Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország Fejlesztési Terv"— Előadás másolata:

1 Új Magyarország Fejlesztési Terv
Kovács István Vilmos Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

2 Fejlesztéspolitika és közigazgatás
Változásmenedzsment a közjó érdekében Új elvárások: Tényeken alapuló szakpolitika alakítás Stratégiai megközelítés Távlatos gondolkodás Komplex megközelítések Mérhető célok Átláthatóság, számonkérhetőség Partnerség

3 Stratégiai szemlélet A jelen adottságainak és trendjeinek feltárása
Világos célkijelölés Output, eredmény és hatás indikátorok meghatározása Eszköz kiválasztás Értékelés Visszacsatolás, korrekció

4 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV
Új Magyarország Fejlesztési Terv (Nemzeti Stratégiai Referenciakeret) Átfogó célok, általános célok, prioritások, forrásallokáció, támogatás intenzitás térképe

5 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV
Átfogó cél Kettős cél: Foglalkoztatás bővítése Az egyén foglalkoztathatóságának javítása Munkahelyteremtés A kereslet és kínálat összhangját biztosító foglalkoztatási környezet Tartós növekedés elősegítése Versenyképesség növelése A gazdaság bázisának szélesítése Üzleti környezet fejlesztése

6 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV
Horizontális célok Fenntarthatóság Környezeti, (makro)gazdasági, társadalmi Kohézió Esélyteremtés; területi, társadalmi különbségek csökkentése

7 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV
Prioritások Gazdaságfejlesztés Közlekedésfejlesztés Társadalom megújulása Környezeti és energetikai fejlesztés Területfejlesztés Államreform

8 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati operatív programjaira mintegy 25 Mrd Euró áll rendelkezésre. (15%-os nemzeti hozzájárulás nélkül, folyó áron) Gazdaságfejlesztés OP 2,5 Mrd Euró Közlekedés OP 6,2 Mrd Euró Társadalmi megújulás OP 3,5 Mrd Euró Társadalmi infrastruktúra OP 1,9 Mrd Euró Környezet és energia OP 4,2 Mrd Euró Államreform OP 0,172 Mrd Euró Elektronikus közigazgatás OP 0,422 Mrd Euró Regionális OP-k 5,8 Mrd Euró Végrehajtás OP 0,31 Mrd Euró Forrás: NFÜ

9 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV
Új Magyarország Fejlesztési Terv (Nemzeti Stratégiai Referenciakeret) Prioritások Áttekintés

10 A projektköltségvetés szerkezete
Elszámolható ktsg. Nem elszámolható ktsg. ezt is a pályázó fizeti Ezt adja az EU (22,4 mrd EURO) 15% 0-80% A sajáterő mértékét meghatározza: 1. Uniós/hazai jogszabályi korlátok, Pl. vállalkozások támogatásának tilalma - kivételek , pl. támogatási térkép 2. Hazai támogatáspolitikai, szakpolitikai szempontok Pl. támogatható tevékenységek köre az EU szabályokon belül a kért saját erő mértéke Állami támogatás = EU támogatás + hazai költségvetési forrás (85 /15) Saját erő A fejlesztés összvolumene

11 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Gazdaságfejlesztés (2,5 Mrd EUR)
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) Fő cél: a magyar gazdaság hosszú távon fenntartható növekedése Specifikus célok A kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitás, aktivitás, illetve együttműködés növelése A vállalati kapacitások komplex fejlesztése Üzleti környezet fejlesztése A kkv finanszírozási források

12 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV
Támogatási intenzitások (vállalkozástámogatás) 50% 25%  10% (2011) 30% 40% Középvállalkozásnál +10% Kisvállalkozásnál %

13 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV
Közlekedésfejlesztés Közlekedési Operatív Program (KözOP) (6,2 Mrd EUR) Két fő cél Elérhetőség javítása Az ország jobb bekapcsolása az európai gazdasági vérkeringésbe Régiók elérhetőségének javítása A közösségi közlekedés környezetkímélő fejlesztése A közlekedés intermodalitásának fejlesztése A közösségi közlekedés környezetbarát fejlesztése

14 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV
Társadalmi megújulás Társadalmi Megújulás Operatív Program (TAMOP) (3,5 Mrd Euró) Fő cél: Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával Specifikus célok: A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangja Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás elősegítése Az egészségi állapot és a munkavégző-képesség A társadalmi összetartozás erősítése, esélyegyenlőség

15 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV
Társadalmi megújulás Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) (1,9 Mrd Euró) Fő cél: Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával Specifikus célok: A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése A társadalmi megújulást szolgáló tartalmi fejlesztések infrastrukturális hátterének biztosítása

16 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV
Környezeti és energetikai fejlesztés Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) (4,2 Mrd Euró) Fő cél: Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése (biztonságos, tiszta, jó minőségű környezet megteremtése) Specifikus célok: Élhető környezet megteremtése és fenntartása Értékvédelem és megőrzés Megelőzés, takarékosság, hatékonyság

17 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV
Államreform Államreform Operatív Program (ÁROP) Fő cél: A közigazgatás teljesítményének növelése, javítása Specifikus célok: A társadalmi eredményesség javítása A társadalmi erőforrások takarékos (hatékony) felhasználása A közszolgálatiság javítása

18 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV
Az Államreform Operatív Programra összesen mintegy 172 millió EUR áll rendelkezésre Prioritás Keret (millió euró) Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés 93 Az emberi erőforrás minőségének javítása 25 A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések 50 Technikai segítségnyújtás 4 Összesen 172

19 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV
Államreform Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) Fő cél: A közigazgatás teljesítményének növelése, javítása Specifikus célok: A közigazgatási szolgáltatások eredményességének javítása A működési hatékonyság növelése

20 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV
Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programra összesen mintegy 422 millió EUR áll rendelkezésre Prioritás Keret (millió euró) A közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása 151 A közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések 175 Kiemelt fejlesztések (KMR-hez kapcsolódó fejlesztések) 88 Technikai segítségnyújtás 8 Összesen 422

21 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV
Területfejlesztés Regionális Operatív Programok (7 db) (5,77 Mrd Euró) Fő cél: Felzárkózás és versenyképesség Specifikus célok: Regionális központok megerősítése, együttműködő és versenyképes városhálózat kialakítása Megújuló vidék: a rurális térségek területileg integrált, fenntartható fejlesztése Az elmaradott térségek komplex felzárkóztatása A Balaton, a Duna és a Tisza vidékének fenntartható fejlesztése

22 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV
A 7 regionális operatív programra mintegy 5,78 Mrd Euró áll rendelkezésre. Észak-Magyarország 0,9 Mrd Euró Észak-Alföld 0,97 Mrd Euró Közép-Magyar-ország 1,5 Mrd Euró Nyugat-Dunántúl 0,46 Mrd Euró Közép-Dunántúl 0,5 Mrd Euró Dél-Alföld 0,75 Mrd Euró Dél-Dunántúl 0,7 Mrd Euró

23 Regionális Operatív Programok (ROP, 6+1 db)
Regionális OP-k Mrd Ft Nyugat-dunántúli OP 147,9 Közép-dunántúli OP 161,9 Dél-dunántúli OP 224,8 Dél-alföldi OP 238,7 Észak-alföldi OP 310,9 Észak-magyarországi OP 288,1 Közép-magyarországi OP 467,8 Összesen: 1840,1

24 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV
A támogatás típusok Kiemelt projektek KORMÁNYDÖNTÉS = miniszterek, régiók javas- latára az akciótervben. 2 fordulós pályázat Akciótervben leírt célcsoportnak NFÜ pályá- zatot ír ki. Szakmai bírálat alapján nyertesekről NFÜ DÖNT 1 fordulós pályázat Akcióterv szerinti célcsoportnak NFÜ pályá- zatot ír ki. Szakmai bírálat alapján NFÜ DÖNT. Akcióterv (Korm. döntés) Régió, önkormányzat, vagy civil szervezet által kezelt pályázati alap. Az alap a támogatásáról az NFÜ DÖNT. Az alapra beadott pályázatokról az ALAP KEZELŐJE DÖNT, Kisprojekt alap Mikrohitel Közvetett támogatás Vállalkozástámogatás kereskedelmi társaságok (bankok és alap-kezelők) bevonásával. Tőkealap Garanciaalap

25 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV
Összetett problémákra összetett válasz: Zászlóshajó projektek Programozási logika Operatív programok OP1 OP2 OPn ZH1 X ZH2 ZH3 ZH4 Tervezési logika

26 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Az 5 legfontosabb ZÁSZLÓSHAJÓ PROJEKT
Fejlesztési pólusok Esély a leghátrányosabb kistérségekben élőknek XXI. sz. iskolája Gyermekesély KKV szektor fejlesztése

27 Tervezett pályázati források 2007-2008-ban
ban összesen kb. 150 pályázati kiírás OP Összes forrás Pályázat Közvetett* Kiemelt proj. GOP 306 214 87 5 TÁMOP 447 222 152 73 TIOP 340 305 35 KEOP 556 KÖZOP 519 10 508 ROP-ok 744 431 313 ÁROP 17 EKOP 38 Összesen 2967 1738 239 989 Mrd Ft * A projektgazda kiválasztott állami szerv, de a kedvezményezett nyílt eljárásban lesz kiválasztva. Pl. Start program, kkv-k hitel- és tőke-konstrukciója

28 Önkormányzati pályázatok I.
Első ROP pályázatok: kerékpárút, belterületi utak, akadálymentesítés, ipari parkok, ipari területek, közoktatási intézmények beruházásai Jelenleg beadható pályázatok: ROP: ipari parkok, ipari területek, akadálymentesítése, KMR: TISZK, önkormányzati utak, kerékpárutak, inkubátorházak fejlesztései KEOP: élőhely védelem, -helyreállítás, szennyvízelvezetés, tisztítás, ivóvízminőség javítás, rekultivációs programok, növénykertek, történeti kertek megőrzése, hő- és /vagy villamos energia előállítás támogatása, energia hatékonyság javítása, informatikai fejlesztések

29 Önkormányzati pályázatok II.
Meghirdetésre kerülő ROP pályázatok: Október, november – turisztikai attrakció- és szálláshely fejlesztés November – városfejlesztés (szociális célú és funkcióbővítő városrehabilitáció) Humán infrastrukturális pályázatok önkormányzati fenntartású intézményeknek (már megjelent és tervezett): Oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése (általános felújítás + informatikai fejlesztések) Egészségügy infrastrukturális fejlesztések Szociális intézmények pályázatai Kulturális intézmények pályázatai

30 Intézményi változások 2007-13-ban
IH-k 5 helyen IH-k egy helyen sokféle eljárás és kézikönyv sokféle eljárás, egyféle kézikönyv korlátozott IT támogatás általános IT támogatás (elektronikus adatlap) 30 önálló szervezet (pl.: GVOP: 5 KSz) 1 intézményrendszer (GOP: 1 KSz = egykapus ügyintézés: MAG Zrt.) 2 projekt-kiválasztási eljárás (pályázat, központi program) Több eljárás, egyszerűbb és gyorsabb folyamatok

31 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Internetes elérhetőségünk:


Letölteni ppt "Új Magyarország Fejlesztési Terv"

Hasonló előadás


Google Hirdetések