Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉLETMÓD BOLDOGULÁS II. ÉLETMÓD BOLDOGULÁS II. Kosd 2011. március 13. Abonyi Sándor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉLETMÓD BOLDOGULÁS II. ÉLETMÓD BOLDOGULÁS II. Kosd 2011. március 13. Abonyi Sándor."— Előadás másolata:

1 ÉLETMÓD BOLDOGULÁS II. ÉLETMÓD BOLDOGULÁS II. Kosd március 13. Abonyi Sándor

2 A boldogulás receptje: Józsué Életmód átadás (sz. atyák, anyák):2 Tim Zsid Okos Istentisztelet: Róma Áldások ígérete: 2 Kor Hangya életmód: Péld , Toronyépítés példája: Luk Sáfárság (tálentumok): Mát , 24-26; Hűnek lenni a kevesen: Luk Pénzgazdálkodás: Havi, éves, 5-10 éves Boldogulás I. Összefoglalás

3 BevételFT/hóKiadásFT/hó% Férj keresete Tized Feleség keresete Lakás - Hitel törlesztő részlet + biztosítás Családi pótlék: 2 gyer Rezsi költségek (fűtés, villany, víz, szemét…) Bérjellegű juttatások24 000Étkezés költségei utazási támogatás Ruházkodás, utazási ktsg, egyéb) étkezési jegy Kommunikáció: TV, Internet, mobil üdülési csekk Összes szükséges kiadás: Megtakarítás (összes bevétel - összes kiadás) Gépkocsi üzemeltetés (bizt, adó, benzin, szerv.) Mindösszesen: Megtakarítás – Befektetés (Magvetés) Összesen: Összesen:

4 Tized „Átokkal (szegénység) vagytok elátkozva, mégis csaltok engem: a nép egészben! Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen.” Mal 3:9-10 „..Jézus a templomperselynek átellenében nézi, hogy a sokaság miként vet pénzt a perselybe…egy szegény özvegy asszony is odajövén, két fillért, …vet bele. … ez pedig az ő szegénységéből, amije csak volt, mind beveti, az ő egész vagyonát.” Márk 12:41-44

5 Kölcsönök „Megnyitja néked az Úr az ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszel kölcsönt.” 5Móz 28:12. 5Móz 28:12. „A gazdag a szegényeken uralkodik, és szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak.”Péld 22:7. „…ha csak azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi jutalmatok van?... jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz, …mert ő jó tévő a háládatlanokkal és gonoszokkal.” Luk 6:34-35

6 Étkezés – a test kívánsága „Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.” Gal 5:24 „…mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is.” Fil 4:11-12

7 Bőbeszédűség Ezenképpen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt! A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, …a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes.” Jak 3:5-8 „Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; a mi pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.” Mát. 5.37

8 Adás – Magvetés „Szükségesnek véltem azért utasítani az atyafiakat, hogy előre menjenek el hozzátok, és készítsék el előre a ti előre megígért adományotokat,..Azt mondom pedig: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat.” 2Kor 9:5-6 2Kor 9:5-6 „…Ímé kiméne a magvető vetni,…Némely pedig a jó földbe esék, és gyümölcsöt terme, némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harminc annyit.” Máté 13:3,8 „Akik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak..” Zsolt 126:5

9 A magvetés – befektetés A megtakarításokból lehet befektetés - magvetés - a magvető elvesz a jelenben, hogy a jövőben - a magvető elvesz a jelenben, hogy a jövőben több legyen - ha valaki félre tesz („vetőmagot” takarít meg a jelenben), az a jövőben nem fog éhezni, hanem vígan fog aratni 30, 60, 100 annyit - a befektetés jövő megalapozása. JÓ MAGVETÉST MINDENKINEK! JÓ MAGVETÉST MINDENKINEK!


Letölteni ppt "ÉLETMÓD BOLDOGULÁS II. ÉLETMÓD BOLDOGULÁS II. Kosd 2011. március 13. Abonyi Sándor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések