Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KARRIERTERVEZÉS, KARRIERMENEDZSMENT A SAJÁT KARRIER VONATKOZÁSÁBAN Készítette: Murvai Piroska TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0004.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KARRIERTERVEZÉS, KARRIERMENEDZSMENT A SAJÁT KARRIER VONATKOZÁSÁBAN Készítette: Murvai Piroska TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0004."— Előadás másolata:

1 KARRIERTERVEZÉS, KARRIERMENEDZSMENT A SAJÁT KARRIER VONATKOZÁSÁBAN Készítette: Murvai Piroska TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0004

2 A siker „1. Valamely tevékenység szerencsés kimenetele, jó eredménye. 2. Alkotással, magatartással kivívott tetszés.” - Magyar értelmező kéziszótár – Murvai Piroska

3 Fontos átgondolni: „Nekem egyénileg mi a siker?” Murvai Piroska

4 A személyes siker legfőbb kritériumai 1.Célkép, céltudatosság 2.Tervezés: Honnan? Hová? Miért? Hogyan? 3.Önismeret, önmenedzsment 4.Időgazdálkodás, feladatmenedzsment 5.Tudatos kommunikáció 6.Érdekérvényesítési tudatosság + 1. Karriertervezés, karriermenedzsment a saját karrier vonatkozásában Murvai Piroska

5 1. Célkép, céltudatosság Amennyiben tudjuk, hogy mit szeretnénk elérni (konkrétan), úgy lehetővé válik a tervezés folyamata. Szükséges, hogy a célunk jól megfogalmazott, tényszerű, lehetőség szerint mérhető, és főként motiváló erejű legyen. Murvai Piroska

6 2. Tervezés: Honnan? Hová? Miért? Hogyan? Ahhoz, hogy a célból eredmény legyen, fontos pontosan meghatároznunk, hogy:  Mi a jelenlegi helyzet, mik a körülmények, a rendelkezésre álló erőforrások?  Konkrétan mit szeretnénk elérni?  Mi a jó nekünk egyénileg abban, ha elérjük a célt? (belső motiváció)  Hogyan, mi módon, milyen eszközökkel és milyen ütemezéssel jutunk el a célig? Murvai Piroska

7 3. Önismeret, önmenedzsment Önismeret: Saját erősségeink, talentumaink, fejlesztendő területeink és rizikófaktoraink reális ismerete. A realitást a külső kontroll általi megerősítések biztosítják – kérjük és fogadjuk. Önmenedzsment: Céljaink eléréséhez tudatosan katalizáljuk és működtetjük külső és belső erőforrásainkat a tervezés – megvalósítás – nyomonkövetés folyamatában. Murvai Piroska

8 4. Időgazdálkodás, feladatmenedzsment Sikerességünk gyakran azon múlik, hogy miként tudjuk a bennünket „bombázó” feladatokat a nap 24 órájában beosztani. Kiemelt jelentőséggel bír, hogy képesekké váljunk arra, hogy céljainkat megvalósítható feladatokká transzformáljuk. Murvai Piroska

9 Időrablók Murvai Piroska  telefonok  túlvállalás  rangsorolás hiánya  helytelen feladatmegosztás  hibás kapcsolattartás  rendetlenség  hiányzó önfegyelem  késés  túl sok olvasnivaló  elmarad a befejezés  nem tudunk NEM -et mondani  krízis, káosz.

10 Időnyerők Murvai Piroska  prioritások meghatározása  egyszerűsítés az ismétlődő rutinfeladatok mentén  a retteget feladatok legyűrése módszerének alkalmazása  heti feladatlista készítése  napi feladatlista készítése  szükség esetén feladatmegosztás  technikai vívmányok tudatos alkalmazása  nyelvtanulás

11 5. Tudatos kommunikáció Kommunikációs törvényszerűségek:  Mindig kommunikálunk.  A kommunikációnknak mindig van eredménye.  A kommunikációt mindig meghatározza annak tartalma, valamint az érintettek közötti kapcsolat formája és minősége.  A térkép nem azonos a területtel – a kódrendszer azonossága nem törvényszerű. - NLP alapú megközelítés - Murvai Piroska

12 Hatékony a kommunikáció akkor, amikor a fogadó a lehető legnagyobb mértékben úgy értelmezi a közleményt, ahogy a küldő gondolta. → az van, ami átmegy! Murvai Piroska

13 Kommunikációs csatornák és hatásuk a megértésben Verbális Vokális Nonverbális Murvai Piroska

14 Abban az esetben, ha ellentmondás áll fenn a kommunikációs csatornák közleményei között, akkor a másik fél a non-verbális gesztusoknak fog elsődleges jelentőséget tulajdonítani gyakran anélkül, hogy tudna róla. esetben, ha ellentmondás áll fenn a kommunikációs csatornák közleményei között, akkor a másik fél a non-verbális gesztusoknak fog elsődleges jelentőséget tulajdonítani gyakran anélkül, hogy tudna róla. Murvai Piroska

15 A hatékony kommunikáció tartalmi követelményei  Legyen konkrét információtartalma.  Legyen strukturált szerkezete.  Legyen biztosított a kód - dekód kompatibilitása.  Lehetőség szerint legyen kétirányú, bevonó jellegű.  Legyen gördülékeny.  Legyen több érzékszervet megszólító.  Legyen hallgatófókuszált.  Legyen kongruens. Murvai Piroska

16 5. Érdekérvényesítési tudatosság Céljaink elérésének folyamatát nagy mértékben támogatják vagy gátolják érdekérvényesítési megnyilvánulásaink. Ezen folyamatban lehetünk  agresszívek  passzívak  manipulatívak  asszertívak Murvai Piroska

17 Az agresszív érdekérvényesítés lényege: Céljaink elérése döntően (esetenként kizárólag) a saját érdekeinkre fókuszálva. Én nyerek – a másik veszít helyzet A passzív érdekérvényesítés lényege: Céljaink elérése döntően (esetenként kizárólag) a másik (mások) érdekeire fókuszálva – lemondás a saját célok eléréséről. Én veszítek – a másik nyer helyzet Murvai Piroska

18 A manipulatív érdekérvényesítés lényege: Céljaink elérése döntően (esetenként kizárólag) oly módon, hogy a saját érdekeinkre fókuszálva úgy teszünk, mint ha a másik érdekeit tartanánk szem előtt. Én nyerek – a másik valószínűleg veszít helyzet Murvai Piroska

19 Az asszertív érdekérvényesítés lényege: Céljaink elérése oly módon, hogy a másik érdekeinek elérését akadályoznánk. Én nyerek – a másik is nyer helyzet Az asszertív viselkedésmód meggyőződéses alapja:  Nekem vannak igényeim - a másik félnek is vannak igényei.  Nekem vannak jogaim - a másik félnek is vannak jogai.  Nekem hozzá kell járulnom a megoldáshoz - és a másik félnek is ezt kell tennie. Murvai Piroska

20 Hogyan legyünk asszertívek? F: feladat, probléma meghatározása(Mi a gondom? Mi a helyzet?) É: érzések őszinte közlése (Mit érzek? Mit gondolok?) K: kívánságok közlése (Mi a célom? Mit szeretnénk elérni?) --------------------------------------------------------------------------------------- E: előnyök (Mit nyerhet a másik a javaslattal?) K:konzekvenciák (Milyen következmények lehetnek?) Murvai Piroska

21 Asszertív kommunikációs alapszabályok  Egyszerű szavakat használjunk!  Válasszunk olyan szavakat, amelyekkel  kifejezzük érzéseinket!  kifejezésre juttatjuk, hogy mit akarunk elérni!  kifejezésre juttatjuk, hogy kész vagyunk a probléma megvitatására és megoldására! Murvai Piroska

22 + 1. Karriertervezés, karriermenedzsment a saját karrier vonatkozásában Karriertervezés: Azon tevékenységünk, mely során meghatározzuk a fejlesztési céljainkat, tudatosítjuk a céljaink valóra váltásához szükséges feltételeket. Karrierterv: A karriertervezés végeredménye és eszköze. Murvai Piroska

23 Karriermenedzsment: Az a tevékenység, mely során az egyéni sikercéljaink eléréséhez a rendelkezésünkre álló külső és belső erőforrásokat tudatosan, tervszerűen katalizáljuk, valamint a hiányzó külső és belső erőforrásokat tudatosan és tervszerűen megteremtjük. A gyakorlatban hosszabb, esetleg egész életre szóló célok kitűzését feltételezi. Murvai Piroska

24 A karriert meghatározó tényezők  a személyes képességek és a családi erőforrások  a környezet által kínált lehetőségek  a szándékok és törekvések együttese (a karrier tulajdonképpen a megálmodott életcél, valamint annak megvalósulása) Murvai Piroska

25 Életpályaszakaszok Életpályánkban 3 nagy választási pontja van:  foglalkozásválasztás  munkahelyválasztás  karrierválasztás Murvai Piroska

26 A karriertervezés helyes sorrendje - Matiscsákné dr. Lizák Marianna - 1.vágyak, elképzelések rögzítése, értékrendi kontrollal és sorrendiség jelölésével  foglalkozási, anyagi és nem anyagi értékek megszerzésére, illetve megteremtésére koncentráltan 2. a sikercélok eléréséhez szükséges követelmények, kompetenciák számbavétele Murvai Piroska

27 3. önvizsgálat (szakember segítségével )  ennek eredményét szükséges összevetni az előző pontokban rögzített tényezőkkel  alternatívák közötti döntés, majd a kompetencia deficitek felszámolására tervezetet kell készíteni. 4. ellenfelek és szövetségesek számbavétele 5. hajtóerők és gátló tényezők feltérképezése Murvai Piroska

28 6. magánéleti háttér megtervezése  családalapítás, anyagi és egyéb szempontok, idő és energia igénye, baráti kapcsolatok kiépítése, egyéb társadalmi kapcsolatok megkeresése… stb. 7. a megvalósításhoz szükséges anyagi források felkutatása 8. a foglalkozási célok időbeni megtervezése 9. az egyes életszakaszok képzési szükségleteinek meghatározása Murvai Piroska

29 10. a potenciális munkahelyek azonosítása  az esetleges saját vállalkozás megalapozásához szükséges tapasztalatok, információk, kapcsolatok, indulótőke… stb. megszerzése 11. pályakorrekciós lehetőségek beiktatása, a nem várt változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás tartalékainak biztosítására 12. az egyes karrierszakaszokhoz kötődő tennivalók részletes és időbeni lebontása, a célszerű végrehajtási módszerek kiválasztása Murvai Piroska

30 13. a karrierhez harmonikusan illeszkedő hobbi, szabadidős tevékenységek, rekreációs szokások és életmóddal kapcsolatos célok megfogalmazása 14. önellenőrzési pontok betervezése, határidők kitűzése a program végrehajtásának folyamatában,illetve a változtatási, módosítási lehetőségek folyamatos kiértékelése a „beruházás”megtérülésének tükrében. Murvai Piroska


Letölteni ppt "KARRIERTERVEZÉS, KARRIERMENEDZSMENT A SAJÁT KARRIER VONATKOZÁSÁBAN Készítette: Murvai Piroska TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0004."

Hasonló előadás


Google Hirdetések