Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató Fórum Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület 2170 Aszód Pesti út 27. 2011.09.14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató Fórum Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület 2170 Aszód Pesti út 27. 2011.09.14."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató Fórum Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület 2170 Aszód Pesti út 27. 2011.09.14.

2 76/2011(VII.29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

3 ÉKPM Leader VM rendeletEgyesület célterület adatlapja Eltérések lehetnek, így célszerű mind a kettőt elolvasni a feltételek teljesítésének érdekében

4 ÉKPM Leader Egyesület célterület adatlapjai www.pestileader.eu Dokumentumtár (2011.08.10.-i feltöltés)

5 MVH honlapján (www.mvh.gov.hu)

6

7 ÉKPM Leader Egyesület területén megpályázható jogcímek  LEADER Közösségi célú fejlesztés (sportpálya, piac építés, településközpont fejlesztés)  LEADER Vállalkozási alapú fejlesztés (mikrovállalkozások, kis-és középvállalkozások, kisértékű eszközbeszerzés)  LEADER képzés (kisértékű képzés)  LEADER rendezvény (kisértékű rendezvény)

8 HBB elbírálta a projekt adatlapokat A munkaszervezet által megküldött döntési határozatot KÖTELEZŐ a pályázathoz csatolni (nem hiánypótolható, hiányában érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül)

9 Kisértékű fejlesztések  Az ügyfél köteles két árajánlatot beküldeni az ÉNGY-ben vagy a Gépkatalógusban nem szereplő tételek vonatkozásában  A kis értékű fejlesztésekre benyújtott pályázatok esetében hiánypótlás nincs!  A Vhr. 31. § (23/2007 FVM rendelet) meghatározott egyéb elszámolható kiadások nem elszámolható kiadásnak minősülnek.

10 Kisértékű fejlesztések  A LEADER HACS által meghatározott LEADER célterületek tartalmazzák az elszámolható kiadások körét  Pénzügyi tervet nem kell csatolni  A célterületre meghatározott forrás kimerüléséig tart

11 LEADER rendezvény Az ügyfél köteles: a) a rendezvényről az ÉKPM LEADER Egyesületet értesíteni, a www.pestileader.eu honlapon közzétenni az eseményt 30 nappal korábbanwww.pestileader.eu b) a meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény időpontját megelőzően legkésőbb 30 nappal az MVH kirendeltségének, valamint az illetékes LEADER HACS-nak megküldeni.

12 LEADER rendezvény Az ügyfél a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárást követően 10 napon belül írásbeli emlékeztetőt készíteni és azt megküldeni az illetékes LEADER HACS-nak, a kifizetési kérelemmel együtt benyújtani az illetékes MVH kirendeltségnek.

13 LEADER rendezvény ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:  Fellépői tiszteletdíj  Reprezentációs költség kizárólag helyi termék esetében  Étel-,italfogyasztás, illetve ezek alapanyag költségei, amennyiben az alapanyagok bizonyíthatóan helyi termelők terméke  Arculati elem (ÚMVP, EU, HACS logó)

14 LEADER képzés Az ügyfél köteles  az oktatás megvalósítását - legalább 10 darab dátumozott fotóval, - jelenléti ívvel, - oktatási napló vezetésével, - képzési tematika elkészítésével dokumentálni  a résztvevők számára tanúsítványt, bizonyítványt, vagy oklevelet kiállítani.

15 LEADER képzés Ezeket a dokumentumokat csatolni kell a kifizetési kérelemhez is, hiányukban a kifizetést elutasítják!

16 Pályázat benyújtása Időpont 2011.szeptember 30.-2011.október 31. Ezt megelőzően, és határidőn túl benyújtott dokumentumok elutasításra kerülnek

17 Benyújtás módja ELEKTRONIKUS úton MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon

18 Beadáshoz szükséges: MVH regisztrációs szám (akinek nincs, nem fog tudni elektronikusan belépni)-G001 formanyomtatványon igényelni Ügyfélkapus jogosultság-okmányirodában kell kérni (ingyenes, egy élő email-cím szükséges hozzá)- csak magánszemély kérheti

19 Elektronikus ügyintézés:

20

21

22

23 Elektronikus ügyintézés Kizárólag Mozilla Firefox böngészővel működik az Ügyfélkapus ügyintézés

24 Pályázathoz mellékelni kell:  Önkormányzat: az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsának a támogatási kérelemben szereplő cél megvalósításáról szóló határozatának kivonatát;  Non-profit szervezet: 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot  Egyház: a felettes egyházi szerv vagy az egyházi főhatóság által kiadott, az egyházi jogi személyiséget tanúsító okirat hiteles másolatát

25 Pályázathoz mellékelni kell:  pénzügyi tervet ha a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot nem haladja meg, kivéve a kis értékű célterületeket 5 000 000 Ft felett:  ha az ügyfél természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás: pénzügyi és üzleti tervet,  önkormányzat, egyházi jogi személy vagy nonprofit szervezet: pénzügyi, valamint működtetési és fenntarthatósági tervet

26 Pályázathoz mellékelni kell:  az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi évben igénybe vett de minimis támogatásról szóló nyilatkozatot;  természetes személy ügyfél esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyszerű másolatát;  az értékeléshez a pályázati felhívásban meghatározott egyéb igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat;

27 Pályázathoz mellékelni kell:  a LEADER HACS HBB-je által kiállított, a pályázat HVS-hez való illeszkedését tanúsító nyilatkozatot;  a LEADER HACS által a vonatkozó célterületben előírt csatolandó mellékleteket;

28 Pályázat elbírálása  Kisértékű pályázatokat minden esetben az MVH értékeli  A többi pályázatot a delegálási szerződésnek megfelelően az ÉKPM Leader Egyesület és az MVH közösen

29 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Tájékoztató Fórum Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület 2170 Aszód Pesti út 27. 2011.09.14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések