Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2009.03.26. Beruházás-menedzsment BME EPEK K601 Projektütemezés-menedzsment - időbeli ütemterv 2009.tavasz Összeállította: Szőnyi László.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2009.03.26. Beruházás-menedzsment BME EPEK K601 Projektütemezés-menedzsment - időbeli ütemterv 2009.tavasz Összeállította: Szőnyi László."— Előadás másolata:

1 2009.03.26. Beruházás-menedzsment BME EPEK K601 Projektütemezés-menedzsment - időbeli ütemterv 2009.tavasz Összeállította: Szőnyi László

2 2009.03.26. Építéselőkészítés Tervezett építési sorrend – optimális megoldás (minimális építési költség) Tervezett megoldás – eltérés (előre nem látható akadályok: eső, fagy, hirtelen gépkiesés….) Változtatás - hatásosabb ellenintézkedés (minimális veszteség) Feltételek megteremtése: Munkaerő, gép, építőanyag, a megfelelő időben, a megfelelő mennyiségben, a megfelelő helyen álljon rendelkezésre.

3 2009.03.26. Építéselőkészítés Igazodás az adottságokhoz: –szerződésben rögzített határidők, –műszaki lehetőségek, –rendelkezésre álló saját és alvállalkozói kapacitás (főleg a gépészeti és szakipari munkák során). Követelmények megvalósítása: –tervezés és –irányítás segítségével. Figyelem! Az építéselőkészítés nem statikus, hanem dinamikus folyamat. Folyamatos ellenőrzés (controlling), igazítás a tényleges folyamathoz!

4 2009.03.26. Fogalmak Építéselőkészítés –Minden olyan előkészítő intézkedés, melynek a célja, hogy a kivitelezés a lehető legkisebb költségen, a meglévő adottságok mellett bonyolódjon le. Építésszervezés –Emberek, anyagok, gépek és pénzügyi eszközök (erőforrások) időbeli és térbeli összehangolása a kivitelezendő cél érdekében. Ebbe a körbe tartozik: a technológiaválasztás, az építéshelyi berendezés megtervezése (organizációs terv), az időbeli ütemezés, a létszám megtervezése, a gépszükséglet meghatározása, az anyagszükséglet ütemezése, a pénzügyi eszközök ütemezése.

5 2009.03.26. Fogalmak Időbeli ütemezés –Az építéselőkészítés meghatározó része, célja, hogy a tevékenységek sorrendjét meghatározza és bemutassa. –A projektmanagement egyik eszköze. Időbeli ütemterv: –olyan eszköz, ami a tervezés és a kivitelezés súrlódási veszteségét csökkenti és a tervezési és a kivitelezési folyamatokat számszerűsíti.

6 2009.03.26. Az optimális kivitelezési folyamat a következő lépésekben határozható meg:

7 2009.03.26. Projektanalízis az épület helye (pl. megközelítési lehetőség, közlekedési viszonyok, rendelkezésre álló felvonulási terület) szerkezeti kialakítás módja, tekintettel az egyes épületrészek ismétlődésére; a zsaluzási munka nehézségi foka az épület tagolása, mozgási hézagok helye alapozás módja, nehézségi foka csatlakozási lehetőségek különféle közművekre, pl. távhő a klímaközpont helye különleges akusztikai igények stb.

8 2009.03.26. Projektanalízis tevékenységjegyzék (munka-) folyamatokat sorolja fel - szakmánkénti bontásban -, amelyek az épület kivitelezése során sorra kerülnek –Egyszerű felsorolással tervek alapján – WBS = Work Breakdown Structure Top-down tervezés (fa struktúra, a WBS kód az elérési útvonalon lévő tevékenységkódok összevonásából adódik)

9 2009.03.26.

10 Technológiai sorrendterv A tevékenységjegyzék ismeretében a következő kérdésekre kell megadni a választ: KI milyen feladatot lát el? MIT, MIKOR kell (a legkésőbb) elvégezni? HOLlesz a munkavégzés és hol kell ellenőrzéseket végezni? HOGYANkell a kivitelezésnek bekövetkeznie és hogyan nézzen ki az ellenőrzés? MIÉRT éppen ilyen módon következik be a kivitelezés? Van-e más megoldás, lehetőség? MENNYIBE kerül?

11 2009.03.26. Tervezési fokozatok 1.Az épület elemzése és a vázlatos időbeli ütemterv elkészítése, ami a legfontosabb készítési szakaszokra tagolódik és ezáltal rögzíti a részhatáridőket. 2.Részletes időbeli ütemterv elkészítése, ahol az egyes szakaszok részletesebb munkafolyamatokra vagy tevékenységekre esetleg műveletekre tagolódnak. 3.Az építési folyamat ellenőrzése és a változások ismeretében a vázlatos időbeli ütemterv aktualizálása.

12 2009.03.26. A folyamatok függőségi viszonyai a)Műszaki függőségi viszony alakul ki, amikor pl. a pillér betonozását csak a zsaluzás és vasszerelés elkészülte után lehet megkezdeni. b)Technológiai a függőségi viszony akkor, ha pl. a födém kizsaluzását csak a szilárdulási idő után lehet elkezdeni és azt követően a másik szakaszt bezsaluzni, feltéve, ha egy zsalukészlet áll rendelkezésre.

13 2009.03.26. Szerkezetépítés az épülettest lezárásával

14 2009.03.26. PÉLDA Technológiai sorrend lehetőségei szakipari munkák esetén Vegyünk példának egy sűrűn vezetékezett irodaépületet, ahol szerelt gipszkarton válaszfalat, kettőspadlót, valamint födém alatti és padlóba szerelt vezetékezést alkalmaznak. A következő lehetőségek kínálkoznak:

15 2009.03.26. Technológiai sorrend lehetőségei I.

16 2009.03.26. Technológiai sorrend lehetőségei II.

17 2009.03.26. Technológiai sorrend lehetőségei III.

18 2009.03.26. Adatok (ki)gyűjtése Az időbeli ütemterv elkészítésekor legelőször a kiindulási adatokat kell összegyűjteni ill. meghatározni. Kiindulási adatok a következő mennyiségek: –elkészítendő mennyiségek (meglévő adatok) –munkaerő és gépek (eldöntendő ill. számítandó adatok) –idő- ill. teljesítménynormák –alvállalkozói ajánlatok –peremfeltételek (határidő, építési időtartam, rendelkezésre álló kapacitás stb.)

19 2009.03.26. Építési idő(tartam) Építési időtartam alatt azt az időmennyiséget értjük, ami létesítmény elkészítéséhez rendelkezésre áll. Az építési idő kifejezhető naptári napokban vagy munkanapokban. Ha az építési időt munkanapokban fejezik ki, akkor figyelembe kell venni az összes kieső napot, amelyek a munkaszüneti napok (szombat, vasárnap, ünnepnapok, a karácsony és az újév közötti napok), rossz idő vagy egyéb okból kieső munkanapok (pl. gépkiesés miatt) következtében keletkeznek.

20 2009.03.26. Munkaidő (T) Mérése: –órában, –napban, –hónapban, –évben. munkaóra (5 fő x 3 óra = 15 mó) – óra (idő) (pl. 3 óra) munkanap – nap (naptári) gépóra, készenléti idő, üzemidő … műszak (pl. 8 óra/nap) Tényleges, átlagos munkaidő évente: 206 x 8 = 1648 óra/fő 206 x 8 = 1648 óra/fő

21 2009.03.26. Mennyiségek A kivitelezendő munkák meghatározó jellemzője a mennyiség. Például: teherhordó fal készítésem3 zsaluzat készítésem2 betonacél szerelése t előregyártott elemek elhelyezésedb csatorna készítése m

22 2009.03.26. Mennyiségek A kivitelezés megtervezésekor (pl. időbeli ütemterv) a mennyiségeket a kiviteli tervekből kell meghatározni, mert pl. a költségvetésben megadott mennyiségtől a ténylegesen elvégzendő mennyiség jelentősen eltérhet (pl. zsaluzási munkáknál). A költségvetésben szereplő mennyiségi adatokat csak átfogó, hozzávetőleges számításokhoz érdemes felhasználni. A mennyiségek meghatározásakor, tekintettel a munka folyamatosságára, tekintetbe kell venni, hogy a létesítményt olyan szakaszokra és a szakaszokat olyan tevékenységekre kell bontani, hogy lehetőleg azonos munkamennyiségek adódjanak. Tehát a mennyiségeket ki kell számítani az egyes tevékenységekre ill. szakaszokra is.

23 2009.03.26. Létszám (brigádok) Az építőipari tevékenységben a csoportban végzett munka a jellemző. A kivitelezésben résztvevő munkások csoportjait brigádoknak nevezik. A brigádok a munkások szakmai összetétele alapján lehetnek: a.) vegyes összetételű, komplex (kevert), pl. kőműves, ács, betonozó ács-, állványozó, vasszerelő b.) és specializált brigádok, pl. zsaluzó vasszerelő betonozó.

24 2009.03.26. Létszám (brigádok) Ha a brigádban a kézi munka a jellemző akkor a munkáscsoport vagy munkás­ brigád az elnevezésük. Ha a brigád teljesítményét egy vagy több gép határozza meg, akkor gépesített brigádról vagy gépcsoportról ill. gépláncról beszélünk (pl. pincetömb-kiemelés esetén kotrógép és teherautók).

25 2009.03.26. Létszám (brigádok) A komplex brigádok különböző tevékenységeket is el tudnak végezni, ezért az általuk elvégzendő munkákat a végzettségüknek megfelelően kell felosztani. A specializált brigádokkal jelentős gyorsaságnövekedés érhető el, hiszen az egyes munkások ill. brigádok mindig ugyanazt a feladatot ismétlik. A brigádok folyamatos munkavégzése érdekében úgy kell szervezni az egyes tevékenységeket, hogy azok egyforma időmennyiséget igényeljenek.

26 2009.03.26. Létszám (brigádok) Például: 1.brigád (zsaluzó brigád) 1. szakasz zsaluzása 2. szakasz zsaluzása 3. szakasz zsaluzása 2. brigád (vasszerelő brigád) 1. szakasz vasszerelése 2. szakasz vasszerelése 3. szakasz vasszerelése

27 2009.03.26. Teljesítmény mérése teljesítménynorma előállított mennyiség/időegység –Pl.: földkiemelés m3/h vagy m3/d –beton bedolgozása: m3/h vagy m3/d munkanorma munkaidő/előállított mennyiség –Pl.: beton bedolgozása és tömörítéseh/m3 –falzsaluzat előállításah/m2 –betonacél elhelyezéseh/t –előregyártott elemek elhelyezéseh/db

28 2009.03.26. Idő, létszám, gép, (pénz) meghatározása normák alapján vagy az erőforráshoz igazítjuk az átfutási időtartamot, vagy az időtartamhoz rendelünk elegendő erőforrást (kapacitást)

29 2009.03.26. Időbeli ütemterv készítése hálós ütemterv esetén (Metra-Potential- Methode: MPM): függőségi viszonyok felállítása a tevékenységekhez az adatok hozzárendelése az ütemterv „finomítása” az ütemterv ábrázolása, bemutatása

30 2009.03.26. Ütemtervek típusai vonalas vagy sávos ütemterv ciklogram hálós ütemterv lista vagy felsorolás A fenti ütemterv típusok mindegyikével ábrázolható az építési folyamatok minden fajtája, mégis a gyakorlatban meghatározott építési munkákhoz egy-egy ütemterv típus jobban elterjedt, lehetővé téve a szemléletesebb bemutatást.

31 2009.03.26. Vonalas vagy sávos ütemterv Dr. Neszmélyi László: Az építési munkák időtervezése, 2005, 16. o.

32 2009.03.26. Vonalas vagy sávos ütemterv A vonalas ütemterv terjedt el legjobban az építőiparban. Az egyes építési folyamatok tervezésénél a munkahelyen, valamint a létszám- és gépigény ábrázolásánál is jól felhasználható. Különleges előnye, hogy szemléletes, bárki számára könnyen érthető. Sokszor akkor is vonalas ütemtervet készítenek, ha az ütemezés eredetileg ciklogrammal vagy hálóval készült.

33 2009.03.26. Vonalas vagy sávos ütemterv Általában a tevékenységeket a függőleges, az időt a vízszintes tengelyen ábrázolják. Az átfutási időt befolyásoló tevékenységeket célszerű technológiai sorrendben feltüntetni. Azokat a tevékenységeket, amelyek nem kötődnek szorosan a technológiai lánchoz, a tevékenységsor végén helyezkednek el. Mivel az egyes tevékenységeket egy-egy vonal (sáv) jelöli, a kezdete és a befejezése adott, ezért nem lehet a tevékenységen belüli teljesítmény- különbségeket érzékeltetni. Közbenső határidő kiszámításához az időtartam és a mennyiség között egyenes arányt kell feltételezni.

34 2009.03.26. Vonalas vagy sávos ütemterv Az egyszerű ellenőrizhetőség miatt előrenyomtatott űrlapokat használnak az ütemterv készítésénél, ahol a tevékenységek mellett feltüntetik a készítendő mennyiséget, a teljesítmény- vagy munkanormát, a szükséges összes időtartamot és a munkások tervezett számát. A vonalas ütemterv alatt célszerű feltüntetni a létszám-, gép- és anyag­szükségleti, valamint a pénzügyi ütemtervet (erőforrás ütemterv), ahol az időléptéket betartva ábrázolhatók az erőforrások.

35 2009.03.26. Ciklogram Dr. Neszmélyi László: Az építési munkák időtervezése, 2005, 17. o.

36 2009.03.26. Ciklogram A ciklogram nem csak a tevékenységeket és a hozzárendelt időt mutatja meg, hanem a "megtett utat" is. Láthatóvá teszi az egyes brigádok által készülő munka szakaszait, azt, hogy a brigádok éppen hol, a létesítmény melyik részén dolgoznak. Lehetséges az egyes brigádok közti távolságot tartani, amelynek túllépése mindkét fél számára akadályt jelent. Az úttengely mértékegységéül a m-t vagy a km-t választják, de előfordul a térfogat [m3], a felület [m2] vagy a tömeg [t] is.

37 2009.03.26. Ciklogram A függvény meredeksége mutatja meg a brigád ill. munkafolyamat (tevékenység) gyorsaságát, azaz: tan α = ds/dt Az út-idő diagram meredekségével vagy eltolásával hangolható össze a brigádok tevékenysége. A ciklogrammal a meghatározó haladási iránnyal rendelkező létesítmények, mint pl. utak, alagutak, támfalak, vezetékek, csatornák ábrázolhatók igen jól, mert az egész létesítmény útvonala feltüntethető.

38 2009.03.26. Hálós ütemterv Előzmények: CPM – Critical Path Method (1957) kritikus út módszere; PERT – Program Evaluation and Prewiew Technique; program értékelő és ellenőrző technika; PM – Potential-Method; Potenciálok módszere (1960); MPM – Metra Potential Method Fő típusai: A.) Tevékenység orientált 1.Tevékenység-csomó háló 2.Tevékenység-él háló B.) Esemény orientált 1.Esemény-csomó háló 2.Esemény-él háló

39 2009.03.26. Hálós ütemterv Dr. Neszmélyi László: Az építési munkák időtervezése, 2005, 29. o.

40 2009.03.26. Hálós ütemterv Dr. Neszmélyi László: Az építési munkák időtervezése, 2005, 29. o.

41 2009.03.26. Hálós ütemterv Dr. Neszmélyi László: Az építési munkák időtervezése, 2005, 29. o.

42 2009.03.26. Hálós ütemterv A hálós ütemterv előnye a sávos ütemtervvel és a ciklogrammal szemben, hogy a tevékenységek közötti kapcsolatokat is be tudja mutatni. Itt az időbeli, nem pedig a térbeli viszonyt adják meg. A hálós ütemterv ezért igen előnyös összetett építési folyamatok időbeli ütemezéséhez és annak bemutatásához.

43 2009.03.26. Hálós ütemterv függőségi kapcsolatok Minimális logikai kapcsolatok Maximális logikai kapcsolatok

44 2009.03.26. Minimális logikai kapcsolatok –Kezdés-Kezdés-z (Start-to-Start-z, KKz)

45 2009.03.26. Minimális logikai kapcsolatok –Befejezés-Befejezés-z (Finish-to-Finish-z, BBz)

46 2009.03.26. Minimális logikai kapcsolatok –Befejezés-Kezdés-z (Finish-to-Start-z, BKz)

47 2009.03.26. Minimális logikai kapcsolatok –Kezdés-Befejezés-z (Start-to-Finish-z, KBz)

48 2009.03.26. Minimális logikai kapcsolatok –Kritikus megközelítés kapcsolat (Krz)

49 2009.03.26. Maximális logikai kapcsolatok –maxKezdés-Kezdés-z (maxStart-to-Start-z, maxKKz)

50 2009.03.26. Maximális logikai kapcsolatok –maxBefejezés-Befejezés-z (maxFinish-to-Finish-z, maxBBz)

51 2009.03.26. Maximális logikai kapcsolatok –maxBefejezés-Kezdés-z (maxFinish-to-Start-z, maxBKz)

52 2009.03.26. Maximális logikai kapcsolatok –maxKezdés-Befejezés-z (maxStart-to-Finish-z, maxKBz)

53 2009.03.26. Maximális logikai kapcsolatok –maxKritikus megközelítés kapcsolat (maxKrz)

54 2009.03.26. Hálós ütemterv (szám)példa

55 2009.03.26. Lista vagy felsorolás (időjegyzék) Dr. Neszmélyi László: Az építési munkák időtervezése, 2005, 16. o.

56 2009.03.26. Lista vagy felsorolás (időjegyzék) A tervezésnél és információközlésnél az építőiparban gyakran használnak listákat ill. felsorolást más néven jegyzéket. A listák előnye, hogy a tevékenységek a hozzájuk tartozó adatokkal világosan feltüntethetők. Megadható a tevékenység időtartama, a szükséges munkaerő és gépek fajtája és mennyisége. Az időjegyzék célja, hogy egyszerűen olvasható és kezelhető adatokat szolgáltasson a kivitelező vállalatnak vagy brigádnak. Hátránya, hogy a tevékenységek közötti kapcsolat nem ábrázolható. Időjegyzéket használnak pl. a kivitelezés - megvalósítás - fázisában, hogy a hálós terv eredményét egyszerűbb formában bemutassák. Gyakran visszatérő és időben pontosan meghatározott munkafolyamatoknál a brigádok számára jegyzékben adják meg a pontos feladatokat. A napi teendőket fél- vagy egyórás szakaszokra bontják. Ilyen listákat használnak pl. az előregyártó üzemekben.

57 2009.03.26. Változtatás, intézkedés Az építési folyamat dinamikus, a változásokat figyelemmel kell kísérni, ellenőrizni kell a tervezett megoldásokat. A változásokat ill. változtatásokat frissíteni kell az ütemtervben. A jövőre vonatkozó intézkedési tervet be kell építeni.

58 2009.03.26. Feladat Alkossanak 3-4 fős csoportokat! Feltételezzük, hogy együtt, egy közös program keretében töltik a következő szombati napot. A tervezett tevékenységek alapján készítsenek egy részletes sávos ütemtervet. (Kb. 20-30 tevékenység) A feladatot az óra végén kell beadni.

59 2009.03.26. Forrás, felhasznált irodalom 1.Projektmenedzsment útmutató, PMBOK Guide, Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest, 2006 2.Felhasználói kézikönyv a Project Director 3.xx verziókhoz, 2002. november 6. Dr. Hajdu Miklós-Bőszin Gyula; M-Store System Kft. 3.Dr. Neszmélyi László: Az építési munkák időtervezése, Tanszéki segédlet, 2005 4.Fertigungsplanung und –steuerung im Bauwesen, Universität Stuttgart, 1990


Letölteni ppt "2009.03.26. Beruházás-menedzsment BME EPEK K601 Projektütemezés-menedzsment - időbeli ütemterv 2009.tavasz Összeállította: Szőnyi László."

Hasonló előadás


Google Hirdetések