Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fiatalkorú szenvedélybetegek ellátása alacsonyküszöbű szolgáltatás keretében Mező Andrea Mező Andrea MI-ÉRTÜNK Egyesület MI-ÉRTÜNK Egyesület Békéscsaba,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fiatalkorú szenvedélybetegek ellátása alacsonyküszöbű szolgáltatás keretében Mező Andrea Mező Andrea MI-ÉRTÜNK Egyesület MI-ÉRTÜNK Egyesület Békéscsaba,"— Előadás másolata:

1 Fiatalkorú szenvedélybetegek ellátása alacsonyküszöbű szolgáltatás keretében Mező Andrea Mező Andrea MI-ÉRTÜNK Egyesület MI-ÉRTÜNK Egyesület Békéscsaba, 2011. szeptember 6.

2 MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület : Missziónk: A drogfogyasztás megelőzése és a veszélyeztetettek és érintettek segítése. A drogfogyasztás megelőzése és a veszélyeztetettek és érintettek segítése. : Víziónk: Azt szeretnénk, hogy minél kevesebben használjanak drogokat, aki kábítószert fogyaszt, minél kevésbé veszélyes szereket, minél ritkábban használjon, minél kevésbé veszélyes fogyasztási módokkal használja a kábítószert. Azt szeretnénk, hogy minél kevesebben használjanak drogokat, aki kábítószert fogyaszt, minél kevésbé veszélyes szereket, minél ritkábban használjon, minél kevésbé veszélyes fogyasztási módokkal használja a kábítószert.

3 Alacsonyküszöbű ellátás Nem támasztunk magas elvárásokat a hozzánk fordulók felé Nem támasztunk magas elvárásokat a hozzánk fordulók felé A szolgáltatás: - önkéntes A szolgáltatás: - önkéntes - anonim - anonim - ingyenes - ingyenes Nem elvárás a szermentesség, de végső cél lehet. Nem elvárás a szermentesség, de végső cél lehet.

4 Ártalomcsökkentés Szerhasználat okozta ártalmak csökkentése: Szerhasználat okozta ártalmak csökkentése: - fertőző betegségek kialakulásának megakadályozása (tű- és fecskendőcsere, gumióvszer szolgáltatás) - drogosok által elkövetett bűncselekmények számának csökkentése Azon fogyasztók elérése, akik nem kerülnek intézményrendszerek látókörébe Azon fogyasztók elérése, akik nem kerülnek intézményrendszerek látókörébe

5 Alacsonyküszöbű tevékenységi formák – Pszicho-szociális intervenciók – Információs, valamint felvilágosító szolgáltatások – Megkereső munka – Drop In – Toppanj be – Tű- és fecskendőcsere szolgáltatások A szolgáltatásunk egyszerre több tevékenység végzésére is alkalmas. A különböző alacsonyküszöbű tevékenységi formákat egymás mellett, egymást kiegészítve is nyújtjuk.

6 Pszicho-szociális intervenció Szakemberrel való konzultáció Szakemberrel való konzultáció - Figyelembe véve az ellátott igényeit, - Figyelembe véve az ellátott igényeit, lelkiállapotát, életkori sajátosságait. lelkiállapotát, életkori sajátosságait. - Önkéntes kliens: aki kész együtt munkálkodni a segítővel a probléma megoldásában. A kliens pozitív irányú változásokra motiválása: szermentesség, optimális élethelyzet kialakítása A kliens pozitív irányú változásokra motiválása: szermentesség, optimális élethelyzet kialakítása

7 Életkori sajátosságok Testi, szervi fejlődés mellett fontos az én identitás Testi, szervi fejlődés mellett fontos az én identitás Társas kapcsolatoknak és kortárscsoportoknak meghatározó a szerepe Társas kapcsolatoknak és kortárscsoportoknak meghatározó a szerepe A család, mint „biztonságos háttér” van jelen ebben az időben A család, mint „biztonságos háttér” van jelen ebben az időben Új benyomások, ingerek felé törekszik Új benyomások, ingerek felé törekszik ->”élménykeresés” (kockázatkereső magatartás) ->”élménykeresés” (kockázatkereső magatartás) Problémamegoldás színtere : baráti kör Problémamegoldás színtere : baráti kör

8 Hogyan kommunikálunk? Partneri viszony a klienssel Partneri viszony a klienssel Fontos, hogy a fiatal számára is érthető nyelven történjen a kommunikáció Fontos, hogy a fiatal számára is érthető nyelven történjen a kommunikáció Téma: a kliens aktuális problémája Téma: a kliens aktuális problémája Fontos az elfogadás, megértés, hitelesség Fontos az elfogadás, megértés, hitelesség

9 Kortárs hatás Család helyett a kortársak kapnak meghatározó szerepet Család helyett a kortársak kapnak meghatározó szerepet Csoporthoz való tartozás: a kortárs vonatkoztatási csoportok szerepe kiemelkedő a szerhasználati minta kialakulásában, vagy a szerhasználat elutasításában. Csoporthoz való tartozás: a kortárs vonatkoztatási csoportok szerepe kiemelkedő a szerhasználati minta kialakulásában, vagy a szerhasználat elutasításában. Problémamegoldás színtere a baráti kör Problémamegoldás színtere a baráti kör ->KORTÁRSSEGÍTÉS ->KORTÁRSSEGÍTÉS

10 Élményszínház Középiskolás korú fiatalok Középiskolás korú fiatalok Heti rendszeresség Heti rendszeresség Személyes és kapcsolati készségek fejlesztése (önismeret, önérvényesítés, konfliktuskezelés) Személyes és kapcsolati készségek fejlesztése (önismeret, önérvényesítés, konfliktuskezelés) „Ha mesélnél, ha meghallgatnál, ha játszanál, ha nevetnél. Ha már túl sok, vagy túl kevés. Ha találkoznál másokkal és persze önmagaddal, úgy igazán..., itt VAN helyed!”

11 „Drop-in” szolgáltatás „ahova be lehet esni” -> azonnal segítséget lehet kérni „ahova be lehet esni” -> azonnal segítséget lehet kérni Információs, felvilágosító szolgáltatás (drogok hatása, jogi információ) Információs, felvilágosító szolgáltatás (drogok hatása, jogi információ) Egyéni beszélgetési lehetőség Egyéni beszélgetési lehetőség Kialakítható a folyamatos kapcsolat a klienssel Kialakítható a folyamatos kapcsolat a klienssel

12 Megkereső munka Célja a rejtőzködő életmódot folytató szerhasználók elérése, kapcsolatfelvétel. Célja a rejtőzködő életmódot folytató szerhasználók elérése, kapcsolatfelvétel. Utcai megkereső munka Utcai megkereső munka Bulisegély szolgálat Bulisegély szolgálat A legtöbb fiatalkorút ezen szolgáltatási formák keretében érjük el.

13 MI-ÉRTÜNK Konzultációs Központ Ellátotti adatok 2011. január-március 14-16 éves- 451 kontakt 17-18 éves- 447 kontakt 19 év felett-1200 kontakt 2011. április-június 14-16 éves- 360 kontakt 17-18 éves- 544 kontakt 19 év felett-1700 kontakt

14 KAB-KEF-10-KT Alkalmazott vizsgálati módszerek A kutatás helyszínei: A kutatás hátterét 18 Békéscsabai és kistérségi középiskola alkotta. Minta: A kutatás 2010 őszén kezdődött, 2011 tavaszán elkészült a tanulmány. A vizsgálat 1400 fő, 14 és a 16 évesek, normál középiskolai (szakmunkásképző, szakközépiskola és gimnázium) tanulók bevonásával történt. A pályázati lehetőség korlátozottsága miatt nem volt esély arra, hogy a nyolcadik évfolyamos fiatalok körében is megtörténjen az adatfelvétel. A szervezést a MI-ÉRTÜNK Egyesület, az adatfelvételt a helyi Fórum tagjai és tagszervezetei végezték. A rögzített adatok elemzése a „sytax file” segítségével történt.

15 A kutatás eredményei Mások cselekedeteinek megítélése: Bármennyire is fontos annak ismerete, hogy vajon diákjaink milyen arányban elkötelezettek az egészséges életmód iránt, esetünkben az egészségkárosító módok iránti toleranciájuk, saját életmódjukra vonatkozó prognózisok nyújtják a legtöbb információt a prevenciós tematika megválasztásához. Először azt kérdeztük meg, hogy mennyire fogadják el, illetve mennyire helytelenítik mások egészségkárosító magatartását. Természetesen ezek az ítéletek erősen összefüggnek, még inkább azonosak a saját hasonló cselekedeteikről alkotott véleményükkel. A legfeltűnőbb a berúgásokkal szembeni tolerancia mértéke.

16 Cselekvési prognózisok A negatívnak ítélt viselkedésmódok lehetséges jövőbeni követését vizsgáltuk meg. Napi tíz cigarettát el fogok szívni – válaszolta a tízedikes diákok 19%-a – ők már valószínű alkalmi vagy rendszeres dohányosok. A heti több pohár bor elfogyasztását a fiatalok negyede valószínűsíti most, s ez az arány ebben a korcsoportban kedvezőnek értékelhető, s elképzelhető, hogy ilyen körben már a tényeken alapuló realitás.

17 Az illegális szerhasználathoz kapcsolódó attitűdök, szándékok és megfontolások A fiatalok 81%-a helyteleníti mások esetében és maga sem tervezi a marihuána kipróbálását 15%-uk pedig nem helyteleníti a kipróbálást és maga is tervezi Akad szép számmal olyan válaszoló, aki helytelenítő, de maga kipróbálni szándékozó, valamint mások esetében a szerhasználatot nem helytelenítő, de kíváncsi fiatal. Valójában számunkra az a fontos, hogy milyen arányban tervezik a szer kipróbálását. Ez az arány jóval kedvezőbb eddigi tapasztalatainknál – hiszen hasonló nagyságú településeken ennél magasabb arányokat mértek.

18 A szerhasználat szempontjából védettnek illetve veszélyeztetettnek minősült 10.évfolyamos diákok Védett: 64% = 754 fő Köztes: 35% = 491fő Veszélyeztetett: 11% =180 fő A békéscsabai fiatalok közül veszélyeztetettnek minősült diákok aránya kedvezőbb, mint a hasonló nagyságú településeken mért átlag.

19 Pedagógusok az iskolai egészségnevelés kérdéseiről A tanárokat megkértük, hogy öt paraméter mentén értékeljék az elmúlt 4-5 év diákjait érintő változásokat. Mind az öt vizsgált területen - magatartás, szorgalom, átlagos képesség, fizikai állapot, és egészségmagatartás - romlást érzékelt a legtöbb pedagógus. Javulást ezen öt paraméter mentén csak 4-6 % észlelt. A jelen kutatás számára lényeges egészségmagatartás terén a tanárok 46%-a szerint a helyzet tovább romlott az elmúlt évekhez képest, közel felük pedig nem észlelt változást az elmúlt 4-5 évben.

20 Az egészségmagatartás romlásának okozói A tanárok szerint a családi háttér elbizonytalanodik és a káros szenvedélyek előfordulása növekszik. Érdekes, hogy a pedagógusok nem igazán tapasztalják a növekvő alkoholfogyasztással kapcsolatos gondokat. Az iskolában ennek megjelenése nyilván nem érzékelhető, elsősorban a hétvégekhez köthető tevékenységről van szó.

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Fiatalkorú szenvedélybetegek ellátása alacsonyküszöbű szolgáltatás keretében Mező Andrea Mező Andrea MI-ÉRTÜNK Egyesület MI-ÉRTÜNK Egyesület Békéscsaba,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések