Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egészségügyi intézmények átvétele 2012. január 17. Dr. Török Krisztina főigazgató 1Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egészségügyi intézmények átvétele 2012. január 17. Dr. Török Krisztina főigazgató 1Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet."— Előadás másolata:

1 Egészségügyi intézmények átvétele 2012. január 17. Dr. Török Krisztina főigazgató 1Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

2 Az átadás-átvétel egyes állomásai • Jogalkotási feladatok • Ügykörök (kötelezettségvállalások jóváhagyásának átmeneti szabályai) • Átadás-átvétel adminisztratív lebonyolítása • További feladatok 2 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

3 Jogszabályi előfeltételek I. • 1208/2011. (VI. 28.) Korm. hat.: a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatokról • 1335/2011. (X. 13.) Korm. hat.: a megyei intézmények és a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények konszolidációjához szükséges intézkedésekről • 2011. évi CLVI. törvény: a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények, és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről 3Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

4 Jogszabályi előfeltételek II. • 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet: a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról • 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet: a megyei önkormányzat egészségügyi intézményei és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól • 2011. évi CLXXVI. törvény: Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről 4Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

5 Kötelezettségvállalások jóváhagyása I. 1335/2011. Korm. hat. és megyei önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján: • Hatály: 2011. szept. 1.-től az átadás-átvételig (dec. 31.) terjedő időszakban • a GYEMSZI vezetőjének jóváhagyása nélkül új kötelezettségvállalás nem tehető – Kivételek: napi üzemi működés és a betegellátás biztonságát veszélyeztető beszerzés 5Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

6 Kötelezettségvállalások jóváhagyása II. • Tájékoztató levél kiküldése (fenntartó és kórház részére) • Web-es engedélyeztetési és értesítési rendszer üzemeltetése • 1000 fölötti beérkezett kérelem • Eljárás menete (utólagos/előzetes vizsgálat, engedélyeztetés) • 2012. jan. 1-től: a rendszer átdolgozása, fenntartói jogkörnek megfelelően 6Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

7 Ügykörök • Ügykörök meghatározása (fontosabbak): – Jóváhagyás szükséges az ingó, ill. ingatlan vagyon bármilyen mértékű megterheléséhez, és elidegenítéséhez, adósság átütemezéshez és faktoráláshoz – Jóváhagyás a jutalom és más, jutalmazással egyenértékű juttatások kifizetéséhez – Jóváhagyás szükséges az egészségügyi intézmény vezetőinek kinevezéséhez/felmentéséhez – Jóváhagyás a három hónap időtartamot és/vagy bruttó egyedi 5 millió forint díjazást meghaladó, ingatlan vagy tartozékai használatához, hasznosításához (pl. bérlet) kapcsolódó szerződések megkötéséhez, módosításához ÉS bármilyen kötelezettségvállaláshoz – Jóváhagyás szükséges a közbeszerzési értékhatárt elérő közbeszerzési eljárások indításához és minden közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshez 7Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

8 Átadás-átvétel lebonyolítása I. • 2011. december 31-ig: átadás-átvétel folyamata + szakmai átvilágítás első lépése • 9 munkacsoport megalakítása: 5-6 intézmény/munkacsoport • Munkacsoport összetétele: – GYEMSZI képviselői – Jogi, gazdasági, műszaki szakértők, egészségügyi- menedzsment vezetők (68 külsős) – KEHI, MÁK munkatársai – Önkormányzatok képviselői 8Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

9 Átadás-átvétel lebonyolítása II. • Jogi feladatok: GYEMSZI által meghatározott metodika alapján: – Szerződések átvizsgálása kórházanként(átlag 800 szerződés/intézmény): működéshez nélkülözhetetlen szerződések, biztosítások, üzemeltetési szerződések, informatikai beszerzések – Engedélyek, szabályzatok, – Peres/nem peres/hatósági ügyek katasztere – Tulajdoni, tagsági részesedések vizsgálata – Közbeszerzések vizsgálata 9Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

10 Átadás-átvétel lebonyolítása III. • Munkacsoport tevékenységének kezdete (2011. nov. 24.): – Munkacsoport vezetőinek értesítése – Módszertan megküldése – Szerződések, megbízólevelek – Online kapcsolattatásra alkalmas felület elindítása • Indító megbeszélés (2011. nov. 25.): – Dr. Szócska Miklós államtitkár úr részvételével – Munkacsoportok tagjainak egyeztetése – Kérdések tisztázása 10Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

11 Átadás-átvétel lebonyolítása IV. • Intézményi látogatások megindulása (2011. nov. 28-tól) • Központi módszertan szerint, meghatározott ütemezésben • Főbb területek meghatározása (ingó, ingatlanvagyon, uniós fejlesztések, munkajogi kérdések, kötelezettségvállalások, közbeszerzések, egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó feladatok) • Folyamatos visszacsatolás a GYEMSZI felé 11Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

12 Átadás-átvétel lebonyolítása V. Munkacsoportok további feladatai: • Javaslat azonnali intézkedésekre • Középtávon megoldandó problémák • Jelentéstételi kötelezettség • Dokumentumtárak, adattáblák bekérése, összeállítása GYEMSZI-s szakmai projektmenedzser feladata a munkacsoportok felé: • Kapcsolattartás • Koordináció • Tanácsadás 12Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

13 GYEMSZI további feladatai • Folyamatos adatkérés az intézményektől • Fenntartási feladatokkal foglalkozó önkormányzati dolgozók átvétele • Bérszámfejtés, létszámadatok • Konzultáció, továbbképzés biztosítása 13Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

14 Feltárt problémák I. Egészségügyi ellátás • Felelősségbiztosítás hiánya, lejárta (több helyütt) • Elégtelen TVK (Engedély – TEK - Kapacitás – TVK elszakadva) (több helyütt) • Eszközhiány miatt álló szakrendelések • Ügyeleti rendszer fenntartói döntésre vár • Finanszírozatlan CT • Szakrendelő leválása rendezetlen 14Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

15 Feltárt problémák II. Humán-erőforrás • Szakdolgozói elvándorlás, orvoshiány, állandósuló magas fluktuáció több területen • Minimum-feltételek alatti létszám, nem tudtak rezidenseket a kívánt számban felvenni • Létszámhiány kapcsolódó területeken (gyógyszertár, élelmezés) • A dolgozók önkéntes túlmunkát nem kívánnak végezni • Történelmi bértartozás a dolgozók felé • Betöltetlen, kinevezés nélküli vezetői posztok 15Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

16 Feltárt problémák III. Intézményi gazdálkodás • Magas lejárt tartozás állomány, rossz (tragikus) likviditás • Szállítók kockázatosnak tekintik a helyzetüket, korlátozottan szállítanak • Folyamatos működési veszteség • Ugyanakkor nyereséges, vagy stabil működés • Jelentős fenntartói működés-támogatás és elvesztése • A szolgáltató vállalkozó tulajdonjogot szerezhet a kezelt ingatlanon • Megszűnő folyószámlahitel likviditást ront • GT veszteségi következményeként elveszítette saját tőkéjét • Társaságotokat jelentős helyi adó fizetési kötelezettség terheli • Az egészségügyi és szociális ellátás keveredése • Több szállítói szerződés lejárt, nincs döntés a továbbiakról • Pályázati projektek szempontjából fontos a kincstári alszámla nyitása 16Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

17 Feltárt problémák IV. Jogi, szerződéses ügyek • Lejárt a kórházi felelősségbiztosítások • Munkavállalók végtörlesztési lehetőséggel számosan éltek, eljárás, forrás nem ismert • Hiányos szerződés-kataszterek • Ár-érték arányban kedvezőtlennek tűnő szerződések • Értékhatárt meghaladó nem közbeszerzett tevékenység • Hiányzó fenntartói döntés a folyamatban lévő közbeszerzésekről • Kérdéses sorsú ingatlanok • Összességében milliárdos perérték • Kórházi ingatlanon téves végrehajtási teher van 17Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

18 Feltárt problémák V. Uniós pályázati ügyek • Le nem zárt, vitás elszámolású pályázatok • TIOP pályázati önrésze hitelből volt finanszírozva • Támogatott személyének változása (megye – állam) • Projekt kivitelezője csődbe jutott • Folyamatban lévő nagyprojektek fenntartói támogatása, döntések, önrész biztosítása szükséges 18Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

19 Feltárt problémák VI. Fenntartói ügyek • Fenntartói támogatás ígérvények • Beruházási hitelek kórházra terhelve • Kórház kötelezettséget vállalt fenntartó felé tulajdonosváltáskor • Megye tartozik kórháznak • Fenntartó a pályázati önrészt kölcsönként biztosította • TIOP pályázathoz önrész hiánya • Önkormányzat a bérkompenzáció egy részét nem utalta át • Kórház ingatlanjain jelentős terhek vannak • Önkormányzati tagi kölcsön visszafizetése • A kórház kiszolgáló funkcióit a megye elvonta "centrumokba" szervezte. A hatékonyság javulása kérdéses, az elszámolás kritikus. A megoldás növelheti a kórházi költségeket • Kórház tartozik a Fővárosnak 19Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

20 Feltárt problémák VII. Műszaki, ingatlan ügyek • Értékesítési potenciállal rendelkező telephelyek, épületek • Ingatlankezelési jog rendezetlensége • Az ingatlanok pontos megosztása szükséges • Informatikai eszközök cseréje szükséges • Idegen tulajdonú eszközök használata • Műszerpark amortizálódott pl MR üzemidő • Kritikus állapotú épületek, épületrészek, életveszélyes villamos hálózat 20Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket 21Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet


Letölteni ppt "Egészségügyi intézmények átvétele 2012. január 17. Dr. Török Krisztina főigazgató 1Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések