Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. június 26.1 EMVA Helyszíni Ellenőrzés. 2014. június 26.2 2 Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. június 26.1 EMVA Helyszíni Ellenőrzés. 2014. június 26.2 2 Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld."— Előadás másolata:

1 2014. június 26.1 EMVA Helyszíni Ellenőrzés

2 2014. június 26.2 2 Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Kaposvár Zalaegerszeg Veszprém BUDAPEST Miskolc Szeged Nyíregyháza A regionális hatáskörű kirendeltségek elhelyezkedése

3 2014. június 26.3 3 Helyszíni ellenőrzés fajtái  Előzetes helyszíni szemle  Helyszíni ellenőrzés  Szemle (gép, berendezés 100%, építési tételek 15%)  Helyszíni ellenőrzés (minden elszámolt tételre 100%)  Ismételt helyszíni ellenőrzés  Együttes felügyeleti ellenőrzés  Utólagos felügyeleti  Szabálytalansághoz kötődő célirányos helyszíni ellenőrzés  Ex-post helyszíni ellenőrzés

4 2014. június 26.4 4 Helyszíni ellenőrzés folyamata Központi kijelölés Megbízólevelek Értesítő levél, telefonos kiértesítés Jegyzőkönyv kitöltése Vezetői ellenőrzés Felkészülés a helyszíni ellenőrzésre Adott esetben a jegyzőkönyv visszaküldése a kérelmezőnek

5 2014. június 26.5 5 Mivel kell az ellenőrnek rendelkeznie?

6 2014. június 26.6 6 A kedvezményezett és a helyszíni ellenőrök jogai és kötelezettségei 2007. évi XVII. Törvény alapján:  52. § (6) Az ügyfélre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyv egy másolati példányát az ellenőr - amennyiben az ehhez szükséges technikai feltételek adottak - köteles az ügyfélnek a helyszínen átadni vagy azt az ügyfél részére a jegyzőkönyv lezárásától számított tíz munkanapon belül megküldeni, amelyre az ügyfél öt munkanapon belül észrevételt tehet.  53. § (1) Az ellenőr a helyszíni ellenőrzés során:  e) tisztázhatja a támogatásra való jogosultság megállapításához kapcsolódó tevékenységben résztvevők személyazonosságát, részvételük jogalapját,  g) az ügyféllel szerződéses kapcsolatban álló harmadik személynél kapcsolódó ellenőrzést végezhet.  54. § (1) A helyszíni ellenőrzés során az ügyfél jogosult:  a) az ellenőr személyazonosságáról és megbízásáról meggyőződni,  c) megfelelő képviseletéről gondoskodni,  d) a jegyzőkönyvben szereplő megállapításokkal kapcsolatban felvilágosítást kérni, illetve a jegyzőkönyv átvételét követő öt munkanapon belül, az abban foglaltakra írásban észrevételt tenni.  (2) Ha a magánszemély ügyfél jogainak gyakorlásában akadályozott, kérheti az akadály megszűnéséig, de legfeljebb negyvenöt munkanapig a helyszíni ellenőrzés megkezdésének elhalasztását vagy az ellenőrzési cselekmények szüneteltetését. Az ellenőrzés szünetelése az ellenőrzés időtartamába nem számít bele.

7 2014. június 26.7 7 A jegyzőkönyv

8 2014. június 26.8 8 A jegyzőkönyv

9 2014. június 26.9 Mikor tartunk helyszíni ellenőrzést? Helyszíni ellenőrzést / szemlét kell végrehajtani:  Utolsó elszámolás esetében mindig (szemle v. ellenőrzés)  Közbenső kifizetési kérelem esetében a központi kiválasztás (kockázat v. random) alapján (szemle v. ellenőrzés) Egyéb esetekben  ha egy támogatási igény dokumentumainak elbírálásakor nem biztosított az egyértelmű döntési lehetőség (kérelemkezelés kérésére)  a tervtől való eltérés esetén az eltérés okainak feltárására (kérelemkezelés kérésére)  szabálytalanság / csalás vagy gyanújának kivizsgálására (minden szervezeti egység kérésére)

10 2014. június 26.10 Ellenőrzés gépbeszerzés esetén 25. § (3) A kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein, az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) fel kell tüntetnie.tájékoztatásra és nyilvánosságra 29. § (1) Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, c) amelyekhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal; d) amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el.

11 2014. június 26.11 Tájékoztatás és nyilvánosság IV. Kötelező arculati elemek Valamennyi tájékoztatási, illetve nyilvánosságra vonatkozó intézkedésnek a következő elemeket kell tartalmaznia:  IV.1. Európai lobogó  IV.2. ÚMVP embléma az Útmutató grafikai előírásaival összhangban.  IV.3. A támogatás forrására utaló, a Közösség szerepére vonatkozó magyarázat: "Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával."  IV.4. Az ÚMVP IV. intézkedéscsoportja keretéből finanszírozott projekt esetén a LEADER embléma az Útmutató szerint.

12 2014. június 26.12 Tájékoztatás és nyilvánosság  Kedvezményezett a magyarázó táblát az üzemeltetési idő végéig köteles a támogatással megvalósított beruházás helyszínén megjeleníteni, tehát esetleges rongálódás, megsemmisülés esetén pótolnia kell. A kihelyezendő tábla méretét és helyét úgy kell megválasztani, hogy mindenki számára látható, olvasható legyen.  Gép- és eszközdekoráció  IX.1. A gépen vagy eszközön, amennyiben tábla nem helyezhető el, felületén a matricát kötelesek elhelyezni.  IX.2. A matrica méretét és kihelyezésének felületét úgy kell megválasztani, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.  IX.3. Kedvezményezett a matricát az üzemeltetési idő végéig köteles a támogatással megvalósított gép vagy eszköz felületén megjeleníteni, tehát esetleges rongálódás, megsemmisülés esetén pótolnia kell.  X. Internetes honlapok Amennyiben Kedvezményezett saját honlapot üzemeltet, azon köteles feltüntetni az ÚMVP támogatásával megvalósított beruházáshoz vagy gép-, eszközbeszerzéshez kapcsolódó információkat, valamint tartalmaznia kell az ÚMVP Irányító Hatóság vonatkozó weboldalára (www.fvm.hu, www.umvp.eu) hivatkozást és fel kell tüntetnie a IV. és V. pontban rögzített elemeket.

13 2014. június 26.13 Tájékoztatás és nyilvánosság

14 2014. június 26.14 Kapcsolódó fogalmak az építéshez Az építőipari tevékenység főbb résztvevői:  Építtető (Ügyfél)  Beruházás lebonyolító  Tervező (Tervezői művezető)  Kivitelező (Építési vállalkozó)  Felelős Műszaki Vezető (FMV)  Építési Műszaki Ellenőr (MűE)

15 2014. június 26.15 Kapcsolódó fogalmak az építéshez Az ügyfél:  Az engedélyek jogosultja  Feladata:  hatósági engedélyek beszerzése (bontási, építési, szakhatósági stb.)  tervező, lebonyolító, kivitelező kiválasztása és a szerződések megkötése  Kivitelezési tervdokumentációmeglétéről való gondoskodás (R.1. mell.)  Kivitelezési tervdokumentáció meglétéről való gondoskodás (R.1. mell.)  Építési napló-, felmérési napló ellenőrzés  Műszaki átadás-átvételi eljárásonkötelező részvétel  Igazolt teljesítések pénzügyi elszámolásának ellenőrzése

16 2014. június 26.16 Kapcsolódó fogalmak az építéshez A tervező:  Hatósági engedélyhez kötött építés esetén írásos tervezési szerződés kötelező !  Tervezői nyilatkozat  Tervezői művezetés (helyszíni tervezés)

17 2014. június 26.17 Kapcsolódó fogalmak az építéshez A kivitelező:  Építőipari kivitelezési tevékenység  Tevékenységi kör (TEÁOR)  Tervdokumentáció kivitelezése  Szakhatósági előírások betartása  Építési napló vezetése (FMV)  Alvállalkozó kivitelezők koordinálása

18 2014. június 26.18 Kapcsolódó fogalmak az építéshez A felelős műszaki vezető (FMV):  Építési munkaterület irányítója (személy)  Jogszabályok, szakhatósági előírások, műszaki és minőségi követelmények, szerződések betartatása  Építési napló vezetése, ellenőrzése  Alvállalkozók irányítása, koordináció  Felel a kivitelezett létesítményért  Átadás-átvétel (dokumentáció)  FMV nyilatkozat (Kivitelezői)

19 2014. június 26.19 Kapcsolódó fogalmak az építéshez A felelős műszaki ellenőr:  Az Építtető (Ügyfél) helyszíni képviselője, műszaki megbízottja  Jogszabályok, hatósági előírások, engedélyek, szabványok, szerződések, kivitelezési dokumentáció betartása  Beépítendő anyagok, technológiák ellenőrzése  A munkák eltakarás előtti ellenőrzése  Építési napló ellenőrzése, hibák hiányosságok rögzítése

20 2014. június 26.20 Kapcsolódó fogalmak az építéshez Az építési napló:  Az építés kezdetétől – befejezéséig, a munkaterület átadás-átvételtől a műszaki átadás-átvételig vezetendő  Hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentum  Résztvevők az építési napló bejegyzéseken keresztül értesítik egymást - a veszélyhelyzetekről,  a szerződéses teljesítést befolyásoló tényekről és körülményekről - MűE. a FMV.- nek utasítást adhat  Bejegyzésre jogosult:  építtető (ügyfél),  beruházás lebonyolító,  építési műszaki ellenőr (MűE),  tervezői művezető,  vállalkozó-, alvállalkozó kivitelező  felelős műszaki vezető (FMV)  építésfelügyeleti hatóság, vagy más államig. szerv (külön jogszab.) Kivitelező az építési naplót min. 10 évig köteles megőrizni

21 2014. június 26.21 Kapcsolódó fogalmak A felmérési napló:  Az építési napló melléklete  Az építési- szerelési munka mennyiségének folyamatos ellenőrzése céljából a kivitelező felmérési naplót vezet   NEM kötelező, de … !!!  Részletes számításokkal támasztja alá az építési naplóban írt mennyiségeket  Tartalmazhatja az MVH-s kódokat

22 2014. június 26.222014. június 26.22 Előforduló jellemző hibák  Szakhatósági engedélyek megléte, illetve annak tartalma (pl.: hrsz. eltérések, kikötések, egyéb feltételek);  Hiányos az építési napló vezetése  Nem megfelelő bontású, valamint hiányos számlarészletezők csatolása;  Tulajdoni lap, helyszínrajz, felmérési napló hiánya;  Dokumentumösszhang  Műszaki vezetők, műszaki ellenőrök jogosultságának tisztázása;  Építési napló bejegyzéseinek eltérő adattartalma egyéb dokumentumokétól;  Fiktív számlák, számla kötelező EMVA elemei


Letölteni ppt "2014. június 26.1 EMVA Helyszíni Ellenőrzés. 2014. június 26.2 2 Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld."

Hasonló előadás


Google Hirdetések