Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Feladatgyűjtemény_2 Attitűd 21 Bt..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Feladatgyűjtemény_2 Attitűd 21 Bt.."— Előadás másolata:

1 Feladatgyűjtemény_2 Attitűd 21 Bt.

2 Adj címet! Attitűd 21 Bt.

3 A cím a kívánt jelentéssel „ruházza fel” a szöveget, ezért a cím megváltoztatása egyben a szöveg értelmének megváltozását is maga után vonhatja, természetesen csak abban az esetben, ha az új cím lényegileg különbözik a régitől és pl. nem csak rokon értelmű szavak cseréjéről van szó. Tehát a cím megváltoztatása és a szöveg új értelemmel történő felruházása nem mehet végbe magának a szövegnek az újraértelmezése nélkül. Ebben az esetben a „másképpen látás”, az alternatívák keresésének szükségessége lép fel. A rövid anekdoták elolvasása után a résztvevők feladata a lehető legtöbb alternatív címet találni a történeteknek. A címeknek vonatkozniuk kell a szövegre, de minden alkalommal más és más értelmét kell kidomborítaniuk, ill. megjeleníteniük. Ilyen esetekben a cím mintegy a szerző üzenetét, kommentárját, utasítását hordozza.

4 Példa A muflonos ketrec mellett álltunk.
- Olyan szerencsétlenek ezek a muflonok - mondta a feleségem. - Szerencsétlenek? Nyugalomban és biztonságban élnek. Ha szabadon élnének, már régen áldozatuk estek volna a farkasoknak és a medvéknek. Veled ellentétben én azt gondolom, hogy nagyon szerencsések. - Lehetséges. Csak nem tudnak róla - válaszolja a feleségem. Címek: 1. „Szerencse és rabság” Ez a cím illusztrálja a legegyszerűbb a történek témáját. 2. „Az Állatkertben és azon túl” A cím második része azt sugallja, hogy esetleg általánosabb helyzetről van szó, pl. az ember a mai világban a civilizáció rabjává válik, amely viszont biztonságot ad neki. 3. „Tűszúrás” Valójában a feleség nem is a muflonokról beszél, hanem saját helyzetéről a házasságban. Tehát a tűszúrás bizonyos viszonyokban „raboskodó” lények közérzetére tett maró megjegyzés. 4. „Látszólagos paradoxon” Paradoxon, hiszen a muflonok szerencsések, csak nem tudnak róla, és látszólagos, mivel a feleség ironikusan mondta, tehát tisztában van az állatok sanyarú helyzetével.

5 Lyuk a falon

6 Egy ezermester lyukat fűrészelt ki a deszkafalból, olyat, hogy a négy számozott, különös alakú tárgy átférjen rajta. A négy közül azonban csak kettőt tudott átbújtatni a kifűrészelt nyíláson. Melyik kettőt? Megoldás: A 2-es és a 4-es.

7 Egyforma négyzetek

8 A vízszintes és függőleges vonalakkal határolt négyzetek között van három olyan, amelyek rajza azonos. Melyek ezek? 1-h, 2-b, 3-g.

9 Fogalom válogatás

10 A számozott mondatok egy-egy fogalomnak - A magyar nyelv értelmező szótára szerinti - meghatározását adják, de magának a fogalomnak a megjelölése nélkül. A fogalmak megnevezései a meghatározások után - természetesen más sorrendben - egy-egy betűvel jelölve sorakoznak. A feladat az, hogy a megfelelő meghatározáshoz - minél gyorsabban - válaszd ki a megfelelő fogalmat, és annak betűjelét írd be füzetedbe. Figyeld meg jól a meghatározások felépítését, megfogalmazását, mert a későbbiekben neked is kell majd meghatározásokat írnod.

11 1. A _________ olyan, egy síkban ábrázolt végtelen görbe, amely egy pontból kiindulva, folytonosan a pont körül halad, és adott szabály szerint tőle állandóan távolodik. A - csukló F - tulkok B - salak G - ciklon C - lösz H - csigavonal D - tülkök J - ciklus E - koksz K- tőzeg

12 Gyufa

13 Vegyél el 3 gyufaszálat úgy, hogy 7 négyzet maradjon!

14 Hiányzó láncszem

15 Az analógia utolsó, negyedik eleme hiányzik
Az analógia utolsó, negyedik eleme hiányzik. A pedagógus felolvassa az analógiákat (az utolsó elem nélkül), a gyerekek pedig a füzetükbe leírják a hiányzó láncszemet. Majd ellenőrizzük, hogy helyes-e a megoldás és közösen megbeszélik az analógia típusát. Természetesen a gyerekek saját fogalmazásukban írják le a szabályt.

16 az energiaszerzés forrása
autó benzin tehén az energiaszerzés forrása

17 Időgép

18 Képzeljétek el, hogy felfedezték az időgépet, és lehetőségünk van a jövőbe utazni.
Három korba látogatunk: a száz év utáni, az ezer év utáni és az egymillió év utáni világban. Ezzel kapcsolatban néhány kérdést olvashattok, gondolkozzatok el rajta, hogy a jövőben mi változhat, milyen új dolgok keletkeznek, mi fog eltűnni, mi marad ugyanolyan, mint most. A kérdésekre adott válaszokat meg kell indokolni. Fontos, hogy az egyes jövőbeli korszakok képe elüssön egymástól, érvényesüljön az eltelt idő, ezenkívül következetesen kell folytatni a korábbi víziókat. A kérdésekre adott mindhárom válasznak értelmes, összefüggő és időrendileg is megfelelő egészet kell alkotnia, ez a gyakorlat helyes megoldásának alapvető kritériuma.

19 „Mivel utaznak az emberek?”
Példa: „Mivel utaznak az emberek?” Száz év múlva: a fő közlekedési eszköz a környezetet nem szennyező, olcsó, gyors villamosvasút lesz, amely minden településre elér; a hálózat egy része a föld alatt fut majd. Ezer év múlva: a vasút elveszti jelentőségét, mert mindenkinek lesz a lakásban egy Internetre csatlakoztatott számítógépe, amelynek segítségével érintkezhet a többi emberrel, elvégezheti munkáját és beszerezheti a szükséges dolgait; az emberek kizárólag kedvtelésből utazgatnak magánrepülőgépeiken a légi autópályákon. Egymillió év múlva: az utazni vágyó emberek a telesztrádát használják, ami egy pillanaton belül a világ tetszőleges pontjára juttatja őket a dematerialízáció segítségével.

20 Közmondások

21 A megjelenő közmondásokat próbáljuk megmagyarázni
A megjelenő közmondásokat próbáljuk megmagyarázni. Úgy kell elképzelni, mintha egy külföldinek magyaráznánk, aki nem tud magyarul. Miután megfejtettük a közmondás jelentését, keressünk rá a mindennapi életből példát (amely megfelel a közmondásnak) illetve ellenpéldát (ami pont ellentmond a közmondásnak)!

22 Magyarázat Példa Ellenpélda
Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Magyarázat Példa Ellenpélda

23 Mi ez?

24 A gyakorlat a tapasztalatainkból ismert tárgyak minél nagyobb számú definíciójának kitalálásán alapul. Az első megadott definíciók maguktól értetődőek. Az igazi gyakorlat akkor kezdődik, amikor elvont, gyakran rejtett tulajdonságokra támaszkodó definíciókat kezdünk alkotni.

25 a FA egy ... egy növényfajta egy talajszárító pumpa
egy szálloda költöző madarak részére egy ökológiai gyümölcsgyár egy felhőkarcoló a hangyák nézőpontjából egy lyukas esernyő a gyökér sziámi ikre egy napszivacs egy negatív tüdő (mert CO2 -t vesz fel és O2 - t bocsát ki, a tüdő pedig épp fordítva)

26 Mi volt a párja? 1 - 10

27 Az ábrákon két-két kép-pár látható
Az ábrákon két-két kép-pár látható. A résztvevők feladata az egymás mellett lévő tárgyak társítása. A pedagógusnak elöljáróban ismertetnie kell a helyes megjegyzés szabályait. Az első diakép feldolgozását közösen végzik. A többi diaképet, már önállóan dolgozzák fel a résztvevők. A kivetítés idejét képenként 30 másodperc körül határozzuk meg. Utasítás a kivetítésnél: „Rövidesen rajzos ábrákat láthattok. Minden egyes ábrán 4 tárgyat figyelhettek meg. Feladatotok az egymás mellett látható tárgyak társítása, azaz páralkotás lesz.” Az asszociációk legyenek színesek, viccesek és a lehető legmozgalmasabbak. A felidézésnél a pedagógus kb másodpercenként, megadja a pár egyik elemét (ez lehet egyszer a jobb oldali, másszor a bal oldali elem), a résztvevők, pedig füzetükbe beírják a pár másik tagját. Fontos, hogy a felidézésnél az elem-párok más sorrendben szerepeljenek, mint a bemutatásnál. A felidézés előtt az alábbi utasítást adjuk: „Most mindegyik párból felolvasok nektek egy elemet, a ti feladatotok az elem párjának lejegyzése lesz.”

28

29

30 Mondd ki, ha tudod!

31 A jó jojó, ha jó, a jó Jojó jó játékszere.

32 A mama papagája nem a papa papagája.

33 Pápajáték

34 Nézzük, hogyan is születet ez az új szó!
Először is az ember vesz egy összetett szót, például ezt: macskaszem. Aztán elő- és utótagra bontja: macska + szem. A következő lépés, hogy mindkét tagnak új párt keresünk, méghozzá úgy, hogy értelmes magyar szavak keletkezzenek. A macska mellé vegyük például a „játék” főnevet: macskajáték; Örkény István azonos című művéből ismert foglalatosság. Az utótaghoz, a „szem”-hez pedig a „pápa” szót ragasztjuk: pápaszem (a szemüveg régies elnevezése). Emeljük most ki a szemléletesség kedvéért az új elő- és utótagot: macska – játék pápa – szem Ha a két tagot egymás mellé állítjuk, máris itt a Pápajáték.

35 püspökdöfés püspök - ? döfés püspök - falat lila kenyér kegyelem döfés kegyelemkenyér

36 Rakd össze!

37 A feladat, hogy az összes szó felhasználásával alkossanak egy értelmes mondatot. Természetesen elkerülhetetlenek a szórendi változások, hiszen esetenként két vagy több tartalmilag ugyanolyan mondatot is lehet alkotni a kapott szavakból. A gyakorlat elvégzésének fokozatai: 1. Az állítmány(ok) azaz a személyraggal ellátott igék megkeresése. Ha egy állítmányt találunk, egyszerű mondattal van dolgunk, ha többet - összetett mondattal. 2. Az alany, azaz az alanyesetben álló főnév megkeresése. Az alany egyes esetekben lehet rejtett is, pl. Kirándulni mentünk volna az erdőbe. E esetben az alany a mi, ami rejtve maradt. 3. A fenti gondolatból kikövetkeztethető, hogy a következő lépés az esetleges tárgy, azaz a „t” raggal ellátott főnév megkeresése 4. A következő lépésben a különböző határozókat kell a fenti mondatba beilleszteni Ennél a lépésnél nagy hangsúlyt kap a logika, tudniillik egy szóhoz több jelzőt vagy határozót lehet illeszteni, ezek közül kell a legmegfelelőbbet kiválasztani. E lépés után nagyjából körvonalazódik a mondat. 5. Az utolsó lépésre a kisebb korrekció, azaz a kötőszavak, mutatószavak, mennyiség jelzők maradtak. Az összetett mondatok esetében először a részmondatokat kell megtalálnunk, utána következhet a szintézis. A gyakorlat ellenőrzésekor a résztvevők felolvassák mondataikat és nem egyértelmű esetekben közösen állapítják meg a helyes szórendet.

38 büszkén tornyán vár magas lobogott a középkori zászló királyi a
A középkori vár magas tornyán büszkén lobogott a királyi zászló.

39 Rajzold le!

40 A gyerekek feladata a rajz lehető legpontosabb ábrázolása (átmásolása) a füzetekbe, megőrizve az arányokat és a színeket.

41

42 Négy az egyben

43 A gyakorlat - a változattól függően - néhány rövid mondat elolvasásán/meghallgatásán alapul. A tanulók igyekeznek megjegyezni az egyes mondatok értelmét anélkül, hogy bármilyen jegyzetet készítenének. Ezután a vezető megjeleníti az egyveleg-mondatot, amelyikben egy kivételével az összes fenti mondatból szerepelnek szavak. A gyakorlat változatától függően a tanulók feladata: a) felidézni azoknak a mondatoknak tartalmát, amelyeknek alkotóelemei (szavai) szerepelnek az egyveleg-mondatban; b) felidézni annak a mondatnak a tartalmát, amelyikből egyetlen szó sem szerepelt az egyveleg­mondatban. A válaszokat a tanulók a füzetekbe jegyzik. A válaszok értékelésénél mindenekelőtt a mondatok értelmének visszaadására helyezzük a súlyt; ezeknek maximális mértékben közelíteniük kell az eredetihez.

44 Nem szerepel Próbáljuk felidézni annak a mondatnak a tartalmát, amelyikből egyetlen szó sem szerepelt az egyveleg­mondatban!

45 1. 1. A magyar csapat legyőzte Olaszország válogatottját.
2. Az égen színes szivárvány jelent meg. 3. A szerelő megjavította a csöpögő csapot. 4. Az utcán egy kormos kéményseprő biciklizett. 5. A lakásunkban két tévé van. A magyar szerelő a lakásunkban biciklizett. Az egyveleg-mondatban nem szerepel egy szó sem a 2. mondatból.

46 Súlyos kérdések

47 Az ábrákon, egy kétkarú mérlegen kell elhelyezni különböző tömegeket úgy, hogy a mérleg egyensúlyban maradjon. A felsős korosztálytól felfelé már megemlíthetjük, hogy itt a fordított arányosság alkalmazásáról van szó. A mérleg két oldalán a tömegek és távolságok szorzatösszegének meg kell egyeznie: ez az egyensúly feltétele.

48 2 x 3 = 1 x 6 6 = 6 1 2

49 SZÁMOK

50 A képeken szétszórva számokat látunk
A képeken szétszórva számokat látunk. A feladat: a számok sorrendbe állítása és a hiányzók megnevezése. A hiányzó számokat emlékezetben kell tartani, és a vetítő kikapcsolása után felidézni.

51 30 12 10 19 28 25 20 16 27 22 13 17 11 15 21 24 26 10-30, hiányzik: 14, 18, 23, 29.

52 Szóalkotás

53 rendőr állam forma rendőrállam államforma
Minden két szó közé olyan harmadik szót kell találnod, mely az elsőnek utótagjaként, a másodiknak pedig előtagjaként egy-egy - egymással sem miféle összefüggésben nem lévő - összetett szót képez. Mindenképpen összetett szavakat kell alkotnod, a megoldás nem lehet jelzős szerkezet vagy ragozott alak. Példa: rendőr állam forma rendőrállam államforma

54 család fa ág családfa faág

55 Zsákbamacska 1

56 Anélkül, hogy belenéznénk a zsákba, egymás után kihúzzuk az egereket.
Hányszor kell a zsákba nyúlni ahhoz, hogy teljes bizonyossággal húzzunk ki belőle A) egy ugyanolyan színű egérpárt? A: 3-szor


Letölteni ppt "Feladatgyűjtemény_2 Attitűd 21 Bt.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések