Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalkozások környezete Dr. Nagy Henrietta, egyetemi adjunktus SZIE GTK RGVI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalkozások környezete Dr. Nagy Henrietta, egyetemi adjunktus SZIE GTK RGVI."— Előadás másolata:

1 Vállalkozások környezete Dr. Nagy Henrietta, egyetemi adjunktus SZIE GTK RGVI

2 A vállalkozások és környezetük kapcsolata  Mint minden gazdasági rendszer, környezetével szerves egységet alkot, elválaszthatatlan attól  A környezet fogalmába tág értelemben minden beletartozik, ami a vállalat határain kívül van  Aktív/tényleges környezet: a teljes környezet azon része, amely lényeges, meghatározó hatást gyakorolhat a vállalkozásra  DE! a vállalkozás nem minden környezeti hatásra reagál (nem éri el a reagálási küszöböt, ill. képes szelektálni a hatások között)  Vertikális-horizontális környezeti kapcsolatok

3 Vállalatok környezete  Nemzetközi  Nemzetgazdasági  Regionális  Közvetlen, helyi

4 Vállalkozási környezet  Gazdasági-piaci környezet  Társadalmi-politikai környezet  Természeti-technológiai környezet

5 Mikroökonómiai alapok

6 A mikroökonómia szereplői  Háztartás  Vállalat  Állam, kormányzat  Külföld

7 A háztartások gazdasági funkciói  A megtermelt javak végső fogyasztói  Jövedelemösszpontosító és jövedelem-felhasználó szerep  A gazdaság munkaerőbázisát adják  Jövedelmük egy részét megtakarítják, így bizonyos  Hitelkínálatot hoznak létre  Vagyonuk a nemzeti vagyon része (lakás, telek, tartós fogyasztási cikkek)  Elsősorban saját szükségletre termelő és szolgáltató tevékenységet végeznek  Kiegészítő kisegítő jellegű árutermelő tevékenységük is van (pl. mezőgazdasági kistermelés) A háztartás a fogyasztás gazdasági, szervezeti egysége.

8 Vállalkozás fogalma  Peter Drucker: maximálisan igyekszik kihasználni a lehetőségeit  Schumpeter: újszerűen kombinálja a piac elemeit, a termelési tényezőket, azaz valami újat csinál  Robert Hisrich: valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata. Ebben a folyamatban a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot azért, hogy a folyamat végén elnyerje az anyagi és személyes megelégedettséget nyújtó elismerést.

9 Az üzleti szervezetek, vállalatok, vállalkozások tevékenységének jellemzői  Önállóság, a gazdaság egyéb szereplőitől való gazdasági elkülönültség  Profitérdekeltség, vagyis hogy bevételei hosszútávon haladják meg a kiadásait  Kockázatvállalás, hogy erőforrásait a profitszerzés érdekében mobilizálja, de a profit előre nem garantált, fennáll a kudarc lehetősége is  Eredményességét a valóságos piac minősíti Az üzleti szervezetek a termelés szervezeti alapegységei.

10 Az állam gazdasági funkciói  Gazdasági hatékonyság elősegítése  A makrogazdasági egyensúly és stabilitás biztosítása  Társadalmi igazságosság és méltányosság

11 Termelési tényezők  Természeti tényezők  Munka-munkaerő  Tőkejavak  Vállalkozó  Információ

12 Alapfogalmak Jövedelem Költség (állandó, változó) Árbevétel Profit Gazdasági hatékonyság ………….

13 Piacok alapvető formái  Szabadversenyes piac (sok termelő, vevők száma is korlátlan, szabad be- és kilépés, többnyire homogén termékek, ár külső adottság, információ szabad)  Monopol piac (egyetlen vállalat, termék nem helyettesíthető, más vállalat nem képes belépni, nincs versenytárs, az árat a vállalat szabja meg, a vállalat birtokolja az összes információt)  Oligopol piac (néhány vállalat adja a piac jelentős hányadát, kölcsönösen függnek egymástól, korlátozott mértékben képesek befolyásolni az árat)pl. légitársaság, olajtársaság, autóipar, elektronikai ipar stb.

14 Vállalkozások csoportosítása 1.Tulajdonforma és jövedelemszerzési arány szerint 2.Tulajdonosi szerkezet szerint 3.Méret szerint 4.Földrajzi kiterjedés szerint 5.Gazdasági életben betöltött szerepkör szerint

15 Vállalkozások indítása I. 1.Mivel foglalkozzon az induló vállalkozás? -Olyan területen dolgozzon, amit szeret -Legyen jobb, illetve más -Legyen egy szűk piac szakértője -Legyen tekintettel a franchise lehetőségekre -Különböztesse meg magát versenytársaitól -Maradjon visszaút is

16 Vállalkozások indítása II. 2. Stratégiai tervezés (piaci, szervezeti, pénzügyi működés koncepciója) 3. A megfelelő jogi forma megválasztása 4. Ágazat elemzése, piaci szereplők értékelése → üzleti terv készítése 5. Pénzügyi terv 6. Esetleges pótlólagos tőkebevonási terv 7. Operatív megvalósítási terv, marketing, kereskedelem, K+F

17 Üzleti terv

18 Kinek készíthetünk üzleti tervet?  A vállalat tulajdonosai/saját magunk számára (beszámoló a tevékenységről, ill. indítás előtt)  Üzleti partnerek számára  Új befektetők megnyerése  Pénzintézetek számára (hitelfelvételkor)

19 Az üzleti terv főbb részei 1.Bevezető oldal (adatok) 2.Összefoglalás 3.Ágazati elemzés (piaci verseny, versenytársak, új piaci belépők) 4.A vállalkozás leírása (története, alapításának körülményei) 5.Termelési terv (termékek, szolgáltatások leírása, helyettesítő termékek) 6.Marketing terv (célpiacok leírása, mérete, növekedési üteme, vevők jellemzői) 7.Szervezeti terv (szervezeti struktúra, beszállítói háttér) 8.Kockázatelemzés 9.Pénzügyi terv (bevételi terv, költség- és ráfordítási terv, eredményterv, megtérülési terv, pénzügyi mutatók és elemzésük, befektetések és megtérülésük, pénzügyi ellenőrzés szempontjai) 10.Függelék

20 Vállalkozási formák jellemzői

21 Vállalkozási formák  Egyéni vállalkozás  Közkereseti és betéti társaság  Korlátolt felelősségű társaság  Szövetkezet  Részvénytársaság  Közhasznú társaság

22 Vállalkozásformák általános jellemzői  Minél bonyolultabb a felépítése, annál nagyobb a mérete  Többféle forma → leginkább alkalmazkodjon a tevékenységhez és a vállalkozás céljához  Egyre feljebb haladva a formák egyre személytelenebbek (a vállalkozás tulajdonosa egyre inkább eltávolodik a tevékenységet ténylegesen végző(k)től  Ahogyan a szervezet bonyolódik, úgy válik egyre nehezebbé, bürokratikusabbá és költségesebbé a működése DE! minél bonyolultabb, annál komolyabb felelősségi szabályok vonatkoznak azokra, akik az irányításban alapvető jogokkal bírnak

23 Egyéni vállalkozás -Legegyszerűbb az alapítása -1 tag (külföldi is lehet, de csak az Európai Térségből származó) -Egy személy csak egy igazolványt kaphat -Okmányiroda adja ki az igazolványt (10.000 Ft illeték és 2.200 Ft az erkölcsi bizonyítvány), az igazolvány kiadása 30 napon belül történik -Bankszámlával rendelkezni kell -Bizonyos tevékenység csak megfelelő képesítéssel vagy hatósági engedéllyel végezhető -A vállalkozó a kötelezettségekért teljes vagyonával, korlátlanul felel -Lehet alkalmazottja -Nem jogi személy -Nem kell külön bejelentkezni a TB-hez, APEH-hoz -Átalakulhat egyszemélyes kft-vé vagy rt-vé

24 Közkereseti és betéti társaság -Személyegyesítő jellegű formák (2 vagy több tag együttműködése társasági szerződés alapján) -Nincs minimum alaptőke -Cégbírósági bejegyzés és közzététel -Kkt. tagjai korlátlan és egyetemleges felelősség mellett végzik üzletszerű tevékenységüket -Bt. nem jogi személy -Beltag teljes vagyonával felel (kültag is, ha a neve szerepel a Bt. nevében) -Kültag csak a bevitt vagyon erejéig -Megszűnés jogutódlással (átalakulás) vagy jogutód nélkül (ha a tagok száma 1-re csökken vagy ha minden beltag vagy kültag kiválik)

25 Korlátolt felelősségű társaság -Tőkeegyesítő jellegű -A tagok törzsbetéttel járulnak a törzstőkéhez (minimum 100.000 Ft, összesen 500.000 Ft) -Csak zártkörű alapítás -Vagyonarányos szavazás -Korlátozott felelősség -Cégbírósági bejegyzés, közzététel -Jogi személy -Bankszámlával rendelkezni kell

26 Szövetkezet -Nyitott tagság (természetes és jogi személyek) -1 tag – 1 szavazat -Minden tag köteles részjegyet jegyezni (minimum 100.000 Ft) -Nincs alapító tőkeminimum -Minimum 7 fővel alapítható -Felelősség korlátozott -Rugalmas tőkeemelés -Nemcsak kizárólag profitszerzésre irányuló gazdasági tevékenység

27 Kft.Szövetkezet Minimális alapítótőke3 millió Ftnincs 1 tag minimális hozzájárulása 100.000 Ft Minimális taglétszám1 fő5 fő Szavazati arányVagyonarányos szavazás 1 tag – 1 szavazat Tőkeemelés lehetőségeBonyolult, hosszadalmas Egyszerűbb, rugalmas FelelősségKorlátozott AlapításCsak zártkörűenNyitott tagság Tevékenység céljaProfitszerzésNem kizárólag profitszerzés, egyéb szociális jellegű tevékenység Tagok jogait és vagyonrészesedést testesíti meg Üzletrész

28 A szövetkezés alapelvei  Szövetkezeti önsegélyezés (hasonló vagy azonos gazdasági helyzetben lévők tömörülése, egymásért való kezességvállalás)  Önigazgatás (belső demokrácia, nincs külső befolyás)  Önmagával érvényesített felelősség (a tagok maguk felelősek, külső szervezetek felé képviselet)

29 A szövetkezés lényegét kifejező elvek 1.) identitás elve 2.) önkéntesség 3.) nyitott tagság 4.) áttekinthetőség 5.) egymásra épülő szervezetek és szövetségek létrehozása

30 Részvénytársaság  Előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a Rt.-vel szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki  Az Rt. kötelezettségeiért a részvényes nem felel  Zárt körben vagy nyilvánosan alapítható  Működési formája lehet: zártkörű vagy nyilvános

31 Folyt.  Nyilvánosan működik az az Rt., amely részvényei részben vagy egészben nyilvánosan kerülnek forgalomba hozatalra, vagy amelynek részvényeit a nem nyilvános forgalomba hozatalt követően nyilvános értékesítésre ajánlották fel, ill. a szabályozott piacra bevezették  Zártkörűen működik az az Rt., amelynek részvényei nem kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra, vagy amelynek nyilvánosan forgalomba hozott részvényeit nyilvános ajánlattétel útján már nem értékesítik, ill. azokat a szabályozott piacról kivezették

32 Részvény  Tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír  Szabadon átruházható, ha a törvény eltérően nem rendelkezik  A nyomdai úton előállított részvény átruházása a hátoldalára vagy a részvényhez csatolt lapra írt teljes vagy üres forgatmány útján történik  Névértéktől függő mértékű szavazati jogot testesít meg

33 Részvényfajták  Törzsrészvény (2-5 kivételével az összes részvény)  Elsőbbségi részvény  Dolgozói részvény (teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatottak számára, ingyenesen vagy kedvezményes áron; az alaptőke felemelésével egyidejűleg, max. a felemelt tőke 15%-áig lehet forgalomba hozni)  Kamatozó részvény (az alaptőke 10%-áig hozható forgalomba, előre meghatározott kamatra jogosít, emellett a részvényhez fűződő valamennyi jog megilleti pl. osztalékhoz való jog)  Visszaváltható részvény (az alaptőke 10%-áig)

34 Zártkörűen működő részvénytársaság  Az Rt. által kibocsátott törzsrészvények névértéke összegének mindenkor meg kell haladnia az Rt. alaptőkéjének felét  Az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy az Rt. valamennyi részvényét átveszik  Alaptőke min. 20 millió Ft  Legfőbb szerve a közgyűlés  Ügyvezető szerve az igazgatóság (min. 3, max. 11 természetes személy)

35 Nyilvánosan működő részvénytársaság  Részvényei kizárólag dematerizált módon állíthatók elő  Nyilvános eljárással, részvényjegyzés útján alapítható  A részvényjegyző köteles az által jegyzett összeg legalább 10%-t az alapítók által megjelölt módon a jegyzéssel egyidejűleg befizetni  Nem bocsáthat ki elsőbbségi részvényt vezető tisztségviselő vagy felügyelő bizottsági tag kijelölésére és elővásárlási jogra

36 Folyt.  Szavazatelsőbbséget biztosító részvények csak az egyszerű többséget igénylő kérdésekben biztosítanak elsőbbségi jogot. A minősített többséget igénylő kérdésekben a szavazatelsőbbségi részvények a többi részvényekkel azonos módon, névértéküknek megfelelő szavazatot testesítenek meg  Igazgatóság és felügyelő bizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács működhet (min. 5, max. 11 természetes személy)

37 Kooperációs társaság, az egyesülés  A tagok gazdálkodása eredményességének előmozdítására és gazdasági tevékenységük összehangolására, szakmai érdekeik képviseletére alapított jogi személy  Saját nyereségre nem törekszik  Vagyonát meghaladó tartozásaiért a tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek  Működési költségeit a tagok viselik  A tagok ellenszolgáltatás nélkül jogosultak az egyesülés által nyújtott szolgáltatások igénybevételére  Az adózott eredmény felosztása – ha a TSZ eltérően nem rendelkezik – a vagyoni hozzájárulás arányában történik

38 Folyt.  Legfőbb szerve a taggyűlés  Az összehangoló és érdek-képviseleti tevékenység körében minden tagnak 1 szavazata van  A kiegészítő gazdálkodási tevékenység körében a szavazati jog mértékét a vagyoni hozzájárulás arányában kell megállapítani  Ügyvezetését és képviseletét az igazgató látja el  Bárki beléphet

39 Közhasznú társaságra vonatkozó szabályok  2007. július 1-je után nem alapítható  2007. július 1-jén bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló közhasznú társaság 2009. június 30-ig a közhasznú társaságokra irányadó szabályok szerint működhet tovább  2007. július 1-jét követő 2 éven belül TSZ módosításával -nonprofit Kft.-ként, -más nonprofit társaságként működhet tovább; -vagy jogutód nélkül megszűnhet

40 Közhasznú társaság -Közhasznúságot a bíróság dönti el -Közhasznúság lehetséges területei: gyógyítás, betegségmegelőzés, bűnmegelőzés, oktatás, kutatás, családsegítés stb. -Jogi személy -Nonprofit szervezet, de folytathat üzletszerű tevékenységet is -Minimum 3 millió Ft alaptőke -Évente közhasznú jelentést kell készíteni

41 Vállalkozások statisztikai jellemzői

42 Működő (és regisztrált) gazdasági szervezetek száma Kis- és középvállalat Mikrov.Kisv.Közép.KKV összesenNagyv.Összesen 0 fős és ismeretlen létsz. 1-9 fő 2003604 643243 08624 7735 752878 2541 440879 694 68,70%27,60%2,80%0,70%99,80%0,20%100% 832 181255 72131 7705 7721 125 4441 4451 126 889 2004623 603264 88630 0718 030926 5901 468928 058 67,20%28,50%3,20%0,90%99,80%0,20%100% 851 387278 89135 6778 0531 174 0081 4721 175 480 2005607 524275 01131 4628 143922 1401 431923 571 65,80%29,80%3,40%0,90%99,90%0,10%100% 867 121295 36535 7548 1511 206 3911 4401 207 831

43 A működő vállalkozások ágazat szerinti megoszlása 2001-2005-ig Ágazat20012002200320042005 Mezőgazdaság4,65,254,83,5 Feldolgozóipar13,212,210,610,312,1 Építőipar8,68,78,58,48,2 Kereskedelem31,729,827,826,227,6 Vendéglátás55,65,75,33,9 Szállítás6,86,55,95,73,5 Pénzügyi szolgáltatás 0,31,41,82,30,9 Ingatlan21,32124,526,131,3 Oktatás0,41,41,51,81,5 Egészségügy1,62,3 2,63,1 Egyéb szolg.6,45,86,16,54,3 Összesen:100%

44 Az 1000 lakosra jutó működő vállalkozások száma (a nemzeti átlag %-ban) Régiók19942002 Közép-Magyarország136,5140,7 Közép-Dunántúl96,993,4 Nyugat-Dunántúl93,898,7 Dél-Dunántúl112,590,2 Észak-Magyarország63,570,4 Észak-Alföld68,875,5 Dél-Alföld90,684,8

45 199519972001 januárjában induló vállalkozások közül 2001. szeptemberében fennmaradt, % Magyarország325296

46 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vállalkozások környezete Dr. Nagy Henrietta, egyetemi adjunktus SZIE GTK RGVI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések