Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Belső Piaci Információs Rendszer - IMI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Belső Piaci Információs Rendszer - IMI"— Előadás másolata:

1 Belső Piaci Információs Rendszer - IMI
Hatóságok közötti együttműködés az Európai Unióban – a Belső Piaci Információs Rendszer elmélete és gyakorlata Békés Megyei Kormányhivatal jegyzői értekezlete Budapest, május 3. péntek

2 Belső Piaci Információs Rendszer - IMI
Mit takar a Belső Piaci Információs Rendszer? Mi az az IMI? Az IMI jogszabályi háttere, alkalmazási köre, struktúrája A szolgáltatási modul - a szolgáltatások szabad áramlása, a szolgáltatási irányelv, mint az IMI szolgáltatási moduljának jogalapja A szolgáltatási modul gyakorlata – a jegyzői tevékenység szempontjából relevanciával bíró kérdések Kérdések

3 I. Belső Piaci Információs Rendszer -IMI
Nemzetközi jogsegély – viszonossági alap A Belső Piaci Információs Rendszer (IMI) az Európai Bizottság által üzemeltetett internetalapú felület, központosított kommunikációs mechanizmus, amelynek célja a határon átnyúló információcsere és kölcsönös segítségnyújtás egyszerűsítése

4 II. Jogszabályi háttér 1024/2012/EU rendelet – IMI rendelet – december 4-én lépett hatályba – közvetlenül hatályos és alkalmazandó Klasszikus értelemben vett átültetésre nincs szükség, azonban bizonyos jogszabályok módosítása folyik a technikai adaptáció érdekében (az IMI-ben szereplő hatóságok feladat- és hatáskörét, illetve egyéb, az IMI-rendszer gyakorlati alkalmazásához szükséges – az IMI rendeletben nem szabályozott – kérdéseket rögzít.) szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvényt (Szolgtv.) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. törvényt (Etv.) Hatályát veszti a Belső Piaci Információs Rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek a szabályairól szóló 342/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről 341/2009. (XII. 30.) Korm. Rendelet – helyette egy kormányrendelet lesz.

5 II. Az IMI alkalmazási köre
Szolgáltatási irányelv Szakképesítések elismeréséről szóló irányelv Munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv SOLVIT - on-line problémamegoldó hálózat, melyben a tagállamok közösen dolgoznak a belső piaci jogszabályok helytelen hatósági alkalmazásából fakadó problémák pragmatikus megoldásán Pillanatnyilag: Eurókészpénz szállításáról szóló irányelv Betegjogokról szóló irányelv Szolgáltatási irányelv és az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvvel kapcsolatos értesítések illetve bejelentések intézése További kiterjesztése folyik:

6 II. Az IMI struktúrája NIMIC – nemzeti IMI koordinátor – Külügyminisztérium DIMIC – delegált IMI koordinátor - Minisztériumok (különböző ágazatokért felelősek – 10 különböző ágazat) Kormányhivatalokért felelős DIMIC – Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Dr. Horváth Tamás – Illetékes hatóságok – pl. Kormányhivatalok

7 III. A szolgáltatási modul – szolgáltatások szabad áramlása
Egységes belső piac áruk, szolgáltatások, személyek, tőke szabad áramlása Elsődleges jog: EUMSZ 56. cikk – szolgáltatásnyújtás szabadsága Másodlagos jog: belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv Magyarországon átültette: a évi LXXVI. Törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

8 III. A szolgáltatási modul – a szolgáltatási irányelv, Szolgtv.
Ipari jellegű tevékenység Kereskedelmi jellegű tevékenység Kézműipari jellegű tevékenység Szabadfoglalkozásúként végzett tevékenység Szolgáltatás: általános érdekű nem gazdasági szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások, hírközlési szolgáltatások, közlekedési szolgáltatások , egészségügyi szolgáltatások, szerencsejátékok, közhatalom gyakorlásához kapcsolódó szolgáltatások stb. Szolgáltatási irányelv negatív hatály (példálózó)

9 III. A szolgáltatási modul – a szolgáltatási irányelv, Szolgtv.
A szolgáltatási irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatások az EU GDP-nek a 70%-át lefedi. – a jó kommunikáció elengedhetetlen Kereskedelmi szolgáltatások Szabályozott szakmák Építőipari szolgáltatások Üzleti szolgáltatások (tanácsadás stb.) Turizmus, szálláshely szolgáltatás Éttermi szolgáltatások, catering Oktatás, tréningek Ingatlan szolgáltatások Milyen szolgáltatások fordulhatnak elő?

10 III. A szolgáltatási modul – igazgatási együttműködési kötelezettség
Szolgáltatási irányelv VI. fejezet – hatékony kommunikáció érdekében igazgatási együttműködési kötelezettség a tagállamok egymásnak kölcsönös segítséget nyújtanak, és a hatékony együttműködés érdekében intézkedéseket hoznak a szolgáltatók és az általuk nyújtott szolgáltatások felügyeletének biztosítására 1. A szolgáltatási irányelv hatálya alá eső szolgáltatás 2. A szolgáltatásnyújtó valamely EU illetve EGT államban letelepedett (3. államok tekintetében nincs ilyen jellegű kötelezettség)

11 VI. A szolgáltatási modul gyakorlata
Szolgáltatási modul Kereskedelemi Szolgáltatáso-kért felelős DIMIC NGM Pénzügye-kért felelős DIMIC Munkaügyi és Fogyasztóvédelmi DIMIC Építésügyért és Polgári Védelemért felelős DIMIC BM Hálózati Iparágakért felelős DIMIC NFM Oktatási Kulturális és Szociális Ügyekért felelős DIMIC EMMI Egészség-ügyért felelős DIMIC Mezőgazdasági és Környezetvédelmi DIMIC VM Közigazgatási és Igazság-ügyi DIMIC KIM Kormányhivatalokért felelős DIMIC Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Magyar Mérnöki Kamara Magyar Energia Hivatal EMMI Kulturális Ügyfélszolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal OKTVF Magyar Ügyvédi Kamara 20 kormányhivatal Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Számviteli és Szakképzési Főosztály Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Magyar Építész Kamara Országos Atomenergia Hivatal Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ÁNTSZ Pest/ Közép-Magyarország Magyar Állatorvosi Kamara Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Könyvvizsgálói Kamara NFSZ Foglalkoztatási Hivatal Budapesti Építész Kamara Nemzeti Közlekedési Hatóság GYEMSZI VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Magyar Szabadalmi Kamara (PSZÁF – független) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs nonprofit Kht. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Országos Kémiai Biztonsági Intézet Földmérési és Távértékelési Intézet KIM Céginformációs Szolgálat BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Közbeszerzési Tanács NEFMI ESZTT Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal Közigazgatási és Elektronikus Szolgáltatások Központi Hivatala ORFK (Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság – független ) Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Személy, Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara

12 IV. A szolgáltatási modul gyakorlata
Szálláshely szolgáltatás Tartós szálláshasználati szolgáltatás Fürdőhely üzemeltetés Telephelyszolgáltatás Kereskedelmin szolgáltatás (vásár stb.) Egyebek A jegyzőket érintő tevékenységi körök Mivel kapcsolatban érkezhet kérdés az IMI-ben:

13 IV. A szolgáltatási modul gyakorlata
Kérdés jellege – jogosult –e az adott szolgáltatásnyújtó az Ön tagállamában az adott szolgáltatás nyújtására? Kérdéssor mely a rendszerben kiválasztható Szabad szöveg is megadható Az IMI honlapján elérhető oktató anyagok/használati utasítás: Önmagyarázó rendszer Anyanyelven elérhető minden – IMI-n belül fordítóprogram

14 IV. A szolgáltatási modul gyakorlata
Az IMI-nek köszönhetően a kommunikáció lényegesen könnyebbé vált, mert saját nyelvünkön tehetünk fel kérdéseket, a többi hatóság felhasználói pedig saját nyelvükön olvashatják a kérést. Az együttműködés sokkal szorosabb, mint korábban volt.  Dr. Zsigmond András Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal  Az IMI műszaki kivitelezése nagyon jó, a rendszert a felhasználók ösztönösen rendkívül könnyen tudják kezelni. A honlapon elérhető oktatóanyagok és egyéb dokumentumok a személyes részvételen alapuló képzéssel együtt megfelelő mértékben elősegítik az IMI megismerését.  Egy németországi IMI-felhasználó Nekem nagyon tetszik a rendszer, leginkább maga a rendszer adta lehetőségek érdekelnek. Azt mondanom sem kell, hogy minden egyes információcsere azzal a jó érzéssel tölt el, hogy egy bizonyos ügyben a rendszeren keresztül Európával tudunk kommunikálni. Jó lenne, ha a jövőben egyre fokozottabban előtérbe kerülne az IMI, és megszaporodnának az intenzívebb és aktív megkeresések.  Katalin Kelemen Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

15 V. Kérdések

16 dr. Szabó Márta, marta.szabo@mfa.gov.hu
Köszönöm a figyelmet! dr. Szabó Márta, Külügyminisztérium 1027, Bem rakpart 47.


Letölteni ppt "Belső Piaci Információs Rendszer - IMI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések