Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

©Lukács A Saját tőke vizsgálata Jegyzett tőke Jegyzett tőke Egyezőség a Cégbírósági bejegyzéssel (szerződésminta: Egyezőség a Cégbírósági bejegyzéssel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "©Lukács A Saját tőke vizsgálata Jegyzett tőke Jegyzett tőke Egyezőség a Cégbírósági bejegyzéssel (szerződésminta: Egyezőség a Cégbírósági bejegyzéssel."— Előadás másolata:

1 ©Lukács A Saját tőke vizsgálata Jegyzett tőke Jegyzett tőke Egyezőség a Cégbírósági bejegyzéssel (szerződésminta: Egyezőség a Cégbírósági bejegyzéssel (szerződésminta: 1 mó -15 munkanap – 90 napon belül beszámoló: nem kell, ha tevékenységét 1 mó -15 munkanap – 90 napon belül beszámoló: nem kell, ha tevékenységét megkezdte, fordulónapig bejegyezték) megkezdte, fordulónapig bejegyezték) Tulajdonosi szerkezet és következményei (cég, természetes személy, külföldi, szavazat, osztalék, részvényutalvány, ideiglenes részvény, törzs (50%), elsőbbségi, dolgozói (15%), kamatozó, visszaváltható (10%)) Minimum és összetétel vizsgálat ( 0,5-5-20 MFt, Ft, deviza, apport: áfa, szja) A nem pénzbeli vagyoni hozzájáruláskor ellenőriznie kellnem kell ellenőrizni  fizika létezését,  forgalomképességét,  műszaki állapotát,  működőképességét,  jövőbeni hasznosságát  a könyvvizsgáló függetlenségét  az rt.-n kívüli bevitel értékét  az alulértékelés adóvonzatát

2 4.Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 4.Jegyzett tőke 3.Pénzeszközök 20 000 4) 20 000 Cégbírósági bejegyzés 5 000 1) 5 000 Pénzbeli hozzájárulás I. 1/3.Eszközök 10 000 2) 10 000 Nem pénzbeli hozzájárulás (apport) 5/6/7. Költségek 500 3) 500 Alapítás költségei E. 5 000 E. Cégalapítás (könyvelés az előtársaságban) ©Lukács Előtársasági beszámoló egy oszlopos!!! Ha túlfizetés lenne Ázsió - TT Elengedi – RB (illeték!) Visszakéri - ERLK (devizás is forintos)

3 ©Lukács Megnevezés Egyszemé- lyes kft. N e m e g y s z e m é l y e s kft.nyrt.zrt. Jegyzett tőke 500 000 20 000 000 5 000 000 - pénzbeli hozzájárulás - pénzbeli hozzájárulás 300 000 - apport - apport200 000 1 250 000 A bejegyzési kérelem Cégbírósághoz történő benyújtásáig az alapítóknak a társaság rendelkezésére kell bocsátania: Pénzbefizetés 3 000 000 3 000 000 Apport átadás 8 000 000 8 000 000 Cégalapítás 300 000 min. 100 000 100%-ot 200 000 200 000 150 000 0 8 000 000 12 000 000 3 750 000 937 500 1 250 000 500 000 – 200 000 300 000 * 50% 200 000 < 500 000 * 50% 3 000 000/25% 3 750 000 * 25% 1 250 000 = 5 000 000 * 25% 500 000 – 300 000

4 KRITIKUS SAJÁT TŐKE ÉRTÉKEK Ha két éven át az ST  minimális JT (Ha ez a 2. év beszámo- lójának elfogadását követő 3. hónap után is fennáll, akkor 60 napon belül át kell alakulnia, vagy meg kell szűnnie. Fővárosi itélőtábla) Ha két éven át az ST  minimális JT (Ha ez a 2. év beszámo- lójának elfogadását követő 3. hónap után is fennáll, akkor 60 napon belül át kell alakulnia, vagy meg kell szűnnie. Fővárosi itélőtábla) ST  JT/2 (kft.)ST  JT/2 (kft.) ST  2/3*JT vagy ST < minimális JT (rt.) Ha ez tudomásá- ra jut az ügyvezetőnek (igazgatóságnak), akkor a taggyűlést (közgyűlést) haladékta- lanul (8 napon belül) össze kell hívni a szükséges intézkedések 3 hónapon belül történő megtétele, végrehajtása végett: fizetésképtelenség, hitelezői érdekvédelem ST  2/3*JT vagy ST < minimális JT (rt.) Ha ez tudomásá- ra jut az ügyvezetőnek (igazgatóságnak), akkor a taggyűlést (közgyűlést) haladékta- lanul (8 napon belül) össze kell hívni a szükséges intézkedések 3 hónapon belül történő megtétele, végrehajtása végett: fizetésképtelenség, hitelezői érdekvédelem a) pótbefizetés (forintban, árfolyamkockázat bevállalása nélkül) a) pótbefizetés (forintban, árfolyamkockázat bevállalása nélkül) b) tőkeemelés ázsióval b) tőkeemelés ázsióval c) tőkeleszállítás tőketartalékba, eredménytartalékba c) tőkeleszállítás tőketartalékba, eredménytartalékba (rt. esetében ez kötelező, ha az ST<2/3*JT a közgyűlést követő 3. hónap (rt. esetében ez kötelező, ha az ST<2/3*JT a közgyűlést követő 3. hónap után is változatlanul fennáll) után is változatlanul fennáll) d) más társasággá történő átalakulás d) más társasággá történő átalakulás e) jogutód nélküli megszüntetés e) jogutód nélküli megszüntetés f) a befektetett eszközök meghatározott körének piaci f) a befektetett eszközök meghatározott körének piaci értékre történő felértékelése értékre történő felértékelése ©Lukács

5 TŐKEEMELÉS módjai Pénzzel és/vagy apporttal Külső forrás a régi vagy új befektetőtől. Kötelezettségből is lehet jegyzett tőke! Új részvények az nyrt.-nél csak pénzért hozható forgalomba és névérték fölötti kibocsátásnál a jegyzéskor ki is kell fizetni. Jegyzett tőkén felüli vagyon terhére belső forrásból, ha biztosított a tőkeemelés fedezete (TT, ET, LT) Tőkeemelést követően is az ST ≥ JT! (A fedezett meglétét 6 hónapnál nem régebbi beszámolóval vagy közbenső mérleggel kell igazolni.) Nem jár szja-val és maradnak a korábbi tulajdoni arányok. Dolgozói részvény forgalomba hozatalával Ingyenesnél és kedvezményesnél. Fedezetigazolás szükséges! ©Lukács Feltételes alaptőke emelés átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával

6 TŐKEEMELÉS FELTÉTELEI  Csak akkor, ha már nincs tartozás a Jegyzett tőkére (ha valamennyi korábbi vagyoni hozzájárulást már teljesítették).  Adómentes; fedezet vizsgálat  Az új törzsbetét legkisebb összege nem lehet kisebb 100 eFt-nál és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak 100 eFt-nál és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak kell lennie. kell lennie. Következményei  Ha a fordulónapig nem jegyzik be a tőkeemelést, akkor a Jegyzett, de … egyenlegét át kell vezetni a Rövid a Jegyzett, de … egyenlegét át kell vezetni a Rövid lejáratú kötelezettségek közé. lejáratú kötelezettségek közé.  Osztalékra a tulajdonos csak a teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult. ©Lukács

7 4.Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 4.Jegyzett tőke 2. Anyagok 33 000 2) 33 000 Nem pénzbeli hozzájárulás (apport) ©Lukács 4.Tőketartalék 4.Eredménytartalék 4.Lekötött tartalék 30 000 E. 20 000 33 000 3 000 20 000 E. 20 000 3a) Cgb. bej. 4b) Cgb. bej. 4a) Feloldás 1) Lekötés 3b) Ázsió Egy 50 000 eFt-os tőkeemelés könyvelése, amelyből 20 000 eFt meglévő eredménytartalékból 30 000 eFt anyagapport 10% ázsióval

8 Nem szállítható le a minimumok alá, kivéve a feltételes tőkeleszállítást, amikor egyidejűleg a jegyzett tőke felemelésről is döntöttek. Nem szállítható le a minimumok alá, kivéve a feltételes tőkeleszállítást, amikor egyidejűleg a jegyzett tőke felemelésről is döntöttek. ©Lukács Pl. Jegyzett tőke 20 mFt, Eredménytartalék – 5 mFt, feltételes tőkeleszállítás 5mFt + tőkeemelés 5 mFt feltételes tőkeleszállítás 5mFt + tőkeemelés 5 mFt Válasz: 20% helyett 25%-os lesz a tulajdoni arány! Válasz: 20% helyett 25%-os lesz a tulajdoni arány! Jegyzett tőke változásának bizonylatai : létesítő okirat, módosítása, közgyűlési határozat, pénzbefizetés igazolása. Dátuma: cégbejegyzés, határozat kelte, pénzeszköz átvétele Nyomdai úton előállított részvények esetén a tőkeleszállítás lehetséges módjai: részvénycsere, lebélyegzés vagy a részvények számának csökkentése. Tőkeleszállítás menete: közgyűlési határozat, 2*30 napos közzététel, bejegyzés, kifizetés (vagy elengedés), tájékoztatás Tőkeleszállítás

9 VISSZAVÁSÁROLT TULAJDONI RÉSZESEDÉS NÉVÉRTÉKEN Jegyzett tőkén felüli vagyonból vásárolhatja vissza, ha nem egyszemélyes és csak azokat, amelyek teljes összegét már befizették, teljesítették. Jegyzett tőkén felüli vagyonból vásárolhatja vissza, ha nem egyszemélyes és csak azokat, amelyek teljes összegét már befizették, teljesítették. -kft.-nél nincs sem mennyiségi, sem időkorlát (1 éven belül és túl is elidegenítheti, bevonhatja) ©Lukács Vizsgálandó, hogy van-e rá fedezet (6 hónapon belüli adatok) Vizsgálandó, hogy van-e rá fedezet (6 hónapon belüli adatok) -rt.-nél nincs maximum (3 éven belül el kell idegeníteni, ha átalakulással, bírósági eljárással, 1 évig ha nem törvényesen jutott hozzá) Jegyzett tőke 500 Tőketartalék 300 Eredménytartalék - 200 SAJÁT TŐKE 600 Van fedezet, de osztalékfizetésről sem határozhatna, ezért tilos! Lekötött tartalékkal jár! Nincs szavazati jog és osztalék. Lekötött tartalékkal jár! Nincs szavazati jog és osztalék.

10 ©Lukács Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Le nem járt, lejárt Le nem járt, lejárt Ázsió, ill. alapítói túlfizetések, ha … Ázsió, ill. alapítói túlfizetések, ha … Ázsiót is át kell vezetni, át nem adott apport Ázsiót is át kell vezetni, át nem adott apport Fordulónapig be nem jegyzett tőkeemelés átsorolása Fordulónapig be nem jegyzett tőkeemelés átsorolása Tőketartalék vizsgálata Tőketartalék vizsgálata Fel nem osztható szövetkezeti vagyon – LT Fel nem osztható szövetkezeti vagyon – LT Jogszabály alapján átvett – ha feltételhez kötött LT Jogszabály alapján átvett – ha feltételhez kötött LT Veszteség miatt negatív ET ellentételezésére felh. Veszteség miatt negatív ET ellentételezésére felh. Eredménytartalék vizsgálata Eredménytartalék vizsgálata Elhatárolt veszteségek vizsgálata (3+5 év, nincs sorrend) Elhatárolt veszteségek vizsgálata (3+5 év, nincs sorrend) Pótbefizetések leányvállalatokba Pótbefizetések leányvállalatokba Önellenőrzés, adóellenőrzés hatásai Önellenőrzés, adóellenőrzés hatásai Tárgyévi adózott eredmény kiegészítése osztalékra Tárgyévi adózott eredmény kiegészítése osztalékra SPECIÁLIS CÉGHELYZETEK: ÁTTÉRÉS, ÁTALAKULÁS SPECIÁLIS CÉGHELYZETEK: ÁTTÉRÉS, ÁTALAKULÁS

11 4. Kötelezettségek 4.Jegyzett tőke 2 000 4.Eredménytartalék 1 600 4. Tőketartalék 400 E. E. 10 000 E. 2 000 E. 8 000 4 000 ©Lukács Tőkekivonással együtt járó jegyzett tőke leszállítás az „A” Kft-ben Fizetett ellenérték: a) 4 000; b) 3 000; c) 5 000 3. Pénzeszközök a) 4 000 b1) 3 000 c1) 5 000 9.Rendkívüli bev. b2) 1 000c2) 1 000 8. Rendkívüli ráfordítás

12 4. Kötelezettségek 4.Jegyzett tőke 6 000 4.Eredménytartalék E. 6 000 4. Tőketartalék 400 E. E. 10 000 E. 2 000 6 000 1 200 ©Lukács 800 Tőkekivonás, ha az eredménytartalék negatív 0) 1)

13 Eredménytartalékból kell lekötni: a visszavásárolt saját részvények, üzletrészek, visszavált- ható részvények visszavásárlási (megszerzési) értéke a visszavásárolt saját részvények, üzletrészek, visszavált- ható részvények visszavásárlási (megszerzési) értéke átalakulás esetén a jogutódnál a vagyon felértékelése miatt még fizetendő társasági adó!!! átalakulás esetén a jogutódnál a vagyon felértékelése miatt még fizetendő társasági adó!!! az alapítás-átszervezés aktivált értékéből és a kísérleti fejlesztés aktivált értékéből a még le nem írt összeget, az alapítás-átszervezés aktivált értékéből és a kísérleti fejlesztés aktivált értékéből a még le nem írt összeget, a beruházási célú devizahitelek és devizakötvény- kibocsátások nem realizált, elhatárolt árfolyamvesztesége és az erre képzett egyéb céltartalék különbözete a beruházási célú devizahitelek és devizakötvény- kibocsátások nem realizált, elhatárolt árfolyamvesztesége és az erre képzett egyéb céltartalék különbözete saját elhatározás vagy külön jogszabály alapján lekötött eredménytartalék. Pl. tőkeemelés, kivonás, Fejlesztési tart. saját elhatározás vagy külön jogszabály alapján lekötött eredménytartalék. Pl. tőkeemelés, kivonás, Fejlesztési tart. ©Lukács a veszteség fedezetére fizetendő pótbefizetés a veszteség fedezetére fizetendő pótbefizetés Tőketartalékból kell lekötni: a fel nem osztható szövetkezeti vagyont, a feltételes tőke- tartalékot és a saját elhatározásból lekötést a fel nem osztható szövetkezeti vagyont, a feltételes tőke- tartalékot és a saját elhatározásból lekötést

14 ©Lukács Értékelési tartalék vizsgálata Értékelési tartalék vizsgálata 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Képzés köre, indokai, módszerei, időpontja Képzés köre, indokai, módszerei, időpontja Következetesség Következetesség Mérleg szerinti eredmény vizsgálata Mérleg szerinti eredmény vizsgálata Költség, ráfordítás, hozam számlák zárása Költség, ráfordítás, hozam számlák zárása Adóalapkorrekciók Adóalapkorrekciók Eredménytartalék igénybevétel Eredménytartalék igénybevétel Maximális osztalék Maximális osztalék Eredményre gyakorolt hatása nem lehet Eredményre gyakorolt hatása nem lehet (écs, eladás, kivezetés, osztalékfizetési alap számítás) (écs, eladás, kivezetés, osztalékfizetési alap számítás) Nyitás utáni rendező tételek 2. Valós értékelés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka

15 5.Költségnemek 59.Technikai számla 8.Eredményt terhelő adók 8.Ráfordítások E. 2) Költségnem számlák év végi átvezetése 3) Társasági adó elsz. 3.Pénzeszközök ©Lukács Mérleg szerinti eredmény elszámolása – összköltség eljárás 4.Társasági adó elsz. E. 1) Társasági adó előleg fizetések

16 8.Ráfordítások 4.Adózott eredmény E. 5.Aktivált saját teljesítmények 9.Bevételek E. Ráfordítások zárása Bevételek zárása E. AST-k zárása 4.Eredménytartalék4.Kötelezettségek 4.Mérleg szerinti eredmény Osztalékra igénybevétel E. Osztalék Nyereség Veszteség Nyitás után ©Lukács Mérleg szerinti eredmény elszámolása – összköltség eljárás

17 ©Lukács 6-os, 7-es számlák zárása – Forgalmi költség eljárás esetén 2.Befetlen termelés 8.Értékesítés közvetett ktgei 6.Költség- helyek 7.Költség- viselők 1.Tárgyie., Immat. 7.SEE,STK elsz. szla 6.Ktghely átvezetési szla 2a) 3) 2d) 1b) 2c) 1a) 8.Értékesítés közvetlen ktgei E. 1c) 2.Készt., félkészt. 2b)

18 1. Az osztalékfizetés forrása + Tárgy évi pozitív adózott eredmény - Tárgyévi negatív adózott eredmény + Korábbi években képződött pozitív eredménytartalék ©Lukács 2. Az osztalékfizetést követően Korrigált saját tőke Jegyzett tőke Korrigált saját tőke Jegyzett tőke Korrigált „saját tőke” tartalma Korrigált „saját tőke” tartalma Saját tőke (mérleg szerint) - Lekötött tartalék - Értékelési tartalék ≥ Osztalékfizetési korlát a saját tőke védelmében MO = AE + ET – JD + TT, de MO  (AE + ET) vagy MO = STOE – LT – ÉT, de MO  (AE + ET)

19 ©Lukács Osztalékfizetési korlát vizsgálata Megnevezés„A”„B”„C”„D”„E”„F”„G” Jegyzett tőke 50 00050 00050 00050 000 50 000 Jegyzett, de … 5 000 Tőketartalék 3 000 6 000 3 000 0 6 000 Eredménytartalék 1 000 0 – 8 000 15 000 4 000 Lekötött tartalék 10 000 Értékh. értékelési tartaléka 20 00020 0000 20 000 Tárgyévi adózott eredmény 6 000 9 000 12 000 0 – 3 000 – 6 000 Saját tőke osztalékfizetés előtt 85 000 90 000 62 000 90 000 79 000 82 000 79 000 Megnevezés„A”„B”„C”„D”„E”„F”„G” 1. Adózott eredmény (ha pozitív) 2. Adózott eredmény (ha negatív) 3. Eredménytartalék (ha pozitív) 4. Összes forrás 5. Eredménytartalék (ha negatív) 6. Jegyzett, de … (–) 7. Tőketartalék (+) 8. Összes forrás csökkentő 9.Kifizethető (4+8), ha a 8. negatív 6 000 - 1 000 7 000 - - 5 000 3 000 3 000 - 2 000 5 000 - 0 9 000 - - 5 000 6 000 6 000 0 9 000 12 000 - - - 8 000 - 5 000 3 000 3 000 -10 000 2 000 - 15 000 - - 5 000 0 0 10 000 - - 3 000 4 000 1 000 - - 5 000 3 000 3 000 - 2 000 0 - 3 000 4 000 4 000 1 000 - - 5 000 6 000 6 000 0 - 1 000 - - 6 000 4 000 - 2 000 - - 5 000 6 000 6 000 0 0

20 ©Lukács Konzultációs kérdések 1. Egy társaság tulajdonosai magánszemélyek. A társaság jegyzett tőkéjét szeretnék felemelni az eredménytartalék terhére. A társaság jegyzett tőkéje 800 eFt, mely az eredménytartalékból 7200 eFt-tal egészül ki az emelés során. Az szja tv. szerint ez az emelés nem számít bevételnek a magánszemély tagoknál. Kérdéseim a következők: a)A jegyzett tőke leszállítása esetén keletkezik-e árfolyamnyereség a tulajdonosoknál? Ha a megemelt 8 000 eFt-os tőkét 7 200 eFt-ra szállítják le, akkor a 800 eFt, mint eredetileg adózott jövedelemből betett tőke kivehető-e adómentesen, vagy csak a 800/8000 azaz 10%- a, mint "....a megszerzésre fordított értéknek a jegyzett tőke leszállításával arányos része..." (szja tv.68.§ (2) bekezdés) és a 90% után meg kell fizetni a személyi jövedelemadót? Nem lehet adómentesen kivonni a fenti esetben a tőkét, hanem csak arányosan, mert a tőkeleszállítás egységesen érinti a tagokat. Vagyis a 90% után a cégnek le kell vonnia az szja-t a magánszemélytől (és az eho-t is!).

21 ©Lukács Konzultációs kérdések 1.Kérdés b) Mely nyomtatványon kell megtenni az szja tv. 77/A § (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatást? A 08-as nyomtatványon. Egyébként az Szja tv. 77/A. § (4) bekezdésében én nem találtam külön adatszolgáltatási kötelezettséget. 77/A. § (4) A (3) bekezdés b) pontjában említett adófizetési kötelezettséget a következők szerint kell meghatározni: a) A magánszemély évenkénti bontásban meghatározza a (2) bekezdésben meghatározott jövedelem után az e törvény kifizetéskor hatályos 74. §-ának (1) bekezdése szerinti adót, majd az egyes adóévekre vonatkozóan megállapított összeg után meghatározza az adózás rendjéről szóló törvény szabályainak megfelelő alkalmazásával az adott adóévet követő év május 21. napjától a szerződés megszűnése napjáig felszámított késedelmi pótlékot. b) Az adó és a késedelmi pótlék együttes összegét meg kell szorozni a szerződésből nem teljesült időtartam egész hónapjainak száma és a 36 hónap két tizedesjegyre kiszámított hányadosával.

22 ©Lukács Konzultációs kérdések 1.Kérdés c) Kötelező-e a saját tőke könyvvizsgálata, ill. közbenső mérleg készítése és könyvvizsgálata tőkeemeléshez saját tőke terhére, ill. a jegyzett tőke leszállításakor? Közbenső mérleget kell készíteni az ST ≥ JT meglétének igazolása miatt: - osztalékelőleg kifizetésekor (39. § (4) bek.) - saját részvény, üzletrész visszavásárlásakor (39. § (5)) - jegyzett tőkén felüli saját tőke terhére történik a tőkeemelés (40. § (1) bek.) - dolgozói részvény, üzletrész kibocsátásakor (40. § (2)) A közbenső mérleget csak akkor kell könyvvizsgáltatni, ha kötelező a könyvvizsgálat (21. § (5) bek.)

23 ©Lukács Konzultációs kérdések 2. Fizethető-e osztalék devizában belföldi természetes vagy jogi személynek? 3. Kimutatható-e a tárgyévi mérlegben az a tőkeemelés, amelyről a közgyűlés 20X1. XII. 15-én határozott, de a Cégbíróság a tőkeemelést 20X2. I. 12-án jegyezte be. Igen. Alapvetően abban kell fizetni, amiben a tartozás fenn áll (Ptk. 231. §). De lehetséges bármilyen más megállapodás is (célszerű írásos, melyben még az átszámítási árfolyamot rögzítik). Csak a következő évben, a cégbírósági bejegyzéskor lehet elszámolni a tőkeemelést. A tőke felemelése, illetve leszállítása miatti jegyzett tőke-változást a cégjegyzékbe való bejegyzés alapján, a bejegyzés időpontjával kell a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni. (Szt. 35. § (4) bek.) (Ha a tőke- vagy eredménytartalékkal szemben történik a tőkeemelés, akkor az arról hozott határozat napján lekötött tartalékot is képezni kell.)

24 ©Lukács Konzultációs kérdések 4. Kötelezettségként kell-e kimutatni a leányvállalatunk veszteségének fedezetére megszavazott, de még át nem utalt pótbefizetést? 5. Lehet-e több pótbefizetést eszközölni, mint amennyi a keletkezett veszteség? A még ki nem fizetett pótbefizetés nem kötelezettség, hanem a döntés napján le kell kötni, azaz lekötött tartalék. Nem.

25 ©Lukács Konzultációs kérdések 6. Lehet-e önrevízióval fejlesztési tartalékot képezni, illetve a le nem könyvelt fejlesztési tartalékot önellenőrzés keretében korrigálni? A fejlesztési tartalék képzése lehetőség. Elmaradása visszafordíthatatlan, önrevízióval nem lehetséges. (Mint ahogy az adóbevallásban elmaradt veszteség- vagy árfolyamnyereség elhatárolást sem.) Ha a fejlesztési tartalék képzését nem könyvelték a lekötött tartalékba, akkor a társasági adó bevallásban jogtalanul állították be a fejlesztési tartalék- kedvezményt, és ezt kell korrigálni önrevízióval, nem pedig a beszámolót. (Ha azonban az adóellenőrzés növelné az adóalapot, és a cég a 25%-os maximálisan képezhető mellett döntött, akkor növelhető a fejlesztési tartalék az adózott eredmény 25%-áig.)

26 7. Megfelel-e a következetesség elvének és az Szt. előírásainak, ha a) a vállalkozás tulajdonát képező tíz ingatlanából csak az egyik esetében alkalmazza a piaci értékelést, és képez rá értékhelyesbítés értékelési tartalékát; b) nem értékeli fel minden évben a szóban forgó ingatlant; c) ugyanannyi értékhelyesbítés korrekciót számol el, mint amennyi a tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés; d) az ingatlan piaci értéke emelkedik ugyan, ennek ellenére egyik évről a másikra feloldja (megszünteti) az értékhelyesbítést és az értékelési tartalékot? Igen, ha nem egymás melletti, azonos értékű ingatlanokról van szó, hanem azok különböző helyen (településen) találhatók. Minden évben értékelni kell, de ha nem jelentős az eltérés, akkor nem kell módosítani az értékelési tartalékot. Ez nem lehet az értékelési tartalék számításának módszere. Bármikor abbahagyhatja a piaci értékelést.


Letölteni ppt "©Lukács A Saját tőke vizsgálata Jegyzett tőke Jegyzett tőke Egyezőség a Cégbírósági bejegyzéssel (szerződésminta: Egyezőség a Cégbírósági bejegyzéssel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések