Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mező Andrea MI-ÉRTÜNK Egyesület Békéscsaba, szeptember 6.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mező Andrea MI-ÉRTÜNK Egyesület Békéscsaba, szeptember 6."— Előadás másolata:

1 Mező Andrea MI-ÉRTÜNK Egyesület Békéscsaba, 2011. szeptember 6.
Fiatalkorú szenvedélybetegek ellátása alacsonyküszöbű szolgáltatás keretében Mező Andrea MI-ÉRTÜNK Egyesület Békéscsaba, szeptember 6.

2 MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület
Missziónk: A drogfogyasztás megelőzése és a veszélyeztetettek és érintettek segítése. Víziónk: Azt szeretnénk, hogy minél kevesebben használjanak drogokat, aki kábítószert fogyaszt, minél kevésbé veszélyes szereket, minél ritkábban használjon, minél kevésbé veszélyes fogyasztási módokkal használja a kábítószert.

3 Alacsonyküszöbű ellátás
Nem támasztunk magas elvárásokat a hozzánk fordulók felé A szolgáltatás: - önkéntes - anonim - ingyenes Nem elvárás a szermentesség, de végső cél lehet.

4 Ártalomcsökkentés Szerhasználat okozta ártalmak csökkentése:
- fertőző betegségek kialakulásának megakadályozása (tű- és fecskendőcsere, gumióvszer szolgáltatás) - drogosok által elkövetett bűncselekmények számának csökkentése Azon fogyasztók elérése, akik nem kerülnek intézményrendszerek látókörébe

5 Alacsonyküszöbű tevékenységi formák
– Pszicho-szociális intervenciók – Információs, valamint felvilágosító szolgáltatások – Megkereső munka – Drop In – Toppanj be – Tű- és fecskendőcsere szolgáltatások A szolgáltatásunk egyszerre több tevékenység végzésére is alkalmas. A különböző alacsonyküszöbű tevékenységi formákat egymás mellett, egymást kiegészítve is nyújtjuk.

6 Pszicho-szociális intervenció
Szakemberrel való konzultáció - Figyelembe véve az ellátott igényeit, lelkiállapotát, életkori sajátosságait. - Önkéntes kliens: aki kész együtt munkálkodni a segítővel a probléma megoldásában. A kliens pozitív irányú változásokra motiválása: szermentesség, optimális élethelyzet kialakítása

7 Életkori sajátosságok
Testi, szervi fejlődés mellett fontos az én identitás Társas kapcsolatoknak és kortárscsoportoknak meghatározó a szerepe A család, mint „biztonságos háttér” van jelen ebben az időben Új benyomások, ingerek felé törekszik ->”élménykeresés” (kockázatkereső magatartás) Problémamegoldás színtere : baráti kör

8 Hogyan kommunikálunk? Partneri viszony a klienssel
Fontos, hogy a fiatal számára is érthető nyelven történjen a kommunikáció Téma: a kliens aktuális problémája Fontos az elfogadás, megértés, hitelesség

9 Kortárs hatás Család helyett a kortársak kapnak meghatározó szerepet
Csoporthoz való tartozás: a kortárs vonatkoztatási csoportok szerepe kiemelkedő a szerhasználati minta kialakulásában, vagy a szerhasználat elutasításában. Problémamegoldás színtere a baráti kör ->KORTÁRSSEGÍTÉS

10 Élményszínház Középiskolás korú fiatalok Heti rendszeresség
Személyes és kapcsolati készségek fejlesztése (önismeret, önérvényesítés, konfliktuskezelés) „Ha mesélnél, ha meghallgatnál, ha játszanál, ha nevetnél. Ha már túl sok, vagy túl kevés. Ha találkoznál másokkal és persze önmagaddal, úgy igazán..., itt VAN helyed!”

11 „Drop-in” szolgáltatás
„ahova be lehet esni” -> azonnal segítséget lehet kérni Információs, felvilágosító szolgáltatás (drogok hatása, jogi információ) Egyéni beszélgetési lehetőség Kialakítható a folyamatos kapcsolat a klienssel

12 A legtöbb fiatalkorút ezen szolgáltatási formák keretében érjük el.
Megkereső munka Célja a rejtőzködő életmódot folytató szerhasználók elérése, kapcsolatfelvétel. Utcai megkereső munka Bulisegély szolgálat A legtöbb fiatalkorút ezen szolgáltatási formák keretében érjük el.

13 MI-ÉRTÜNK Konzultációs Központ Ellátotti adatok
2011. január-március 14-16 éves kontakt 17-18 éves kontakt 19 év felett-1200 kontakt 2011. április-június 14-16 éves kontakt 17-18 éves kontakt 19 év felett-1700 kontakt

14 Alkalmazott vizsgálati módszerek
KAB-KEF-10-KT Alkalmazott vizsgálati módszerek A kutatás helyszínei: A kutatás hátterét 18 Békéscsabai és kistérségi középiskola alkotta. Minta: A kutatás 2010 őszén kezdődött, 2011 tavaszán elkészült a tanulmány. A vizsgálat 1400 fő, 14 és a 16 évesek, normál középiskolai (szakmunkásképző, szakközépiskola és gimnázium) tanulók bevonásával történt. A pályázati lehetőség korlátozottsága miatt nem volt esély arra, hogy a nyolcadik évfolyamos fiatalok körében is megtörténjen az adatfelvétel. A szervezést a MI-ÉRTÜNK Egyesület, az adatfelvételt a helyi Fórum tagjai és tagszervezetei végezték. A rögzített adatok elemzése a „sytax file” segítségével történt.

15 A legfeltűnőbb a berúgásokkal szembeni tolerancia mértéke.
A kutatás eredményei Mások cselekedeteinek megítélése: Bármennyire is fontos annak ismerete, hogy vajon diákjaink milyen arányban elkötelezettek az egészséges életmód iránt, esetünkben az egészségkárosító módok iránti toleranciájuk, saját életmódjukra vonatkozó prognózisok nyújtják a legtöbb információt a prevenciós tematika megválasztásához. Először azt kérdeztük meg, hogy mennyire fogadják el, illetve mennyire helytelenítik mások egészségkárosító magatartását. Természetesen ezek az ítéletek erősen összefüggnek, még inkább azonosak a saját hasonló cselekedeteikről alkotott véleményükkel. A legfeltűnőbb a berúgásokkal szembeni tolerancia mértéke.

16 Cselekvési prognózisok
A negatívnak ítélt viselkedésmódok lehetséges jövőbeni követését vizsgáltuk meg. Napi tíz cigarettát el fogok szívni – válaszolta a tízedikes diákok 19%-a – ők már valószínű alkalmi vagy rendszeres dohányosok. A heti több pohár bor elfogyasztását a fiatalok negyede valószínűsíti most, s ez az arány ebben a korcsoportban kedvezőnek értékelhető, s elképzelhető, hogy ilyen körben már a tényeken alapuló realitás.

17 Az illegális szerhasználathoz kapcsolódó attitűdök, szándékok és megfontolások
A fiatalok 81%-a helyteleníti mások esetében és maga sem tervezi a marihuána kipróbálását 15%-uk pedig nem helyteleníti a kipróbálást és maga is tervezi Akad szép számmal olyan válaszoló, aki helytelenítő, de maga kipróbálni szándékozó, valamint mások esetében a szerhasználatot nem helytelenítő, de kíváncsi fiatal. Valójában számunkra az a fontos, hogy milyen arányban tervezik a szer kipróbálását. Ez az arány jóval kedvezőbb eddigi tapasztalatainknál – hiszen hasonló nagyságú településeken ennél magasabb arányokat mértek.

18 A szerhasználat szempontjából védettnek illetve veszélyeztetettnek minősült 10.évfolyamos diákok
Védett: 64% = 754 fő Köztes: 35% = 491fő Veszélyeztetett: 11% =180 fő A békéscsabai fiatalok közül veszélyeztetettnek minősült diákok aránya kedvezőbb, mint a hasonló nagyságú településeken mért átlag.

19 Pedagógusok az iskolai egészségnevelés kérdéseiről
A tanárokat megkértük, hogy öt paraméter mentén értékeljék az elmúlt 4-5 év diákjait érintő változásokat. Mind az öt vizsgált területen - magatartás, szorgalom, átlagos képesség, fizikai állapot, és egészségmagatartás - romlást érzékelt a legtöbb pedagógus. Javulást ezen öt paraméter mentén csak 4-6 % észlelt. A jelen kutatás számára lényeges egészségmagatartás terén a tanárok 46%-a szerint a helyzet tovább romlott az elmúlt évekhez képest, közel felük pedig nem észlelt változást az elmúlt 4-5 évben.

20 Az egészségmagatartás romlásának okozói
A tanárok szerint a családi háttér elbizonytalanodik és a káros szenvedélyek előfordulása növekszik. Érdekes, hogy a pedagógusok nem igazán tapasztalják a növekvő alkoholfogyasztással kapcsolatos gondokat. Az iskolában ennek megjelenése nyilván nem érzékelhető, elsősorban a hétvégekhez köthető tevékenységről van szó.

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Mező Andrea MI-ÉRTÜNK Egyesület Békéscsaba, szeptember 6."

Hasonló előadás


Google Hirdetések