Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EQUAL kutatási beszámoló Budapest, 2008. január 18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EQUAL kutatási beszámoló Budapest, 2008. január 18."— Előadás másolata:

1 EQUAL kutatási beszámoló Budapest, 2008. január 18.

2 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. Miről lesz ma szó? Helyzetfeltárás Akkreditált szervezetek Szolgáltatási folyamat (foglalkozási rehabilitáció) Nonprofit szolgáltató szervezetek

3 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete a világban és Magyarországon

4 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. A helyzetfeltárás felépítése A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek helyzete a világban - nemzetközi helyzetfeltáró elemzés A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek helyzete Magyarországon Jogszabályváltozások a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásában

5 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. I. A vizsgált célcsoport helyzete a világban A „fogyatékossággal élők” fogalmának definiálása a nemzetközi diskurzusban (nemzetközi és az Európai Unióban alkalmazott definíciók) Nemzetközi irányelvek és stratégiák – az ENSZ akcióprogram bemutatása A fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos politikai intézkedések és programok nemzetközi tapasztalatai (politikák és intézkedések általában, munkaerő-piaci programok, jóléti juttatások) A fogyatékossággal élők helyzete az Európai Unióban és a világban

6 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. II. A vizsgált célcsoport helyzete Magyarországon Szakmai, ellátási örökségek – és ami mögöttük van Fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek – a létező definíciók és a „definíciótlanság anomáliái” Adatok és becslések (és azok eltérései) a fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek számára vonatkozóan (Népszámlálás, NYUFIG, Munkaerő-felmérés) A fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek legfontosabb szocio-demográfiai jellemzői Magyarországon – különös tekintettel a gazdasági aktivitásukra és a munkaerő-piaci helyzetükre

7 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. III. Jogszabályváltozások vizsgálata Előzmények és változások a hazai jogi szabályozásban Az akkreditációs eljárás A foglalkoztatás, a segítő szolgáltatások és szakemberek szerepe Hatások és változások a mindennapokban (A lektori vélemény és a szükséges változtatások áttekintése)

8 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált szervezetek vizsgálata

9 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. Kutatási szempontok Akkreditált szervezetek alapvető szervezeti jellemzői és a rehabilitációs foglalkoztatás Megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő dolgozók számára nyújtott szolgáltatások Alap akkreditációs eljáráson túli, emelt feltételek teljesítése Nyílt munkaerő-piaci elhelyezést akadályozó tényezők Nyílt munkaerő-piaci elhelyezést elősegítő feltételrendszer

10 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. Módszerek I. Akkreditációs dokumentáció elemzése 150 db szervezet ÁFSZ 2007. július 01.-i nyilvántartásából Kért tanúsítvány típusa szerinti reprezentativitás (alap, rehabilitációs, kiemelt) II. Fókuszcsoportos interjú Szakértői fókuszcsoportos interjú – 1 db Munkaadói fókuszcsoportos interjú – 3 db (Pécs, Budapest, Nyíregyháza)

11 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. Dokumentumelemzés I. I. Akkreditált szervezetek bemutatása Alapvető szervezeti jellemzők Foglalkoztatási létszámadatok II. Rehabilitációs foglalkoztatás A foglalkoztatott célcsoport A célcsoport által végzett munka III. Segítő szolgáltatások Munkaerő-piaci szolgáltatások Humánszolgáltatások Egyéb szolgáltatások

12 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. Dokumentumelemzés II. IV. Rehabilitációs és kiemelt szervezetek (Az alap akkreditációs eljáráson túl emelt feltételek teljesítése) Foglalkoztatási rehabilitációs szakmai program Rehabilitációs megbízott Személyes rehabilitációs terv Esélyegyenlőségi terv Rehabilitációs bizottság Segítő személy Szabályzatok

13 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. Fókuszcsoport I. A nyílt munkaerő-piaci elhelyezés akadályairól A célcsoport heterogenitása Az integráció kezdete Ismerethiány és előítéletek „Kiilleszkedés” a munkaerőpiacról Motiváció és perspektíva Érdektelenség minden szinten Érdekvédelmi problémák Területi különbségek

14 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. Fókuszcsoport II. A nyílt munkaerő-piaci elhelyezés ösztönzése Általános szemléletváltás Érdekeltségi rendszerek Foglalkozási rehabilitáció filozófiája –„Csökkent” helyett „megváltozott” –Védett helyett integrált Támogatási rendszer Személyre szabott segítés

15 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

16 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. A vizsgált komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások 4M program Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat (IFSSZ) Komplex Emberközpontú Foglalkozás- Rehabilitációs és Információs Szolgáltatás (KEFISZ) Támogatott Foglalkoztatás (TF) Tranzit-foglalkoztatási program (Tranzit)

17 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. A szolgáltatási modellek összehasonlítása A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamatának lépései mentén: 1. Kapcsolatfelvétel 2. Tájékoztatás 3. Felmérés, egyéni rehabilitációs terv elkészítése 4. Felkészítés a munkavállalásra 5. Munka kipróbálása 6. Munkaközvetítés 7. Munkahely felkészítése 8. Munkába helyezés, betanítás 9. Utógondozás

18 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. Hasonlóságok Az ügyfél munkavállalására való felkészítését egy kijelölt szakember segíti. Írásban rögzített, a foglalkoztathatóság fejlesztésére irányuló tervet készítenek. Felkészítik az ügyfeleket a munkavállalásra. Az ügyfél állásba közvetítését követően utógondozásra kerül sor. A munkáltatók is a szolgáltatások célcsoportjába tartoznak. Állásfeltárással foglalkozó munkatárs alkalmazása.

19 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. Különbségek A család a közvetett célcsoport részét képezi. (IFSSZ, TF) Munkapróba lehetősége. (KEFISZ, TF, Tranzit) Munkahelyek – munkáltatók, munkatársak – felkészítése. (IFSSZ, KEFISZ, TF) Munkavállalók munkába helyezése, és betanítása. (IFSSZ TF, Tranzit)

20 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. Összegző gondolatok Három területen figyelhettünk meg lényegi eltéréseket: rehabilitáció kettős iránya (munkaadók, munkatársak, család), munka(re)szocializáció szükségessége (beilleszkedés, beillesztés), védettség helye, szerepe a szolgáltatási folyamatban (normál munkahely).

21 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek számára szolgáltató nonprofit szervezetek sajátosságai

22 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. Kutatási előzmények Elméleti keretek: A). E. Durkheim: A non profit szervezetek működése értelmezhető a szolidaritás két alaptípusa, a mechanikus és az organikus szolidaritás alapján. B). P. Bourdieu: A tőke három alaptípusával – a gazdasági, kulturális és a társadalmi tőkével – való ellátottság alapján a nonprofit szolgáltatók tipizálhatók.

23 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. Kiinduló hipotézisek H1: Azok a nonprofit szolgáltatók képesek hatékonyan és fenntartható módon működni, melyek túllépnek a megalakulás időszakát jellemző közös tudaton, kollektív célokon, és organikus módon határozzák meg szervezeti célkitűzéseiket, építik ki szolgáltatásaikat. H2: A nonprofit szolgáltatók (a szervezeti hátterükből adódóan) a három tőkefajta közül a kapcsolatokból eredő társadalmi tőkével vannak a legjobban ellátva, ez a tőkefajta teszi számukra leginkább lehetővé más tőkék elérését.

24 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. Kutatási módszerek A). Strukturált interjúk készítése nonprofit szervezetek képviselőivel: –Részben kijelölt, részben hólabdás módszerrel kiválasztott interjúalanyokkal. –30 rögzített interjú (12 alapítvány, 8 egyesület, 6 Kht, 4 egyéb) B). Dokumentumelemzés: –Alapító okiratok –Közhasznú jelentések –Honlapok –Egyéb elérhető források (nyertes pályázatok, szakmai anyagok, stb.) C.) Kérdőíves adatfelvétel: –100 kérdőív –A feldolgozási folyamat még nem zárult le.

25 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. Kutatási eredmények I. A). Elkészült a kvalitatív vizsgálat eredményeit összegző tanulmány, amely különböző dimenziók mentén elemzi a 30 nonprofit szolgáltatót. Releváns elemzési dimenziók: Alapítás körülményei (alapító tagok összetétele, motivációi) Szervezeti háttér Területi lefedettség A biztosított szolgáltatások összetétele, tartalma Ellátott célcsoport összetétele, száma Rendelkezésre álló humán erőforrások Szakmai, üzleti kooperációk Finanszírozási mechanizmusok A működés tárgyi, infrastrukturális feltételei

26 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. Kutatási eredmények II. B). Sor került a vizsgált nonprofit szolgáltatók tipizálására. Szervezeti típusok: 1.) Sorstárs szolgáltatók 2.) Előremenekülő szervezetek 3.) Társadalmi vállalkozók 4.) Szatellit szolgáltatók 5.) Holdingosodó szervezetek

27 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. Kutatási eredmények III. (Hipotézis-ellenőrzés) A hosszú távon is fenntartható, a speciális szükségletek kielégítésére, újszerű, innovatív szolgáltatások biztosítására képes nonprofit szolgáltatók alapvonása az organikus szervezetfejlődés. A vizsgált szervezetek tőkeellátottságát, tőkeátváltási stratégiáit leginkább a szervezetet működtetők habitusa, a szervezet társadalmi-gazdasági beágyazottsága határozza meg.

28 EQUAL kutatási beszámoló – Budapest, 2008. január 18. Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "EQUAL kutatási beszámoló Budapest, 2008. január 18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések