Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK BŐVÍTÉSE. Tartalomjegyzék •1. Szervezeti kultúra •2. Projekttervezés •3. Amire a pályázatok készítésénél ügyelni kell •4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK BŐVÍTÉSE. Tartalomjegyzék •1. Szervezeti kultúra •2. Projekttervezés •3. Amire a pályázatok készítésénél ügyelni kell •4."— Előadás másolata:

1 PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK BŐVÍTÉSE

2 Tartalomjegyzék •1. Szervezeti kultúra •2. Projekttervezés •3. Amire a pályázatok készítésénél ügyelni kell •4. Házi feladat •5. Üzleti tervezés – stratégiai tervezés •6. Az esélyegyenlőség nem csak PR •7. Együttműködés

3 Fogalmak tisztázása •Üzleti terv •Stratégiai terv •Projektterv •Pályázat •Konkrét cél •Hosszútávú cél •Marketing terv •Akcióterv

4 1. Szervezeti kultúra

5 Szervezeti Kultúra •E. Schein klasszikus megfogalmazása szerint a szervezeti kultúra a szervezet tagjai által elfogadott, közösen értelmezett –előfeltevések, –értékek, –meggyőződések, –hiedelmek rendszere.

6 Feladat kiscsoportban •Az egy szervezettől érkezett csoporttagok 3 mondatban fogalmazzák meg a küldő szervezet hitvallását

7 Szervezeti Kultúra •A stratégiai tervezés során a szervezet hosszú távú céljaihoz (jövőkép, küldetés) képest elemezzük a megoldandó problémákat, tekintetbe véve a szervezetünk belső és külső adottságait.

8 Szervezeti Kultúra •Alapelvek: –Sosem a lehetőségekből, hanem a célokból kell kiindulni –A gyengeségeket, hiányosságokat mindig a megújulás és a fejlődés alapjának (erőforrásoknak) kell tekinteni –A tervezés és az értékelés csak együtt létezik.

9 Szervezeti Kultúra •Miért fontos a stratégiai tervezés? –Motivál a célok elérésére –Segít az eredeti célokhoz való visszanyúlásban –Közös értékrend és célok kialakításával segíti a szervezeti problémák megoldását –Biztos alapot szolgáltat a döntéshozatalhoz

10 Szervezeti Kultúra •A tervezési folyamatban való részvételt fejleszti, elkötelezettebbé teszi a közösséget • Segíti az önállóság megőrzését: saját céljainkat fogjuk követni és nemcsak a külvilághoz alkalmazkodni •A jól kidolgozott terv segít a tudatosabb és eredményesebb munkavégzésben

11 Szervezeti Kultúra •A stratégiai tervezés lépései –1. Jövőkép, küldetés megfogalmazása (küldetés, hitvallás, küldetési nyilatkozat) –2. A szervezet belső tényezőinek valamint a külső környezetnek az elemzése –3. Problémák elemzése –4. Projektszintű célok megfogalmazása (ezek lebontása konkrét tevékenységekre már a projekttervezés témakörébe tartozik), és azok logikai-időbeli elrendezése –5. Az értékelés módszereinek kidolgozása

12 Szervezeti Kultúra 1. Küldetési nyilatkozat megfogalmazása •A küldetési nyilatkozat adja meg a szervezet funkcióját, identitását, és más szervezettől való megkülönböztethetőségét. Alkalmas arra, hogy a szervezet tagjai, illetve a szervezetnél dolgozók a legalapvetőbb kérdéseket tisztázzák egymás között, és hogy azokat a szervezeten kívüliek is megismerhessék

13 Szervezeti Kultúra •Jövőkép:. A végső cél •Küldetés: út, amin haladni akarunk (operatív, cselekvő jellegű), választ ad azokra a kérdésekre, hogy a jövőkép elérése érdekében ki, mit, hol, kinek és hogyan csináljon. (A jövőkép és a küldetés egyben is megfogalmazható.) •Fő célok/program: A szervezet átfogó, de a jövőképnél részletesebb céljainak megfogalmazása (maximum 8-10). E célok eléréséhez szükséges cselekvések

14 Szervezeti Kultúra •Értékek és elvek: Érdemes a szervezet által vallott „szakmai” elveket, értékeket és normákat is rögzíteni a küldetési nyilatkozatban. •Fogalomdefiníciók: A fenti tömör megfogalmazásokban óhatatlanul szerepelni fognak olyan szavak, melyek jelentése nem egyértelmű, de megértésük nélkülözhetetlen. Célszerű ezeknek megadni egy „munkadefinícióját”.

15 Szervezeti Kultúra Stratégiai célok és projektek megfogalmazása •A szervezet jövőképének és küldetésének tisztázása, valamint a belső és külső feltételek elemzése után elérkeztünk a szervezet stratégiai céljainak meghatározásához •„Összefésülni” a szervezet által vallott értékekből valamint a jövőképéből és a küldetéséből származó célokat a külső/belső környezet által lehetővé tett projektekkel, tevékenységekkel • A projekteknek már konkrétaknak, reálisaknak, mérhetőknek és időhöz köthetőeknek kell lenniük

16 2. Projektötletek kidolgozása

17 Tartalom •1. Stratégiai célok kijelölése, stratégiai partnerek megkeresése •2. Közös ötletelés •3. SWOT analízis •4. Érintettek elemzése •5. Logikai keret végiggondolása

18 Projektötletek kidolgozása • A projektötletnek illeszkednie kell a szervezet hitvallásához és stratégiai céljaihoz • Ezt követi a tervezés maga, amely nem a pályázati adatlap kitöltését, hanem logikai tervezési folyamatot jelent (ötletelés, szervezeti SWOT, érintettek elemzése, logikai keret)

19 Projektötletek kidolgozása •Ötletelés: –Nincsenek őrült ötletek! –Támaszkodj a többiek ötletére! –Gondolj a lehetetlenre is! –Egy ötletnek az ellenkezőjét is gondold végig! –A mennyiségi elv a fontos! –Ne minősíts, ne értékelj! •Lehetséges projektötletek kiválasztása

20 Projektötletek kidolgozása •SWOT analízis: –Strenghts – Erősségek (belső): Pozitív belső tényezők, amikre támaszkodhatunk a projekt megvalósításában, és lehet rá befolyásunk, hogy még fejlődjenek. –Weaknesses – Gyengeségek (belső): Fejlesztendő belső tényezők, amelyek nem jól működnek, de lehet rá befolyásunk, hogy jobb legyen a helyzet. –Opportunities – Lehetőségek (külső): Támogató, általunk nem befolyásolható adottságok, környezeti tényezők, amelyekre építve ki tudjuk használni erősségeinket. –Threats – Veszélyek (külső): Gátló, korlátozó környezeti tényezők, amelyek csökkentik a siker esélyét, kockázatot jelenthetnek, és nem tudjuk befolyásolni őket.

21 Projektötletek kidolgozása + - ErősségekGyengeségek Tapasztalt, összetartó munkahelyi csapat Kevés pályázati tapasztalat LehetőségekVeszélyek Megnőnek a pályázati lehetőségekCsökken a költségvetési támogatás

22 Projektötletek kidolgozása Stratégiák ErősségekGyengeségek LehetőségekE+L Hogyan kovácsoljunk előnyt a külső lehetőségekből a belső erősségek felhasználásával. Gy+L Hogyan csökkenthető a belső gyengeség, és hogyan kovácsolhatunk előnyt a külső lehetőségekből. VeszélyekE+V Hogyan használjuk ki belső erősségeinket a külső veszélyek elkerülése vagy csökkentése végett. Gy+V Védekező technikák. Hogyan csökkenthetjük belső gyengeségeinket és hogyan kerülhetjük el a külső veszélyeket.

23 Projektötletek kidolgozása ÉRINTETTEK ELEMZÉSE Érintett csoport ProblémaMotiváció Az érintett csoport viszonya más érintettekhez Célok A program pozitiv hatása az érintett csoportra A program negativ hatása, veszélyei az érintett csoportra A konfliktusok, problémák mérséklésének eszközei A telelpülés munkavállalói Ingázó munkavállalók Mikro, kis- és középvállalkozás ok Mezőgazdaság Munkanélküliek Helyi értelmiség Települési önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kistérség Iskola Óvoda Civil szervezetek

24 Projektötletek kidolgozása •Projekttervezés fő lépései: 1. Probléma-analízis (problémafa segítségével) –Célcsoport/tok meghatározása –Problémáik meghatározása –Lehetőségeik és visszahúzó erőik feltérképezése –Ok-okozati összefüggések megtalálása

25 •2. Cél-analízis –A meghatározott problémák céllá alakítása Projektötletek kidolgozása

26 •3. Stratégia-analízis –A különféle stratégiák meghatározása –A célok szortírozása különféle kritériumok mentén (pl. erőforrások, lehetőségek stb.) Projektötletek kidolgozása

27 •A projektterv vázlata –CÉL –CÉLCSOPORT –VÁRHATÓ EREDMÉNY –IDŐTERV/FELADATOK LISTÁJA –PÉNZÜGYI TERV –ERŐFORRÁSOK (EMBERI ÉS TÁRGYI) –MÓDSZEREK –MUNKAMEGOSZTÁS –KOMMUNIKÁCIÓ –KOCKÁZATOK –ÉRTÉKELÉS/ELLENŐRZÉS

28 3. Amire a pályázatok készítésénél ügyelni kell

29 Pályázat előkészítése •Pályázat előtt tájékozódni: –A pályázati kiírás és útmutató részletes ismerete (ki, mire, milyen feltételekkel, határidővel és milyen összegre pályázhat) –Kiíró szervezet céljai –Speciális igények (pl. együttműködők kellenek- e) –Döntéshozatali eljárás

30 Pályázatírás •Pályázatírói hibák –Formai hibák •Legfrissebb útmutató, kitöltő program és mellékletminták használata •Szervezet adatai, elérhetőség •Mellékletek érvényessége •Megfelelő példányszám, formátum •Igényelt összeg •Aláírás •Saját példány!

31 Pályázatírás •Pályázatírói hibák –Tartalmi •Értsen hozzá a szervezet •Érthető és lényegre törő •Áttekinthető és igazolható •Konkrét és mérhető célok meghatározása •Pályázati előírások, jogszabályok értelmezése •Ne legyen sablonos, más pályázati rendszerből átemelt ötlet •Együttműködés feltételei

32 Pályázatírás •Mire kell figyelni a pályázatírás során –Költségvetés •A szakmai programmal összhangban •Igazolható •Reális •Költséghatékony •Működés orientált költségvetés •Szövegesen indokolt tételek

33 Végrehajtás •Megvalósítás ideje alatt –Szakmai •Valódi partnerség •Jól dokumentált •Disszemináció •Nyilvánosság

34 Végrehajtás •Megvalósítás ideje alatt –Pénzügyi •A szerződésben rögzített költségvetés •Eltérés esetén szerződés módosítás

35 Beszámolás •Lezárás –Elszámolás –Fenntarthatóság –Utánkövetés –Formai követelmények

36 4. Házi feladat

37 Három hét múlva •Legalább két szervezet tagjainak kell összedolgoznia •Kitalálni egy közös projektet és végiggondolni a „kisnorvég” kiírás alapján (dokumentumok rajta vannak a kapott CD-n) •A közös projekt tervezési munkálatait elvégezni (SWOT, érintettek elemzése, logikai keret) •A következő alkalommal egy 15 perces előadásban, úgy, hogy minden résztvevőnek legyen szerepe, felvezetni a többieknek

38 Instrukciók • Minél komolyabban venni a feladatot, annál több hasznot hoz •Minél konkrétabb projektet venni alapul az ötletek közül •Elgondolkodni a konkrét együttműködés tényleges megvalósításán •A legtöbb szavazatot kapó megoldás megvalósítását szervezetünk tanácsadással segíti 3 térítésmentes tanácsadói nap felajánlásával

39 5. Üzleti tervezés

40 Üzleti tervezés •Miért van szükség üzleti tervre? –Egy-egy ötlet megvalósíthatóságának vizsgálatára –Jelenlegi vagy potenciális tulajdonosok, partnerek meggyőzésére –Hitelezőknek, banknak külső finanszírozás céljából –Együttműködő partnerek tájékoztatására

41 Üzleti tervezés •Lépések: –Bevezető (Kiindulópont: misszió és stratégia) –Vezetői összefoglaló –A szervezet bemutatása –Termékek és szolgáltatások bemutatása –Marketingterv –Működési terv –Menedzsment és szervezeti terv –Pénzügyi és finanszírozási terv –Kockázatelemzés –A tevékenységek ütemezése –Mellékletek

42 Üzleti tervezés •A terv kidolgozása –Az ötlet részletes kidolgozása, kifejtése –Szakmai és pénzügyi tervezés

43 Üzleti tervezés •Az ötlet kidolgozása –Munkaterv elkészítése •Részletesen kidolgozott ütemtervvel, mérföldkövekkel, értékelési pontokkal •Ki, mit, mikorra, mennyiből, hogyan –Kikkel dolgozunk együtt •Szakmai vezető, koordinátor •Felelősök •Együttműködő partnerek •Külső szakértők

44 Üzleti tervezés •Szakmai tervezés –A kidolgozott stratégia, küldetés, szervezeti program alapján összeáll a projekt tartalmi része.

45 Üzleti tervezés •Pénzügyi tervezés –Itt kell számokba foglalni mindazt, amit a szakmai tervben megjelenik –Forrás elemzés •Szükséges forrás •Meglévő források (pénzbeli és nem pénzbeli) •Bevonható források (partnerek)

46 Üzleti tervezés •Esetleges pályázat előkészítése –A projekt ötlet kidolgozása után születik meg a pályázat –A projektben foglaltakat kell a pályázathoz illeszteni –A projekt elemeket kell költségelni –A projekthez készült költségbecslést kell a pályázat feltételeire lefordítani

47 Üzleti tervezés •Pályázat részei –Adatok –Projekt leírás –Költségvetés –Mellékletek

48 Üzleti tervezés •Pályázat – probléma felvetés –A probléma/szükséglet hátterébe bele kell illeszkednie a pályázó szervezet céljainak. –A szervezet küldetése és a pályázati kiírás közötti kapcsolat bemutatása. –A megfogalmazott problémára milyen választ ad a tervezett program. (tények, adatok, statisztikák, tapasztalat)

49 Üzleti tervezés •Költségvetés –Projektköltségek –Menedzsment költségei –A szakmai program alapján indokoltnak kell lennie.

50 Üzleti tervezés •Kiegészítő források –Szükséges önrész –Lehetséges önrész –Partnerek hozzáadott értéke –Egyéb támogatók –Lehetséges bevétel

51 6. Az esélyegyenlőség nem csak PR

52 Az esélyegyenlőség nem csak PR •AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG, MINT HORIZONTÁLIS ELVÁRÁS FONTOSSÁGA •Miért kell eleget tenni az esélyegyenlőségi kritériumoknak? •Szervezetileg/konkrét pályázaton keresztül

53 Az esélyegyenlőség nem csak PR •Magyarországon a Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmazza a strukturális és Kohéziós Alapokból finanszírozható legfontosabb fejlesztési elképzeléseket. A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezéseket az Európai Tanács 1260/1999. sz. rendelete fektette le. A rendelet •többek között kiemel két olyan területet (horizontális politikát) is, melyre a végrehajtás során a pályázóknak külön figyelmet kell fordítani: az esélyegyenlőséget és a környezetvédelmet.

54 Az esélyegyenlőség nem csak PR •A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megvalósítandó projektnek tehát meg kell felelniük a környezetvédelem feltételeinek, valamint hozzá kell járulniuk az egyenlőtlenségek megszüntetéséhez. A pályázóknak az esélyegyenlőség megvalósítása érdekében olyan célokat és elvárt eredményeket kell megfogalmazniuk, amelyek hozzájárulnak az alábbi társadalmi rétegek és csoportok helyzetének javításához: •• a nők, •• a roma kisebbséghez tartozók és •• a fogyatékos személyek.

55 Az esélyegyenlőség nem csak PR •Alapvető szempontok: –Az esélyegyenlőség szempontja NEM VÁLASZTHATÓ, azaz nem elhagyható, –Az esélyegyenlőség szempontja NEM JÁRULÉKOS ELEM, a projekt szerves részét képezi, –Az esélyegyenlőség szempontjának érvényesítése EURÓPAI UNIÓS KÖVETELMÉNY mind a pályázók, mind az értékelők számára.

56 Az esélyegyenlőség nem csak PR •Hol jelenhet meg az esélyegyenlőség szempontja? –Szervezetben és a konkrét pályázatban –Projekttevékenységben: •a tervezésben, •a megvalósításban, •a nyomon követésben és •az értékelésben is.

57 Az esélyegyenlőség nem csak PR •Szervezetben: –Van-e Esélyegyenlőségi Terv? –Nők foglalkoztatási módja –Roma és fogyatékos alkalmazottak száma –Menedzsment összetétele –Akadálymentesítés –Esélykiegyenlítő programok a szervezetben

58 Az esélyegyenlőség nem csak PR •Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény (a továbbiakban: esélyegyenlőségi törvény) a hátrányos megkülönböztetés csökkentése érdekében előírja, hogy az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 70/A. §-a szerinti esélyegyenlőségi tervet elfogadni (esélyegyenlőségi törvény 36. §).

59 Az esélyegyenlőség nem csak PR •Esélyegyenlőségi tervet bármely munkáltató elfogadhat, míg az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek elfogadni. A terv a munkáltató döntése alapján a törvényben nem nevesített munkavállalói csoportokra is kiterjedhet. Az esélyegyenlőségi terv - az Mt. szerint - meghatározott időre szól.

60 Az esélyegyenlőség nem csak PR •Esélyegyenlőségi terv lehetséges szempontjai: – Érintett célcsoportok jelenléte, indokoltsága – Folyamatok szabályozottsága – Bérezés és Juttatások –Munkakörülmények –Fizikai és információs akadálymentesítés –Képzés, előléptetés –Belépés, kilépés, (GYES-ről) visszalépés –Gyermekneveléssel és szülői szereppel kapcsolatos kedvezmények – Egyéb, sajátos rendelkezések, programok, akciók – A terv megvalósulásának monitorozása, egyeztető mechanizmusok, munkavállalói részvétel –Panasztételi eljárások kidolgozottsága

61 7. Együttműködés

62 Tartalom •1. Stratégiai partnerek megkeresése •2. Közös ötletelés •3. Üzleti terv •4. Motivációk

63 Együttműködés • Szervezetünk társadalmi-gazdasági környezetének elemzése (üzleti terv és érintettek elemzése) • Erőviszonyok áttekintése (motivációk, ki lehet/lesz a vezető, rejtett dominanciák)

64 Együttműködés 1. Az első találkozó megszervezése • Mindenki legyen jelen • Jegyzőkönyv vezetés (ki vezeti?, utána szétküldeni) • A megbeszélés napirendjének előzetes jóváhagyása • Az együttműködés céljának, kereteinek lefektetése • Esteleges közös megmozdulások, pályázatok tervezése

65 Együttműködés 2.Az első találkozón megbeszélni •Feladatok pontos meghatározása-felelősök megállapítása •Pénzügyi és szakmai irányítás kompetenciái •Munkamegosztás •Kapcsolattartás •Kommunikáció •Együttműködési megállapodás elkészítése

66 Együttműködés •Ne legyen túl sok szereplője az együttműködésnek, nő a konfliktus lehetősége •Esetleges változások (külső v. belső okok miatt) a projektmegvalósításban: új megállapodás •Támogatási források késedelmességére megelőző lépéseket kitalálni (lsd. kockázatelemzés)

67 Együttműködés –Üzleti terv: célok, cselekvési lehetőségek, akcióterv –Folyamatos cselekvés a terv, a cél és a feltételrendszer folyamatos aktualizálása –Írott, vagy fejben is lehet, amíg átlátható

68 Együttműködés •Miért van szükség üzleti tervre? –egy-egy ötlet megvalósíthatóságának vizsgálatára –jelenlegi vagy potenciális tulajdonosok, partnerek meggyőzésére –hitelezőknek, banknak külső finanszírozás céljából –Együttműködő partnerek tájékoztatására

69 Együttműködés •Lépések: –Bevezető (Kiindulópont: misszió és stratégia) –Vezetői összefoglaló –A szervezet bemutatása –Termékek és szolgáltatások bemutatása –Marketingterv –Működési terv –Menedzsment és szervezeti terv –Pénzügyi és finanszírozási terv –Kockázatelemzés –A tevékenységek ütemezése –Mellékletek

70 Együttműködés •Marketingterv –1. Ágazati áttekintés –2. Termékek, szolgáltatások –3. Piaci szegmentáció –4. Versenytársak vizsgálata –5. Marketing Mix

71 Együttműködés •Motiváció –Egyéni motiváció szintjei: •biológiai, •pszichológiai, •társadalmi, •etikai.

72 Együttműködés •Különböző motivációs szintek figyelembevétele: –Tervezés, pontos keretek, kiszámíthatóság –Különböző motivációs szintek összehangolása –Közös fejlesztések átgondolása (közös képzések, csapaszellem erősítése, stb.)

73 Együttműködés •A hatékony együttműködés: –Megkönnyíti a tervezést és a megvalósítást –Forrásokat teremt –Új lehetőségeket, ötleteket szül –Jó érzéssé teszi a munkavégzést –Bonyolult problémákra ad megoldást

74 Felhasznált irodalom •A felsorolt irodalmak megtalálhatóak a tájékoztatón átadott CD-n. –Programvégrehajtás és projekt-ciklus menedzsment (PCM) – Bankárképző összeállítása –A pályázás alapjai – SAKK kiadvány –Képzési kézikönyv a sokszínűség menedzsment képzéshez – Az Európai Bizottság kiadványa –Szervezeti kultúra – Inspi-ráció Egyesület összefoglalója –Esélyegyenlőségi útmutató pályázók részére –A beszámolók formai hibái – NCA kutatás eredményei –ESZA elszámolható költségek útmutatója – ESZA Kht. –Stratégiai tervezés – Ökotárs Zsebkönyv –Útmutató a támogatás igénylés összeállításához TAMOP, TIOP, KMOP konstrukciók esetében. [A tudásanyagot a fenti irodalmak és saját tapasztalataik felhasználásával az alábbi szerzők készítették: Czike Klára, Garas Ildikó, Kóczé Angéla]

75 Köszönjük a figyelmet! •Elérhetőségeink: –06 1 385 8065 –info@kaiconsulting.huinfo@kaiconsulting.hu –www.kaiconsulting.huwww.kaiconsulting.hu


Letölteni ppt "PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK BŐVÍTÉSE. Tartalomjegyzék •1. Szervezeti kultúra •2. Projekttervezés •3. Amire a pályázatok készítésénél ügyelni kell •4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések