Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató Fórum Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület 2170 Aszód Pesti út 27. 2011.09.14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató Fórum Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület 2170 Aszód Pesti út 27. 2011.09.14."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató Fórum Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület 2170 Aszód Pesti út

2 76/2011(VII.29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

3 ÉKPM Leader VM rendeletEgyesület célterület adatlapja Eltérések lehetnek, így célszerű mind a kettőt elolvasni a feltételek teljesítésének érdekében

4 ÉKPM Leader Egyesület célterület adatlapjai Dokumentumtár ( i feltöltés)

5 MVH honlapján (www.mvh.gov.hu)

6

7 ÉKPM Leader Egyesület területén megpályázható jogcímek  LEADER Közösségi célú fejlesztés (sportpálya, piac építés, településközpont fejlesztés)  LEADER Vállalkozási alapú fejlesztés (mikrovállalkozások, kis-és középvállalkozások, kisértékű eszközbeszerzés)  LEADER képzés (kisértékű képzés)  LEADER rendezvény (kisértékű rendezvény)

8 HBB elbírálta a projekt adatlapokat A munkaszervezet által megküldött döntési határozatot KÖTELEZŐ a pályázathoz csatolni (nem hiánypótolható, hiányában érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül)

9 Kisértékű fejlesztések  Az ügyfél köteles két árajánlatot beküldeni az ÉNGY-ben vagy a Gépkatalógusban nem szereplő tételek vonatkozásában  A kis értékű fejlesztésekre benyújtott pályázatok esetében hiánypótlás nincs!  A Vhr. 31. § (23/2007 FVM rendelet) meghatározott egyéb elszámolható kiadások nem elszámolható kiadásnak minősülnek.

10 Kisértékű fejlesztések  A LEADER HACS által meghatározott LEADER célterületek tartalmazzák az elszámolható kiadások körét  Pénzügyi tervet nem kell csatolni  A célterületre meghatározott forrás kimerüléséig tart

11 LEADER rendezvény Az ügyfél köteles: a) a rendezvényről az ÉKPM LEADER Egyesületet értesíteni, a honlapon közzétenni az eseményt 30 nappal korábbanwww.pestileader.eu b) a meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény időpontját megelőzően legkésőbb 30 nappal az MVH kirendeltségének, valamint az illetékes LEADER HACS-nak megküldeni.

12 LEADER rendezvény Az ügyfél a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárást követően 10 napon belül írásbeli emlékeztetőt készíteni és azt megküldeni az illetékes LEADER HACS-nak, a kifizetési kérelemmel együtt benyújtani az illetékes MVH kirendeltségnek.

13 LEADER rendezvény ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:  Fellépői tiszteletdíj  Reprezentációs költség kizárólag helyi termék esetében  Étel-,italfogyasztás, illetve ezek alapanyag költségei, amennyiben az alapanyagok bizonyíthatóan helyi termelők terméke  Arculati elem (ÚMVP, EU, HACS logó)

14 LEADER képzés Az ügyfél köteles  az oktatás megvalósítását - legalább 10 darab dátumozott fotóval, - jelenléti ívvel, - oktatási napló vezetésével, - képzési tematika elkészítésével dokumentálni  a résztvevők számára tanúsítványt, bizonyítványt, vagy oklevelet kiállítani.

15 LEADER képzés Ezeket a dokumentumokat csatolni kell a kifizetési kérelemhez is, hiányukban a kifizetést elutasítják!

16 Pályázat benyújtása Időpont 2011.szeptember október 31. Ezt megelőzően, és határidőn túl benyújtott dokumentumok elutasításra kerülnek

17 Benyújtás módja ELEKTRONIKUS úton MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon

18 Beadáshoz szükséges: MVH regisztrációs szám (akinek nincs, nem fog tudni elektronikusan belépni)-G001 formanyomtatványon igényelni Ügyfélkapus jogosultság-okmányirodában kell kérni (ingyenes, egy élő -cím szükséges hozzá)- csak magánszemély kérheti

19 Elektronikus ügyintézés:

20

21

22

23 Elektronikus ügyintézés Kizárólag Mozilla Firefox böngészővel működik az Ügyfélkapus ügyintézés

24 Pályázathoz mellékelni kell:  Önkormányzat: az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsának a támogatási kérelemben szereplő cél megvalósításáról szóló határozatának kivonatát;  Non-profit szervezet: 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot  Egyház: a felettes egyházi szerv vagy az egyházi főhatóság által kiadott, az egyházi jogi személyiséget tanúsító okirat hiteles másolatát

25 Pályázathoz mellékelni kell:  pénzügyi tervet ha a kérelmezett támogatás összege az forintot nem haladja meg, kivéve a kis értékű célterületeket Ft felett:  ha az ügyfél természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás: pénzügyi és üzleti tervet,  önkormányzat, egyházi jogi személy vagy nonprofit szervezet: pénzügyi, valamint működtetési és fenntarthatósági tervet

26 Pályázathoz mellékelni kell:  az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi évben igénybe vett de minimis támogatásról szóló nyilatkozatot;  természetes személy ügyfél esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyszerű másolatát;  az értékeléshez a pályázati felhívásban meghatározott egyéb igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat;

27 Pályázathoz mellékelni kell:  a LEADER HACS HBB-je által kiállított, a pályázat HVS-hez való illeszkedését tanúsító nyilatkozatot;  a LEADER HACS által a vonatkozó célterületben előírt csatolandó mellékleteket;

28 Pályázat elbírálása  Kisértékű pályázatokat minden esetben az MVH értékeli  A többi pályázatot a delegálási szerződésnek megfelelően az ÉKPM Leader Egyesület és az MVH közösen

29 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Tájékoztató Fórum Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület 2170 Aszód Pesti út 27. 2011.09.14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések