Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Divat, test és metroszexualitás A metroszexuális jelenségek mediális vizsgálata Témavezető: Dr. GYIMESI Tímea Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék Készítette:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Divat, test és metroszexualitás A metroszexuális jelenségek mediális vizsgálata Témavezető: Dr. GYIMESI Tímea Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék Készítette:"— Előadás másolata:

1 Divat, test és metroszexualitás A metroszexuális jelenségek mediális vizsgálata Témavezető: Dr. GYIMESI Tímea Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék Készítette: Lábadi Mária Kommunikáció és médiatudomány (MA) II.

2  Kiindulópont: képi reprezentáció válsága  Vizsgálati tárgy: metroszexualitás  Cél: elméleti kontextus megteremtése, divat és test fogalom megváltozásának bizonyítása

3  Angol ‘metropolitan’ + ‘sex’= nagyvárosi + 3. nem (SIMPSON, Mark: Here come the mirror men. 1994)  Posztmodern 1.ábra: „Itt jönnek a tüköremberek” (SIMPSON)

4 2. ábra: HALL, Stuart - A kultúra körforgása • fogyasztói kultúra • médiumok: …-> divat, testkép->… • szematikai mező -> identitás?

5  „2003. év legfontosabb szava” (American Dialect Society): ~ heteroszexuális divatkövető férfi, aki egyértelműen saját magát tekinti imádata tárgyának  „South Park Is Gay!” - „Melegedő South Park” (South Park 7/8., 2003): tartalom->mindenki metroszexuális lesz (homoszexuálisok kiv.)  „2006/2007 Ősz/Tél Árkád Divat: ~ kinézetükben a nőies férfiak ellentéteként értelmeződő nők  Mintel: Spa Tourism. (Turizmus Bulletin XI/4., 2008): ~ új fogyasztói célcsoport  angol wikipedia (2010): ~ heteroszexuális férfi, aki a fenojegyek alapján homoszexuális

6 (HALL, Stuart. 1980)  homoszexuális válaszreakció  Blogok, hozzászólások  South Park („ South Park is G ay!” 7/8. 2003)  Önreferencia, intertextualitás, irónia (JOHNSON- WOODS, Toni. 2007)  „Szemiotikai gerillaharc „ (ECO, Umberto. 1973)  „Bricolage” (HEBDIGE, Dick. 1997)

7  A vizsgálat célja: fogalom és jelenség elterjedése, társadalmi szerep és médiumai  Módszertana:  Kvantitatív: kérdőívezés  Kvalitatív: megfigyelés, félig strukturált egyéni és csoportos interjúk készítése  Nehézségek  Nem reprezentatív, de 189 kiértékelhető kérdőív, ebből 142 tartalmilag pontos ismertséget mutat  Fogalom ismertsége: elektronikus médiumi források

8  Jelentéstulajdonítás a külső megjelenésnek (MINDENKI)  5 sztereotipikus külső jegy: erősen szoláriumozott bőr, nőies színek viselete, gondosan beállított haj, ékszerek, szőrtelenség (kérdővek és fókuszcsoportos beszélgetés)  Személyes kísérlet (99%)-> metroidentitással nem egyezik  Kvalitatív interjúk: fókuszcsoport - nem metroszexuálisak: negatív hozzállás, nincs eszmeiség  egyéni - metroszexuálisak: ideológia: egyéni jóllét = divatkövetés

9 3. ábra: David Beckham – felvállalt metroidentitás 4. ábra: Ismeretlen férfimodell - nőies színek 5. ábra: Ismeretlen férfi – kozmetikai szerek használata

10  Interdiszciplináris, de jelenleg releváns: test, divat, kép fogalma  Kiindulópont: Divat = zárt nyelvi szemiológiai rendszer, öltözéket megfosztja a testtől (BARTHES, Roland. 1967)  Test = képalkotás médiuma, referencialitás jelenléte kép és test között -> POSZTHUMÁN utópia (BELTING, Hans. 2006)

11  Metroszexualitás: indentitáskeresésre irányuló transzjelenség egy Baudrillard-féle világban  Test a divat protézisévé válik -> Világ a 3. és 4. képi fázisban, Metroszexualitás a 4.-ben, csábítás: Én-Te helyett Én-Én  Metroszexuális identitás = testtapasztalat -> esztétikai tapasztalat => visszatérés az 1. képi fázisba

12  „tüköremberek”: létrehozott világuknak nincs mélysége csak felülete  Metroszexuális test a külvilágot magára vetítve alakul virtuális transztestté  Divat fogalmának megváltozása: transzcendens, szubjektum-objektum oppozitív viszony -> saját testen belüli végtelen hiperreális tér  Metroszexuális szubkultúra? Nincs közösség formáló eszmeiség.

13


Letölteni ppt "Divat, test és metroszexualitás A metroszexuális jelenségek mediális vizsgálata Témavezető: Dr. GYIMESI Tímea Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék Készítette:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések