Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Járműkereskedelem és a gazdasági versenyképesség erősödése Dr. Lakatosné dr. Novák Éva EU szakjogász.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Járműkereskedelem és a gazdasági versenyképesség erősödése Dr. Lakatosné dr. Novák Éva EU szakjogász."— Előadás másolata:

1 Járműkereskedelem és a gazdasági versenyképesség erősödése Dr. Lakatosné dr. Novák Éva EU szakjogász

2 Fenntartható közlekedés és jármű- kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások

3 Fenntartható közlekedés ösztönzése Fenntartható közlekedés és jármű- kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások Technikai-műszaki előírások Környezetvédelmi előírások Behozatali szabályozás Adók, díjak Gépjárműhasználattal kapcs. szabályozás Üzemanyagárbeli terhek Közlekedési hálózat

4 A magyar autópiac jellemzői Fenntartható közlekedés és jármű- kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások Európai szintű értékesítési hálózat Gépjármű-park átlagéletkora 800 márkakereskedés, kb 1100 szalon évente kb. 200-210 ezer új gépjármű értékesítése 30-35 ezer fő foglalkoztatása + kiegészítő tevékenység liberalizált piac Audi, Suzuki, Opel gyára Magyarországon

5 Az új járművek forgalmazásának jogi szabályozása Versenyjog Polgári jog Közösségi jog Büntető jog Pénzügyi jog Közigazgatási jog Közlekedési jog Fogyasztóvédelmi szabályok Fenntartható közlekedés és jármű- kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások

6 Áruforgalmazási lánc termelésfogyasztás forgalom Alanyi elkülönültség Fizikai elkülönültség Alanyi elkülönültség: → szerződések Fizikai elkülönültség: → anyagmozgatás → árutovábbítás → tárolás → jelölés, stb. Fenntartható közlekedés és jármű- kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások

7 Vertikális struktúra Importőr Direkt értékesítésIndirekt értékesítés Fogyasztó Közvetítő Márkakereskedő Gyártó Gyártói szint Regionális/Nemzeti forgalmazói szint (nagykereskedő) Forgalmazó (kereskedő) Fogyasztó Fenntartható közlekedés és jármű- kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások

8 Jogalanyok közti kapcsolat 1. Gyártó/importőr - márkakereskedő Polgári jog – kereskedelmi jog Keretszerződés  felek közti kapcs. tartás  technikai-műszaki előírások  megjelenésbeli előírások, stb. Szelektív értékesítési rendszer Exkluzív értékesítési rendszer Fenntartható közlekedés és jármű- kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások K e r e s k e d ő k i v á l a s z t á s a E l a d á s i t e v é k e n y s é g S z é k h e l y i k l a u z u l a e l t ö r l é s e K i z á r ó l a g o s é r t é k e s í t é s i t e r ü l e t v a g y ü g y f é l k ö r E l a d á s i t e v é k e n y s é g

9 Értékesítési standardok Fenntartható közlekedés és jármű- kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások

10 Jogalanyok közti kapcsolat 2. Márkakereskedő - fogyasztó Adásvételi szerződés Tulajdonszerzés Vételár megfizetése - Saját megtakarítás - Kölcsönszerződés adós adásvétel eladó (márkakereskedő) vevő (fogyasztó) kölcsönadó kölcsön megbízás Fenntartható közlekedés és jármű- kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások

11 Jogalanyok közti kapcsolat 2. Márkakereskedő - fogyasztó Adásvételi szerződésLízingszerződés Tulajdonszerzés nincs 1. Pénzügyi lízing  Birtokba és használatba adás  Lejáratkor vételi jog lízingbevevő adásvétel Vevő / lízingbeadó (lízingcég) lízing eladó (márkakereskedő) 2. Operatív lízing  Birtokba és használatba adás  Tulajdonszerzés nincs Fenntartható közlekedés és jármű- kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások

12 Jogalanyok közti kapcsolat 2. Márkakereskedő - fogyasztó Kiszervezés/outsourcing Adásvételi szerződésLízingszerződés Tulajdonszerzés nincs Tulajdonszerzés nincs Professzionális flottakezelés Szolgáltatások Fenntartható közlekedés és jármű- kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások

13 Jogalanyok közti kapcsolat 2. Márkakereskedő - fogyasztó Kiszervezés/outsourcing Adásvételi szerződésLízingszerződés Bérlet Tulajdonszerzés Vételár megfizetése Tulajdonszerzés nincs Tulajdonszerzés nincs Tulajdonszerzés nincs Fenntartható közlekedés és jármű- kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások

14 A versenyjog kialakulása XIX. század szabadversenyes kapitalizmus során társadalmi igazságtalanságok, gazdasági válságok állami-jogi beavatkozás szükségessége gazdasági verseny joga Fenntartható közlekedés és jármű- kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások

15 Versenyjogi szabályozás 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról A versenyt korlátozó megállapodások egyes csoportjainak mentesítéséről szóló kormányrendeletek Pl. Biztosítási megállapodások Kutatási és fejlesztési megállapodások Vertikális megállapodások Gépjármű-forgalmazási és szerviz megállapodások  A Bizottság 1400/2002/EK rendelete  Római Szerződés, 1/2003/EK rendelet  A Bizottság 2790/99/EK rendelete Fenntartható közlekedés és jármű- kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások

16 1. Minél több szereplő vegyen részt a gazdasági életben, lehetőleg azonos „súlycsoportban” versenyezzenek (gazdasági szerkezet védelme) A versenyjog funkciói 2. A versenyjog tiltja a tisztességtelen piaci magatartásokat, versenyt (piacvédelem) 3. A versenydöntő mértékben a fogyasztók megnyeréséért folyik, velük szemben fokozottabban elvárható a korrekt és tisztességes üzleti magatartás (fogyasztóvédelem) / tárgya  kartelltilalom  gazd. erőfölénnyel visszaélés tilalma  fúziókontroll  tisztességtelen verseny tilalma  fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma Fenntartható közlekedés és jármű- kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások

17 1. A gazdasági szerkezet védelme A gazdasági verseny joga  kartelltilalom Tilos a vállalkozások között minden olyan megállapodás és összehangolt magatartás, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki. Például: o árkartell (vételi vagy eladási árak) o egyéb üzleti feltételek meghatározása o az előállítás, a forgalmazás, a műszaki fejlesztés, a befektetések korlátozása, ellenőrzése o a beszerzési források, az értékesítési lehetőségek, s általában a piac felosztása o a piacra lépés akadályozása Fenntartható közlekedés és jármű- kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások

18 1. A gazdasági szerkezet védelme A gazdasági verseny joga  kartelltilalom kartell vertikális kartell horizontális kartell 19/2004. (II. 13). Korm. rendelet  nagyobb gazd. függetlenség a márkakereskedőknek  választás a szelektív és az exkluzív értékesítési rendszer között  több márka értékesítése  gépj. értékesítés és szerviz különvá- lasztása  műszaki információk liberalizálása 1400/2002/EK rendelet Fenntartható közlekedés és jármű- kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások

19 1. A gazdasági szerkezet védelme A gazdasági verseny joga Például: o tisztességtelen ár megállapítása o indokolatlan előnyök vagy hátrányos feltételek elfogadásának kikényszerítése o a termelés, a forgalmazás, a műszaki fejlesztés fogyasztók kárára történő visszafogása o a szerződéstől, üzleti kapcsolattól való indokolatlan elzárkózás o a másik fél döntéseinek tisztességtelen befolyásolása o áruvisszatartás o árukapcsolás o egyes üzletfelek indokolatlan hátrányos megkülönböztetése o dömpingár alkalmazásával piacról kiszorítás vagy piacra jutás akadályozása  gazd. erőfölénnyel visszaélés tilalma A törvény tiltja a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést. Fenntartható közlekedés és jármű- kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások

20 2. Piacvédelem A gazdasági verseny joga  a tisztességtelen verseny tilalma Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően – folytatni. Például: o hírnévrontás, hitelrontás o üzleti titok tisztességtelen módon való megszerzése, felhasználása, annak jogosulatlanul mással közlése, nyilvánosságra hozatala o bojkott-felhívás o utánzás o licitálás, versenyeztetés tisztaságának megsértése Fenntartható közlekedés és jármű- kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások

21 3. Fogyasztók versenyjogi védelme A gazdasági verseny joga  Tilos a fogyasztók megtévesztése A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma  Tilos a fogyasztók vásárlási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek alkalmazása Fenntartható közlekedés és jármű- kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások

22 1. Polgári jogi védelem A fogyasztók védelme  Termékfelelősség  Fogyasztó, fogyasztói szerződés Ptk-beli szabályozása  Szavatosság (kellékszavatosság, jogszavatosság)  Jótállás 151/2003. (IX. 22. Korm. rend. a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 2. Közjogi védelem Szabványok, műszaki és minőségi előírások, egyes termékek forgalomba hozatalának előzetes engedélyeztetése, állami-közigazgatási felügyeleti szervek 3. Versenyjogi védelem 4. Civil társadalmi érdekvédelmi szervek Fenntartható közlekedés és jármű- kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások

23 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Járműkereskedelem és a gazdasági versenyképesség erősödése Dr. Lakatosné dr. Novák Éva EU szakjogász."

Hasonló előadás


Google Hirdetések