Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A civil társadalom szerepe az egyenlő bánásmód.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A civil társadalom szerepe az egyenlő bánásmód."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A civil társadalom szerepe az egyenlő bánásmód érvényesítésében - Az érdekérvényesítés eszközei és fórumai - Az érdekérvényesítés eszközei és fórumai Dr. Gregor Katalin Dr. Gregor Katalin EBH, Jogi Főosztályvezető helyettes EBH, Jogi Főosztályvezető helyettes „Civilekkel közösen” V. Workshop 2012. január 25. Szeged, IH Rendezvényközpont Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu 06 40 638 638 06 40 638 638

2 A szakszervezetek szerepe a hátrányos megkülönböztetés ellen Együttműködés, Együttműködés, „Házőrző kutya” szerepe, „Házőrző kutya” szerepe, Áldozatok támogatása, képviselete, Áldozatok támogatása, képviselete, Panaszkezelés, Panaszkezelés, Részvétel a peres eljárásokban az áldozat nevében, Részvétel a peres eljárásokban az áldozat nevében, Kollektív kereset Kollektív kereset Közös kereset, Közös kereset, Stratégiai peres ügyek, Stratégiai peres ügyek, Szituációtesztelés, Szituációtesztelés, Információk és párbeszéd Információk és párbeszéd

3 A társadalmi és érdekképviseleti szervezet fogalma 2012. február 1-től módosul az Ebktv. 3. § e) pontja 2012. február 1-től módosul az Ebktv. 3. § e) pontja „az az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti civil szervezet, amelynek alapszabályában, illetve alapító okiratában a szervezet céljai között a védett tulajdonság pontos meghatározásával körülírt emberi és állampolgári jogok védelme szerepel, valamint az adott nemzeti és etnikai kisebbség tekintetében a kisebbségi önkormányzat, továbbá a munkavállalók anyagi, szociális és kulturális, valamint élet- és munkakörülményeivel összefüggő ügyeiben a szakszervezet” „az az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti civil szervezet, amelynek alapszabályában, illetve alapító okiratában a szervezet céljai között a védett tulajdonság pontos meghatározásával körülírt emberi és állampolgári jogok védelme szerepel, valamint az adott nemzeti és etnikai kisebbség tekintetében a kisebbségi önkormányzat, továbbá a munkavállalók anyagi, szociális és kulturális, valamint élet- és munkakörülményeivel összefüggő ügyeiben a szakszervezet”

4 Az Ebktv. 18. § (2) bekezdése átkerül a 2004. évi CXL. törvénybe (Ket.) Az Ebktv. 18. § (2) bekezdése átkerül a 2004. évi CXL. törvénybe (Ket.) Az Ebktv. 20. § (2) bekezdése is a Ket.-be kerül. Az Ebktv. 20. § (2) bekezdése is a Ket.-be kerül. Ket.-beli helye: X/A. Fejezet 169/D. § Ket.-beli helye: X/A. Fejezet 169/D. §

5 Együttműködés Nem kormányzati szervekkel, Nem kormányzati szervekkel, Egyenlő bánásmód követelményének betarttatásáért létrehozott szervezetekkel (kormányzati vagy független szervezetek) Egyenlő bánásmód követelményének betarttatásáért létrehozott szervezetekkel (kormányzati vagy független szervezetek) Más szakszervezetekkel Más szakszervezetekkel Módja: Módja: Nem csak a saját területen kell dolgozni, Nem csak a saját területen kell dolgozni, Nem csak hazai szinten, Nem csak hazai szinten,

6 „Házőrző kutya” szerepe Nemzeti jogrendszer figyelemmel kísérése annak érdekében, hogy az megfelel-e bizonyos jogi okmányoknak (pl. ENSZ, Európa Tanács, Európai Unió) Nemzeti jogrendszer figyelemmel kísérése annak érdekében, hogy az megfelel-e bizonyos jogi okmányoknak (pl. ENSZ, Európa Tanács, Európai Unió) Jelentések, árnyékjelentések készítése nemzetközi testületek részére Jelentések, árnyékjelentések készítése nemzetközi testületek részére

7 Panaszkezelés - a folyamatban lévő hátrányos megkülönböztetés tudatosítása az áldozatokban és a potenciális áldozatokban, - a folyamatban lévő hátrányos megkülönböztetés tudatosítása az áldozatokban és a potenciális áldozatokban, - panaszok fogadása, azok továbbítása a megfelelő fórumhoz, - panaszok fogadása, azok továbbítása a megfelelő fórumhoz, - jogi segítségnyújtás az áldozatoknak, - jogi segítségnyújtás az áldozatoknak, - jogi felvilágosítás nyújtása, választási lehetőségek ismertetése, - jogi felvilágosítás nyújtása, választási lehetőségek ismertetése, - peres képviselet vagy peren kívüli rendezésben történő közreműködés - peres képviselet vagy peren kívüli rendezésben történő közreműködés Kérdés: van-e minderre megfelelő forrás, tudás, szakértelem Kérdés: van-e minderre megfelelő forrás, tudás, szakértelem

8 Nemzetközi szabályozás, gyakorlat 2000/43 IRÁNYELV 7. CIKKELY (2) BEKEZDÉSE 2000/43 IRÁNYELV 7. CIKKELY (2) BEKEZDÉSE 2000/78 IRÁNYELV 9. CIKKELY (2) BEKEZDÉSE 2000/78 IRÁNYELV 9. CIKKELY (2) BEKEZDÉSE Elismert-e a szakszervezetek jogállása, vannak-e korlátozások? Elismert-e a szakszervezetek jogállása, vannak-e korlátozások? ESETJOG szerepe abban, hogy a különböző jogi fogalmak megfelelő értelmet nyerjenek, és megállapításra kerüljenek bizonyos szabványos elemek ESETJOG szerepe abban, hogy a különböző jogi fogalmak megfelelő értelmet nyerjenek, és megállapításra kerüljenek bizonyos szabványos elemek Szlovákia: a diszkrimináció áldozatait jogi személyek (nem kormányzati szervezetek is) képviselhetik, Szlovákia: a diszkrimináció áldozatait jogi személyek (nem kormányzati szervezetek is) képviselhetik, Olaszország: faji vagy etnikai alapú megkülönböztetések esetén a szakminisztérium által összeállított listán szereplő nem kormányzati szervezetek, szakszervezetek felléphetnek a panaszos nevében vagy támogatójaként Olaszország: faji vagy etnikai alapú megkülönböztetések esetén a szakminisztérium által összeállított listán szereplő nem kormányzati szervezetek, szakszervezetek felléphetnek a panaszos nevében vagy támogatójaként Cseh Köztársaság: a hát5rányos megkülönböztetés elleni küzdelem része a szakszervezet/civil szervezet tevékenységének Cseh Köztársaság: a hát5rányos megkülönböztetés elleni küzdelem része a szakszervezet/civil szervezet tevékenységének Ciprus: a fenti kritérium szerepeljen a szervezet alapszabályában, alapító okiratában Ciprus: a fenti kritérium szerepeljen a szervezet alapszabályában, alapító okiratában

9 Kollektív kereset Előnye: egyetlen áldozatnak sem kell a bíróság elé állnia, a bizonyítási eljárás nem az adott személy által elszenvedett jogsértésre fókuszál Előnye: egyetlen áldozatnak sem kell a bíróság elé állnia, a bizonyítási eljárás nem az adott személy által elszenvedett jogsértésre fókuszál A jogorvoslat szintjén eltérés az egyéni keresetektől, a rendszerszinten ható szankciók a megfelelőek A jogorvoslat szintjén eltérés az egyéni keresetektől, a rendszerszinten ható szankciók a megfelelőek A benyújtás feltétele, hogy az egyenlő bánásmód elvének megsértése olyan jellemzőkön alapuljon, amelyek alapvetően jellemzik az adott személyt, és a jogsértés személyek nagyobb csoportját érinti, amely nem határozható meg pontosan A benyújtás feltétele, hogy az egyenlő bánásmód elvének megsértése olyan jellemzőkön alapuljon, amelyek alapvetően jellemzik az adott személyt, és a jogsértés személyek nagyobb csoportját érinti, amely nem határozható meg pontosan

10 Közös kereset Egyedi felpereseknek kell a bíróság elé állnia, Egyedi felpereseknek kell a bíróság elé állnia, Bizonyítaniuk kell, hogy diszkrimináció áldozatai, Bizonyítaniuk kell, hogy diszkrimináció áldozatai, Elsődlegesen az USA jogrendszerére jellemző Elsődlegesen az USA jogrendszerére jellemző EU-ban: csak kevés helyen lehet ezzel a jogi eszközzel élni (Szlovákia, Ausztria) EU-ban: csak kevés helyen lehet ezzel a jogi eszközzel élni (Szlovákia, Ausztria)

11 Stratégiai pereskedés Lényege: a bíróság rendszerének használata a széles társadalmi változás elérésének céljából Lényege: a bíróság rendszerének használata a széles társadalmi változás elérésének céljából A per olyan hatással bírjon, amelynek célja a konkrét ügyön való túlmutatás A per olyan hatással bírjon, amelynek célja a konkrét ügyön való túlmutatás A hangsúly magán a jogon, a nyilvános politika reformján van, A hangsúly magán a jogon, a nyilvános politika reformján van, A konkrét ügyfél (felperes) érdeke általában háttérbe szorul, A konkrét ügyfél (felperes) érdeke általában háttérbe szorul, KÖZHASZNÚ PERES ÜGYEK (polgári jogok, személyiségi jogok, esélyegyenlőség, véleménynyilvánítás szabadsága) KÖZHASZNÚ PERES ÜGYEK (polgári jogok, személyiségi jogok, esélyegyenlőség, véleménynyilvánítás szabadsága) Fontos: megindítása előtt a szakszervezet tekintse át saját célkitűzéseit, prioritásait, mit akar elérni a perrel (pl. precedens teremtése, jogértelmezés, meglévő jogszabályok alkalmasságának próbára tevése, valamely politikai cél elérése stb.) Fontos: megindítása előtt a szakszervezet tekintse át saját célkitűzéseit, prioritásait, mit akar elérni a perrel (pl. precedens teremtése, jogértelmezés, meglévő jogszabályok alkalmasságának próbára tevése, valamely politikai cél elérése stb.) Figyelem: a stratégiai peres ügyek még akkor is a kormány elszámoltathatóságát hirdetik, ha a per kimenetele nem hozza a konkrét eredményeket, továbbá Figyelem: a stratégiai peres ügyek még akkor is a kormány elszámoltathatóságát hirdetik, ha a per kimenetele nem hozza a konkrét eredményeket, továbbá Hozzájárulhatnak az egyes ügyek széles nyilvánosság számára történő ismertté tételéhez, az adott csoport támogatásához Hozzájárulhatnak az egyes ügyek széles nyilvánosság számára történő ismertté tételéhez, az adott csoport támogatásához

12 Szituációs tesztelés A módszerrel bizonyíték szerezhető a hátrányos megkülönböztetés megtörténtéről, A módszerrel bizonyíték szerezhető a hátrányos megkülönböztetés megtörténtéről, Olyan helyzetet kell kialakítani, amelyben kiderül, hogy adott személy részéről megvalósul-e a diszkrimináció Olyan helyzetet kell kialakítani, amelyben kiderül, hogy adott személy részéről megvalósul-e a diszkrimináció Célja: olyan gyakorlatok feltárása, amelyből megállapítható, hogy egy adott jellemzővel rendelkező személy kedvezőbb megítélés alá esik-e, mint az ilyen jellemzővel nem rendelkező személy Célja: olyan gyakorlatok feltárása, amelyből megállapítható, hogy egy adott jellemzővel rendelkező személy kedvezőbb megítélés alá esik-e, mint az ilyen jellemzővel nem rendelkező személy A helyzetek legyenek összevethetők A helyzetek legyenek összevethetők Alkalmazása csak néhány tagállamra jellemző: Magyarország, Franciaország, Belgium Alkalmazása csak néhány tagállamra jellemző: Magyarország, Franciaország, Belgium Hollandia, Svédország: ha alkalmazzák, a bíróságok elfogadják, mint bizonyítékot, annak ellenére, hogy nincs nevesítve a jogszabályokban Hollandia, Svédország: ha alkalmazzák, a bíróságok elfogadják, mint bizonyítékot, annak ellenére, hogy nincs nevesítve a jogszabályokban Hátránya: adatbázis kell az alkalmas tesztszemélyekről, amelyek betanítása költségvonzattal jár, és időigényes, mert az ismeretek szinten tartása érdekében a képzéseiket időnként meg kell ismételni Hátránya: adatbázis kell az alkalmas tesztszemélyekről, amelyek betanítása költségvonzattal jár, és időigényes, mert az ismeretek szinten tartása érdekében a képzéseiket időnként meg kell ismételni

13 Információ és párbeszéd Nem egyértelműen rendelkeznek erről az irányelvek Nem egyértelműen rendelkeznek erről az irányelvek Egyes kormányok úgy értelmezik, hogy nem is kell ezen rendelkezéseket átültetni a nemzeti jogba Egyes kormányok úgy értelmezik, hogy nem is kell ezen rendelkezéseket átültetni a nemzeti jogba Kérdés: a szakszervetek eredményes szerepet töltenek-e be a munkahelyi gyakorlatok nyomon követésében? Kérdés: a szakszervetek eredményes szerepet töltenek-e be a munkahelyi gyakorlatok nyomon követésében? Eredményesen vesznek-e részt a kollektív szerződéskötés folyamatában, vagy csak aláírják a munkáltatói oldal javaslatait, elképzeléseit? Eredményesen vesznek-e részt a kollektív szerződéskötés folyamatában, vagy csak aláírják a munkáltatói oldal javaslatait, elképzeléseit? Tesznek-e lépéseket magatartáskódexek elkészítésére? Tesznek-e lépéseket magatartáskódexek elkészítésére? Végeznek-e kutatásokat? Végeznek-e kutatásokat? Kicserélik-e egymással a jó gyakorlatokat? Kicserélik-e egymással a jó gyakorlatokat?

14 Információk terjesztése 2000/43/EK irányelv 10. cikke, 2000/78/EK irányelv 12. cikke 2000/43/EK irányelv 10. cikke, 2000/78/EK irányelv 12. cikke Nincs rá forrás, az esélyegyenlőségi szervek szerepe korlátozott Nincs rá forrás, az esélyegyenlőségi szervek szerepe korlátozott Egyes tagállamokban (Lengyelország, Portugália, Málta) jogszabály írja elő a munkáltatóknak, hogy tájékoztassák munkavállalóikat az esélyegyenlőséggel és a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos jogszabályokról Egyes tagállamokban (Lengyelország, Portugália, Málta) jogszabály írja elő a munkáltatóknak, hogy tájékoztassák munkavállalóikat az esélyegyenlőséggel és a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos jogszabályokról

15 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK www.egyenlobanasmod.hu www.egyenlobanasmod.hu www.egyenlobanasmod.hu Telefon:+361-336-7843 Telefon:+361-336-7843 Fax: +361-336-7445 Fax: +361-336-7445 E-mail:ebh@ebh.gov.hu E-mail:ebh@ebh.gov.hu 1024 Budapest, Margit krt.85. VII.emelet 1024 Budapest, Margit krt.85. VII.emelet Budapest 1539. Pf.:672. Budapest 1539. Pf.:672.

16 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


Letölteni ppt "TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A civil társadalom szerepe az egyenlő bánásmód."

Hasonló előadás


Google Hirdetések