Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország Fejlesztési Terv Kovács István Vilmos Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország Fejlesztési Terv Kovács István Vilmos Nemzeti Fejlesztési Ügynökség."— Előadás másolata:

1 Új Magyarország Fejlesztési Terv Kovács István Vilmos Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

2 Fejlesztéspolitika és közigazgatás Változásmenedzsment a közjó érdekében Új elvárások : –Tényeken alapuló szakpolitika alakítás –Stratégiai megközelítés –Távlatos gondolkodás –Komplex megközelítések –Mérhető célok –Átláthatóság, számonkérhetőség –Partnerség

3 Stratégiai szemlélet –A jelen adottságainak és trendjeinek feltárása –Világos célkijelölés –Output, eredmény és hatás indikátorok meghatározása –Eszköz kiválasztás –Értékelés –Visszacsatolás, korrekció

4 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Átfogó célok, általános célok, prioritások, forrásallokáció, támogatás intenzitás térképe Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 (Nemzeti Stratégiai Referenciakeret)

5 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Kettős cél: 1.Foglalkoztatás bővítése –Az egyén foglalkoztathatóságának javítása –Munkahelyteremtés –A kereslet és kínálat összhangját biztosító foglalkoztatási környezet 2.Tartós növekedés elősegítése –Versenyképesség növelése –A gazdaság bázisának szélesítése –Üzleti környezet fejlesztése Átfogó cél

6 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV •Fenntarthatóság –Környezeti, (makro)gazdasági, társadalmi •Kohézió –Esélyteremtés; területi, társadalmi különbségek csökkentése Horizontális célok

7 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV •Gazdaságfejlesztés •Közlekedésfejlesztés •Társadalom megújulása •Környezeti és energetikai fejlesztés •Területfejlesztés •Államreform Prioritások

8 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV •Gazdaságfejlesztés OP 2,5Mrd Euró •Közlekedés OP6,2Mrd Euró •Társadalmi megújulás OP 3,5 Mrd Euró •Társadalmi infrastruktúra OP 1,9 Mrd Euró •Környezet és energia OP 4,2 Mrd Euró •Államreform OP 0,172 Mrd Euró •Elektronikus közigazgatás OP 0,422 Mrd Euró •Regionális OP-k5,8Mrd Euró •Végrehajtás OP 0,31Mrd Euró Forrás: NFÜ Az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati operatív programjaira mintegy 25 Mrd Euró áll rendelkezésre. (15%-os nemzeti hozzájárulás nélkül, folyó áron)

9 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Prioritások Áttekintés Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 (Nemzeti Stratégiai Referenciakeret)

10 A projektköltségvetés szerkezete Állami támogatás = EU támogatás + hazai költségvetési forrás (85 /15) Saját erő Ezt adja az EU (22,4 mrd EURO) 15%0-80% A fejlesztés összvolumene Elszámolható ktsg. Nem elszámolható ktsg. ezt is a pályázó fizeti

11 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV •Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) •Fő cél: a magyar gazdaság hosszú távon fenntartható növekedése •Specifikus célok –A kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitás, aktivitás, illetve együttműködés növelése –A vállalati kapacitások komplex fejlesztése –Üzleti környezet fejlesztése –A kkv finanszírozási források Gazdaságfejlesztés (2,5 Mrd EUR)

12 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Támogatási intenzitások (vállalkozástámogatás) 50% Középvállalkozásnál +10% Kisvállalkozásnál + 20% 40% 30% 25%  10% (2011 )

13 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Két fő cél •Elérhetőség javítása –Az ország jobb bekapcsolása az európai gazdasági vérkeringésbe –Régiók elérhetőségének javítása •A közösségi közlekedés környezetkímélő fejlesztése –A közlekedés intermodalitásának fejlesztése –A közösségi közlekedés környezetbarát fejlesztése Közlekedésfejlesztés Közlekedési Operatív Program (KözOP) (6,2 Mrd EUR)

14 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Fő cél: Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával Specifikus célok: •A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangja •Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése •A változásokhoz való alkalmazkodás segítése •Az egész életen át tartó tanulás elősegítése •Az egészségi állapot és a munkavégző-képesség •A társadalmi összetartozás erősítése, esélyegyenlőség Társadalmi megújulás Társadalmi Megújulás Operatív Program (TAMOP) (3,5 Mrd Euró)

15 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Fő cél: Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával Specifikus célok: •A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása •A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése •A társadalmi megújulást szolgáló tartalmi fejlesztések infrastrukturális hátterének biztosítása Társadalmi megújulás Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) (1,9 Mrd Euró)

16 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Fő cél: Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése (biztonságos, tiszta, jó minőségű környezet megteremtése) Specifikus célok: •Élhető környezet megteremtése és fenntartása •Értékvédelem és megőrzés •Megelőzés, takarékosság, hatékonyság Környezeti és energetikai fejlesztés Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) (4,2 Mrd Euró)

17 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Fő cél: A közigazgatás teljesítményének növelése, javítása Specifikus célok: •A társadalmi eredményesség javítása •A társadalmi erőforrások takarékos (hatékony) felhasználása •A közszolgálatiság javítása Államreform Államreform Operatív Program (ÁROP)

18 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Az Államreform Operatív Programra összesen mintegy 172 millió EUR áll rendelkezésre PrioritásKeret (millió euró) Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés 93 Az emberi erőforrás minőségének javítása 25 A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések 50 Technikai segítségnyújtás4 Összesen172

19 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Fő cél: A közigazgatás teljesítményének növelése, javítása Specifikus célok: •A közigazgatási szolgáltatások eredményességének javítása •A működési hatékonyság növelése Államreform Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)

20 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programra összesen mintegy 422 millió EUR áll rendelkezésre PrioritásKeret (millió euró) A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása 151 A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések 175 Kiemelt fejlesztések (KMR-hez kapcsolódó fejlesztések) 88 Technikai segítségnyújtás 8 Összesen 422

21 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Fő cél: Felzárkózás és versenyképesség Specifikus célok: –Regionális központok megerősítése, együttműködő és versenyképes városhálózat kialakítása –Megújuló vidék: a rurális térségek területileg integrált, fenntartható fejlesztése –Az elmaradott térségek komplex felzárkóztatása –A Balaton, a Duna és a Tisza vidékének fenntartható fejlesztése Területfejlesztés Regionális Operatív Programok (7 db) (5,77 Mrd Euró)

22 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A 7 regionális operatív programra mintegy 5,78 Mrd Euró áll rendelkezésre. Észak-Magyarország 0,9 Mrd Euró Észak-Alföld 0,97 Mrd Euró Közép- Magyar- ország 1,5 Mrd Euró Dél-Alföld 0,75 Mrd Euró Közép-Dunántúl 0,5 Mrd Euró Dél-Dunántúl 0,7 Mrd Euró Nyugat-Dunántúl 0,46 Mrd Euró

23 Regionális Operatív Programok (ROP, 6+1 db) Regionális OP-kMrd Ft Nyugat-dunántúli OP147,9 Közép-dunántúli OP161,9 Dél-dunántúli OP224,8 Dél-alföldi OP238,7 Észak-alföldi OP310,9 Észak-magyarországi OP288,1 Közép-magyarországi OP467,8 Összesen:1840,1

24 A támogatás típusok Akcióterv (Korm. döntés) Kiemelt projektek 2 fordulós pályázat 1 fordulós pályázat Közvetett támogatás Kisprojekt alap Mikrohitel Tőkealap Garanciaalap KORMÁNYDÖNTÉS = miniszterek, régiók javas- latára az akciótervben. Akciótervben leírt célcsoportnak NFÜ pályá- zatot ír ki. Szakmai bírálat alapján nyertesekről NFÜ DÖNT Akcióterv szerinti célcsoportnak NFÜ pályá- zatot ír ki. Szakmai bírálat alapján NFÜ DÖNT. Régió, önkormányzat, vagy civil szervezet által kezelt pályázati alap. Az alap a támogatásáról az NFÜ DÖNT. Az alapra beadott pályázatokról az ALAP KEZELŐJE DÖNT, Vállalkozástámogatás kereskedelmi társaságok (bankok és alap-kezelők) bevonásával. ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

25 Összetett problémákra összetett válasz : Zászlóshajó projektek Operatív programok OP1OP2………OPn ZH1XXX ZH2XXXX ZH3XXXX ZH4XX Programozási logika Tervezési logika ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

26 • Fejlesztési pólusok • Esély a leghátrányosabb kistérségekben élőknek • XXI. sz. iskolája • Gyermekesély • KKV szektor fejlesztése ZÁSZLÓSHAJÓ PROJEKT Az 5 legfontosabb ZÁSZLÓSHAJÓ PROJEKT ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

27 Tervezett pályázati források 2007-2008-ban 2007-2008-ban összesen kb. 150 pályázati kiírás OPÖsszes forrás PályázatKözvetett*Kiemelt proj. GOP306214875 TÁMOP44722215273 TIOP340305035 KEOP556 00 KÖZOP519100508 ROP-ok7444310313 ÁROP1700 EKOP3800 Összesen29671738239989 Mrd Ft * A projektgazda kiválasztott állami szerv, de a kedvezményezett nyílt eljárásban lesz kiválasztva. Pl. Start program, kkv-k hitel- és tőke-konstrukciója

28 Önkormányzati pályázatok I. Első ROP pályázatok: –kerékpárút, belterületi utak, akadálymentesítés, ipari parkok, ipari területek, közoktatási intézmények beruházásai Jelenleg beadható pályázatok: –ROP: ipari parkok, ipari területek, akadálymentesítése, KMR: TISZK, önkormányzati utak, kerékpárutak, inkubátorházak fejlesztései –KEOP: élőhely védelem, -helyreállítás, szennyvízelvezetés, tisztítás, ivóvízminőség javítás, rekultivációs programok, növénykertek, történeti kertek megőrzése, hő- és /vagy villamos energia előállítás támogatása, energia hatékonyság javítása, informatikai fejlesztések

29 Önkormányzati pályázatok II. Meghirdetésre kerülő ROP pályázatok : –Október, november – turisztikai attrakció- és szálláshely fejlesztés –November – városfejlesztés (szociális célú és funkcióbővítő városrehabilitáció) Humán infrastrukturális pályázatok önkormányzati fenntartású intézményeknek (már megjelent és tervezett): –Oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése (általános felújítás + informatikai fejlesztések) –Egészségügy infrastrukturális fejlesztések –Szociális intézmények pályázatai –Kulturális intézmények pályázatai

30 Intézményi változások 2007-13-ban 2004-062007-13 IH-k 5 helyenIH-k egy helyen sokféle eljárás és kézikönyvsokféle eljárás, egyféle kézikönyv korlátozott IT támogatásáltalános IT támogatás (elektronikus adatlap) 30 önálló szervezet (pl.: GVOP: 5 KSz) 1 intézményrendszer (GOP: 1 KSz = egykapus ügyintézés: MAG Zrt.) 2 projekt-kiválasztási eljárás (pályázat, központi program) Több eljárás, egyszerűbb és gyorsabb folyamatok

31 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV www.nfu.hu Internetes elérhetőségünk:


Letölteni ppt "Új Magyarország Fejlesztési Terv Kovács István Vilmos Nemzeti Fejlesztési Ügynökség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések