Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉLETMÓD BOLDOGULÁS Jászberényi Gyülekezet ÉLETMÓD BOLDOGULÁS Kosd 2011. január 30. Abonyi Sándor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉLETMÓD BOLDOGULÁS Jászberényi Gyülekezet ÉLETMÓD BOLDOGULÁS Kosd 2011. január 30. Abonyi Sándor."— Előadás másolata:

1 ÉLETMÓD BOLDOGULÁS Jászberényi Gyülekezet ÉLETMÓD BOLDOGULÁS Kosd 2011. január 30. Abonyi Sándor

2 Te pedig követted az én - tanításomat, - életmódomat, - szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, - szeretetemet, türelmemet, - üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek rajtam estek…., de mindezekből megszabadított engem az Úr. 2 Tim. 3.10-11. Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket. Zsidó 13.7 PÉLDAKÉPEK – Életmód átadás! Szellemi atyaság – szellemi fiúság

3 Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz …! - El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem - gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz (!) és - mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert - (csak) akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.. ….légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.”Józsué 1.7-9 „Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz …! - El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem - gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz (!) és - mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert - (csak) akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.. ….légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.”Józsué 1.7-9 A boldogulás receptje

4 minden lehetséges a hívőnek. Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Márk 9.23.

5 h - hátam mögött vannak, elfelejtvén amelyek előttem vannak, nekik dőlvén, célegyenest igyekszem elhívása munkának terhét jó vitéze. - harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba. küzd szabályszerűen küzd „Atyámfiai, magamról nem gondolom, hogy már elértem volna: De egyet cselekszem, azokat, amelyek h - hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, - amelyek előttem vannak, nekik dőlvén, - célegyenest igyekszem az … - elhívása jutalmára.”Fil. 3.13-14. „Te azért a - munkának terhét hordozzad, - mint a Jézus Krisztus jó vitéze. - Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba. - Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd.” 2 Timótheus 2. 3-5 A hit harca

6 „Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti TESTEITEKET élő, - szánjátok oda a ti TESTEITEKET élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz - ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által - változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok,jó, kedves és tökéletes akarata. „ - megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. „Róma 12.1-2. Okos Istentisztelet

7 Gondolat – cselekedet – Következmény Ingyen van ! Pénzbe kerül! Haszon vagy veszteség Világi gondolkozásmód: „Mert mindaz, ami a világban van, - a test kívánsága, és - a szemek kívánsága, és - az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.”1 János 2.16. Keresztyén gondolkozásmód: M egújult elme! - okos Istentisztelet! M egújult elme! - okos Istentisztelet! Gondolkodásmód váltás

8 mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek, Szórt, adott a szegényeknek „Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy - mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, - minden jótéteményre bőségben legyetek, Amint meg van írva: Szórt, adott a szegényeknek; az ő igazsága örökké megmarad.”2 Kor. 9.8-9. Áldások ígérete a szükségek betöltésre

9 nézd meg az ő útjaitlégy bölcs! Nyárban szerzi meg gyűjtirest álom szunnyadáspihenjek Szegénnyé lesz, aki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít. Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú.” Péld. 6.6-22, 10.4-5. „Eredj a hangyához, te rest, - nézd meg az ő útjait, és légy bölcs! …. - Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét. Oh te rest, meddig fekszel? mikor kelsz fel a te álmodból? Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás…, hogy pihenjek; Így jő el …a te szegénységed, és a te szűkölködésed…” „Szegénnyé lesz, aki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít. Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú.” Péld. 6.6-22, 10.4-5. „Hangya”életmód

10 „Mert ha közületek valaki „tornyot” akar építeni, nemde (?) - először leülvén - felszámítja a költséget, - ha van-e mivel elvégezze? Nehogy minekutána fundamentumot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, aki látja, Ezt mondván: Ez az ember elkezdette az építést, és nem bírta véghez vinni!” Luk. 14.28-30. „Torony” építés példázata

11 „…Uram, öt tálentumot adtál nékem; ímé más öt tálentumot nyertem azokon. Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; … Előjövén pedig az is, aki az egy tálentumot kapta, monda: Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél; Azért félvén, elmentem és elástam a te tálentumodat a földbe; ímé megvan ami a tied. Az ő ura pedig felelvén, monda néki: Gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem; Mát. 25.20-21, 24-26 „Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és a ki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.”Luk. 16.10. „Sáfárság” Gazdálkodás kulcsa = Hűség a kevésen

12 Bevétel: Kiadás: Bevétel: Kiadás: Munkabér: fizetés, ny.díj, 1. Tized Munkanélküli járulék 2. Lakás CSES, GYED, GYET, - Hitel részlet vagy lakbér Családi pótlék - Rezsi (közüzemi számlák) - Fűtés, - Fűtés, Egyéb anyagi jellegű juttatás - Világítás - utazási támogatás, - Víz, szennyvíz - utazási támogatás, - Víz, szennyvíz - étkezési támogatás 3. Étkezés - FT/hó-nap – önellátás (főzés) - étkezési támogatás 3. Étkezés - FT/hó-nap – önellátás (főzés) - üdülési csekk, 4. Ruházkodás – Nem divatkövetés - üdülési csekk, 4. Ruházkodás – Nem divatkövetés 5. TV, Telefon, internet (alapcsomagok) 5. TV, Telefon, internet (alapcsomagok) 6. Egyéb nélkülözhetetlen kiad. 6. Egyéb nélkülözhetetlen kiad. (gyógyszer, utazási ktsg., (gyógyszer, utazási ktsg., Összes rendszeres szükséges havi kiadás: Összes rendszeres szükséges havi kiadás: Megtakarítás havonta: Hangya mentalitás? Megtakarítás havonta: Hangya mentalitás? Összes rendszeres havi bevétel: (háztartási gép, lakás felújítás, ünnepek) Rendkívüli jövedelem (jut., prém.,) Autó használat: adó, biztosítás, benzin, javítás Alkalmi munka díja Gyűjtés hosszabb távú kiad., „Toronyépítés” 13. Havi fizetés - Lakásfelújítás, nyaralás, autó felújítás - Háztartási gépek vásárlása, családi ünnepek… - Háztartási gépek vásárlása, családi ünnepek… Pénzügyi tervezés – napi, havi, éves, 5-10 éves

13 „A gazdag a szegényeken uralkodik, és szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak. Péld. 22.72 Móz. „Ha pénzt adsz kölcsön az én népemnek, a szegénynek aki veled van; ne légy hozzá olyan, mint a hitelező; ne vessetek reá uzsorát (kamatot).”2 Mózes 22.25 „Fiam! ha kezes lettél a te barátodért, és kezedet adván, kötelezted magadat másért: Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédivel.” Péld. 6.1-2 „Teljességgel megrontatik, aki kezes lesz idegenért; aki pedig gyűlöli a kezességet, bátorságos lesz.”Péld. 11.15 Kölcsön, kamat, kezesség

14 „Mindennek rendelt ideje van, és i - ideje van az ég alatt minden akaratnak. - Ideje van a születésnek és - ideje a meghalásnak; - ideje az ültetésnek, - ideje annak kiszaggatásának, … - ideje a vesztésnek; - ideje a megőrzésnek és - ideje az eldobásnak. …. - ideje a hallgatásnak és - ideje a szólásnak. - Ideje van a szeretésnek és ideje a gyűlölésnek; ideje a hadakozásnak és ideje a békességnek.”Péld. 3.1-8. Időgazdálkodás

15 „Igazság által leszel erős, ne gondolj - a nyomorral, mert - nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert - nem közeleg hozzád. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz! Aki ellened összegyűl, elesik általad.” Ézs 54.14- 15 Igazságban járás – Nem megalkuvás


Letölteni ppt "ÉLETMÓD BOLDOGULÁS Jászberényi Gyülekezet ÉLETMÓD BOLDOGULÁS Kosd 2011. január 30. Abonyi Sándor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések