Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

INFORMATIKA Kovácsné Lakatos Szilvia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "INFORMATIKA Kovácsné Lakatos Szilvia."— Előadás másolata:

1 INFORMATIKA Kovácsné Lakatos Szilvia

2 A kommunikáció alapjai
„Ho antroposz eszti zoon politikon” – Arisztotelész „Ho antroposz eszti zoon politikon” Antroposz – ember Zoon – állat Politikon – polisz, társadalom „Az ember társadalomban élő állat” „Az ember társadalmi lény”

3 A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI
Gondolatot közölni valamilyen kóddal lehetséges. Ehhez ismerni és érteni kell a kódot. …---… …---… …---… Morze jelek: SOS SOS SOS Jelentése: „Save Our Spirits!” – „Mentsétek meg lelkeinket!”

4 A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI
KOMMUNIKÁCIÓ (– latin, communicatio = közlés, részesítés) Minden olyan folyamat, amelyben információátadás történik. Az információk rendszeres kicserélése emberek, gépek, vagy emberek és gépek között. Minden rendszer nélkülözhetetlen eleme. Pl az emberi társadalom is egy bonyolult rendszer, alapvető jellemzője a kommunikáció.

5 A KOMMUNIKÁCIÓ ÁLTALÁNOS MODELLJE
Claude Elwood Shannon 1948. ZAJOS KÖZLEMÉNY TORZÍTOTT HÍR ZAJFORRÁS HÍR KÖZLEMÉNY VEVŐ HÍRFORRÁS ADÓ CSATORNA CÍMZETT

6 KOMMUNIKÁCIÓ A kommunikáció alapvető feltétele:
A kódot az adó és a vevő is ismerje A kód legyen egyértelmű A zaj ne haladja meg a kód sikeres dekódolásához szükséges szintet.

7 KOMMUNIKÁCIÓ Az emberi kommunikáció funkciói:
Információs funkció (információ átadás) Motivációs funkció (a közlő valamilyen cselekvésre akarja rávenni a fogadót) Ellenőrzési funkció (a közlő visszajelzést vár, hogy az információ elérte-e a célját)

8 NYELV ÉS BESZÉD Kialakulása: több tízezer év alatt.
A hangok artikulációja (fonéma), szótaggá válása A fogalmakhoz hangsorok társultak - szavak (lexéma) Megjelentek a szerkezeti elemek (morféma) Ezek generációról generációra öröklődtek, gazdagodtak, az öröklődést emlékezetmegőrző eszközzel segítették. (memotechnikai eszközök) Egyéb információs kódrendszerek: zene, tűz, geometriai díszítés, rajz

9 ÍRÁS Képírás (piktográfia) Fogalomírás (ideográfia)
Szóírás (ilyen a mai kínai írásmód) Az írás fejlődését nyomon lehet követni az egyiptomi íráson: Hieroglif írás – szent véset, díszírás Hieratikus írás – szent papi írás, még hieroglifák, de egyszerűbbek a jelek Démotikus írás – népi írás, legegyszerűbb írás A 2-3. századtól a görög ABC-n alapuló betűírássá alakult a kopt írásban. A betűírás a legfejlettebb írásforma, mert a nyelv minden hangjának egy írásjel felel meg, így bármilyen szó egyértelműen azonosítható.

10 SZÁMÍRÁS Minden írásban különleges jeleket használtak a számok írására. A legegyszerűbb eszközök a számlálás rögzítésére szolgáló jelek voltak. Erre valamilyen felületen rovásokat használtak. Területenként és korszakonként különböző számrendszerek és számjelölési formák alakultak ki. Több helyen a 60-as számrendszert használták, de a 10-es számrendszer is elterjedt volt. Egyiptomban: képek Görögök: ABC betűi Rómaiak: Római számok (MDCLXVI) A mai számjegyek Indiából arab közvetítéssel érkeztek Európába.

11 A NYELV ÉS AZ ÍRÁS KAPCSOLATA
A nyelv egy kódrendszer, amivel gondolatokat mondhatunk ki, többé kevésbé egyértelműen. Az írás e kódrendszer továbbkódolása az információ továbbörökítésére. Ez egy új emlékezetmegőrző eszköz, aminek a technikai eszközei is folyamatosan fejlődnek. A folyamatban az is fontos tényező, hogy hányan ismerik a kódrendszert, és hányan férnek hozzá a csatornához.

12 NYOMTATÁS A 800-as évek, Kína: bélyegzőnyomtatás
1440-es évek: JOHANNES GUTTENBERG: fatáblás nyomtatással, szétszedhető fabetűkkel kísérletezett. Később fémből pontosabb és tartósabb betűket öntött. Legjelentősebb találmánya a betűöntőgép. A szövegtükör pontos illesztésére új módszere: a punktúra. A nyomtatott könyv elterjedése: ALDUS MANUTIUS újításai nyomán: kisebb méret, olvashatóbb, egyszerűbb betűtípus, ezért jóval olcsóbb. Új lendület: Reformáció: nagymennyiségű nyomtatott írás jelent meg.

13 NYOMTATÁS A következő 3 évszázadban a nyomtatás technikája feljődött:
új szedési eljárások Egyre több folyamatot gépesítettek, szabványosítottak Pl.: A nyomdászati mértékegység: Pont, ami 0,375 mm (A számítástechnikában a pont nagysága: 1 inch/72: 0,353 mm)

14 TELEKOMMUNIKÁCIÓ Az ősember módszere az információk távolra juttatására: fény, füst, dob – ezek térben korlátozottan hatékonyak Később: futárok – időben nagyon lassú A 19. század második felétől új igény kommunikációban: térben és időben minél messzebbre és gyorsabban eljuttatni az információt. 1837: Samuel Morse: TÁVÍRÓ – kódolt kommunikáció 1876 Alexander Graham Bell: TELEFON – kódolás nélküli információátvitel: 1970-ig rézkábel – analóg jelek, utána üvegszál – digitális hírközlés

15 TELEKOMMUNIKÁCIÓ 20. század elejétől új kommunikációs csatorna: RÁDIÓ, ami az elektromágneses hullámokkal történő adatátvitelen alapszik HANGRÖGZÍTÉS, Edison találmánya a FONOGRÁF, majd 1940-es évektől a mágneses hangrögzítés terjedt el. 1895: Lumiere testvérek: MOZGÓKÉP Új kommunikációs csatorna: TV – a mozgóképek és hangok elektromágneses átvitelén alapszik 2950-es évektől: INTELLIGENS SZÁMÍTÓGÉPEK 1970-es évek: ŰRTÁVKÖZLÉS Napjainkban: számítógépek szerepe a telekommunikációban

16 INFORMÁCIÓ Az információ: az egymásra ható objektumok kommunikációjának objektív tartalma. Egyszerűbben: a kommunikáció objektív tartalma. Mértékegysége: bit A legkisebb jelkészlettel dolgozó kételemű ABC-ben egy jel kiválasztásával létrejön az információ.

17 DIGITÁLIS KÓD A kódolás számjegyes módját digitális kódnak nevezzük. Ez különböző számrendszerekben történhet. Leggyakrabban használt számrendszerek: Decimális (tizes) Hexadecimális (tizenhatos) Bináris (kettes)


Letölteni ppt "INFORMATIKA Kovácsné Lakatos Szilvia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések