Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KARRIERTERVEZÉS, KARRIERMENEDZSMENT A SAJÁT KARRIER VONATKOZÁSÁBAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KARRIERTERVEZÉS, KARRIERMENEDZSMENT A SAJÁT KARRIER VONATKOZÁSÁBAN"— Előadás másolata:

1 KARRIERTERVEZÉS, KARRIERMENEDZSMENT A SAJÁT KARRIER VONATKOZÁSÁBAN
Készítette: Murvai Piroska TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR

2 A siker „1. Valamely tevékenység szerencsés kimenetele, jó eredménye. 2. Alkotással, magatartással kivívott tetszés.” - Magyar értelmező kéziszótár – Murvai Piroska

3 Fontos átgondolni: „Nekem egyénileg mi a siker?” Murvai Piroska

4 A személyes siker legfőbb kritériumai
Célkép, céltudatosság Tervezés: Honnan? Hová? Miért? Hogyan? Önismeret, önmenedzsment Időgazdálkodás, feladatmenedzsment Tudatos kommunikáció Érdekérvényesítési tudatosság + 1. Karriertervezés, karriermenedzsment a saját karrier vonatkozásában Murvai Piroska

5 1. Célkép, céltudatosság Amennyiben tudjuk, hogy mit szeretnénk elérni (konkrétan), úgy lehetővé válik a tervezés folyamata. Szükséges, hogy a célunk jól megfogalmazott, tényszerű, lehetőség szerint mérhető, és főként motiváló erejű legyen. Murvai Piroska

6 2. Tervezés: Honnan? Hová? Miért? Hogyan?
Ahhoz, hogy a célból eredmény legyen, fontos pontosan meghatároznunk, hogy: Mi a jelenlegi helyzet, mik a körülmények, a rendelkezésre álló erőforrások? Konkrétan mit szeretnénk elérni? Mi a jó nekünk egyénileg abban, ha elérjük a célt? (belső motiváció) Hogyan, mi módon, milyen eszközökkel és milyen ütemezéssel jutunk el a célig? Murvai Piroska

7 3. Önismeret, önmenedzsment
Saját erősségeink, talentumaink, fejlesztendő területeink és rizikófaktoraink reális ismerete. A realitást a külső kontroll általi megerősítések biztosítják – kérjük és fogadjuk. Önmenedzsment: Céljaink eléréséhez tudatosan katalizáljuk és működtetjük külső és belső erőforrásainkat a tervezés – megvalósítás – nyomonkövetés folyamatában. Murvai Piroska

8 4. Időgazdálkodás, feladatmenedzsment
Sikerességünk gyakran azon múlik, hogy miként tudjuk a bennünket „bombázó” feladatokat a nap 24 órájában beosztani. Kiemelt jelentőséggel bír, hogy képesekké váljunk arra, hogy céljainkat megvalósítható feladatokká transzformáljuk. Murvai Piroska

9 helytelen feladatmegosztás hibás kapcsolattartás rendetlenség
Időrablók telefonok túlvállalás rangsorolás hiánya helytelen feladatmegosztás hibás kapcsolattartás rendetlenség hiányzó önfegyelem késés túl sok olvasnivaló elmarad a befejezés nem tudunk NEM -et mondani krízis, káosz. Murvai Piroska

10 prioritások meghatározása
Időnyerők prioritások meghatározása egyszerűsítés az ismétlődő rutinfeladatok mentén a retteget feladatok legyűrése módszerének alkalmazása heti feladatlista készítése napi feladatlista készítése szükség esetén feladatmegosztás technikai vívmányok tudatos alkalmazása nyelvtanulás Murvai Piroska

11 Kommunikációs törvényszerűségek:
5. Tudatos kommunikáció Kommunikációs törvényszerűségek: Mindig kommunikálunk. A kommunikációnknak mindig van eredménye. A kommunikációt mindig meghatározza annak tartalma, valamint az érintettek közötti kapcsolat formája és minősége. A térkép nem azonos a területtel – a kódrendszer azonossága nem törvényszerű. - NLP alapú megközelítés - Murvai Piroska

12 Hatékony a kommunikáció akkor, amikor a fogadó a lehető legnagyobb mértékben úgy értelmezi a közleményt, ahogy a küldő gondolta. → az van, ami átmegy! Murvai Piroska

13 Kommunikációs csatornák és hatásuk a megértésben
Verbális Vokális Nonverbális Murvai Piroska

14 Abban az esetben, ha ellentmondás áll fenn a kommunikációs csatornák közleményei között, akkor a másik fél a non-verbális gesztusoknak fog elsődleges jelentőséget tulajdonítani gyakran anélkül, hogy tudna róla. esetben, ha ellentmondás elsődleges jelentőséget tulajdonítani gyakran anélkül, hogy tudna róla. Murvai Piroska

15 A hatékony kommunikáció tartalmi követelményei
Legyen konkrét információtartalma. Legyen strukturált szerkezete. Legyen biztosított a kód - dekód kompatibilitása. Lehetőség szerint legyen kétirányú, bevonó jellegű. Legyen gördülékeny. Legyen több érzékszervet megszólító. Legyen hallgatófókuszált. Legyen kongruens. Murvai Piroska

16 5. Érdekérvényesítési tudatosság
Céljaink elérésének folyamatát nagy mértékben támogatják vagy gátolják érdekérvényesítési megnyilvánulásaink. Ezen folyamatban lehetünk agresszívek passzívak manipulatívak asszertívak Murvai Piroska

17 Az agresszív érdekérvényesítés lényege:
Céljaink elérése döntően (esetenként kizárólag) a saját érdekeinkre fókuszálva. Én nyerek – a másik veszít helyzet A passzív érdekérvényesítés lényege: Céljaink elérése döntően (esetenként kizárólag) a másik (mások) érdekeire fókuszálva – lemondás a saját célok eléréséről. Én veszítek – a másik nyer helyzet Murvai Piroska

18 Én nyerek – a másik valószínűleg veszít helyzet
A manipulatív érdekérvényesítés lényege: Céljaink elérése döntően (esetenként kizárólag) oly módon, hogy a saját érdekeinkre fókuszálva úgy teszünk, mint ha a másik érdekeit tartanánk szem előtt. Én nyerek – a másik valószínűleg veszít helyzet Murvai Piroska

19 Az asszertív viselkedésmód meggyőződéses alapja:
Az asszertív érdekérvényesítés lényege: Céljaink elérése oly módon, hogy a másik érdekeinek elérését akadályoznánk. Én nyerek – a másik is nyer helyzet Az asszertív viselkedésmód meggyőződéses alapja: Nekem vannak igényeim - a másik félnek is vannak igényei. Nekem vannak jogaim - a másik félnek is vannak jogai. Nekem hozzá kell járulnom a megoldáshoz - és a másik félnek is ezt kell tennie. Murvai Piroska

20 Hogyan legyünk asszertívek?
F: feladat, probléma meghatározása (Mi a gondom? Mi a helyzet?) É: érzések őszinte közlése (Mit érzek? Mit gondolok?) K: kívánságok közlése (Mi a célom? Mit szeretnénk elérni?) E: előnyök (Mit nyerhet a másik a javaslattal?) K: konzekvenciák (Milyen következmények lehetnek?) Murvai Piroska

21 Asszertív kommunikációs alapszabályok
Egyszerű szavakat használjunk! Válasszunk olyan szavakat, amelyekkel kifejezzük érzéseinket! kifejezésre juttatjuk, hogy mit akarunk elérni! kifejezésre juttatjuk, hogy kész vagyunk a probléma megvitatására és megoldására! Murvai Piroska

22 + 1. Karriertervezés, karriermenedzsment a saját karrier vonatkozásában
Karriertervezés: Azon tevékenységünk, mely során meghatározzuk a fejlesztési céljainkat, tudatosítjuk a céljaink valóra váltásához szükséges feltételeket. Karrierterv: A karriertervezés végeredménye és eszköze. Murvai Piroska

23 Karriermenedzsment: Az a tevékenység, mely során az egyéni sikercéljaink eléréséhez a rendelkezésünkre álló külső és belső erőforrásokat tudatosan, tervszerűen katalizáljuk, valamint a hiányzó külső és belső erőforrásokat tudatosan és tervszerűen megteremtjük. A gyakorlatban hosszabb, esetleg egész életre szóló célok kitűzését feltételezi. Murvai Piroska

24 A karriert meghatározó tényezők
a személyes képességek és a családi erőforrások a környezet által kínált lehetőségek a szándékok és törekvések együttese (a karrier tulajdonképpen a megálmodott életcél, valamint annak megvalósulása) Murvai Piroska

25 Életpályánkban 3 nagy választási pontja van: foglalkozásválasztás
Életpályaszakaszok Életpályánkban 3 nagy választási pontja van: foglalkozásválasztás munkahelyválasztás karrierválasztás Murvai Piroska

26 A karriertervezés helyes sorrendje - Matiscsákné dr. Lizák Marianna -
vágyak, elképzelések rögzítése, értékrendi kontrollal és sorrendiség jelölésével foglalkozási, anyagi és nem anyagi értékek megszerzésére, illetve megteremtésére koncentráltan 2. a sikercélok eléréséhez szükséges követelmények, kompetenciák számbavétele Murvai Piroska

27 3. önvizsgálat (szakember segítségével )
ennek eredményét szükséges összevetni az előző pontokban rögzített tényezőkkel alternatívák közötti döntés, majd a kompetencia deficitek felszámolására tervezetet kell készíteni. 4. ellenfelek és szövetségesek számbavétele 5. hajtóerők és gátló tényezők feltérképezése Murvai Piroska

28 6. magánéleti háttér megtervezése
családalapítás, anyagi és egyéb szempontok, idő és energia igénye, baráti kapcsolatok kiépítése, egyéb társadalmi kapcsolatok megkeresése… stb. 7. a megvalósításhoz szükséges anyagi források felkutatása 8. a foglalkozási célok időbeni megtervezése 9. az egyes életszakaszok képzési szükségleteinek meghatározása Murvai Piroska

29 10. a potenciális munkahelyek azonosítása
az esetleges saját vállalkozás megalapozásához szükséges tapasztalatok, információk, kapcsolatok, indulótőke… stb. megszerzése 11. pályakorrekciós lehetőségek beiktatása, a nem várt változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás tartalékainak biztosítására 12. az egyes karrierszakaszokhoz kötődő tennivalók részletes és időbeni lebontása, a célszerű végrehajtási módszerek kiválasztása Murvai Piroska

30 13. a karrierhez harmonikusan illeszkedő hobbi, szabadidős tevékenységek, rekreációs szokások és életmóddal kapcsolatos célok megfogalmazása 14. önellenőrzési pontok betervezése, határidők kitűzése a program végrehajtásának folyamatában,illetve a változtatási, módosítási lehetőségek folyamatos kiértékelése a „beruházás”megtérülésének tükrében. Murvai Piroska


Letölteni ppt "KARRIERTERVEZÉS, KARRIERMENEDZSMENT A SAJÁT KARRIER VONATKOZÁSÁBAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések