetés kérelem kérelem Előzetes helyszíni helyszíniex-post monitoring szemleszemle/ellenőrzés Támogatási döntés Kifizetési kérelem megalapozottságánakMűködtetés vizsgálata megalapozásavizsgálata (vállalások)

6 EMVA alapismeretek 2. EMVA Összehasonlítás SAPARD/AVOPEMVA Pályázati kiírásJogszabályok Ptk.Ket. PályázatTámogatási kérelem Támogatási szerződésTámogatási határozat Biztosíték adási kötelezettségNincs biztosíték (köztartozás szabályai) Regionális illetékességMegyei illetékesség is Kifizetéshez teljes dokumentációNéhány dokumentum Teljes körű helyszíni ellenőrzésHelyszíni szemle is lehetséges

7 EMVA alapismeretek 3. Eredeti dokumentációval először a helyszíni ellenőrzés során találkozunk A helyszíni ellenőrzések során a kérelmeket megalapozó dokumentumokat eredetiben be kell tudni mutatni. Támogatási kérelemre, kifizetési kérelemre, monitoring adatszolgáltatásra egyaránt érvényes A megvalósítás befejezése után nem látható elemek (pl. alapozás) megvalósulását dokumentum alapon kell igazolni. Célszerű a megvalósulás szakaszait fényképekkel is dokumentálni

8 EMVA alapismeretek 4. EMVA problémák Összetett szabályozás – EU-jogszabály törvény jogcímrendelet MVH-közlemények Gyakran változó szabályozás Az ügyfélnek komoly háttér dokumentációval kell rendelkeznie, de ezt az adminisztrációs ellenőrzés szakaszában csak részlegesen ellenőrizzük - Következmények A dokumentáció hibái csak a helyszínen derülnek ki Szemle csak részleges ellenőrzést jelent, ezért maradhatnak hibák - kockázat Kitöltési útmutató felületes ismerete Nem egyértelmű esetekben kérdezni kell

9 I.Kifizetési kérelem elbírálásának szakaszai 1. Adminisztratív ellenőrzés 2. Helyszíni vizsgálat II.Helyszíni szemle/ellenőrzés folyamata 0. Kiválasztás 1. Kiértesítés 2. Bemutatkozás 3. A szemlével/ellenőrzéssel kapcsolatos jogokra, kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatás 4. Dokumentumok vizsgálata 5. A támogatás tárgyát képező beruházás megtekintése, mérés, fotók. 6. Jegyzőkönyv kitöltése, lezárása Helyszíni ellenőrzés részletesen

10 II.Helyszíni szemle/ellenőrzés folyamata: 1.Kiértesítés: A szemlére/ellenőrzésre való kiválasztást az MVH Központ végzi. Az adminisztratív ellenőrzésen átesett (hiánypótolt) kérelmek ellenőrhöz rendelése. Ütemezés A helyszíni szemlét/ellenőrzést végrehajtó, felelős MVH helyszíni ellenőre az ügyfelet kiértesíti. - 48 órán belül - többféle úton is lehetséges (levél, telefon, fax, e-mail)

11 II.Helyszíni szemle/ellenőrzés folyamata: 2. Bemutatkozás A helyszíni szemlét/ellenőrzést az MVH arra jogosult helyszíni ellenőrzési munkatársa végezheti (bizonyos esetekben a Helyi Akciócsoport munkatársai - szemle), aki rendelkezik a jogcímre, vagy a konkrét projekt aktuális kifizetési kérelmére vonatkozó Megbízólevéllel és az önmaga igazolására szolgáló MVH fényképes igazolvánnyal. (az említettek bemutatása kötelező, ezért az Ügyfél által megkövetelhető) Az Ügyfél (vagy meghatalmazott képviselőjének) részéről szükséges a helyszínen bemutatni fényképes igazolványát. - Az eljáró magánszemély igazolására A képviselt szervezet létezésének és a képviselő aláírási jogosultságának igazolása (pl. vállalkozó igazolvány, cégkivonat és aláírási címpéldány, bírósági bejegyző végzés és aláírásbejelentő) Meghatalmazott képviselő esetén az említetteken felül a kifizetési kérelemre vonatkozó, az Ügyfél hivatalos képviselője, a meghatalmazott és két tanú által hitelesített/aláírással ellátott „Meghatalmazással” kell rendelkeznie.

12 II.Helyszíni szemle/ellenőrzés folyamata: 3. A szemlével/ellenőrzéssel kapcsolatos jogokra, kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatás:  Az Ügyfélnek (vagy meghatalmazott képviselőjének) joga van a szemlével/ellenőrzéssel kapcsolatosan bármilyen észrevételét a jegyzőkönyvben rögzíteni. (a jegyzőkönyv utolsó oldala erre lehetőséget ad)  Az Ügyfélnek (vagy meghatalmazott képviselőjének) kötelessége a helyszíni szemlén/ellenőrzésen részt venni, az ellenőr által kért támogatási/kifizetési kérelemhez kapcsolódó dokumentumot, valamint a támogatás tárgyát képező beruházást, eszközt bemutatni, az ellenőrzés helyszínére való bejutását lehetővé tenni.

13 II. Helyszíni szemle/ellenőrzés folyamata: 4. Dokumentumok vizsgálata: A támogatás tárgyát képező beruházás kapcsán keletkezett eredeti dokumentumok bemutatása a helyszínen kötelező!!! Mivel a kérelmekben (támogatási/kifizetési) benyújtott iratok mennyisége korlátozott, a teljes dokumentációval az ellenőr a helyszínen találkozik, ezért az említett folyamat szakasza a legtöbb időt emészti fel a szemle/ellenőrzés során, amire előre is türelmet kérünk. a, Jogosultság vizsgálata: A támogatási kérelemben feltüntetett, az Ügyfélre vonatkozó adatok, információk vizsgálata. (pl. vállalkozás adatai, tulajdonviszonyok, tevékenységi kör, stb.)

14 II. Helyszíni szemle/ellenőrzés folyamata: 4. Dokumentumok vizsgálata: b, Számlák és kifizetések igazolásának vizsgálata:  Eredeti, 1.számú példányú számlák (a számlákon szereplő, kifizetési kérelemben megjelölt információkon felül, a vonatkozó rendeletekben rögzített kötelező elemekre is kitér a vizsgálat / regisztrációs szám, támogatási határozat iratazonosító; kiadási tételazonosító; „támogatás elszámolásra benyújtásra került” rájegyzés/)  Amennyiben szükséges a számlákhoz kapcsolódó számlarészletező  A kifizetés igazolására szolgáló eredeti bankszámlakivonatok; bevételi és kiadási pénztárbizonylatok.  Könyvelési dokumentáció (pl.: Pénztárkönyv, Analitika, Főkönyvi karton, stb.) – a kifizetési kérelemben benyújtott számlákon felül, amennyiben történt már kifizetés a támogatási összeg lekönyvelésére is irányul a vizsgálat (kettős könyvvezetésre kötelezett Ügyfél esetén tőketartalékba helyezte, nem kettős könyvvezetésre kötelezettnél egyéb bevételként könyvelte)

15 II.Helyszíni szemle/ellenőrzés folyamata: 4. Dokumentumok vizsgálata: c, Gép, eszköz beszerzés esetén  Vételi szándék írásos bejelentése (megrendelés és visszaigazolás) vagy adásvételi szerződés.  Két árajánlat, ha a gép nem szerepel a gépkatalógusban.  Forgalmi engedély (amennyiben szükséges).  Garanciális okirat; jótállási jegy (a kiállítás dátuma a számlához köthető legyen – teljesítés dátuma).  Üzembe helyezési jegyzőkönyv.  Gépkönyv, kezelési-karbantartási utasítás.  Minőségi bizonyítvány, megfelelőségi nyilatkozat.  ÚMVP arculati elem kihelyezése (matrica). – fizikai vizsgálat

16 II. Helyszíni szemle/ellenőrzés folyamata: 4. Dokumentumok vizsgálata: d, Építési tevékenység esetén:  Építési engedélyhez kötött tevékenység esetén, jogerős építési engedély határozata, valamint a kapcsolódó jogerős engedélyezési tervdokumentáció és műszaki leírás. (hatósági jogerős bélyegzővel ellátott) Záró kifizetés esetén a jogerős használatbavételi engedély határozata.  Hatósági bejelentéshez kötött tevékenység esetén, hatósági igazolás/nyilatkozat/állásfoglalás (térségenként változó megfogalmazás), hogy az építési tevékenység bejelentése megtörtént. Szükséges bemutatni az építési tevékenységhez kapcsolódó engedélyezésű szintű tervdokumentációt és műszaki leírást.  Hatósági engedélyezéshez és bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén, hatósági igazolás/nyilatkozat/állásfoglalás (térségenként változó megfogalmazás), hogy az építési tevékenység építési engedély és bejelentés nélkül végezhető. Szükséges bemutatni az építési tevékenységhez kapcsolódó engedélyezésű szintű tervdokumentációt és műszaki leírást.

17 II. Helyszíni szemle/ellenőrzés folyamata: 4. Dokumentumok vizsgálata: d, Építési tevékenység esetén: A következő felsorolás az építési beruházások mindegyikére vonatkozik!!!  A beruházás során vezetett Építési napló, nyilvántartási résszel és mellékleteivel. (MVH-ÉNGY tételazonosítók naprakész megjelölésével vezetve!!!)  A beruházás során vezetett Felmérési napló (MVH-ÉNGY tételazonosítóinak feltüntetésével!!!)  Az építési tételekhez/anyagokhoz tartozó szállítólevelek.  Beépített anyagok minőségi tanúsítványai.  Kivitelezési, statikai, megvalósulási tervdokumentáció. (amennyiben szükséges)  Kivitelezői, építési szerződések és kapcsolódó mellékleteik (pl. költségvetés)  Építési műszaki ellenőrrel kötött szerződés. (minden építési tevékenységnél szükséges alkalmazni)  Műszaki ellenőr névjegyzékben szereplésének igazolása. (Hatósági /Kamarai/ határozata)

18 II. Helyszíni szemle/ellenőrzés folyamata: 4. Dokumentumok vizsgálata: d, Építési tevékenység esetén (folytatás):  Felelős műszaki vezető névjegyzékben szereplésének igazolása. (Hatósági /Kamarai/ határozata)  Műszaki ellenőr nyilatkozata.  Felelős műszaki vezető nyilatkozata.  Tulajdoni lap  Földhivatali térképmásolat  Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.  ÚMVP arculati elem kihelyezése a támogatás tárgyára (tábla) – jól látható helyre. – fizikai vizsgálat Minden építés egyedi Az eltakart szerkezeti elemek csak közvetve ellenőrizhetők Ezért a dokumentációval kapcsolatos elvárások nagyobbak

19 II. Helyszíni szemle/ellenőrzés folyamata: 4. Dokumentumok vizsgálata: e, Egyéb költségekre vonatkozó dokumentumok vizsgálata (pl.: pályázat írás, műszaki ellenőrzés, tervezési díj, stb):  Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó vállalkozási szerződés és mellékletei.  A szerződés teljesítését igazoló dokumentumok: teljesítési igazolások, jegyzőkönyvek, átadás-átvételi jegyzőkönyvek, stb. (a szerződés tartalmától függően többféle bizonyító erejű dokumentum lehetséges)

20 II.Helyszíni szemle/ellenőrzés folyamata: 5. A támogatás tárgyát képező beruházás fizikai megtekintése: A fizikai vizsgálat a kifizetési kérelem tartalmát, a dokumentumok alapján végzett vizsgálatok eredményét és a tényleges megvalósulást veti össze. Gépbeszerzés esetén: A kifizetési kérelemben megjelölt gép, eszköz típusa, egyedi azonosítóinak (gyártási szám, alvázszám, motorszám, stb.) vizsgálata/összevetése a helyszínen beazonosítottakkal. Építési beruházás esetén: A kifizetési kérelemben csatolt jogerős építési engedélyes, vagy engedélyezési szintű tervdokumentáció (nem építési engedélyezési és bejelentésre kötelezett tevékenység esetén) alapján a fizikai megvalósulás vizsgálata. A kifizetési kérelemben megjelölt MVH-ÉNGY építési tételeinek, vagy árajánlatos építési tételek fizikai beazonosítása, amennyiben nem takart tételről van szó. Takart tételek esetén az eredeti, helyszínen bemutatott dokumentumokra korlátozódik a vizsgálat.

21 II. Helyszíni szemle/ellenőrzés folyamata: 6. Jegyzőkönyv kitöltése, lezárása: Az MVH a helyszíni vizsgálatok eredményét sablon alapján készült jegyzőkönyvben rögzíti (országosan egységes tartalmi és formai követelmények). A jegyzőkönyv minden oldalát (az esetlegesen javított rovatokat is) aláírják az ellenőrök és az ügyfél képviselője is. Aláírás előtt a jegyzőkönyvből fénymásolat készül. 1 példány az ügyfélé. A jegyzőkönyv negatív megállapításai alapján elrendelhető: -Ismételt helyszíni szemle/ellenőrzés (osztályvezető a jegyzőkönyv jóváhagyásakor) -Iratrendezésre való felszólítás (felelős ellenőr)

22 Információforrások www.mvh.gov.hu

23 Információforráso k Az MVH honlapján ( www.mvh.gov.hu ) a támogatási/kifizetési kérelmekhez szükséges információk mindegyike elérhető www.mvh.gov.hu

24 A „Támogatásokon” belül a keresőben „EMVA” kifejezést beírva juthatunk az EMVA jogcímek listájához.

25 Példaként csak 1 intézkedést emelnék ki, mivel az összes többinél is az eljárás ugyanaz. Pl: A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások

26 A látható oldalon, az aktuális intézkedéshez szükséges információk megtalálhatók. A „Tájékoztatókban” jelenleg 1 bejegyzés található, ami az aktuális előadást is megalapozó tájékoztatást tartalmazza.

27 A „Közleményekre” kattintva, az aktuális intézkedésre vonatkozó össze (hatályos, hatályon kívüli, módosított) MVH Közleményt megtekinthetjük.

28 Az „Alkalmazásokban” a támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásához szükséges, naprakész MVH - Építési normagyűjteményt és Gépkatalógust találjuk.

29 A dia, az építési tevékenységekhez ad útmutatót. Az MVH honlapján (főoldal) elérhető. (www.mvh.gov.hu)

30 Az oldalról elérhetők az építési tevékenységhez köthető követelmények. Ezen felül az Építési napló és Felmérési napló vezetésére vonatkozó szabályok, aminek alátámasztására „MINTA” naplók is készültek. Előre is kérjük az Ügyfeleket, hogy az építési tevékenység előtt tanulmányozzák és a kivitelezőktől követeljék meg a leírt szabályozást! Az építési dokumentáció pontos vezetése jelentősen lerövidítheti a kifizetési kérelem elbírálásának hosszát.

31 Köszönöm figyelmüket! 92/814-954 Horváth Tamás


Letölteni ppt "MVH Zala Megyei Kirendeltsége Helyszíni Ellenőrzési Osztály EMVA támogatások helyszíni ellenőrzési feladatai Horváth Tamás osztályvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések