Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Attitűd 21 Bt.. A cím a kívánt jelentéssel „ruházza fel” a szöveget, ezért a cím megváltoztatása egyben a szöveg értelmének megváltozását is maga után.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Attitűd 21 Bt.. A cím a kívánt jelentéssel „ruházza fel” a szöveget, ezért a cím megváltoztatása egyben a szöveg értelmének megváltozását is maga után."— Előadás másolata:

1 Attitűd 21 Bt.

2

3 A cím a kívánt jelentéssel „ruházza fel” a szöveget, ezért a cím megváltoztatása egyben a szöveg értelmének megváltozását is maga után vonhatja, természetesen csak abban az esetben, ha az új cím lényegileg különbözik a régitől és pl. nem csak rokon értelmű szavak cseréjéről van szó. Tehát a cím megváltoztatása és a szöveg új értelemmel történő felruházása nem mehet végbe magának a szövegnek az újraértelmezése nélkül. Ebben az esetben a „másképpen látás”, az alternatívák keresésének szükségessége lép fel. A rövid anekdoták elolvasása után a résztvevők feladata a lehető legtöbb alternatív címet találni a történeteknek. A címeknek vonatkozniuk kell a szövegre, de minden alkalommal más és más értelmét kell kidomborítaniuk, ill. megjeleníteniük. Ilyen esetekben a cím mintegy a szerző üzenetét, kommentárját, utasítását hordozza.

4 A muflonos ketrec mellett álltunk. - Olyan szerencsétlenek ezek a muflonok - mondta a feleségem. - Szerencsétlenek? Nyugalomban és biztonságban élnek. Ha szabadon élnének, már régen áldozatuk estek volna a farkasoknak és a medvéknek. Veled ellentétben én azt gondolom, hogy nagyon szerencsések. - Lehetséges. Csak nem tudnak róla - válaszolja a feleségem. Címek: 1. „Szerencse és rabság” Ez a cím illusztrálja a legegyszerűbb a történek témáját. 2. „Az Állatkertben és azon túl” A cím második része azt sugallja, hogy esetleg általánosabb helyzetről van szó, pl. az ember a mai világban a civilizáció rabjává válik, amely viszont biztonságot ad neki. 3. „Tűszúrás” Valójában a feleség nem is a muflonokról beszél, hanem saját helyzetéről a házasságban. Tehát a tűszúrás bizonyos viszonyokban „raboskodó” lények közérzetére tett maró megjegyzés. 4. „Látszólagos paradoxon” Paradoxon, hiszen a muflonok szerencsések, csak nem tudnak róla, és látszólagos, mivel a feleség ironikusan mondta, tehát tisztában van az állatok sanyarú helyzetével. Példa

5

6 Egy ezermester lyukat fűrészelt ki a deszkafalból, olyat, hogy a négy számozott, különös alakú tárgy átférjen rajta. A négy közül azonban csak kettőt tudott átbújtatni a kifűrészelt nyíláson. Melyik kettőt? Megoldás: A 2-es és a 4-es.

7

8 1-h, 2-b, 3-g. A vízszintes és függőleges vonalakkal határolt négyzetek között van három olyan, amelyek rajza azonos. Melyek ezek?

9

10 A számozott mondatok egy-egy fogalomnak - A magyar nyelv értelmező szótára szerinti - meghatározását adják, de magának a fogalomnak a megjelölése nélkül. A fogalmak megnevezései a meghatározások után - természetesen más sorrendben - egy-egy betűvel jelölve sorakoznak. A feladat az, hogy a megfelelő meghatározáshoz - minél gyorsabban - válaszd ki a megfelelő fogalmat, és annak betűjelét írd be füzetedbe. Figyeld meg jól a meghatározások felépítését, megfogalmazását, mert a későbbiekben neked is kell majd meghatározásokat írnod.

11 1. A _________ olyan, egy síkban ábrázolt végtelen görbe, amely egy pontból kiindulva, folytonosan a pont körül halad, és adott szabály szerint tőle állandóan távolodik. A - csukló F - tulkok B - salak G - ciklon C - lösz H - csigavonal D - tülkök J - ciklus E - koksz K- tőzeg

12

13 Vegyél el 3 gyufaszálat úgy, hogy 7 négyzet maradjon!

14

15 Az analógia utolsó, negyedik eleme hiányzik. A pedagógus felolvassa az analógiákat (az utolsó elem nélkül), a gyerekek pedig a füzetükbe leírják a hiányzó láncszemet. Majd ellenőrizzük, hogy helyes-e a megoldás és közösen megbeszélik az analógia típusát. Természetesen a gyerekek saját fogalmazásukban írják le a szabályt.

16 autó fűtehén benzin az energiaszerzés forrása

17

18 Képzeljétek el, hogy felfedezték az időgépet, és lehetőségünk van a jövőbe utazni. Három korba látogatunk: a száz év utáni, az ezer év utáni és az egymillió év utáni világban. Ezzel kapcsolatban néhány kérdést olvashattok, gondolkozzatok el rajta, hogy a jövőben mi változhat, milyen új dolgok keletkeznek, mi fog eltűnni, mi marad ugyanolyan, mint most. A kérdésekre adott válaszokat meg kell indokolni. Fontos, hogy az egyes jövőbeli korszakok képe elüssön egymástól, érvényesüljön az eltelt idő, ezenkívül következetesen kell folytatni a korábbi víziókat. A kérdésekre adott mindhárom válasznak értelmes, összefüggő és időrendileg is megfelelő egészet kell alkotnia, ez a gyakorlat helyes megoldásának alapvető kritériuma.

19 Példa: „Mivel utaznak az emberek?” Száz év múlva: a fő közlekedési eszköz a környezetet nem szennyező, olcsó, gyors villamosvasút lesz, amely minden településre elér; a hálózat egy része a föld alatt fut majd. Ezer év múlva: a vasút elveszti jelentőségét, mert mindenkinek lesz a lakásban egy Internetre csatlakoztatott számítógépe, amelynek segítségével érintkezhet a többi emberrel, elvégezheti munkáját és beszerezheti a szükséges dolgait; az emberek kizárólag kedvtelésből utazgatnak magánrepülőgépeiken a légi autópályákon. Egymillió év múlva: az utazni vágyó emberek a telesztrádát használják, ami egy pillanaton belül a világ tetszőleges pontjára juttatja őket a dematerialízáció segítségével.

20

21 A megjelenő közmondásokat próbáljuk megmagyarázni. Úgy kell elképzelni, mintha egy külföldinek magyaráznánk, aki nem tud magyarul. Miután megfejtettük a közmondás jelentését, keressünk rá a mindennapi életből példát (amely megfelel a közmondásnak) illetve ellenpéldát (ami pont ellentmond a közmondásnak)!

22 Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. MagyarázatPéldaEllenpélda

23

24 A gyakorlat a tapasztalatainkból ismert tárgyak minél nagyobb számú definíciójának kitalálásán alapul. Az első megadott definíciók maguktól értetődőek. Az igazi gyakorlat akkor kezdődik, amikor elvont, gyakran rejtett tulajdonságokra támaszkodó definíciókat kezdünk alkotni.

25 egy növényfajta egy talajszárító pumpa egy szálloda költöző madarak részére egy ökológiai gyümölcsgyár egy felhőkarcoló a hangyák nézőpontjából egy lyukas esernyő a gyökér sziámi ikre egy napszivacs egy negatív tüdő (mert CO 2 -t vesz fel és O 2 - t bocsát ki, a tüdő pedig épp fordítva)

26

27 Az ábrákon két-két kép-pár látható. A résztvevők feladata az egymás mellett lévő tárgyak társítása. A pedagógusnak elöljáróban ismertetnie kell a helyes megjegyzés szabályait. Az első diakép feldolgozását közösen végzik. A többi diaképet, már önállóan dolgozzák fel a résztvevők. A kivetítés idejét képenként 30 másodperc körül határozzuk meg. Utasítás a kivetítésnél: „Rövidesen rajzos ábrákat láthattok. Minden egyes ábrán 4 tárgyat figyelhettek meg. Feladatotok az egymás mellett látható tárgyak társítása, azaz páralkotás lesz.” Az asszociációk legyenek színesek, viccesek és a lehető legmozgalmasabbak. A felidézésnél a pedagógus kb. 5-10 másodpercenként, megadja a pár egyik elemét (ez lehet egyszer a jobb oldali, másszor a bal oldali elem), a résztvevők, pedig füzetükbe beírják a pár másik tagját. Fontos, hogy a felidézésnél az elem-párok más sorrendben szerepeljenek, mint a bemutatásnál. A felidézés előtt az alábbi utasítást adjuk: „Most mindegyik párból felolvasok nektek egy elemet, a ti feladatotok az elem párjának lejegyzése lesz.”

28

29

30

31 A jó jojó, ha jó, a jó Jojó jó játékszere.

32 A mama papagája nem a papa papagája.

33

34 Nézzük, hogyan is születet ez az új szó! Először is az ember vesz egy összetett szót, például ezt: macskaszem. Aztán elő- és utótagra bontja: macska + szem. A következő lépés, hogy mindkét tagnak új párt keresünk, méghozzá úgy, hogy értelmes magyar szavak keletkezzenek. A macska mellé vegyük például a „játék” főnevet: macskajáték; Örkény István azonos című művéből ismert foglalatosság. Az utótaghoz, a „szem”-hez pedig a „pápa” szót ragasztjuk: pápaszem (a szemüveg régies elnevezése). Emeljük most ki a szemléletesség kedvéért az új elő- és utótagot: macska – játék pápa – szem Ha a két tagot egymás mellé állítjuk, máris itt a Pápajáték.

35 püspök-? ?-döfés püspök- falat lila kenyér kegyelem-döfés kegyelemkenyér püspökdöfés

36

37 A feladat, hogy az összes szó felhasználásával alkossanak egy értelmes mondatot. Természetesen elkerülhetetlenek a szórendi változások, hiszen esetenként két vagy több tartalmilag ugyanolyan mondatot is lehet alkotni a kapott szavakból. A gyakorlat elvégzésének fokozatai: 1. Az állítmány(ok) azaz a személyraggal ellátott igék megkeresése. Ha egy állítmányt találunk, egyszerű mondattal van dolgunk, ha többet - összetett mondattal. 2. Az alany, azaz az alanyesetben álló főnév megkeresése. Az alany egyes esetekben lehet rejtett is, pl. Kirándulni mentünk volna az erdőbe. E esetben az alany a mi, ami rejtve maradt. 3. A fenti gondolatból kikövetkeztethető, hogy a következő lépés az esetleges tárgy, azaz a „t” raggal ellátott főnév megkeresése 4. A következő lépésben a különböző határozókat kell a fenti mondatba beilleszteni Ennél a lépésnél nagy hangsúlyt kap a logika, tudniillik egy szóhoz több jelzőt vagy határozót lehet illeszteni, ezek közül kell a legmegfelelőbbet kiválasztani. E lépés után nagyjából körvonalazódik a mondat. 5. Az utolsó lépésre a kisebb korrekció, azaz a kötőszavak, mutatószavak, mennyiség jelzők maradtak. Az összetett mondatok esetében először a részmondatokat kell megtalálnunk, utána következhet a szintézis. A gyakorlat ellenőrzésekor a résztvevők felolvassák mondataikat és nem egyértelmű esetekben közösen állapítják meg a helyes szórendet.

38 büszkén tornyán vár magas lobogott a középkori zászló királyi a A középkori vár magas tornyán büszkén lobogott a királyi zászló.

39

40 A gyerekek feladata a rajz lehető legpontosabb ábrázolása (átmásolása) a füzetekbe, megőrizve az arányokat és a színeket.

41

42

43 A gyakorlat - a változattól függően - néhány rövid mondat elolvasásán/meghallgatásán alapul. A tanulók igyekeznek megjegyezni az egyes mondatok értelmét anélkül, hogy bármilyen jegyzetet készítenének. Ezután a vezető megjeleníti az egyveleg-mondatot, amelyikben egy kivételével az összes fenti mondatból szerepelnek szavak. A gyakorlat változatától függően a tanulók feladata: a) felidézni azoknak a mondatoknak tartalmát, amelyeknek alkotóelemei (szavai) szerepelnek az egyveleg-mondatban; b) felidézni annak a mondatnak a tartalmát, amelyikből egyetlen szó sem szerepelt az egyveleg­mondatban. A válaszokat a tanulók a füzetekbe jegyzik. A válaszok értékelésénél mindenekelőtt a mondatok értelmének visszaadására helyezzük a súlyt; ezeknek maximális mértékben közelíteniük kell az eredetihez.

44 Próbáljuk felidézni annak a mondatnak a tartalmát, amelyikből egyetlen szó sem szerepelt az egyveleg­mondatban!

45 1. A magyar csapat legyőzte Olaszország válogatottját. 2. Az égen színes szivárvány jelent meg. 3. A szerelő megjavította a csöpögő csapot. 4. Az utcán egy kormos kéményseprő biciklizett. 5. A lakásunkban két tévé van. A magyar szerelő a lakásunkban biciklizett. Az egyveleg-mondatban nem szerepel egy szó sem a 2. mondatból.

46

47 Az ábrákon, egy kétkarú mérlegen kell elhelyezni különböző tömegeket úgy, hogy a mérleg egyensúlyban maradjon. A felsős korosztálytól felfelé már megemlíthetjük, hogy itt a fordított arányosság alkalmazásáról van szó. A mérleg két oldalán a tömegek és távolságok szorzatösszegének meg kell egyeznie: ez az egyensúly feltétele.

48 2 x 3 = 1 x 6 6 = 6

49

50 A képeken szétszórva számokat látunk. A feladat: a számok sorrendbe állítása és a hiányzók megnevezése. A hiányzó számokat emlékezetben kell tartani, és a vetítő kikapcsolása után felidézni.

51 10-30, hiányzik: 14, 18, 23, 29.

52

53 rendőrállamforma Minden két szó közé olyan harmadik szót kell találnod, mely az elsőnek utótagjaként, a másodiknak pedig előtagjaként egy-egy - egymással sem miféle összefüggésben nem lévő - összetett szót képez. Mindenképpen összetett szavakat kell alkotnod, a megoldás nem lehet jelzős szerkezet vagy ragozott alak. Példa: rendőrállamállamforma

54 családfaág családfafaág

55

56 Anélkül, hogy belenéznénk a zsákba, egymás után kihúzzuk az egereket. Hányszor kell a zsákba nyúlni ahhoz, hogy teljes bizonyossággal húzzunk ki belőle A) egy ugyanolyan színű egérpárt?


Letölteni ppt "Attitűd 21 Bt.. A cím a kívánt jelentéssel „ruházza fel” a szöveget, ezért a cím megváltoztatása egyben a szöveg értelmének megváltozását is maga után."

Hasonló előadás


Google Hirdetések