Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A RÉV Program kutatási eredményei. • Megváltozott munkaképességű embereknek nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások módszertanai Magyarországon • Helyzetfeltárás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A RÉV Program kutatási eredményei. • Megváltozott munkaképességű embereknek nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások módszertanai Magyarországon • Helyzetfeltárás."— Előadás másolata:

1 A RÉV Program kutatási eredményei

2 • Megváltozott munkaképességű embereknek nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások módszertanai Magyarországon • Helyzetfeltárás az „Átvezetés” módszertanához • Igény- és szükségletfelmérés a hálózati tagok körében Megalapozó kutatások

3 Megváltozott munkaképességű embereknek nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások módszertanai Magyarországon • Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatás (TF) • Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott Munkaképességű Munkavállalóknak (4M Program) • Látássérültek Foglalkozási Rehabilitációja (LSR / LFR) • Munkaasszisztensi Szolgálat • Komplex Munkaerő-piaci Szolgáltatás (KMP/KEFISZ) Módszertanok elemzése

4 Célja: • a védett szervezeti foglalkoztatás és a munkaerő piaci szolgáltatás kapcsolódási lehetőségének vizsgálata, az együttműködési felületek meghatározása az előzetesen felmért munkáltatói, szolgáltatói valamint célcsoport igények és szükségletek alapján; • az ellátatlan célcsoportok meghatározása, igény- és szükségletfelmérés elvégzése; • a hiányzó célcsoport specifikus módszertani elemek azonosítása, meglévő kezdeményezések feltárása; • nemzetközi munkaerő-piaci szolgáltatás-módszertanok összegyűjtése a hiányzó célcsoportok esetében, a kapott információk elemzése, nemzetközi gyakorlatból adaptálható módszertani elemek kiválasztása. Helyzetfeltárás az „Átvezetés” módszertanához

5 Módszerek: • Adatbázis elemzés, illetve másodelemzés: – Telephely-adatbázis az akkreditációs tanúsítványok alapján (NRSZH) – Statisztikai adatközlések: NRSZH, ONYF, Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, TÁMOP 1.1.1. – Az NCSSZI-TÁRKI kérdőíves adatfelvétele (2010; 2045 fő egészségkárosodott ember részvételével) – A HÉTFA Kutatóintézet online kérdőíves vizsgálatának adatbázisa 665 nonprofit szervezetet részvételével • Szakértői, valamint szakmapolitikai szakértői interjúk Helyzetfeltárás az „Átvezetés” módszertanához

6 Módszerek: • Helyszíni vizsgálatok (Budapesten, Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében, Hajdú-Bihar megyében, illetve Baranya megyében) • Fókuszcsoportos interjúk 1-15 főt, illetve 16-99 főt foglalkoztató akkreditált szervezetek munkatársainak részvételével • Fókuszcsoportos interjú nonprofit munkaerő-piaci szolgáltatók részvételével • Online kérdőíves felmérés az akkreditált foglalkoztatók körében Helyzetfeltárás az „Átvezetés” módszertanához

7 Érintett témakörök: • Az „Átvezetés” módszertan célcsoportjának jellemzői: − milyen tendenciák jellemzik a célcsoport szempontjából a komplex minősítési rendszer első időszakát; − kiket „ér el” a nyílt munkaerőpiac, az akkreditált szervezetek, szolgáltatók; − mi jellemzi az akkreditált foglalkoztatók lehetséges munkavállalóit, kiemelten a rehabilitálható embereket; − egészségkárosodott emberek az akkreditált foglalkoztatásban: motivációk, érdekeltségek és ellenérdekeltségek a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatással kapcsolatban. Helyzetfeltárás az „Átvezetés” módszertanához

8 Érintett témakörök: • Az akkreditált foglalkoztatók: jellemzőik, elhelyezkedésük, egészségkárosodott emberek az akkreditált foglalkoztatóknál, előzetes tranzitálási tapasztalatok, érdekeltségek és ellenérdekeltségek az új rendszerben • A nonprofit szervezetek (lehetséges) szerepvállalása a megváltozott munkaképességű emberek számára nyújtott humán szolgáltatásokban • A megváltozott munkaképességű emberekkel foglalkozó négy nagy munkaerő-piaci program jelenlegi célcsoportjai • A szereplők „találkozásának” lehetősége: az együttműködések földrajzi feltételeinek alakulása Helyzetfeltárás az „Átvezetés” módszertanához

9 Érintett témakörök: • Egyes célcsoportok speciális szükségletei a foglalkozási rehabilitáció szempontjából: – Mentális- és viselkedészavarral élő emberek – Hallássérült emberek – Beszédfogyatékos emberek – Daganatos betegek – Keringési zavaros betegek – Mozgásszervi betegek Helyzetfeltárás az „Átvezetés” módszertanához

10 Célja: • Országos Hálózat kiépítését célzó munka szakmai megalapozása, előkészítése • Hálózat tagjainak megismerése: szervezetek, projektstábok • Hálózat működésével kapcsolatos igények és javaslatok összegyűjtése Igény- és szükségletfelmérés a hálózati tagok körében

11 Módszerek: • Kérdőíves kutatás a projektet megvalósító szervezetek körében (44 + 16 / 62) • Kérdőíves kutatás a projektet megvalósító szakmai stábok körében (74 / 85) • Fókuszcsoportos interjúk a projekteket megvalósító szervezetek körében (4 db, 45 résztvevő) • Félig strukturált interjúk más hálózatok vezetőivel (5 db) Igény- és szükségletfelmérés a hálózati tagok körében

12 Érintett témakörök: • A szervezetek jellemzői és tevékenységei • A projektek jellemzői • A Hálózat kialakításával és működésével kapcsolatos szükségletek, igények és javaslatok • Tapasztalatok más hálózatok működéséről Igény- és szükségletfelmérés a hálózati tagok körében

13 Néhány kutatási eredmény – területi illeszkedés

14 Néhány kutatási eredmény - elérések

15 A (válaszadó) szervezetek… • háromnegyede több mint 10 éves; • legjelentősebb része egyesület vagy alapítvány; • ötödének 1, harmadának 2-4 helyen van szolgáltatást nyújtó telephelye; • átlagosan a különböző helyszínek harmadán nyújtanak munkaerő-piaci szolgáltatást. Néhány kutatási eredmény – A hálózati tagok (szervezetek)

16 Szolgáltatói múlt: • jellemzően (és átlagosan) a 2000-es évek első felében kezdtek el a fogyatékos / megváltozott munkaképességű célcsoportoknak szolgáltatni • átlagosan 3-5 évvel később kezdtek el munkaerő- piaci szolgáltatásokat nyújtani • A2 és A3 szervezetek között minden célcsoportra vonatkozóan vannak „kezdők” Néhány kutatási eredmény – A hálózati tagok (szervezetek)

17 Néhány kutatási eredmény – A hálózati tagok (szervezetek)

18 Projekthelyszínek – szolgáltatási tapasztalatok Néhány kutatási eredmény – A hálózati tagok (projektek) Összesen (74) A2 (9)A3 (36)AMSZ (29) Igen, a teljes szolgáltatási kört nyújtották már korábban is. 4601333 Részben, néhány szolgáltatás már volt korábban is. 239104 Nem, a projekt helyszínén nem voltak korábban ilyen szolgáltatások. 130 0 Nem tudja / nem válaszol2002

19 Sikeres hálózati együttműködés: • közös érdekek és célok (32 db) • kölcsönös információcsere (29 db) • szakmai kompetenciák (24 db) • szakma-specifikus információkhoz való folyamatos hozzájutási lehetőség (24 db) • kölcsönös segítségnyújtás (23 db) • partnerségek (22 db) • közös lobbi tevékenység (21 db) • érdekvédelmi tevékenység (fókuszcsoport) Néhány kutatási eredmény – Igények a hálózathoz kapcsolódóan

20 Módszertani fejlesztési igények Néhány kutatási eredmény – Igények a hálózathoz kapcsolódóan Munkáltatók motiválására alkalmas módszerek60 Munkáltatók szemléletformálására alkalmas módszerek51 Egységes munkaerő-piaci szolgáltatás-módszertan47 Célcsoport motiválására alkalmas módszerek47 Átvezetés módszertan43 Célcsoport fogyatékos-specifikus munkaerő-piaci igényei43 Folyamatkövető módszertani tanácsadás37

21 Ismeretátadás, készség- és kompetenciafejlesztés Néhány kutatási eredmény – Igények a hálózathoz kapcsolódóan Tárgyalástechnika, kifogáskezelés48 Szakmaismeret bővítése42 Kiégés elleni tréning38 Forrásszerzési ismeretek, módszerek34 Jogszabályok a gyakorlatban33 Partnerség építés, szakmai kapcsolatok fejlesztése33 Megváltozott munkakép. emberek ellátásának intézményrendszere29 Szolgáltatás minőségbiztosítása26 Szervezetvezetési ismerek, készségek, módszerek26

22 Szakmai kapcsolatok fejlesztése Néhány kutatási eredmény – Igények a hálózathoz kapcsolódóan NRSZH57 Potenciális foglalkoztatók56 Hasonló profilú hazai nonprofit szervezetek55 RSzSz54 Hasonló profilú külföldi nonprofit szervezetek47 Munkáltatói érdekképviseletek41 Munkaügyi intézmények37 Képző intézmények29 Munkaközvetítő cégek28

23 Köszönöm a figyelmet! Prókai Orsolya Revita Alapítvány www.revitaalapitvany.hu


Letölteni ppt "A RÉV Program kutatási eredményei. • Megváltozott munkaképességű embereknek nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások módszertanai Magyarországon • Helyzetfeltárás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések