Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SECURE BUSINESS AUTOMATION Integrált elektronikus dokumentum- és iratkezelési megoldás önkormányzatok számára Miski Zoltán 2008. április 9.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SECURE BUSINESS AUTOMATION Integrált elektronikus dokumentum- és iratkezelési megoldás önkormányzatok számára Miski Zoltán 2008. április 9."— Előadás másolata:

1 SECURE BUSINESS AUTOMATION Integrált elektronikus dokumentum- és iratkezelési megoldás önkormányzatok számára Miski Zoltán 2008. április 9.

2 SECURE BUSINESS AUTOMATION Néhány E-GROUP referencia Cég Termék MOLtrade – Mineralimpex, PSZÁF, Budaörsi Polgármesteri Hivatal

3 SECURE BUSINESS AUTOMATION Az irat- és dokumentumkezelés ről Microsoft alapokon ( SharePoint, InfoPath) Az eDOX keretrendszer és moduljai I ratkezelésről bővebben Irattári modul Számlák, szerződések kezelése Beépített biztonsági funkciók Néhány képernyőkép Tartalom - amiről szó lesz

4

5 SECURE BUSINESS AUTOMATION Iratkezelési életciklus Ellenőrzés Verzió készítés Szerkesztés Archiválás Selejtezés Aktív és inaktív felhasználás Készítés Papír feldolgozás E-mail feldolgozás Tudás- menedzsment forrás Publikálás Csoportmunka rendszerek WWW, Belső Portál CD ROM, Print on demand, stb. PDF gyűjtemények Végső változat Iratkezelés Dokumentum kezelés

6 SECURE BUSINESS AUTOMATION 24/2006. szerint minősített iratkezelési rendszer Kibővített tanúsítvánnyal rendelkező ISZ Teljeskörű tanúsítvánnyal rendelkező ISZ Szűkített tanúsítvánnyal rendelkező ISZ Ügyfélkapu integrációval bővített eDOX.portal2007 Elektronikus aláírással teljeskörű eDOX.signed2007 Szűkített alaprendszer eDOX.base2007 SDX DIS EDOX

7 SECURE BUSINESS AUTOMATION Iratkezelési előírások 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári Törvény) 2001. évi XXXV. Törvény (Elektronikus Aláírási Törvény) 335/2005. Kormány Rendelet 24/2006. (IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes Rendelet 13/2005. IHM rendelet (papír -> hiteles elektronikus iratmásolat) 7/2005. (VII.18) IHM Rendelet (digitális archiválás) 20/2004. (IV.21) PM Rendelet (e-Számla) ISO15489-1:2001 szabvány MoReq EU ajánlás

8 SECURE BUSINESS AUTOMATION Új Microsoft Office termékek Megújult irodai kliens/szerver alkalmazások Jelentősen kibővített szerver alkalmazások Egységesített csoportmunka és irodaautomatizálási keretrendszer Minőségileg új termék

9 SECURE BUSINESS AUTOMATION Office Rendszer összetevői Egyedi megoldások Windows Server SharePoint 2007 Workflow Fundation Exchange 2007 Word, Excel, Outlook, InfoPath…

10 SECURE BUSINESS AUTOMATION SharePoint Robosztus elosztott architektúra Kész csoportmunka funkciók Dokumentumtár Elektronikus űrlap tár Kereső motor Listák, nézetek Teljesen nyitott Webes felhasználói felületek Microsoft SQL Server adattárolás Microsoft.NET támogatás

11 SECURE BUSINESS AUTOMATION InfoPath XML alapú adatkezelés Űrlapok önálló és adatbázis jellegű kezelése Professzionális űrlapkészítő eszköz Magas szintű felhasználói felület, Office integráció (helyesírás javítás, Smart tag-ek, Task Pane, stb…) Teljes integráció a SharePoint és a Workflow Fundation rendszerekkel

12 SECURE BUSINESS AUTOMATION Integrált Irodai Rendszer Egységes Web portál felület (SharePoint) Forms library a nyilvántartásoknak (SharePoint) Document Library a csatolt dokumentumoknak (SharePoint) Human Workflow (Workflow Fundation) Elektronikus űrlapok (SharePoint, InfoPath)

13 SECURE BUSINESS AUTOMATION A rendszer felépítése, konfigurálása Workflow Fundation

14 SECURE BUSINESS AUTOMATION Funkció Modulok Szerződések kezelése Számlák kezelése

15 SECURE BUSINESS AUTOMATION eDOXügyiratkezelés modul funkciói

16 SECURE BUSINESS AUTOMATION Szervezeti hierarchia

17 SECURE BUSINESS AUTOMATION Munkafolyamat

18 SECURE BUSINESS AUTOMATION eDOXworkflow for Workflow Fundation Folyamatok nyomon követése Grafikus folyamattervező Alkalmazás és human workflow egyszerre Egységes és könnyen konfigurálható üzleti szabályok Egységes azonosítási és biztonsági rendszer

19 SECURE BUSINESS AUTOMATION Iratkezelési funkciók

20 SECURE BUSINESS AUTOMATION Iratkezelési modul - beérkező iratok - Érkeztetés – érkeztető szám generálás Levelesládából (Outlook), Windows Desktop/Intéző Microsoft Office alkalmazásokból (Word/Excel) Ügyfélkapus integrációval, portálról Összetett e lőzmény kutatás, kezelés Iktatás Alszámos /főszámos iktatás Szignálás Ügyintézés, Irattárazás

21 SECURE BUSINESS AUTOMATION Iratkezelési modul - k imenő iratok - Fogalmazvány készítés verziókövetés Véleményezés, iratrevízió Jóváhagyás (soros, párhuzamos) Kiadmányozás szervezeti és/vagy egyéni elektronikus aláírással Expediálás Postai feladókönyv

22 SECURE BUSINESS AUTOMATION S peciális elektronikus és papírdokumentum kapcsolati lehetősége k Érkeztetés Office ( Word, Excel, Outlook ) alkalmazásokból, csatolás E-mail-ből, fájlrendszerből, elektronikus faxokból eDOXfax/scan - Papír dokumentumok kötegelt szkennelt feldolgozása ( opc. vonalkód) Authentikált, hitelességellenőrzött érkeztetés/iktatás Dokumentum Kapu technológiával, ügyfélkapun keresztül eDOXmark - Hiteles nyomtatás Szabványos interfész egyéb rendszerekhez

23 SECURE BUSINESS AUTOMATION eDOXi rattár modul irattározás Irattári terv, hierarchikus ügycsoportok Irattári tételszám adminisztráció Irattárba adás Irattári jegyzék nyomtatás Tárolóegység (doboz) kezelés Iratk ölcsönzés Betekintés, kivét; őrjegy nyomtatás Selejtezés Selejtezési jegyzőkönyv nyomtatás Levéltárba adás

24 SECURE BUSINESS AUTOMATION Számla jóváhagyás Ha a bejövő irat típusa –> Számla: Egyedi munkafolyamat indul a jóváhagyásra Számla képének tárolása Számla jóváhagyása Többszintű jóváhagyás lehetősége Soros és párhuzamos jóváhagyás lehetősége Számla szerződéshez „kötésének” lehetősége Számlatételek adatainak nyilvántartása pénzügyi, partner, határidő adatok, stb. Utóbbiakkal ERP integrációs kapcsolat lehetősége

25 SECURE BUSINESS AUTOMATION Szerződés kezelés Szerződés dokumentumok tárolása Szerkeszthető verziók és végleges szerződések képei Szerződéses adatok nyilvántartása Pénzügyi adatok (szerződéses összegek) Partner cégadatok (külső szereplők) Határidők (fizetési, teljesítési mérföldkövek) Szerződések belső jóváhagyása műszaki, gazdasági, jogi, stb. Számla-jóváhagyási folyamat kapcsolat Egyszerű visszakeresés és megtekintés Adatok, vagy akár tartalom alapján is

26 SECURE BUSINESS AUTOMATION eDOXpartner modul partnerek, ügyfelek Partneradatok nyilvántartása Cég, szervezet, személy Címek, telefonszámok Forrásként szolgál az iratkezelési rendszer, szerződéstár számára Konfigurálható partner típus Pl. ügyfél, együttműködő partner, társszerv, vevő, szállító, stb. ERP partnertörzs szinkronizáció

27 SECURE BUSINESS AUTOMATION Beépített biztonsági funkciók és szolgáltatás ok Jogosultság kezelés – eDOXadmin modul Iktatókönyvenként külön jogosultságok, kód és törzs tartományok szűkíthetőek, egy szervezet–több független iktatórendszer) Eljáró (Ügyintéző), Betekintő, Irat átvevő, Irat mozgató, Megbízott, Szignáló (munkakiosztó), Hitelesítő, stb. felhasználók Digitális aláírás – eDOX.SDX modul Űrlapok és c satolt dokumentumok hitelesítése EASZ alapján Időbélyegzés, idő pecsételő szolgáltatás Speciális biztonságvédelem - eDOXsecure modul (Transform) Biztonságos dokumentumközlekedtetés Tartalomvédelmi szolgáltatás Csatolt dokumentumok egyedi beállításai IRM/DRM, megbízható környezet - eDOXright modul Nyomtatott dokumentumvédelem - eDOXmark modul

28 SECURE BUSINESS AUTOMATION eDOX.admin modul konfigurálás, üzemeltetés Jogosultság kezelés Iktatókönyvenként egységes (Iktatókönyvenként külön dokumentumtár, Iktatókönyvenként külön jogosultságok, kód és törzs tartományok szűkíthetőek, egy szervezet–több független iktatórendszer) Létrehozás, láthatás, szerkesztés irat és dokumentum szinten is Felhasználók, Szervezeti hierarchia modellezése Szerepek: Postabontó, Érkeztető, Iktató, Ügyintéző, Szignáló, Jóváhagyó, Kiadmányozó stb. Elemi jogosultságok Globális és egyéni beállítások Finoman konfigurálható cégre szabható rendszer Pl. helyettesítések

29 SECURE BUSINESS AUTOMATION eDOX.SDX modul Digitális aláírás kezelés EU és magyar törvényeknek megfelelő hitelesítés Aláírási szabályzat kezelése ETSI standard NHH minősített (első Magyarországon) MELASZ Ready minősített

30 SECURE BUSINESS AUTOMATION eDOX.DIS modul Ügyfélkapu integráció Department Interface Service Az E-Group Dokumentum Kapu megoldásának magja, amely szorosan együttműködik az SDX (elektronikus aláíró, hitelességellenőrző) és Transform (Biztonságos dokumentum-közlekedtetést biztosító) komponensekkel

31 SECURE BUSINESS AUTOMATION eDOXmark modul Nyomtatott dokumentum védelem Nyomtatott dokumentum hitelesítése, védelme Grafikai háttérképbe „kódolt” hitelesítő információ Kétdimenziós vonalkóddal kiegészítve „önhitelesítő” dokumentum

32 SECURE BUSINESS AUTOMATION eDOXsecure modul speciális biztonsági modul Transform (az eDOX biztonságos dokumentum- közlekedtetést biztosító komponense) PKI alapú titkosított adatküldés Csak a küldő és a címzettek férhetnek hozzá a dokumentumok tartalmához Titkosítási szabályzat kezelése MELASZ Ready

33 SECURE BUSINESS AUTOMATION eDOXright for MS DRM Windows Digital Rights Management Services Széles körű tartalomvédelmi szolgáltatás Jelen pillanatban működik: Word dokumentumok Excel fájlok PowerPoint bemutatók E-mail-ek (Outlook) Internet Explorer integráció

34 SECURE BUSINESS AUTOMATION SharePoint/eDOX – ERP kapcsolat kialakításának lehetősége SharePoint webpart segítségével WebPart segítségével a SharePoint portálon lehetőség van az ERP üzleti alkalmazások által generált kimenetek ábrázolására.

35 SECURE BUSINESS AUTOMATION Miski Zoltán E-Group Web: www.egroup.hu E-mail: zoltan.miski@egroup.hu Telefon: +36 1 371-25-55 Telefax: +36 1 371-25-56 Kérdések és válaszok, további információ

36 SECURE BUSINESS AUTOMATION Mennyi idő alatt lehet bevezetni az eDOX rendszert? 6-8 hónap Interjúk a kulcsfelhasználókkal, igényfelmérés Folyamatszabályozási konzultáció Követelményspecifikáció, rendszertervezés •(jogszabályi és felhasználói követelmény harmonizáció) Testreszabás •szoftver fejlesztés Telepítés, konfigurálás •Szervezeti egység modellezés, irattári terv, felhasználói szerepek Bevezetési támogatás Átalánydíjas support

37 SECURE BUSINESS AUTOMATION Mennyibe kerül az eDOX rendszer bevezetése? 10M - 50M Ft Licencelés: Szerver / kliens licenc formában 5 - 20M Ft (felhasználószám fügvényében) Szolgáltatások: 5 – 30MFt (testreszabás mértékétől függően)

38 SECURE BUSINESS AUTOMATION Képernyőképek

39 SECURE BUSINESS AUTOMATION Képernyőképek

40 SECURE BUSINESS AUTOMATION Képernyőképek

41 SECURE BUSINESS AUTOMATION Képernyőképek

42 SECURE BUSINESS AUTOMATION Képernyőképek


Letölteni ppt "SECURE BUSINESS AUTOMATION Integrált elektronikus dokumentum- és iratkezelési megoldás önkormányzatok számára Miski Zoltán 2008. április 9."

Hasonló előadás


Google Hirdetések