Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vakok Állami Intézete „Látássérült személyek elemi és foglalkozási rehabilitációja a VÁI-ban" Szabóné Berta Irén igazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vakok Állami Intézete „Látássérült személyek elemi és foglalkozási rehabilitációja a VÁI-ban" Szabóné Berta Irén igazgató."— Előadás másolata:

1 Vakok Állami Intézete „Látássérült személyek elemi és foglalkozási rehabilitációja a VÁI-ban" Szabóné Berta Irén igazgató

2 Vakok Állami Intézete Kezdetek  Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportja (VERCS): 6 fővel dolgozott  Átlagosan 6-8 személy vett részt évi 3 alkalommal – csak bentlakásos formában  Hiányzott a látásnevelés, informatika korlátozott óraszámban történt  Ambuláns ellátás hiánya, minimális számú adaptációs otthontanítás  Korszerűtlen, nem akadálymentesített környezet  Korszerűtlen, hiányos eszközpark  Segédeszköz kölcsönző hiánya

3 Vakok Állami Intézete Projekt célja  A felnőtt korban látássérülté vált személyek támogatása  Az önálló életvitelhez szükséges készségek, képességek helyreállítása  Munkavállalás elősegítése a Támogatott Foglalkoztatás eszközeivel

4 Vakok Állami Intézete A projekt keretében nyújtott szolgáltatások I. Egészségügyi rehabilitáció:  A látószerv vizsgálata  Dietetikai szolgáltatás  Tanácsadás, egészségnevelés  Kapcsolat az egyetemi klinikákkal és a fővárosi kórházak szemészeti osztályaival

5 Vakok Állami Intézete A projekt keretében nyújtott szolgáltatások II. Elemi rehabilitáció  Funkcionális látásvizsgálat  Funkcionális látástréning  Tájékozódás- és közlekedéstanítás  Életvitelt segítő eszközök használatának tanítása  Mindennapos tevékenység újratanítása  Braille-olvasás tanítása  Kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása

6 Vakok Állami Intézete A projekt keretében nyújtott szolgáltatások III. Támogatott foglalkoztatás  Munkavállalási stratégia kidolgozása  A foglalkoztathatóság javítása  A munkavállalás elősegítése  A munkába állás támogatása  A munkában maradás segítése

7 Vakok Állami Intézete A projekt ideje alatt megvalósult fejlesztések  A VERCS személyi, tárgyi, környezeti feltételeinek fejlesztése – infrastrukturális fejlesztés  Szakmacsoportok szervezése  FNO-n alapuló egyéni fejlesztési terv módszerének bevezetése  Foglakozási rehabilitáció elindítása  Egészségügyi szolgáltatásaink fejlesztése

8 Vakok Állami Intézete A VERCS személyi, tárgyi, környezeti feltételeinek fejlesztése Sor került  a VERCS részleg átépítésére, felújítására, korszerűsítésére,valamint akadálymentesítésére,  segédeszköz kölcsönző kialakítására,  az eszközpark fejlesztésére, korszerűsítésére, A VERCSEN dolgozó gyógypedagógusok száma megduplázódott (11 fő) az elmúl másfél év alatt.

9 Vakok Állami Intézete Foglalkozási rehabilitáció elindítása I. A projekt során arra törekedtünk, hogy a Salva Vita Alapítvánnyal szorosan együttműködve a VÁI szakemberei is elsajátítsák, majd elmélyítsék a Támogatott Foglalkoztatás módszerét, ezáltal tovább erősítve a látássérültek nyílt munkaerő-piaci integrációját.

10 Vakok Állami Intézete Foglalkozási rehabilitáció elindítása II. A VÁI szakemberei:  felkutatják a látássérült emberek által betölthető integrált, nyílt munkalehetőségeket;  segítséget nyújtanak a kliensek számára a megfelelő munkahely kiválasztásában, a jelentkezés folyamatában;  segítséget nyújtanak a kliensek a munkavégzésre történő felkészülésében;  segítséget nyújtanak a látássérült emberek igényeinek megfelelő munkakörnyezet kialakításában;  figyelemmel kísérik a munkát vállaló kliensek beilleszkedését, munkahelyi megfelelését;  segítséget nyújtanak a munkahelyi konfliktusokban;  szakmai, módszertani segítséget nyújtanak a munkáltatónak a látássérült emberek igényeinek megfelelő munkakörnyezet kialakításához.

11 Vakok Állami Intézete A VERCS új szolgáltatási rendszere  Bentlakásos tanfolyam  Bejáró tanfolyam teljes, vagy részképzéssel  Ambuláns oktatás  Otthontanítás

12 Vakok Állami Intézete A szolgáltatás igénybevételének folyamata  Előgondozás  Egyénre szerveződő team munka  Utógondozás

13 Vakok Állami Intézete Előgondozás  Jelentkezés – kérelem benyújtása  Helyszíni látogatás  Várakozók közé történő besorolás  Értesítés a szolgáltatás igénybe vételének időpontjáról

14 Vakok Állami Intézete Egyénre szerveződő team munka   Egyén köré szerveződő multidiszciplinális team felállítása   Szükségletek felmérése   Egyéni fejlesztési tervek elkészítése   Rehabilitációs folyamat   Zárás, értékelés

15 Vakok Állami Intézete KLIENS pszichológus szociális munkás orvoso k foglalkoztató rehab. tanárok optometrist a gyógytornás z

16 Vakok Állami Intézete Komplex rehabilitáció elemei a VÁI-ban szükségletek Gyógypedagógiai Szociális Foglalkozási Egészségügyi Pszichés

17 Vakok Állami Intézete Utógondozás  Kapcsolattartó a szociális munkás  Bekapcsolódik a VANOCS családsegítő szolgálata

18 Vakok Állami Intézete VERCS bentlakók statisztikája I. 2007/III (2007. szept. 17 – dec. 14) Kliensek létszáma: 5 fő TanfolyamTKMTBRLNINF 2007/III34932832638270

19 Vakok Állami Intézete VERCS bentlakók statisztikája II. 2008 január – 2008. december Kliensek létszáma: 32 fő TanfolyamTKMTBRLNINFSZ 2008/I1105720780137602168 2008/II746715528238600110 2008/III645641234173411379 Összesen2496207615425481613657

20 Vakok Állami Intézete VERCS ambulánsok statisztikája I. 2007. szept. 21 – dec. 20 ellátott kliensek létszáma: 15 fő IdőszakTKMTBrLN 2007.09.21. - 2007.12.20. 3423225

21 Vakok Állami Intézete VERCS ambulánsok statisztikája II. 2008. január – 2008. 12. 08. ellátott kliensek létszáma: 42 fő IdőszakTKMTBrLNSz Össz amb. órák 2008.01.08. - 2008.10.14. 185171424017401 2008.10.20.-2008.12.08.183490120244 Összes óraszám 368661425217645

22 Vakok Állami Intézete A projekt számszerűsíthető eredményei  A program nyújtotta lehetőségekről közvetlenül 145 látássérült személyt tájékoztattunk  A projekt során összesen 121 munkáltatóval vettük fel a kapcsolatot  A programba (az elemi és foglakozási rehabilitációba) összesen 37 látássérült személyt vontunk be  A program során összesen 5 klienst sikerült a nyílt munkaerő-piacon elhelyezni

23 Vakok Állami Intézete Bentlakásos szolgáltatás előnyei  szakszerűen kialakított terápiás és lakókörnyezet  szakirányú képzettséggel rendelkező munkatársak tervszerű pedagógiai munkája révén valósul meg  kiscsoportos foglalkozásokon a kliensek tevékenysége egymást motiválja, ezáltal a pedagógiai munka hatékonysága emelkedik.  a foglalkozásokat követően a szabadidős tevékenységek során alkalom nyílik a közös gyakorlásra, a szerzett ismeretek elmélyítésére

24 Vakok Állami Intézete Bentlakásos szolgáltatás hátrányai  a kliens kiszakad eredeti családi környezetéből  az intézményes körülmények a kliens számára idealizáltak

25 Vakok Állami Intézete Bejáró rendszerű képzés előnyei  naponként találkozik családja tagjaival  nem szakad ki megszokott otthoni környezetből  a megváltozott helyzetből adódó konfliktusok kezelésében részt vesz az intézmény szakember- gárdája

26 Vakok Állami Intézete Bejáró rendszerű képzés hátrányai  fizikailag megterhelő a naponkénti utazás, csökkenti a hatékonyságot  a gyakorlás nem védett, biztonságos környezetben történik  a kliens nélkülözi a csoportban megélhető elrejtettséget, a csoportdinamika serkentő hatásait

27 Vakok Állami Intézete Az ambuláns ellátás előnyei  nincs szállás igény  a munkába járó kliensek munkaviszonya folyamatos  néhány órás szolgáltatásként is igénybe vehető  szükség esetén a szolgáltatás ismételhető

28 Vakok Állami Intézete Az ambuláns ellátás hátrányai  fizikailag megterhelő a naponkénti utazás, csökkenti a hatékonyságot  a gyakorlás nem védett, biztonságos környezetben történik  a kliens nélkülözi a csoportban megélhető elrejtettséget és a csoporttöbblet hatásait  az egyéni képzések során a szakemberek leterheltsége nő, költséges

29 Vakok Állami Intézete Otthontanítás előnyei  a képzés a kliens saját környezetében történik  idős, vagy kevésbé jó fizikai állapotú személyek is igénybe vehetik

30 Vakok Állami Intézete Otthontanítás hátrányai  elszigeteltség  ismeretlen marad számos rehabilitációs irány  nem ismeri meg a kliens a további eszközöket, lehetőségeket  nincs csoporthatás, ami a hatékonyság alacsonyabb fokát jelenti

31 Vakok Állami Intézete Kulcsfontosságú körülmények  a kliens életkora  vaksági életkor (mennyi ideje látássérült)  nem  látássérülés mértéke és kórélettani jellegzetességei  esetleges járulékos vagy társsérülés, társbetegség  szociális helyzete; családi állapota, családi körülményei  lakókörnyezet

32 Vakok Állami Intézete A projekt során felmerülő nehézségeink Kliensek halmozottan hátrányos helyzetéből fakadó nehézségek:  alacsony iskolai végzettség,  szakképzetlenség hiánya  munkatapasztalat hiánya,  látássérülés feldolgozatlansága,  motiválatlanság,  túl féltő család.

33 Vakok Állami Intézete Távlati terveink  A foglalkozási rehabilitáció erősítése  További infrastrukturális fejlesztések megvalósítása  A VÁI akadálymentesítése  Jelenlegi szolgáltatások színvonalának emelése  A férőhelyeknek - a célcsoport szükségleteinek és a szakmai elvárásoknak megfelelő - átszervezése  Az egyéni igények középpontba állításával rugalmas, nappali rendszerű rehabilitációs ellátás biztosítása

34 Vakok Állami Intézete Megtisztelő figyelmüket köszönöm

35 Vakok Állami Intézete


Letölteni ppt "Vakok Állami Intézete „Látássérült személyek elemi és foglalkozási rehabilitációja a VÁI-ban" Szabóné Berta Irén igazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések