Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 2.-3.-4. Szervezéstechnológia. 2 A szervezés fogalma (eredete: latin „organisatio”) Olyan alkotó szellemi tevékenység, amely az adott kor ismeretanyagainak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 2.-3.-4. Szervezéstechnológia. 2 A szervezés fogalma (eredete: latin „organisatio”) Olyan alkotó szellemi tevékenység, amely az adott kor ismeretanyagainak."— Előadás másolata:

1 Szervezéstechnológia

2 2 A szervezés fogalma (eredete: latin „organisatio”) Olyan alkotó szellemi tevékenység, amely az adott kor ismeretanyagainak felhasználásával biztosítja a szervezet elé kitűzött célok megvalósítását, kialakítja a céloknak megfelelő folyamatokat és a folyamatoknak megfelelő szervezeti kereteket. Végül meghatározza és csoportosítja a feladatok ellátásához szükséges munkaerőket és munkaeszközöket.

3 3 A meghatározás elemei : - 1. cél - 2. munkafolyamatok - 3. szervezet (az információáramlás kerete) A szervezés szükségessége: -Szervezetek működése -Rendszeresség -Gyorsan fejlődő környezeti tényezők és jellemzők A szervezés, folyamatos, állandó tevékenység.

4 4 A munkaszervezés fejlődése

5 5 A gazdasági folyamatok szervezésének fejlődése

6 6 A szervezési munka (gyakorlati lebonyolítás) Szükségességének okai: -Gazdasági élet változásai -Technika korszerűsödése -Jogi szabályozók változása -Tulajdonosváltás -Profilváltás -Új folyamatok kialakulása -Marketing (piackutatás, piacelemzés, prognóziskészítés, piacbefolyásolás) -Kontrolling (ellenőrzés) -Új követelmények megjelenése -Áttekinthetetlen gazdasági folyamatok, párhuzamos feldolgozások elkerülése (az információfeldolgozás és szolgáltatás hierachiájának és rendszerének kidolgozása) -Feldolgozási technika megváltozása

7 7 Szervezési munka gyakorlata

8 8 A szervezési munka szakaszai 1. Vezetői elhatározás, célkitűzés 2. Helyzetfelmérés 3. Helyzetfelmérés elemzése, értékelése 4. Számítógépes rendszer megtervezése 5. Rendszerterv bevezetése 6. Működő rendszer értékelése, karbantar- tása

9 9 1. Vezetői elhatározás, célkitűzés A szervezői munkát a gazdálkodó szervezeteknél minden esetben a vezetés kezdeményezi (információigény) –Mely területeken –Milyen tevékenységekben –Milyen folyamatok során Felkérés (szerződés) - belső szervezőt - külső szervezőt - intézményt

10 10 A rendszertervezésnél figyelembe kell venni: - felhasználói adottságokat - felhasználói lehetőségeket - felhasználói korlátokat

11 11 Felkérési szerződés tartalma: - megbízás ténye - követelmények - célkitűzések (minden rendszer működésének alapvető célja, a felhasználói igényeknek megfelelő információ előállítása) De ki a felhasználó?

12 12 Felhasználó Tágabban: a megrendelő, aki számára a rendszer készül Szűkebben: az a konkrét személy, akinek a munkavégzését támogatja majd a rendszer

13 13 Felhasználói igény Kívánságok, de követelmények is A vezetőtől nem várható el a számítástechnika részletes ismerete A szervezőnek azonban ismernie kell azt Nem jó megoldás a kézi feldolgozás gépre vitele, ugyanis az nem jelent hatékonyabb munkavégzést, csupán annyit, hogy ezután géppel csináljuk, amit eddig kézzel. A hatékonyság elérése, növelése érdekében az egész addigi rendszert át kell szervezni, újat kell kialakítani, mégpedig úgy, hogy az legnagyobb mértékben támaszkodjon az adatszervezésre, és maximálisan használja ki a számítógép adta lehetőségeket.

14 14 Az alkalmazott számítógépes rendszerek típusai 1. off-line a különböző rendszerek önállóan, egyedileg működ- nek, köztük nincs kapcsolat lassú, több hibalehetőség, manuális adatátvitel 2. on-line közvetlen kapcsolat a gépek között, közös hálózat gyorsabb, hibamentesebb munka

15 15 Számítógépes feldolgozási típusok: 1. kötegelt (batch processing) (pl.: bérszámfejtés) - az adatbevitel, feldolgozás és az eredmények közlése időben elkülönül egymástól - az adatbevitelnek is több típusa lehet 2. párbeszédes (interaktív) üzemmód (pl.: egyenleglekérdezés) - a számítógép a feldolgozott feladatot lépésenként kapja meg, amelyek mindegyikére szinte azonnali választ biztosít 3. időosztásos üzemmód (time sharing) (pl.: szoftverfejlesztés) - a számítógépek működési idejét megosztják a felhasználók között

16 16 A szoftverek kiválasztásának típusai Saját fejlesztés 1. a fejlesztés hosszabb időt vehet igénybe, mely idő alatt változások következhetnek be, így gyakorlatilag soha nincs kész a rendszer 2. nincs referencia, miután új a rendszer 3. figyelembe veszi az egyedi sajátosságokat, gyakran paraméterezhető 4. magas az ára 5. kevésbé igazodik a hazai és a nemzetközi normákhoz 6. nem mindig van hozzá dokumentáció 7. általában hosszú ideig kell a hibákat javítani 8. szolgáltatás csak a garanciaidő lejártáig, utána minden beépítés csak díj ellenében 9. a szervizelést külön kell megoldani 10. más rendszerekkel való kapcsolatot ki kell alakítani

17 17 A szoftverek kiválasztásának típusai Vásárolt szoftver 1. vásárlás után szinte azonnal használható 2. általában referenciákkal rendelkezik, így információkat lehet szerezni a felhasználói tapasztalatokról 3. általánosít, legtöbb esetben paraméterezhető 4. ára viszonylag magas (nem költségesebb mint az egyedi fejlesztés) 5. jól igazodik a hazai és a nemzetközi normákhoz 6. dokumentált 7. hibamentes, tesztelt 8. folyamatos szolgáltatás, tanácsadás, 9. állandó szervizelés 10. hasonló rendszert használók között egyszerűbb az adatkapcsolatok megteremtése

18 18 A szervezési munka időszükségletének és költségének kiszámítása Befolyásoló tényezők: - elvégzendő feladat nagysága - anyagi helyzet - szervezők A szervezés folyamatát célszerű megtervezni a hatékony és gördülékeny munkavégzés miatt.

19 19 Hálótervezési módszerek Minden összetett feladat lebontható elemi lépésekre, feladatokra, Minden elemi feladatra megadható: - a végrehajtáshoz szükséges idő, - a végrehajtáshoz szüksége személyek száma, - az azt megelőző elemi feladat (kivétel: induló feladat), - a vele párhuzamosan végezhető feladat, - az azt követő elemi feladat (kivétel: befejező feladat), Az elemi feladatok logikai hálóba rendezhetők, A háló alapján kiszámítható a feladatok (tevékenységek) - legkorábbi kezdés ideje, - legkorábbi befejezés ideje, - legkésőbbi kezdésideje, - legkésőbbi befejezés ideje, Az időadatok alapján meghatározható az a leghosszabb időszükséglet (kritikus út) amennyi idő alatt a teljes feladatot el kell végezni.

20 20 CPM Critical Path Method = kritikus út módszere Lényege: határozott tartamú tervezés, azaz minden tevékenység meghatározott időadattal rendelkezik. Az összeállított hálóban eseményeket és tevékenységeket ábrázolunk. Az események választják el egymástól a tevékenységeket, és csak Addig tartanak, amíg egy befejeződő tevékenységet egy másik tevékenység fel nem vált. A tevékenységek fajtái: TEVÉKENYSÉGIDŐSZÜKSÉGLETMUNKAVÉGZÉSHASZNÁLAT Munkafolyamatvan Bármilyen munkavégzés Várakozási tevékenység vannincsBeton megkötése, szőlő érlelése látszattevékenységnincs Függőséget, feltételt jelent

21 21 Módszer: A háló minden tevékenységéhez hozzárendelünk egy időadatot amely az elvégzéséhez szükséges (látszattevékenységnél ez nulla). Ezután kiszámítjuk a kritikus utat (leghosszabb út), mégpedig úgy, hogy meghatározzuk a tevékenységek - legkorábbi kezdési és - legkésőbbi kezdési időpontjait. Ahol ez a két időpont megegyezik, ott halad a kritikus út a kezdő eseménytől a záró eseményig.

22 22 Példa

23 23 Tervezzük meg a szervezési munka időtartamát a célkitűzéstől a helyzetfelmérés befejezéséig! (Azaz számoljuk ki, mennyi idő szükséges az adatfelvételezéshez!) Figyelembe veendő tevékenységek: TevékenységekIdő (hét) A -Feladat meghatározása2 B -Feladatok lebontása1 C -Szervezési cél leírása1 D -Dokumentumok begyűjtése2 E -Kérdőívek összeállítása2 F -Kérdőívek szétosztása, kitöltése4 G -Személyes interjúk4 H -Dokumentumok feldolgozása3 I -Kitöltött kérdőívek feldolgozása3 J -Interjúk összegzése, feldolgozása4 K -A jelenlegi helyzet anyagának összeállítása4 L -A szervezési cél és a jelenlegi helyzet összehasonlítása2

24 24 Rajzoljuk fel a logikai hálót! A B C D E F G H I J K L

25 25 Számítsuk ki a kritikus utat! Ennek folyamata: -Rajzolunk egy mátrixot, ahol a fejrovat és az oldalrovat a az események sorszáma -A táblázata tevékenységek időadatait tartalmazza (kezdőesemény: függőleges, záróesemény: vízszintes) Kitöltés: 0-ból (függ) 1-be(vízsz) az A úton jutok, ami 2 egység hosszú, ezt írom a keresztcellába …

26 26 Legko- rábbi kezdés Legkésőbbi kezdés

27 27 A táblázat kitöltése után kell kiszámolnunk a rózsaszín cellák értékeit a következő módon: Előbb a függőleges, legkorábbi kezdőidőpontokat számoljuk: -A 0 eseményes tevékenység 0 időpontban következhet be legkorábban, ide tehát 0-át írunk. -Az 1-es eseményhez tartozó legkorábbi kezdés: megvizsgáljuk az 1-es oszlopot, ahol találunk egy 2-est a 0 esemény sorában. Ezt hozzáadjuk az előző 0 értékhez, megkapjuk a következő értéket, ami a 2. -… -A 7-es eseménybe három tevékenység torkollik, közülük a LEGNAGYOBBAT kell választani

28 28 A legkésőbbi kezdési időpontoknál (vízszintesen) visszafelé haladunk: ez most 9*2=18 hét, ezt írjuk az alsó cellába - a továbbiakban a sorokat figyeljük, - hasonló algoritmus szerint járunk el mint az előbb, - csak itt levonjuk - csomópontnál mindig a legkisebb értékkel számolunk A keresztértékeknél ha megegyező számok (eredmények) vannak, oda jelet teszünk, majd ezek sora adja a kritikus út hosszát. ( )

29 29 Legko- rábbi kezdés Legkésőbbi kezdés XXXXXXXX

30 30 költségtervezés Lényege, hogy a végrehajtás ideje és a költségek között összefüggés van. Ha csökkentjük a végrehajtás idejét, nőnek a költségek. Ezt csak addig célszerű tennünk (időcsökkentés), amíg a költségek nem nőnek aránytalanul.

31 31 Alkalmazandó szabály: normál idő: minimális idő normál költség:maximális költség a normálidők alapján kiszámítjuk a kritikus utat. Majd felépítjük a táblázatunkat, amiben kiszámoljuk a költségnövekedési együtthatót (KE) max.költség - normál költség normál idő – minimális idő

32 32 A KE együttható értéke megmutatja, hogy egységnyi időcsökkentéshez mekkora költségnövekedés járul.

33 33 példa

34 34

35 35 Legkorábbi kezdés Legkésőbbi kezdés XXXXXX

36 TEVÉKENYSÉGIDŐKÖLTSÉGKE normálminimálisnormálmaximális Összes költség


Letölteni ppt "1 2.-3.-4. Szervezéstechnológia. 2 A szervezés fogalma (eredete: latin „organisatio”) Olyan alkotó szellemi tevékenység, amely az adott kor ismeretanyagainak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések