Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 2. KONFERENCIÁJA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 2. KONFERENCIÁJA"— Előadás másolata:

1 EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 2. KONFERENCIÁJA
Felkészülés a szakfelügyeletre – a szakfelügyelet tapasztalatai Készítette: Albert Anikó könyvtárostanár

2 A vizsgált intézmény adatai:
Név: Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Rövidített név: Eszterházy Károly Gyakorlóiskola Cím: Eger, Eszterházy tér 1. Feladatellátási helyek: Eger, Bartók Béla tér 4. 3300 Eger, Barkóczy u. 5. Típusa: többcélú intézmény, összetett iskola Intézményegységek: általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, alapfokú művészetoktatási intézmény: zeneművészeti ág, képző- és iparművészeti ág, táncművészeti ág

3 A szakfelügyelet menete
Tájékoztatást kaptunk dr. Eigner Judittól, az OKM Könyvtári Osztálya által elrendelt, az OFI-OPKM megbízásából elvégzendő szakfelügyeleti vizsgálatról. Letöltöttük a szakfelügyeleti kérdőívet az OPKM honlapjáról. Önvizsgálatot végeztünk. Elővettük a statisztikai adatlapokat,elemeztük a kérdőív szempontjai szerint. Tanulmányoztuk a szakfelügyeleti vizsgálathoz szükséges dokumentumokat könyvtáraink szempontjából: SzMSz, Pedagógiai program, IMIP, Gyűjtőköri szabályzat. Megtudtuk: a vizsgálat időpontja: október 14.

4 A szakfelügyelet menete 2008. október 14-én
Sándor József igazgató úr és Dér Lajosné igazgatóhelyettes asszony bemutatta az intézményt, valamint a két iskolai könyvtárat. Merényi Gabriella, Albert Anikó és dr. Szőke Domonkosné könyvtárostanárok végigbeszélték a szakfelügyeleti kérdőívben érintett témaköröket, majd egy-egy részletes interjú során beszélgettek könyvtárosi munkájukról és feladataikról. A telefonos kapcsolatfelvétel után az iskolai weblapon a szakfelügyelő tanulmányozta az iskolai könyvtári munkát meghatározó dokumentumokat (Pedagógiai Program, SzMSz, Gyűjtőköri Szabályzat, könyvtári küldetésnyilatkozat, házirend, tankönyvellátás és –támogatás helyi rendjének szabályzata),valamint az IMIP-t a helyszínen. Ottléte ideje alatt módja volt dr. Eigner Juditnak mindkét könyvtár mindennapjaiba is betekinteni. Rövid záró beszélgetésre – az igazgató úrral és a helyettes asszonnyal - még ugyanezen a napon, este került sor.

5 A Bartók téri iskolánk

6 A Bartók téri iskolánk

7 A Barkóczy utcai iskolánk

8 A Barkóczy utcai iskola udvara

9 Küldetésnyilatkozat Az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény könyvtára szolgáltatást nyújt a működési szabályzatban meghatározott módon. Az iskolai könyvtár az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye. A tudásalapú társadalom alapintézményeként feladata, hogy a könyvtár olvasóinak - az intézmény tanulói, hallgatói, pedagógusai és egyéb dolgozói - számára szabadon, korlátozás nélkül biztosítsa a hozzáférést a dokumentumokhoz, az információkhoz, a magyar és az egyetemes kultúra kincseihez; és támogassa az egész életen át tartó tanulást. A könyvtár a tudás megszerzését támogatja oktató, információ-közvetítő és szolgáltató tevékenységével. Küldetését folyamatosan megújuló dokumentumállományával, a felhasz-nálói igényeknek megfelelő szolgáltatatásaival, infrastruktúrájával, könyvtárosai szakmai felkészültségével valósítja meg. Fontos szerepet tölt be az oktatásban, az önálló ismeretszerzés folyama-tában az információkultúra könyvtári alapjainak megismertetésével, a módszerek és az információkeresési technikák elsajátíttatásával.

10 A küldetésnyilatkozat az intézmény honlapján is hozzáférhető és elolvasható. Ebben világosan megfogalmazást nyer, hogy az <iskolai könyvtár az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye>, feladata az információ hozzáférésének biztosítása, az egész életen át tartó tanulás támogatása, amely küldetést <folyamatosan megújuló dokumentumállományával, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatásaival, infrastruktúrájával, könyvtárosai szakmai felkészültségével valósítja meg>. „A dokumentum kiváló lényeglátással fogalmazza meg a korszerű iskolai könyvtár „hitvallását”, a magas szinten kitűzött elvárásokhoz vélhetően minden nappal egyre közelebb fog kerülni”- /Idézet a szakfelügyeleti jelentésből./

11 Szakemberek a könyvtárak élén
Jelenleg a két külön feladatellátási helyszínen egy-egy önálló, főállású könyvtárostanár látja el feladatokat: Merényi Gabriella és Albert Anikó.

12 Merényi Gabriella

13 Merényi Gabi

14 Merényi Gabriella A Bartók Béla úti épület könyvtárostanára Merényi Gabriella, aki magyar-történelem szakos főiskolai végzettségével már évtizedek óta az intézményben dolgozik. Tanított történelmet, volt szabadidő-szervező, később tanított magyart is, könyvtárhasználatot, volt szakvezetője könyvtár szakos főiskolai hallgatóknak. Szakértő, oktatás-informatikus végzettsége is van, elvégezte a SOROS által támogatott „ kritikai gondolkodás”, valamint egy agykontroll tanfolyamot.

15 Albert Anikó 1980-ban végeztem Egerben magyar─történelem szakon
1985-ben az ELTE-n magyar szakos középiskolai tanári végzettséget, 1999-ben könyvtáros (informatikus szakirány) diplomát szereztem 2008/2009-ben Szegeden /JATE: könyvtárpedagógia MA – képzésen veszek részt

16 A könyvtárak elhelyezése, mérete, használata
A könyvtár két helyiségből áll, amelyek egybenyithatóak, alapterületük összesen kb. 100 m2 . Ettől a tanévtől kezdődően az egyik helyiségben délelőtt oktatás folyik, így erősen csökken a könyvtári célra használatba vehető terület. Az a könyvtárostanárok félelme, hogy így a gyerekek kiszorulnak és esetleg le is szoknak a könyvtár látogatásáról és használatáról. A két teremben együttesen 39 olvasó tud leülni. Az osztályteremként is működő helyiségen kívül 10 férőhely található a másik részben, amely számítástechnikai oktatóhelyiségként is működik, és mint olvasó hely tökéletesen korszerű, mindegyik gép rendelkezik internet kapcsolattal is. A Barkóczy úti épületbe a bejutás már a buszmegállótól kezdve akadálymentes. Az épületen belül a legtöbb ajtón még Braille-írással is ki van írva a szaktanterem neve!.

17 A Bartók téri iskolai könyvtár 1.

18 A Bartók téri iskolai könyvtár 2.

19 Eszközök, felszereltség
A könyvtár eszközellátottságára vonatkozó irányelveket a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 3. és 7. melléklete tartalmazza. Az egri gyakorlóiskola könyvtárai ezeknek a kötelezettségeknek csaknem teljesen megfelelnek. Telefon minkét színhelyen van, az iskolai központi számról mellékként hívhatóak. A könyvtárostanárok rendelkeznek önálló számítógéppel, hozzá tartozó nyomtatóval, szkennerrel nem. Mindkét helyen van videó- és CD lejátszó ( DVD lejátszó a statisztikai adatlap szerint nincs). Saját fénymásoló berendezéssel is rendelkeznek. Projektor ill. interaktív tábla nincs a könyvtár helyiségekben. ( Az iskolában van.)

20 A könyvtárak elhelyezése, mérete, használata
Nagy fejlődésen ment végig a Bartók úti könyvtár: csaknem 30 évvel ezelőtt még zárt szekrények sorakoztak a folyosón, az állomány a főiskolai könyvtár letéti állományaként volt számon tartva, innen „indultak”. Később szobányi helyiséget kaptak a könyvek, míg végül két terem egybenyitásából alakult ki a mai - még mindig kicsi - alapterület. Merényi Gabriella könyvtárostanár eddig már nyolcszor költöztette a könyvtárat! ( A tervek között már régóta szerepel a következő …) „1979. november 9. Kiemelkedő dátum életem történetében. Ekkor lettem a… gyakorlóiskola függetlenített könyvtárosa. Akkor még nem tudtam, hogy egész életemet ennek az új könyvtárnak a gyarapításával töltöm, a tanítást a könyvtári háttérmunkával fogom segíteni. Terveink…: új, nagy alapterületű könyvtári rész kiépítése, tágas olvasószolgálati teremmel, számítógépek beállításával, amelyeken a könyvtárlátogatók is dolgozhatnak.” ( Részletek Merényi Gabriella: Minden olvasmány egy magot hagy hátra, amely kicsírázik c. cikkéből, amely a Szentgyörgyi Albert Gyakorló Iskola emlékkönyvében jelent meg, 2004-ben.)

21 A Bartók téri iskolai könyvtár 3.

22 A könyvtár elrendezése és a dokumentumok elhelyezése
„Az ablakok előtt, szinte középen helyezkedik el a regisztrációs pont, a könyvtáros munkaállomása, ahonnan – ha épp nyitva áll az ajtó – még a másik termet is szemmel lehet tartani.” „Az állomány itt csaknem teljesen szabadpolcos elhelyezésű (99%), előfordulnak dupla sorok is (hátul rendszerint a többespéldányok találhatóak). Feliratok bőségesen vannak, de - a szabványos szakjelzőkön – kevéssé olvashatóak, a különböző méretű könyvek között néha nehezen észrevehetőek.” /A vizsgálat óta nagyobb feliratokat, fényképes jelzőket helyeztünk el./ „Az ablakok által biztosított természetes fény az asztal távolabbi oldalán ülők számára már nem volna elégséges, a megfelelő megvilágítást a mesterséges fényforrások biztosítják.”

23 A könyvtárhelyiségek használata
„Érdemes a következő tanévre olyan megoldáson gondolkodni, amely lehetővé teszi az olvasóterem könyvtári helyiségként való használatát a délelőtti órákban is, hogy a diákság valóban műhelyként, forrásközpontként használhassa a teljes nyitva tartás alatt.” /Részlet a szakfelügyeleti jelentésből/

24 Nyilvántartás és katalógusok
A Bartók téri iskolai könyvtárban az olvasói és kölcsönzési nyilvántartás nem számítógépen történik, kölcsönzői tasak ill. füzetbe kerül a regisztráció. Az állomány nyilvántartásához kézzel írott egyedi címleltárkönyvet és csoportos leltárkönyvet is használnak. A Barkóczy úton sem található épített cédulakatalógus, a könyvtár „önfeltáró módon” segíti az olvasót a keresésben, vagyis a feliratok és az egyes témacsoportok elhelyezésének rendszere mutatja meg, mit hol találhat az olvasó.

25 Katalógusok Az informatika fejlesztés elengedhetetlenül szükséges, a belső hálózaton a EKF könyvtárából lekérhető adatok honosítása, saját modern elektronikus katalógus építése lehetne a technikai fejlesztés irányvonala. A multimédiás gyűjtemények és a gyors, friss információszerzés igényének világában az iskolai könyvtárnak rendelkeznie kell a korszerű információkeresés lehetőségeivel, tervszerűen építenie kell gépi katalógusát is, biztosítva a teljes körű állományfeltárást és visszakeresést! Javasoljuk a már meglévő integrált könyvtári program használatát, amellyel mielőbb be kell fejezni számítógépes feldolgozó munkát, kiépíteni a gépi katalógust, megoldani az elektronikus visszakereshetőséget. Érdemes jobban kiaknázni a főiskolával való informatikai együttműködés lehetőségét. /Részlet a szakfelügyeleti jelentésből/

26 Az iskolai könyvtár szolgáltatásai
tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása könyvtári dokumentumok kölcsönzése számítógépes informatikai szolgáltatások és számítógép használatának biztosítása tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, valamint más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése

27 A pedagógiai szolgáltatások értékelése 1.
„Kiemelendőnek és jó gyakorlatként terjesztésre érdemesnek találom, hogy az SzMSz a nevelők szakmai munka-közösségeinek felsorolásából nem hagyja ki a könyvtárostanárokat: a magyar munkaközösség tagjai között említi - a magyar szakos kollégák mellett - mint odatartozókat, a könyvtár szakos tanárokat is. Ennek a ténynek a rögzítése fontos, ugyanis kulcskérdés, hogy a könyvtáros ne maradjon közösség nélkül az iskolában!” „Szerencsés, hogy a szabályzat azt is kimondja, hogy a nevelőknek az iskolai könyvtárban, illetve a könyvtárostanárok közreműködésével tervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozásaik várható időpontját, témáját, az igényelt szolgáltatások körét a tanév elején tanmenetükben, munkatervükben tervezniük, majd a könyvtárostanárokkal egyeztetniük kell.” Dr. Eigner Judit

28 A szolgáltatások értékelése 2.
„Biztosított a mindennapos nyitva tartás, az SzMSz-ben előírt időtartam messze túlszárnyalja a kötelező heti 22 órát: napi 8 ( pénteken 6 ) órában, hetente közel 40 órában látogatható a könyvtár!” „Rendkívül szerencsés az a helyzet, hogy az intézmény rendelkezik saját weblappal, amelyen a „ Dokumentumok ” menüpont alatt szinte minden fontos és alapvető szabályzat megtalálható, letölthető. Nem dekoráció, rendszeresen frissített, gazdag és informatív...” Dr. Eigner Judit

29 Állományalakítás 1. Az iskola pedagógiai programjának, az oktató-nevelő tevékenységnek, a használói és a használtatói igényeknek a könyvtár állománya igyekszik megfelelni. Követi fejlesztésében a gyűjtőköri leírásban megfogalmazott elveket. Az állományalakítás során figyelembe veszi az igazgató, a nevelői (munka) közösségek, a diákképviselet javaslatait, a könyvtár adottságai mellett. A Bartók utcai könyvtár állományának nagyobb része szakkönyvekből (kb. 40%), az ismeretközlő irodalom dokumentumaiból áll, a szépirodalom mindössze az állomány 20%-a, amely jórészt a kötelező olvasmányokat jelenti.

30 Állományalakítás 2. A könyvtár állománya mindkét helyszínen átlátható, jól tagolt anyag. Javasolom az állomány „tisztítását”, tervszerű apasztását és folytatni ( befejezni! ) kell az állományellenőrzést. A gyarapításnál folyamatos figyelmet igényel továbbra is az iskolai oktató-nevelő munka hatékony háttrének, a tehetségfejlesztést ill. a felzárkóztatást segítő dokumentumok biztosítása. /Részlet a szakfelügyeleti jelentésből/

31 A könyvtárak pedagógiai munkája
A könyvtárostanárokként az ismerethordozók hozzá-férésének biztosításán kívül igyekszünk megalapozni a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, segítünk az önálló ismeretszerzés képességének és a kívánatos olvasási szokások kialakításában. Biztosítjuk a mindennapos nyitva tartást, a kötelező heti 22 órát minkét helyen jóval meghaladva. Merényi Gabriella a 6. osztályos informatika tantárgy keretében tanít könyvtárhasználati ismere-teket (9 óra könyvtár-használat + 9 óra infor-matika ), ahol egyéni ötletei alapján, saját készítésű feladatlapokkal munkáltatja a diákokat. Az alsós napközis osztályok számára, ill. magyarórák keretében van még erre lehetőség.

32 Rendszeres könyvtárpedagógiai munkáim
alsós évfolyamok és a belépő gimnáziumi évfolyamok részére könyvtárhasználati órák tartása, iskolanapra előadók meghívása, író-olvasó találkozók szervezése, irodalmi vetélkedők szervezése és lebonyolítása, anyaggyűjtés a Kaán Károly versenyhez, öko-sarok kialakítása, Bod Péter könyvtárhasználati versenyre való folyamatos felkészítés, tankönyvekkel kapcsolatos időszakonkénti feladatok, könyvtár szakos hallgatók gyakorlatának vezetése, A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati versenyen, Sellyei Diána a tavalyi tanévben az országos döntőn II. helyezést ért el.

33 A pedagógiai munka értékelése
Mindkét könyvtár jelenlegi működésével, vezetőjük értékes könyvtár-pedagógiai tevékenységével - a hiányzó informatikai háttér ellenére - hatékonyan szolgálja az intézmény pedagógiai programjának megvalósítását. Fontos, hogy az iskolai könyvtár megmaradjon a nevelési-oktatási folyamat alapvető eszköztára, a korszerű tanulási módszerek elsajátításának műhelye, igazi forrásközpont. Mindkét helyen a magasnak értékelhető statisztikai adatok is igazolják, hogy az adott könyvtár fontos és népszerű helyszíne az iskolának, a diákok nagy számban, gyakran keresik fel. /Részlet a szakfelügyeleti jelentésből/

34 A kapcsolati hálók értékelése
Külkapcsolataiban is szerencsés-nek mondható az iskola, a közeli főiskola könyvtárával jó kapcsolatot ápolnak, de számíthatnak a Bródy Sándor Megyei Könyvtár ill. a Heves Megyei Pedagógiai Intézet Könyvtára is. Az iskolai könyvtárak jól szervezett együttműködését bizonyítja a nemrégiben megrendezett (2008. április 24.) „ Egri Iskolai Könyvtárak I. konferenciája”, amelynek gazdája az Eszterházy Károly Főiskola és a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye volt. /Részlet a szakfelügyeleti jelentésből/ A két könyvtár iskolán belüli kapcsolati hálója megfelelőnek mondható, az iskola vezetősége tudatában van e műhely stratégiai jelentősé-gével, s ahogy lehet, figyelembe veszi és támogatja törekvéseit. A kollégák is elfogadják és elismerik a könyvtárosi munkaterület fontosságát, valószínűleg sokat nyom a latban, hogy gyakorlott, a választott szakját (korábban ill. most) lelki-ismeretesen és megbecsülten tanító, felkészült kolléga mindkét könyvtárostanár.

35 Nem megszokott gyakorlat a Barkóczy utcai könyvtárban
„Az a jó gyakorlat alakult ki, hogy a gyakorló tanításukat végző hallgatók a főiskolai tanárjuk nevére kölcsönözhetnek könyveket; az első alkalommal a tanár maga kíséri el a hallgatóit a könyvtárba, bemutatja a helyszínt és a könyvtárost. Félévkor és év végén, jegyadás előtt rákérdez diákjainak könyvtári tartozásaira is; a személyes, jó kapcsolat, egymás munkájának elismerése és értékelése a kulcsa az így kialakult optimális helyzetnek.” /Részlet a szakfelügyeleti jelentésből/

36 Összegzés és javaslatok 1.
Az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény két könyvtárában tett látogatásom során egy-egy többé-kevésbé jól működő iskolai műhelyt ismertem meg, melyek központi elhelyezése, a két könyvtárostanár szakértői irányítása, a könyvtár színvonalas működtetése valószínűleg az országos átlag fölé emeli ezeket a bibliotékákat. /Részlet a szakfelügyeleti jelentésből/

37 Összegzés és javaslatok 2.
A két főállású könyvtárostanár felkészülten végzi feladatát. A könyvtár léte és szolgáltatásai szervesen beépültek az intézmény mindennapjaiba, az iskolai vezetőség támogatását mindkét helyszín élvezi. Belső és a külső kommunikációs hálója egyaránt jól működik. /Részlet a szakfelügyeleti jelentésből/

38 Összegzés és javaslatok 3.
Az egyszerű berendezésű, többé-kevésbé jól látható feliratokkal tagolt könyvtár technikai és informatikai felszereltsége még továbbfejlesztendő. Látható volt, hogy a könyvtárban igényes könyvtár-szakmai munka folyik. A képzett, gyakorlattal rendelkező könyvtárostanárok jól érzékelhetően felelősségteljes és színvonalas munkát végeznek. A könyvtári állomány rendezettsége, a könyvtár szeretetteljes légköre kiváló alapot biztosít a további fejlődéshez. /Részlet a szakfelügyeleti jelentésből/

39 Köszönetet mondok: Dér Lajosné Éva igazgatóhelyettesnek
és Tamásné Fekete Adrienn igazgatóhelyettes asszonynak a szakmai munkáért, Pataki István és Barta Gergely kollégáimnak a fotók elkészítéséért. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 2. KONFERENCIÁJA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések